DIHANG ang katawhan sa Diyos mibiya sa Babilonya niadtong 537 B.C.E., gihatagag pagtagad ni Jehova ang dalan nga ilang agian padulong sa Jerusalem. Siya miingon: “Hawani ang dalan sa katawhan. Tambaki, tambaki ang dakong dalan. Kuhai kini sa mga bato.” (Isa. 62:10) Unsa kahay ilang gihimo? Lagmit may usa ka grupo nga nag-una aron ayohon ang dalan, tingali nagtambak sa mga kanal-kanal ug sa mga libaong. Seguradong nakatabang kini sa ilang mga igsoon nga nagsunod kanila padulong sa ilang yutang natawhan.

Ingon usab niana ang dalan padulong sa espirituwal nga mga tumong. Buot ni Jehova nga ang tanan niyang alagad mosubay sa maong dalan nga walay kababagan. Ang iyang Pulong nag-awhag kanato: “Pataga ang alagianan sa imong tiil, ug hinaot nga matukod nga lig-on ang tanan mong dalan.” (Prov. 4:26) Batan-on ka man o dili, makabenepisyo ka sa maong tambag.

PAGHIMOG MAALAMONG DESISYON

Nakadungog ka na tingali nga may miingon bahin sa usa ka batan-on: ‘Maayo na siyag kaugmaon.’ Kasagaran ang mga batan-on maayog panglawas, alistog hunahuna, ug porsigidong molampos. Husto gayod ang giingon sa Bibliya: “Ang katahom sa batan-ong mga lalaki mao ang ilang kusog.” (Prov. 20:29) Ang usa ka batan-on nga naggamit sa iyang katakos ug kusog sa pag-alagad kang Jehova mahimong molampos sa iyang espirituwal nga mga tumong ug magmalipayon.

Apan, sama sa imong namatikdan, ang katakos sa atong mga batan-on gipabilhan usab sa kalibotan. Kon ang usa ka batan-ong Saksi maayo sa klase, basin kombinsihon siya sa iyang magtutudlo o mga eskolmet sa pagkab-ot ug taas nga edukasyon aron magmalamposon niining sistemaha sa mga butang. O kon ang usa maayo sa sport, basin dasigon siya sa uban nga himoon kining karera. Nahitabo na ba kini kanimo, o may nailhan ka ba nga nakasinati sa maong pagpit-os? Unsay makatabang sa usa ka Kristohanon sa paghimog maalamong desisyon?

Ang mga prinsipyo sa Bibliya makatabang aron makapangandam ang usa sa pagsubay sa labing  maayong dalan sa kinabuhi. “Hinumdomi, karon, ang imong Dakong Maglalalang sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on,” matod sa Ecclesiastes 12:1. Sa unsang paagi ‘hinumdoman’ sa usa ka batan-on ang iyang “Dakong Maglalalang”?

Palandonga ang nasinatian ni Eric * nga taga-West Africa. Ganahan kaayo siyag dula nga saker. Dihang nag-edad siyag 15, napili siya nga modula sa national team. Nagpasabot kana nga posibleng makadawat siyag labing maayong pagbansay sa Europe, nga tungod niana mahimo siyang propesyonal nga magdudulag saker. Apan sa unsang paagi nakatabang kaniya ang tambag nga ‘hinumdomi ang imong Dakong Maglalalang’? Ug unsang leksiyon ang atong makat-onan niini?

Sa nag-eskuyla pa si Eric, siya nagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Busa nahibalo na siya nga ang iyang Maglalalang bug-os nga magsulbad sa mga problema sa katawhan. Nakita ni Eric nga hinungdanong gamiton niya ang iyang panahon ug kusog sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Tungod niana, gisalikway ni Eric ang karera nga mahimong propesyonal sa sport. Hinunoa, siya nagpabawtismo ug naningkamot nga mouswag sa espirituwal. Wala madugay, nahimo siyang ministeryal nga alagad ug sa ulahi gidapit sa Bible School for Single Brothers.

Kon gipili pa ni Eric ang karera sa sport, basin sikat ug dato na siya. Apan kombinsido siya nga husto gayod ang prinsipyo sa Bibliya: “Ang bililhong mga butang sa dato mao ang iyang lig-on nga lungsod, ug sila maoy ingon sa salipod nga paril diha sa iyang hunahuna.” (Prov. 18:11) Oo, ilusyon lang ang seguridad nga ihatag sa bahandi. Dugang pa, kadtong determinadong madato sagad “nagtusaktusak sa ilang kaugalingon sa daghang kasakitan.”—1 Tim. 6:9, 10.

