Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ang Imo Bang Panglantaw sa Kahuyangan Sama sa Panglantaw ni Jehova?

Ang Imo Bang Panglantaw sa Kahuyangan Sama sa Panglantaw ni Jehova?

“Ang mga sangkap sa lawas nga ginaisip nga mahuyang maoy kinahanglanon.”—1 COR. 12:22.

1, 2. Nganong si Pablo makasimpatiya sa mga maluya?

KITANG tanan maluya usahay. Pananglitan, kon duna tay trangkaso o alerdyi maluya ta ug malisdan sa paghimo sa atong inadlawng buluhaton. Karon ibutang ta nga nagluya ka, dili lang sulod sa usa o duha ka semana, kondili sulod sa taas-taas nga panahon. Sa maong kahimtang, dili ba nimo pabilhan kon ang uban magpakitag empatiya kanimo?

2 Si apostol Pablo naluya usahay tungod sa mga pagpit-os gikan sa gawas ug sulod sa kongregasyon. May mga higayong naghunahuna siya nga dili na siya makaagwanta. (2 Cor. 1:8; 7:5) Sa pagpamalandong sa iyang kinabuhi ug sa mga kalisdanan nga iyang nasinatian ingong matinumanong Kristohanon, si Pablo miingon: “Kinsa man ang maluya, ug ako dili maluya?” (2 Cor. 11:29) Ug kon bahin sa mga membro sa kongregasyon, nga gipakasama sa mga sangkap sa lawas sa tawo, si Pablo miingon nga kadtong “ginaisip nga mahuyang maoy kinahanglanon.” (1 Cor. 12:22) Unsay iyang gipasabot? Nganong angay natong lantawon kadtong giisip nga mahuyang sama sa panglantaw ni Jehova kanila? Sa unsang paagi kita makabenepisyo niana?

 PANGLANTAW NI JEHOVA SA KAHUYANGAN

3. Unsa tingaliy makaimpluwensiya sa atong panglantaw niadtong nanginahanglag tabang diha sa kongregasyon?

3 Nagkinabuhi kita sa kalibotan nga grabe ang kompetisyon diin ang kalig-on ug pagkabatan-on maoy ginabayaw. Gihimo sa daghan ang ilang maarangan aron matuman ang ilang gusto, nga sagad dili magpakabana sa pagbati niadtong mga maluya. Wala kita mokonsentir sa maong panggawi, apan usahay dili ta makabantay nga nakaugmad na diay tag negatibong panglantaw niadtong kanunayng nanginahanglag tabang, bisan diha sa kongregasyon. Apan mahimong maugmad nato ang mas timbang nga panglantaw, nga sama sa iya sa Diyos.

4, 5. (a) Sa unsang paagi ang ilustrasyon diha sa 1 Corinto 12:21-23 makatabang kanato nga masabtan ang panglantaw ni Jehova sa kahuyangan? (b) Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa pagtabang sa mga maluya?

4 Masayran nato ang panglantaw ni Jehova sa mga kahuyangan diha sa ilustrasyon nga narekord sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Sa kapitulo 12, gipahinumdoman kita ni Pablo nga bisan ang dili madanihon o labing huyang nga sangkap sa lawas sa tawo dunay kapuslanan. (Basaha ang 1 Corinto 12:12, 18, 21-23.) Ang pipila ka ebolusyonista miingon nga may mga sangkap sa lawas nga dili kinahanglanon. Apan sa pagtuon sa anatomy, nakaplagan nga ang mga sangkap sa lawas nga giisip kaniadto nga walay kapuslanan sa pagkatinuod adunay hinungdanong katuyoan. * Pananglitan, ang pipila nagduhaduha kon mapuslanon ba gyod ang kumingking sa tiil; apan, karon nadiskobrehan nga hinungdanon kini sa panimbang samtang magtindog o maglakaw.

5 Ang ilustrasyon ni Pablo nagpasiugda nga ang tanang membro sa Kristohanong kongregasyon mapuslanon. Dili sama kang Satanas, nga nagdaot sa dignidad sa tawo, si Jehova naglantaw sa tanan niyang alagad, lakip niadtong ginaisip nga mahuyang, ingong “kinahanglanon.” (Job 4:18, 19) Busa angay tang mobati nga duna tay papel diha sa atong kongregasyon ug sa kongregasyon sa katawhan sa Diyos sa tibuok yuta. Pananglitan, hinumdomi ang higayon dihang imong giagak ang usa ka tigulang nga igsoon. Tingali kinahanglan kang mohinay sa paglakaw. Dili ba ang imong gihimo nakatabang kaniya ug nakapalipay kanimo? Oo, kon motabang ta sa uban, kita magmalipayon, ug mahimong mas mapailobon, mahigugmaon, ug mas hamtong. (Efe. 4:15, 16) Nahibalo ang atong mahigugmaong Amahan nga ang kongregasyon nga nagpabili sa tanang membro niini, bisag unsay ilang limitasyon, nagpakitag pagkatimbang ug gugma.

