Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Mayo 2014

Unsaon Nato “Pagtubag sa Matag Usa”?

Unsaon Nato “Pagtubag sa Matag Usa”?

“Himoa ang inyong sinultihan nga kanunayng madanihon, . . . aron mahibaloan ninyo kon unsaon pagtubag sa matag usa.”—COL. 4:6.

1, 2. (a) Pag-asoy ug kasinatian nga nagpakitang hinungdanon ang paggamit ug maayong pagkapili nga mga pangutana. (Tan-awa ang hulagway.) (b) Nganong dili ta angayng mahadlok nga makighisgot ug lisod nga mga topiko?

SULOD sa daghang tuig, ang usa ka sister kanunayng makighisgot sa Bibliya uban sa iyang dili Saksing bana. Ang iyang bana membro kanhi sa usa sa mga relihiyon sa Kakristiyanohan. Apan namatikdan sa sister nga wala gyod makasabot ang iyang bana sa gitudlo sa relihiyon niini bahin sa Trinidad. Busa mataktikanhon siyang nangutana, “Nagtuo ka ba nga ang Diyos maoy Diyos, nga si Jesus maoy Diyos, ug ang balaang espiritu maoy Diyos; apan dili tulo ang Diyos kondili usa ra?” Ang bana natingala ug mitubag, “Wala ko magtuo niana!” Miresulta kini sa nindot nga panaghisgot bahin sa tinuod nga kinaiyahan sa Diyos.

2 Gipakita niini nga kasinatian nga hinungdanon ang mataktikanhong paggamit ug maayong pagkapili nga mga pangutana. Gipakita usab niini nga dili ta angayng mahadlok nga makighisgot ug lisod nga mga topiko, sama sa Trinidad, impiyerno, o sa paglungtad sa Maglalalang. Kon mosalig ta kang Jehova ug sa iyang pagbansay, kita makahatag ug makapakombinsir nga tubag nga makatandog sa kasingkasing sa atong kaestorya. (Col. 4:6)  Atong hisgotan kon sa unsang paagi kita makatudlo nga mas epektibo pinaagi sa (1) pagsuknag mga pangutana aron mopahayag ang atong kaestorya sa iyang gituohan, (2) pagpangatarongan base sa Kasulatan, ug (3) paggamit ug mga ilustrasyon sa pagpatin-aw sa punto.

PAGSUKNAG MGA PANGUTANA ARON MOPAHAYAG ANG ATONG KAESTORYA SA IYANG GITUOHAN

3, 4. Nganong hinungdanon nga mangutana una kon unsay gituohan sa atong kaestorya? Paghatag ug pananglitan.

3 Ang mga pangutana makatabang nato aron mahibaloan kon unsay gituohan sa usa. Nganong hinungdanon kana? Ang Proverbio 18:13 nag-ingon: “Kon ang usa magahatag ug tubag sa usa ka butang nga wala pa niya madungog, kana maoy kabuangan sa iyang bahin ug usa ka kaulawan.” Busa, sa dili pa hisgotan ang gitudlo sa Bibliya bahin sa usa ka topiko, maayong susihon una kon unsay gituohan sa atong kaestorya. Kay kon dili, maanugon lang ang atong panahon sa pagpamatuod nga sayop ang usa ka ideya nga wala diay niya tuohi!—1 Cor. 9:26.

4 Ibutang ta nga duna tay kaestorya bahin sa impiyerno. Dili tanan ang nagtuo nga ang impiyerno maoy nagkalayong dapit sa pagsakit. Ang uban nagtuo nga kini nagpasabot lang nga ang usa nawad-ag pabor sa Diyos. Busa, mahimo kang moingon: “Lainlaig gituohan ang mga tawo bahin sa impiyerno. Ikaw, unsay imong gituohan?” Human madunggan ang iyang tubag, mas matabangan na nato siya sa pagsabot kon unsay gitudlo sa Bibliya.

5. Sa unsang paagi ang mga pangutana makatabang nato sa pagkahibalo kon nganong gituohan sa atong kaestorya ang usa ka butang?