Makalilipay nga daghang batan-on ang nakakaplag ug kalipay ug kasegurohan diha sa bug-os panahong pag-alagad. Si Eric miingon: “Miduyog ko sa dakong ‘team’ sa bug-os panahong mga alagad ni Jehova. Kana ang kinamaayohang team nga akong maapilan, ug nagpasalamat ko kang Jehova sa iyang pagtudlo kanako sa bugtong dalan sa tinuod nga kalipay ug kalamposan sa kinabuhi.”

Komosta ka? Imbes mangab-ot ug kalibotanong mga tumong, nganong dili nimo tukoron nga lig-on ang ‘imong dalan’ sa atubangan ni Jehova pinaagi sa pagpayunir?—Tan-awa ang kahon nga “ Mga Benepisyo nga Dili Mabatonan Diha sa Unibersidad.”

PAGKUHA SA MGA BABAG DIHA SA IMONG DALAN

Dihang miduaw sa branch office sa United States, namatikdan sa usa ka magtiayon nga malipayon ang mga Bethelite nga nag-alagad kang Jehova didto. Sa ulahi, ang sister misulat: “Kontento ra kaayo mi sa among rutina kaniadto.” Busa ang magtiayon nakadesisyon nga gamiton ang ilang panahon ug kusog alang sa dugang mga pribilehiyo sa pag-alagad.

Sa sinugdan, morag dili mahimo sa magtiayon ang kausaban nga gusto nilang himoon. Apan usa ka adlaw niana, ilang gipamalandong ang teksto nianang adlawa. Kadto mao ang Juan 8:31, diin si Jesus miingon: “Kon magpabilin kamo sa akong pulong, kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an.” Tungod niana, sila nakaingon: “Takos gayod sa sakripisyo ang mga kausaban nga atong himoon aron pasimplehon ang atong kinabuhi.” Ilang gibaligya ang ilang dakong balay, gidespatsar ang wala kinahanglanang mga butang, ug mibalhin sila sa kongregasyon nga nagkinahanglag tabang. Sila karon mga payunir na, apan mitabang usab sila sa pagpanukod ug mga Kingdom Hall ug nagboluntaryo sa mga distritong kombensiyon. Unsay ilang gibati? “Wala mi magdahom nga ingon niini ka dako ang among kalipay sa pagkinabuhing simple, sama sa giawhag kanato sa organisasyon ni Jehova.”

PABILIN SA DALAN PADULONG SA ESPIRITUWAL NGA PAG-USWAG

Si Solomon misulat: “Kon bahin sa imong mga mata, ideretso sila pagtan-aw sa unahan, oo, ang imong magilawong mga mata patutoka sa imong atubangan.” (Prov. 4:25) Sama sa usa ka drayber nga nakapokus sa dalan, angay natong likayan ang mga kabaldahan nga makapugong nato sa pagbatog espirituwal nga mga tumong ug pagkab-ot niana.

Unsang espirituwal nga mga tumong ang mahimo nimong kab-oton? Maayong himoong tumong ang bug-os panahong pag-alagad. Mahimo sab kang moalagad sa duol nga kongregasyon nga nagkinahanglag  eksperyensiyadong mga magmamantala aron motabang sa pagkobre sa ilang dakong teritoryo. O makaalagad ka sa kongregasyon nga daghag magmamantala, apan kulag ansiyano ug ministeryal. Mahimo ba nimo ang usa sa maong mga paagi? Nganong dili makig-estorya sa magtatan-aw sa sirkito aron mahibaloan kon asang kongregasyona ka puwedeng motabang? Kon interesado kang moalagad sa lagyong kongregasyon nga nagkinahanglag tabang, makapangayo kag impormasyon bahin niana. *

Balikan nato ang esena nga gihubit sa Isaias 62:10. Ang pipila ka Hudiyo nag-una aron patagon ug hawanan ang dalan paingon sa ilang yutang natawhan aron ang katawhan sa Diyos makabalik sa ilang nasod. Kon naningkamot ka sa pagkab-ot ug mga tumong sa sagradong pag-alagad, ayaw paghunong. Sa tabang sa Diyos, makab-ot usab nimo ang maong mga tumong. Pag-ampo kanunay kang Jehova alang sa kaalam samtang naningkamot ka sa pagkuha sa mga babag sa imong atubangan. Sa dili madugay, imong makita kon sa unsang paagi siya makatabang kanimo sa ‘pagpatag sa alagianan sa imong tiil.’—Prov. 4:26.

^ par. 8 Ang ngalan giilisan.

^ par. 18 Tan-awa ang Organisado Aron Buhaton ang Kabubut-on ni Jehova, panid 111-112.