Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Minunot Ka ba sa Pag-uswag sa Organisasyon ni Jehova?

Minunot Ka ba sa Pag-uswag sa Organisasyon ni Jehova?

“Ang mga mata ni Jehova anaa sa mga matarong.”—1 PED. 3:12.

1. Unsang organisasyon ang mipuli sa apostatang nasod sa Israel ingong katawhan nga naghawas kang Jehova? (Tan-awa ang hulagway.)

SI Jehova mao ang nagtukod sa Kristohanong kongregasyon sa unang siglo ug nagpasig-uli sa matuod nga pagsimba sa atong panahon. Sumala sa gihisgotan sa nag-unang artikulo, ang organisasyon nga gilangkoban sa unang mga sumusunod ni Kristo mao ang mipuli sa apostatang nasod sa Israel ingong katawhan nga naghawas kang Jehova. Ang bag-ong organisasyon nga giuyonan sa Diyos naluwas sa kalaglagan sa Jerusalem sa 70 C.E. (Luc. 21:20, 21) Gipakita sa mga panghitabo sa unang siglo kon unsay mahitabo sa mga alagad ni Jehova karon. Hapit nang taposon ang sistema sa mga butang ni Satanas, apan ang organisasyon sa Diyos maluwas sa kataposang mga adlaw. (2 Tim. 3:1) Nganong makaseguro kita niini?

2. Unsay giingon ni Jesus bahin sa “dakong kasakitan,” ug sa unsang paagi kini magsugod?

2 Bahin sa dili makitang presensiya ni Jesus ug sa konklusyon sa sistema sa mga butang, si Jesus miingon: “Aduna unyay dakong kasakitan nga ang ingon niana wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan hangtod karon, ug dili na gayod mahitabo pa.” (Mat. 24:3, 21) Kini nga kasakitan magsugod dihang laglagon ni Jehova ang “Dakong Babilonya,” ang tibuok kalibotang imperyo  sa bakak nga relihiyon. Iyang gamiton ang politikal nga kagamhanan sa paghimo niana. (Pin. 17:3-5, 16) Unsay sunod nga mahitabo?

ANG PAG-ATAKE NI SATANAS NGA MOSANGPOT SA ARMAGEDON

3. Human malaglag ang bakak nga relihiyon, unsay mahitabo sa katawhan ni Jehova?

3 Human malaglag ang bakak nga relihiyon, si Satanas ug ang lainlaing elemento sa iyang kalibotan moatake sa mga alagad ni Jehova. Pananglitan, bahin “kang Gog sa yuta sa Magog,” ang Kasulatan nagtagna: “Ikaw motungas gayod. Sama sa usa ka bagyo ikaw moabot. Ikaw mahimong sama sa mga panganod nga motabon sa yuta, ikaw ug ang tanan nimong pundok ug ang daghang katawhan uban kanimo.” Kay ang mga Saksi ni Jehova walay armadong kasundalohan ug sila ang labing malinawong katawhan sa yuta, daw dali ra kaayo silang atakehon. Apan sayop gayod ang pag-atake kanila!—Ezeq. 38:1, 2, 9-12.

4, 5. Unsay himoon ni Jehova dihang atakehon ni Satanas ang iyang katawhan?

4 Unsay buhaton sa Diyos dihang ang iyang katawhan atakehon ni Satanas ug sa mga sumusunod niini? Si Jehova molihok alang sa iyang katawhan, nga ipakita ang iyang katungod ingong Soberano sa Uniberso. Para kang Jehova, ang pag-atake sa iyang katawhan maoy pag-atake kaniya. (Basaha ang Zacarias 2:8.) Busa, ang atong langitnong Amahan molihok dayon sa pagluwas kanato. Kana nga pagluwas bug-os nga matuman dihang ang kalibotan ni Satanas laglagon sa Armagedon, ang “gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan.”—Pin. 16:14, 16.