6. Giunsa paggamit ni Pablo usahay ang mga pulong nga “mahuyang” ug “lig-on”?

6 Makaiikag nga sa pagsulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, iyang gigamit ang mga pulong nga “mahuyang” ug “kahuyangan” sa paghisgot sa panglantaw sa mga dili magtutuo maylabot sa unang siglong mga Kristohanon ug sa panglantaw usahay ni Pablo sa iyang kaugalingon. (1 Cor. 1:26, 27; 2:3) Dihang naghisgot si Pablo bahin niadtong mga “lig-on,” dili niya tuyo nga ipabati sa ubang Kristohanon nga labaw sila. (Roma 15:1) Hinunoa, siya miingon nga ang mas eksperyensiyadong mga Kristohanon angayng magmapailobon niadtong dili pa kaayo lig-on sa kamatuoran.

KINAHANGLAN BA NATONG USBON ANG ATONG PANGLANTAW?

7. Unsa tingaliy makapugong kanato sa pagtabang niadtong nanginahanglan?

7 Kon atong tabangan ang mga “timawa,”  gisundog nato si Jehova ug atong mabatonan ang iyang pag-uyon. (Sal. 41:1; Efe. 5:1) Apan sa pagkatinuod, ang negatibong panglantaw maylabot niadtong mga nanginahanglan usahay mopugong kanato sa pagtabang kanila. O kay dili kita segurado kon unsay angayng isulti, basin maulaw ta o molikay niadtong may problema. Si Cynthia, * usa ka sister nga gibiyaag bana, miingon: “Sakit kaayo kon likayan ka sa mga igsoon o kon sila dili molihok sa paagi nga imong gidahom nga buhaton sa suod nga mga higala. Kon may problema ka, magkinahanglan kag mga tawo nga makatabang nimo.” Si Haring David nakasabot sa bation niadtong gilikayan.—Sal. 31:12.

8. Unsay makatabang kanato aron mahimong mas mabination?

8 Lagmit mahimo tang mas mabination kon atong hinumdoman nga ang pipila sa atong minahal nga mga igsoon naluya tungod sa lisod nga mga kahimtang—dili maayong panglawas, nabahin nga panimalay, o depresyon. Basin makasinati pod kitag sama niana sa umaabot. Sa wala pa mosulod sa Yutang Saad, ang mga Israelinhon nga kabos ug maluya didto sa Ehipto, gipahinumdoman nga dili nila angayng “patig-ahon ang [ilang] kasingkasing” ngadto sa ilang sinakit nga mga igsoon. Gusto ni Jehova nga tabangan nila ang ilang mga igsoon nga kabos ug maluya.—Deut. 15:7, 11; Lev. 25:35-38.

9. Unsay angay natong prayoridad dihang motabang niadtong nagsagubag kalisdanan? Iilustrar.

9 Imbes mahimong mahukmanon o matahapon, angay kitang magtaganag espirituwal nga paghupay niadtong nagsagubang ug dili maayong kahimtang. (Job 33:6, 7; Mat. 7:1) Sa pag-ilustrar: Kon maaksidente ang usa nga nagmotorsiklo ug dayon dalhon sa emergency ward, tinoon pa ba sa mga doktor ug nars kon siya bay hinungdan sa aksidente? Dili. Tambalan dayon nila siya. Sa susama, kon ang isigkamagtutuo maluya tungod sa mga problema, ang atong prayoridad mao ang pagtaganag espirituwal nga tabang.—Basaha ang 1 Tesalonica 5:14.