5 Ang mataktikanhong mga pangutana makatabang usab nato sa pagkahibalo kon nganong kanay gituohan sa atong kaestorya. Pananglitan, komosta kon ang atong masangyawan moingon nga dili siya motuog Diyos? Tingali maghunahuna dayon ta nga ebolusyonista siya. (Sal. 10:4) Apan ang uban nawad-ag pagtuo sa Diyos tungod sa grabeng pag-antos nga ilang nakita o naagoman. Basig wala nila masabti kon nganong gitugotan sa usa ka mahigugmaong Diyos ang maong pag-antos. Busa, kon ang tagbalay moingon nga nagduhaduha siya sa paglungtad sa Diyos, makapangutana ta, “Mao ba nay imong gituohan sukad pa sa una?” Kon moingon siyang dili, mahimo nato siyang pangutan-on kon nganong nagduhaduha siya. Ang iyang tubag makatabang aron atong mahibaloan kon unsaon siya pagtabang.—Basaha ang Proverbio 20:5.

6. Unsay angay natong himoon human mangutana?

6 Human mangutana, kinahanglang mamati kita sa tubag sa atong kaestorya ug tahoron ang iyang pagbati. Pananglitan, tingali moingon siya nga tungod sa mga trahedya, nagduhaduha siya nga naglungtad ang usa ka mahigugmaong Diyos. Sa dili pa nato pamatud-an nga naglungtad ang Diyos, maayong mosimpatiya kita kaniya ug sultihan siya nga dili sayop nga mangutana kon nganong kita nag-antos. (Hab. 1:2, 3) Kon makita niya nga kita mapailobon ug may simpatiya, basin mainteres siya nga mokat-on ug dugang. *

PANGATARONGAN BASE SA KASULATAN

Unsay makatabang nato aron mahimong epektibo sa ministeryo? (Tan-awa ang parapo 7)

7. Unsay atong buhaton aron mahimong epektibo sa ministeryo?

7 Hisgotan nato karon kon sa unsang paagi kita mangatarongan base sa Kasulatan. Siyempre ang Bibliya mao ang atong pangunang galamiton sa ministeryo. Kini makatabang nato aron “mahimong takos gayod, bug-os nga masinangkapan alang sa tanang maayong buhat.” (2 Tim. 3:16, 17) Aron mahimong epektibo sa ministeryo, dili lang ta  basta mobasag daghang teksto. Kinahanglang mahibalo usab kitang mangatarongan base sa Kasulatan ug mopatin-aw sa atong gibasa. (Basaha ang Buhat 17:2, 3.) Sa pag-ilustrar, tagda ang mosunod nga tulo ka situwasyon.

8, 9. (a) Unsa ang usa ka paagi nga magamit nato sa pagpangatarongan sa usa ka tawo nga nagtuong si Jesus katumbas sa Diyos? (b) Unsa ang laing paagi sa pagpangatarongan bahin niini ang nakita nimong epektibo?

8 Situwasyon 1: Sa atong pagsangyaw, nakahibalag tag tawo nga nagtuong si Jesus katumbas sa Diyos. Unsang teksto ang atong magamit sa pagpangatarongan bahin niana? Mahimo natong ipabasa niya ang giingon ni Jesus sa Juan 6:38: “Ako nanaog gikan sa langit aron buhaton, dili ang akong kabubut-on, kondili ang kabubut-on niya nga nagpadala kanako.” Dayon, mahimo nato siyang pangutan-on: “Kon si Jesus ang Diyos, kinsay nagpadala kaniya dinhi sa yuta? Dili kaha ang Usa nga labaw kang Jesus? Siyempre ang nagpadala labaw sa gipadala.”

9 Mahimo usab natong basahon ang Filipos 2:9, diin gihubit ni Pablo ang gihimo sa Diyos human mamatay ug mabanhaw si Jesus. Kini nag-ingon: “Ang Diyos nagbayaw kaniya [Jesus] ngadto sa usa ka labaw nga katungdanan ug malulotong naghatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang uban pa nga ngalan.” Aron matabangan ang atong kaestorya nga makab-ot ang hustong konklusyon bahin sa maong teksto, mahimo tang mangutana: “Kon si Jesus katumbas sa Diyos sa wala pa siya mamatay ug sa ulahi ang Diyos nagbayaw kaniya ngadto sa usa ka labaw nga katungdanan, dili ba mopatim-aw nga si Jesus labaw sa Diyos? Apan, sa unsang paagi ang usa mahimong labaw sa Diyos?” Kon ang atong kaestorya sinsero ug may pagtahod sa Pulong sa Diyos, ang maong pangatarongan magdasig kaniya sa pagkat-og dugang bahin niini.—Buh. 17:11.

10. (a) Unsaon tingali nato pagpangatarongan sa tawo nga nagtuo sa impiyerno? (b) Unsang pangatarongan ang nakita nimong epektibo dihang maghisgot bahin sa impiyerno?

