Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Ang cremation ba haom alang sa mga Kristohanon?

Wala kitay mabasa sa Kasulatan nga nagsupak sa cremation, o pagsunog sa patayng lawas.

May mga asoy sa Bibliya nga naghisgot bahin sa pagsunog sa lawas o bukog sa mga patayng tawo. (Jos. 7:25; 2 Cron. 34:4, 5) Mahimong nagpasabot kini nga kadtong mga tawhana daw dili angayng hatagag desenteng lubong. Apan dili ingon niana kanunay ang kahimtang.

Ato kanang makita sa asoy bahin sa kamatayon ni Haring Saul ug sa iyang tulo ka anak nga lalaki. Silang upat namatay samtang nakig-away sa mga Filistehanon. Usa sa maong mga anak mao si Jonatan, ang suod nga higala ug maunongong tigpaluyo ni David. Dihang nahibaloan kini sa maisog nga mga Israelinhon nga nagpuyo sa Jabes-gilead, ilang gikuha ang upat ka patayng lawas, gisunog kini, ug dayon gilubong ang mga bukog. Sa ulahi, gidayeg ni David ang gihimo sa maong mga Israelinhon.—1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Sa Bibliya, ang paglaom sa mga patay mao ang pagkabanhaw—pagbuhi pag-usab sa Diyos sa tawong namatay. Sunogon man o dili ang patayng lawas, si Jehova may katakos sa pagbuhi pag-usab sa patayng tawo uban ang bag-ong lawas. Mao kanay hinungdan nga ang tulo ka matinumanong Hebreohanon nga nag-atubag kamatayon diha sa nagkalayong hudno tungod sa mando ni Haring Nabucodonosor, wala mahadlok nga kon masunog sila, dili na makahimo ang Diyos sa pagbanhaw kanila. (Dan. 3:16-18) Mao usab kanay pagbati sa matinumanong mga alagad ni Jehova nga gipatay ug gisunog diha sa mga kampo konsentrasyon sa Nazi. May maunongong mga alagad usab sa Diyos nga namatay diin ang ilang lawas wala na makita. Apan segurado gihapon silang mabanhaw.—Pin. 20:13.

Sa pagbanhaw sa tawong namatay, dili kinahanglang asembolon pag-usab ni Jehova ang kanhing lawas niini. Gipakita kana sa pagbanhaw niya sa dinihogang mga Kristohanon ngadto sa langitnong kinabuhi. Sama kang Jesus, nga “gibuhi diha sa espiritu,” ang dinihogang mga Kristohanon gibanhaw ingong mao ra nga persona apan sa espirituhanong lawas. Walay bahin sa ilang kanhing pisikal nga lawas ang ilang madala sa langit.—1 Ped. 3:18; 1 Cor. 15:42-53; 1 Juan 3:2.

Ang atong paglaom sa pagkabanhaw nagdepende, dili sa kon unsaon ang atong patayng lawas, kondili sa atong pagtuo sa katakos ug tinguha sa Diyos sa pagtuman sa iyang mga saad. (Buh. 24:15) Tinuod, dili tingali nato bug-os masabtan kon giunsa paghimo sa Diyos ang milagro sa pagbanhaw kaniadto o kon unsaon niya kini paghimo sa umaabot. Sa gihapon, kita misalig kang Jehova. Siya naghatag ug “garantiya” pinaagi sa pagbanhaw kang Jesus.—Buh. 17:31; Luc. 24:2, 3.

Maayong konsiderahon sa mga Kristohanon kon unsay dalawaton sa ilang lugar, ang lokal nga mga sentimento, ug legal nga mga kinahanglanon maylabot sa paghipos sa patayng lawas. (2 Cor. 6:3, 4) Dayon, personal nga desisyon o desisyon na sa pamilya kon ang lawas sa namatay sunogon ba o dili.