10. Sa unsang paagi ang pipila nga daw huyang tan-awon sa pagkatinuod maoy “dato sa pagtuo”?

10 Kon atong pamalandongon ang kahimtang sa atong mga igsoon, basin mausab ang atong panglantaw kanila. Hunahunaa ang mga sister nga nakalahutay sa pagsupak sa pamilya sulod sa daghang katuigan. Ang pipila tingali ubos ug huyang tan-awon, apan dili ba nagpakita silag talagsaong pagtuo ug kalig-on? Dihang makita nimo ang nag-inusarang inahan nga regular nga nagatambong sa tigom uban sa iyang mga anak, dili ka ba makadayeg sa iyang pagtuo ug determinasyon? Komosta man ang mga batan-on nga nagpabilin sa kamatuoran bisan pa sa daotang mga impluwensiya diha sa eskuylahan? Makaingon gayod kita nga ang maong mga indibiduwal nga daw huyang tan-awon lagmit sama ka “dato sa pagtuo” niadtong mas maayog kahimtang.—Sant. 2:5.

IPAHIUYON ANG IMONG PANGLANTAW SA PANGLANTAW NI JEHOVA

11, 12. (a) Unsay makatabang kanato aron mapahiuyon sa panglantaw ni Jehova ang atong panglantaw sa kahuyangan? (b) Unsay atong makat-onan sa pagpakiglabot ni Jehova kang Aaron?

11 Aron mapahiuyon sa panglantaw ni Jehova ang atong panglantaw sa kahuyangan, makatabang ang pagsusi kon giunsa niya pagpakiglabot sa pipila sa iyang mga alagad. (Basaha ang Salmo 130:3.) Pananglitan, kon kauban ka ni Moises dihang nangatarongan si Aaron kon nganong naghimo siyag bulawan nga nating baka, unsay imong bation kang Aaron? (Ex. 32:21-24) O unsay imong panglantaw kang Aaron dihang namati siya kang Miriam ug gisaway si Moises tungod sa pagpangasawa niinig langyaw? (Num. 12:1, 2) Unsa kahay imong reaksiyon dihang si  Aaron ug Moises napakyas sa pagpasidungog kang Jehova sa higayon nga Siya milagrosong nagtaganag tubig didto sa Meriba?—Num. 20:10-13.

12 Sa matag usa sa maong mga situwasyon, puwede untang silotan dayon ni Jehova si Aaron. Apan Iyang nakita nga si Aaron dili daotan. Mopatim-aw nga si Aaron napugos lang tungod sa mga sirkumstansiya o naimpluwensiyahan sa uban. Apan, dihang gisultihan siya sa iyang sayop, giangkon dayon niya kini ug gidawat ang hukom ni Jehova. (Ex. 32:26; Num. 12:11; 20:23-27) Ang gihatagag pagtagad ni Jehova mao ang pagtuo ug pagkamahinulsolon ni Aaron. Kasiglohan sa ulahi, si Aaron ug ang iyang mga kaliwat nahinumdoman gihapon ingong matinumanong mga alagad ni Jehova.—Sal. 115:10-12; 135:19, 20.

13. Sa unsang paagi nato masusi ang atong panglantaw sa kahuyangan?

13 Aron mapahiuyon ang atong panghunahuna sa iya ni Jehova, angay natong susihon ang atong panglantaw niadtong giisip nga maluya. (1 Sam. 16:7) Pananglitan, unsay atong reaksiyon dihang ang usa ka batan-on wala magmaalamon sa pagpilig kalingawan o daw dili maayog tinamdan? Imbes hukman dayon siya, nganong dili mamalandong kon sa unsang paagi nato siya matabangan nga mohamtong? Makagahin tag panahon sa pagtabang niadtong nanginahanglan, ug sa paghimo niana, mahimo tang mas masinabtanon ug mahigugmaon.

14, 15. (a) Unsay gibati ni Jehova dihang si Elias nawad-ag kaisog? (b) Unsay atong makat-onan sa kasinatian ni Elias?

14 Mas molapad ang atong panglantaw sa uban kon itandi nato ang atong panghunahuna sa reaksiyon ni Jehova dihang ang pipila niya ka alagad nagmagul-anon. Usa kanila si Elias. Bisan maisogon niyang gihagit ang 450 ka manalagna ni Baal, si Elias mikalagiw  dihang iyang nahibaloan nga gusto siyang ipapatay ni Rayna Jezebel. Human makabaktas ug 150 kilometros paingon sa Beer-seba, miadto siya sa kamingawan. Kay init kaayo ang adlaw ug gikapoy, ang manalagna milingkod ilalom sa usa ka kahoy ug “mihangyo nga ang iyang kalag mamatay unta.”—1 Hari 18:19; 19:1-4.