5 Bahin sa Armagedon, ang tagna sa Bibliya nag-ingon: “‘Adunay pakigbangi si Jehova batok sa mga nasod. Siya mismo magahukom sa tanang unod. Kon mahitungod sa mga daotan, iyang itugyan sila sa espada,’ mao ang giingon ni Jehova. ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, “Tan-awa! Usa ka katalagman modangat sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod, ug usa ka kusog kaayong bagyo ipatungha gikan sa kinalay-ang mga bahin sa yuta. Ug ang mga pinatay ni Jehova nianang adlawa maoy gikan gayod sa usa ka tumoy sa yuta hangtod sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan, ni sila pagahiposon o igalubong. Sila mahimong sama sa kinalibang sa ibabaw sa nawong sa yuta.”’” (Jer. 25:31-33) Taposon sa Armagedon kining daotang sistema sa mga butang. Mawagtang na ang kalibotan ni Satanas, apan ang yutan-ong bahin sa organisasyon ni Jehova magpabilin.

KON NGANONG MILAMBO ANG ORGANISASYON NI JEHOVA KARON

6, 7. (a) Kinsay naglangkob sa “dakong panon”? (b) Unsang mga pag-uswag ang nahitabo sa dili pa dugayng katuigan?

6 Ang organisasyon sa Diyos sa yuta padayong naglungtad ug milambo kay kini gilangkoban sa mga tawo nga iyang giuyonan. Ang Bibliya nagpasalig: “Ang mga mata ni Jehova anaa sa mga matarong, ug ang iyang mga igdulungog gikiling sa ilang pangamuyo.” (1 Ped. 3:12) Ang mga matarong naglakip sa “usa ka dakong panon” nga makalabang sa “dakong kasakitan.” (Pin. 7:9, 14) Kini sila dili lang basta “panon.” Sila maoy “dakong panon”—daghan kaayong tawo. Makita ba nimo ang imong kaugalingon nga makalabang sa “dakong kasakitan” uban kanila?

7 Kining dakong panon gilangkoban sa katawhan gikan sa tanang kanasoran. Sila natigom tungod sa gitagna ni Jesus ingong bahin sa ilhanan sa iyang presensiya. Siya miingon: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.” (Mat. 24:14) Niining kataposang mga adlaw, kini  ang pangunang buluhaton sa organisasyon sa Diyos. Tungod sa tibuok kalibotang pagsangyaw ug pagpanudlo sa mga Saksi ni Jehova, minilyon ang nakakat-on sa pagsimba sa Diyos “uban sa espiritu ug sa kamatuoran.” (Juan 4:23, 24) Pananglitan, sulod lang sa 10 ka tuig—sa tuig sa pag-alagad sa 2003 hangtod 2012—kapin sa 2,707,000 ang nabawtismohan ingong simbolo sa ilang dedikasyon sa Diyos. Sa tibuok kalibotan karon, duna nay kapig 7,900,000 ka Saksi, ug minilyon pa ang nakig-uban kanila, ilabina panahon sa tinuig nga pagsaulog sa Memoryal. Nalipay kita nga ang dakong panon paspas nga midaghan, ug nahibalo kita nga “ang Diyos ang nagpadayon sa pagpatubo niini.”—1 Cor. 3:5-7.

8. Nganong miuswag pag-ayo ang modernong organisasyon ni Jehova?

8 Midaghan pag-ayo ang mga alagad sa Diyos kay si Jehova mismo ang nagpaluyo sa iyang mga Saksi. (Basaha ang Isaias 43:10-12.) Kini nga pag-uswag gitagna: “Ang diyutay mahimong usa ka libo, ug ang gamay usa ka gamhanang nasod. Ako, si Jehova, magpadali niini sa kaugalingong panahon niini.” (Isa. 60:22) Kaniadto, ang dinihogang nanghibilin ikaingong “diyutay,” apan sila midaghan dihang ang ubang espirituwal nga mga Israelinhon gikabig ngadto sa organisasyon sa Diyos. (Gal. 6:16) Tungod sa panalangin ni Jehova latas sa katuigan, ang pagdaghan nagpadayon tungod sa pagtigom sa dakong panon.