10 Situwasyon 2: Ang usa ka relihiyosong tagbalay dili makatuo nga ang daotang mga tawo dili pagasakiton sa impiyerno sa walay kataposan. Tingali nagtuo siya sa impiyerno kay gusto niyang masilotan ang mga daotan. Unsaon kaha nato pagpangatarongan sa tawong mibati niana? Una, ato siyang pasaligan nga pagasilotan ang mga daotan. (2 Tes. 1:9) Dayon atong ipabasa kaniya ang Genesis 2:16, 17, nga nag-ingong ang silot sa sala mao ang kamatayon. Mahimo natong ipatin-aw nga tungod sa sala ni Adan, ang tanang tawo mahimugso nga makasasala. (Roma 5:12) Apan mahimo natong isulti nga ang Diyos wala maghisgot bahin sa pagsilot diha sa impiyerno. Dayon makapangutana ta, “Kon si Adan ug Eva tinuod nga sakiton  sa walay kataposan, dili ba angay silang pasidan-an sa Diyos niana?” Dayon atong basahon ang Genesis 3:19, diin gipahayag ang silot sa ilang sala, apan wala kini maghisgot ug impiyerno. Hinunoa, si Adan giingnan nga siya mobalik sa abog. Mahimo tang mangutana, “Makataronganon bang sultihan si Adan nga mobalik siya sa yuta kon sa impiyerno diay siya paingon?” Kon bukas ang hunahuna sa atong kaestorya, ang maong pangutana makatabang niya sa pagpamalandong niini.

11. (a) Unsa ang usa ka paagi nga magamit nato sa pagpangatarongan sa usa nga nagtuo nga ang tanang maayong tawo malangit? (b) Unsang pangatarongan ang nakita nimong epektibo dihang maghisgot bahin sa pag-adto sa langit?

11 Situwasyon 3: Sa atong pagsangyaw, nakahibalag tag tawo nga nagtuo nga ang tanang maayong tawo malangit. Kini nga pagtuo makaapekto sa pagsabot sa tagbalay sa giingon sa Bibliya. Ibutang ta nga gibasa nato kaniya ang Pinadayag 21:4. (Basaha.) Basin nagtuo siya nga ang mga panalangin nga gihisgotan sa maong teksto mahitabo sa langit. Unsaon nato pagpangatarongan kaniya? Imbes mobasag laing teksto, mahimo kitang magpokus sa mga detalye sa Pinadayag 21:4. Kini nag-ingon nga “ang kamatayon mawala na.” Busa ato siyang pangutan-on: “Mouyon ka ba nga aron mawala ang usa ka butang, kinahanglang naglungtad una kini?” Lagmit mouyon siya. Dayon ato siyang sultihan nga wala gyoy kamatayon sa langit; dinhi lang na sa yuta mahitabo. Busa makataronganong hunahunaon nga ang Pinadayag 21:4 nagtumong sa mga panalangin dinhi sa yuta.—Sal. 37:29.

PAGGAMIT UG MGA ILUSTRASYON SA PAGPATIN-AW SA PUNTO

12. Nganong migamit si Jesus ug mga ilustrasyon?

12 Gawas sa mga pangutana, si Jesus migamit ug mga ilustrasyon sa iyang pagsangyaw. (Basaha ang Mateo 13:34, 35.) Ang mga ilustrasyon ni Jesus nakatabang aron mahibaloan ang motibo sa iyang mamiminaw. (Mat. 13:10-15) Nakatabang usab ang mga ilustrasyon aron magustohan ug mahinumdoman sa mga tawo ang pagtulon-an ni Jesus. Unsaon nato paggamit ug mga ilustrasyon sa atong pagpanudlo?

13. Unsaon kaha nato pag-ilustrar nga ang Diyos labaw kang Jesus?

13 Sagad, epektibo kaayo ang simpleng mga ilustrasyon. Pananglitan, dihang magpatin-aw nga ang Diyos labaw kang Jesus, mahimong gamiton nato kini nga ilustrasyon: Una, mahimo natong isulti nga ang Diyos ug si Jesus parehong nagtandi sa ilang relasyon ngadto nianang sa Amahan ug Anak. (Luc. 3:21, 22; Juan 14:28) Dayon, atong pangutan-on ang tagbalay: “Unsa nga matang sa relasyon sa pamilya ang imong gamiton aron ipakita nga magkatumbas ang duha ka tawo?” Lagmit siya moingon nga magsoon o kaluha. Kon kanay iyang tubag, mahimo nato siyang dayegon nga haom ang iyang ilustrasyon. Dayon, pangutan-on nato siya: “Kon kana dayon nga ilustrasyon ang atong nahunahunaan, nganong si Jesus, ang Dakong Magtutudlo, wala mogamit niana? Hinunoa, siya miingon nga ang Diyos maoy iyang Amahan. Busa gipakita ni Jesus nga ang Diyos mas dakog edad ug awtoridad kay kaniya.”