Nakasabot si Jehova sa limitasyon ni Elias ug siya nagpadalag manulonda sa pagpalig-on niini (Tan-awa ang parapo 14, 15)

15 Unsay gibati ni Jehova dihang nakita niya nga naguol ang iyang matinumanong manalagna? Gisalikway ba niya ang iyang alagad kay kini naguol ug nawad-ag kaisog? Wala gayod! Nakasabot si Jehova sa limitasyon ni Elias ug siya nagpadalag manulonda. Duha ka beses siyang giawhag sa manulonda sa pagkaon aron makapadayon siya sa iyang panaw. (Basaha ang 1 Hari 19:5-8.) Oo, sa wala pa mohatag ug instruksiyon, si Jehova namati una sa iyang manalagna ug naghatag ug praktikal nga tabang.

16, 17. Sa unsang paagi nato masundog ang pag-atiman ni Jehova kang Elias?

16 Sa unsang paagi nato masundog ang atong mahigugmaong Diyos? Dili kita angayng magdalidalig hatag ug tambag. (Prov. 18:13) Mas maayong ipakita una nato ang atong pagkamabination niadtong naghunahuna nga sila “dili kaayo dungganon” tungod sa ilang kahimtang. (1 Cor. 12:23) Pinaagi niana, imong mahibaloan kon unsang tabang ang ilang gikinahanglan.

17 Pananglitan, atong balikan si Cynthia. Dihang siya ug ang iyang duha ka anak nga babaye gibiyaan sa iyang bana, sila naguol pag-ayo. Sa unsang paagi sila gitabangan sa pipila ka igsoon? Siya miingon: “Human namo sila pahibaloa sa nahitabo, miabot sila sa balay sulod lang sa 45 minutos. Mihilak sila. Wala mi nila biyai sulod sa duha o tulo ka adlaw. Kay dili man mi makakaon ug tarong ug naguol pag-ayo, ila ming gidala sa ilang balay.” Mahinumdom ka tingali niana sa gisulat ni Santiago: “Kon ang usa ka igsoong lalaki o babaye anaa sa hubo nga kahimtang ug walay pagkaon nga igo alang sa maong adlaw, ug unya usa kaninyo moingon kanila: ‘Panglakaw kamo nga malinawon, painiti ug busga ang inyong kaugalingon,’ apan wala ninyo sila hatagi sa mga kinahanglanon alang sa ilang lawas, unsay kapuslanan niini? Busa, sa ingon usab, ang pagtuo patay, kon kini walay binuhatan.” (Sant. 2:15-17) Kay mitabang dayon ang mga igsoon, si Cynthia ug ang iyang mga anak napalig-on ug nag-oksilyare payunir unom lang ka bulan human sa ilang mapait nga kasinatian.—2 Cor. 12:10.

DAGHAN ANG MAKABENEPISYO

18, 19. (a) Sa unsang paagi kita makatabang sa mga maluya? (b) Kinsay makabenepisyo dihang motabang kita sa mga maluya?

18 Imo tingaling nasinatian nga nagkinahanglag panahon una maulian sa grabeng sakit. Sa susama, ang usa ka Kristohanong naluya tungod sa iyang kasaypanan o sa malisod nga kahimtang nagkinahanglan usab ug panahon una maulian sa espirituwal nga kalig-on. Oo, ang atong isigkamagtutuo kinahanglang magpalig-on sa iyang pagtuo pinaagi sa personal nga pagtuon, pag-ampo, ug ubang Kristohanong kalihokan. Apan angay sab kitang magpakitag pailob ug gugma hangtod maulian siya sa iyang panimbang. Kinahanglang maningkamot kita sa pagtabang sa mga maluya aron mobati silang gipabilhan ug gimahal.—2 Cor. 8:8.

19 Ayaw kalimot nga sa pagtabang nato sa atong mga igsoon, atong masinati ang kalipay tungod sa paghatag. Maugmad usab nato ang atong katakos sa pagpakitag empatiya ug pailob. Apan may lain pang makabenepisyo. Ang tibuok kongregasyon mahimong mas mahigugmaon. Labaw sa tanan, atong gisundog si Jehova, kinsa nag-isip sa matag usa ingong bililhon. Oo, daghan gayod kitag rason nga mosanong sa awhag nga “abagan kadtong mga maluya.”—Buh. 20:35.

^ par. 4 Sa iyang librong The Descent of Man, daghang organo sa lawas ang gihubit ni Charles Darwin ingong “walay pulos.” Ang laing ebolusyonista miingon nga dunay daghang sangkap sa lawas nga wala kinahanglana, sama sa appendix ug thymus.

^ par. 7 Ang ngalan giilisan.