KON UNSAY GIPANGAYO NI JEHOVA KANATO

9. Unsay kinahanglan natong buhaton aron masinati ang maayong kaugmaon nga gisaad sa Pulong sa Diyos?

9 Dinihogan man kita o membro sa dakong panon, atong masinati ang maayong kaugmaon nga gisaad sa Pulong sa Diyos. Apan aron mabatonan kana, kinahanglan natong himoon ang gipangayo ni Jehova. (Isa. 48:17, 18) Tagda ang mga Israelinhon ilalom sa Moisesnong Balaod. Ang usa ka katuyoan sa Balaod mao ang pagpanalipod sa katawhan sa Israel pinaagi sa paghatag kanilag lagda labot sa seksuwal nga panggawi, negosyo, pagmatutog mga anak, hustong pagtratar sa isigkatawo, ug uban pa. (Ex. 20:14; Lev. 19:18, 35-37; Deut. 6:6-9) Makabenepisyo usab kita sa paghimo sa gipangayo sa Diyos kanato—ug dili bug-at para nato ang pagbuhat sa iyang kabubut-on. (Basaha ang 1 Juan 5:3.) Gani, ingon nga ang mga Israelinhon napanalipdan sa Balaod, ang atong pagsunod sa mga balaod ug prinsipyo ni Jehova dili lang manalipod kanato kondili maghimo usab kanatong kanunayng ‘himsog sa pagtuo.’—Tito 1:13.

10. Nganong angay kitang mogahig panahon sa pagtuon sa Bibliya ug sa senemanang Pamilyahanong Pagsimba?

10 Ang yutan-ong bahin sa organisasyon ni Jehova miuswag sa lainlaing paagi. Pananglitan, nagkatin-aw ang atong pagsabot sa kamatuoran sa Bibliya. Madahom kini kay “ang dalan sa mga matarong ingon sa masanag nga kahayag nga nagaanam kadan-ag hangtod sa pagkahingpit sa adlaw.” (Prov. 4:18) Apan maayong pangutan-on ang kaugalingon: ‘Minunot ba ko sa mga kausaban sa atong pagsabot sa kamatuoran sa Bibliya? Gibatasan ba nako ang pagbasa sa Bibliya adlaw-adlaw? Himasa ba ko sa atong mga publikasyon? Duna ba miy Pamilyahanong Pagsimba kada semana?’ Daghan kanato ang mouyon nga dili ra kaayo lisod ang pagbuhat nianang mga butanga. Sagad kinahanglan lang natong mogahig panahon alang niana. Ug importante gayod nga mokuhag tukmang kahibalo sa Kasulatan, ipadapat kana, ug mouswag sa espirituwal—ilabina karon nga duol na kaayo ang dakong kasakitan!

11. Nganong mapuslanon ang karaang mga pista ug ang mga panagkatigom, asembliya, ug mga kombensiyon karon?

11 Ang organisasyon ni Jehova nagdasig  kanato nga sundon ang tambag ni Pablo: “Magmahunahunaon kita sa usag usa aron sa pagdasig ngadto sa paghigugma ug sa maayong mga buhat, nga dili talikdan ang atong mga panagkatigom, sama sa nabatasan sa pipila, apan magdinasigay sa usag usa, ug ilabina gayod samtang makita ninyo nga ang adlaw nagkaduol na.” (Heb. 10:24, 25) Ang tinuig nga mga pista ug ubang panagkatigom alang sa pagsimba nagpalig-on sa mga Israelinhon sa espirituwal. Dugang pa, ang mga okasyon sama sa espesyal nga Pista sa mga Balongbalong sa adlaw ni Nehemias maoy malipayong mga okasyon. (Ex. 23:15, 16; Neh. 8:9-18) Sa susama, makabenepisyo kita sa atong mga tigom, asembliya, ug mga kombensiyon. Hinaot nga pahimuslan nato kini nga mga tagana aron molig-on kita sa espirituwal ug magmalipayon.—Tito 2:2.