14. Unsang ilustrasyon ang nagpakita nga dili makataronganong isipon nga gigamit sa Diyos ang Yawa aron sakiton sa impiyerno ang mga tawo?

14 Tagda kining laing pananglitan. Ang uban nagtuo nga si Satanas ang “nagdumala” sa impiyerno. Makatabang ang usa ka ilustrasyon aron makita sa usa ka ginikanan nga dili makataronganong isipon nga gigamit sa Diyos ang Yawa aron sakiton sa impiyerno ang mga tawo. Mahimo kitang moingon: “Ibutang ta nga ang imong anak rebelyoso kaayo ug naghimog daghang daotang butang. Unsay imong buhaton?” Lagmit ang ginikanan moingon nga badlongon niya ang iyang anak. Tingali kanunay niyang tabangan kini aron mohunong sa paghimog  daotan. (Prov. 22:15) Dayon, mahimo nato siyang pangutan-on kon unsay iyang buhaton kon isalikway sa iyang anak ang tanang paningkamot nga iyang gihimo sa pagtabang niini. Daghan sa mga ginikanan moingon nga sa kadugayan silotan nila kini. Dayon makapangutana kita, “Unsa kaha kon imong nasayran nga may daotang tawo nga nag-impluwensiya sa imong anak nga mahimong rebelyoso kaayo?” Walay duhaduha, ang ginikanan masuko sa maong tawo. Aron mas masabtan ang ilustrasyon, makapangutana kita, “Karon nga nasayran nimo nga may daotang tawo nga nag-impluwensiya sa imong anak, hangyoon ba nimo ang maong tawo sa pagsilot sa imong anak?” Siyempre, ang tubag dili. Busa, tin-aw nga dili gamiton sa Diyos si Satanas sa pagsilot sa mga tawo nga giimpluwensiyahan sa Yawa sa paghimog daotan!

HUPTI ANG TIMBANG NGA PANGLANTAW

15, 16. (a) Nganong dili kita angayng magdahom nga ang tanan nga atong sangyawan modawat sa mensahe sa Gingharian? (b) Gikinahanglan ba ang linaing katakos sa pagtudlo aron mahimong epektibo sa ministeryo? Ipatin-aw. (Tan-awa usab ang kahong “ Galamiton nga Makatabang Kanato sa Pagtubag.”)

15 Nahibalo kita nga dili tanan nga atong sangyawan modawat sa mensahe sa Gingharian. (Mat. 10:11-14) Tinuod kana bisag mogamit kitag maayong pagkapili nga mga pangutana, maayo kaayong pangatarongan, ug haom nga mga ilustrasyon. Gani, pipila lang ang midawat sa mga pagtulon-an ni Jesus, bisag siya ang labing dakong Magtutudlo nga nabuhi sukad sa yuta!—Juan 6:66; 7:45-48.

16 Sa laing bahin, bisag mobati ta nga wala kitay linaing katakos sa pagtudlo, mahimo gihapon kitang epektibo sa ministeryo. (Basaha ang Buhat 4:13.) Ang Bibliya nagpasalig kanato nga “kadtong tanan nga hustong nakiling alang sa kinabuhing walay kataposan” modawat sa maayong balita. (Buh. 13:48) Busa atong ugmaron ug huptan ang timbang nga panglantaw sa atong kaugalingon ug niadtong atong sangyawan. Hinaot nga bug-os natong pahimuslan ang pagbansay nga gitagana ni Jehova, ug mosalig nga kana maoy alang sa atong kaayohan ug niadtong mamati kanato. (1 Tim. 4:16) Si Jehova makatabang kanato sa “pagtubag sa matag usa.” Sa sunod artikulo, atong makat-onan nga ang usa ka paagi nga kita magmalamposon sa ministeryo mao ang pagsunod sa sagad gitawag ug Bulawanong Lagda.

^ par. 6 Tan-awa ang artikulong “Posible ba ang Pagbatog Pagtuo sa Maglalalang?” sa Oktubre 1, 2009, nga gula sa Ang Bantayanang Torre.