12. Unsay angay natong pagbati sa buluhatong pagsangyaw?

12 Ingong sakop sa organisasyon sa Diyos, malipay kita sa pagpakigbahin “sa balaang buluhaton sa maayong balita sa Diyos.” (Roma 15:16) Pinaagi sa paghimo niining “balaang buluhaton,” kita nahimong “isigkamagbubuhat” ni Jehova, ang “Balaang Usa.” (1 Cor. 3:9; 1 Ped. 1:15) Mabalaan nato ang ngalan ni Jehova dihang atong isangyaw ang maayong balita. Ug dako gayong pribilehiyo nga gipiyal kanato ang “mahimayaong maayong balita sa malipayong Diyos.”—1 Tim. 1:11.

13. Asa nagdepende ang atong espirituwal nga kahimsog ug kinabuhi?

13 Gusto sa Diyos nga kanunay kitang himsog sa espirituwal pinaagi sa pagpabiling maunongon kaniya ug pagsuportar sa lainlaing kalihokan sa iyang organisasyon. Giingnan ni Moises ang mga Israelinhon: “Himoon ko ang mga langit ug ang yuta ingong mga saksi batok kaninyo niining adlawa, nga gibutang ko ang kinabuhi ug ang kamatayon sa imong atubangan, ang panalangin ug ang maldisyon; ug kinahanglan nga pilion mo ang kinabuhi aron ikaw magpadayong buhi, ikaw ug ang imong kaliwat, pinaagi sa paghigugma kang Jehova nga imong Diyos, pinaagi sa pagpamati sa iyang tingog ug sa pag-unong kaniya; kay siya mao ang imong kinabuhi ug ang gitas-on sa imong mga adlaw, aron makapuyo ka ibabaw sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa imong mga katigulangan, kang Abraham, Isaac ug Jacob nga ihatag kanila.” (Deut. 30:19, 20) Ang atong kinabuhi nagdepende sa pagbuhat sa kabubut-on ni Jehova, paghigugma kaniya, pagpatalinghog sa iyang tingog, ug pagpabiling maunongon kaniya.

14. Unsay pagbati sa usa ka brader bahin sa makitang bahin sa organisasyon sa Diyos?

14 Si Brader Pryce Hughes, nga nagmaunongon sa Diyos ug minunot sa Iyang organisasyon, kanhi misulat: “Mapasalamaton kaayo ko nga nakakat-on sa katuyoan ni Jehova sa wala pa ang 1914 . . . Kon may usa ka butang nga labing hinungdanon kanako, kini mao ang pagpabiling suod sa makitang organisasyon ni Jehova. Sa akong kasinatian, akong nakat-onan nga dili gayod maalamong mosalig sa tawhanong pangatarongan. Busa determinado kong magpabilin sa matinumanong organisasyon. May lain pa bang paagi nga mabatonan sa usa ang pag-uyon ug panalangin ni Jehova?”

NUNOT SA PAG-USWAG SA ORGANISASYON SA DIYOS

15. Paghatag ug pananglitan sa Bibliya nga nagpakita kon unsay angay natong pag-isip sa mga kausaban sa atong pagsabot sa mga topiko sa Bibliya.

15 Aron atong mabatonan ang pag-uyon ug panalangin ni Jehova, angay natong suportahan ang iyang organisasyon ug dawaton ang mga kausaban sa atong pagsabot sa Kasulatan. Tagda kini: Human sa kamatayon ni Jesus, linibo ka Hudiyong Kristohanon ang masiboton sa Balaod ug nalisdan  sa pagbiya niana. (Buh. 21:17-20) Apan gitul-id sila ni Pablo pinaagi sa iyang sulat ngadto sa mga Hebreohanon. Ilang gidawat ang kamatuoran nga sila nabalaan, dili pinaagi sa mga halad nga “ginatanyag sumala sa Balaod,” kondili “pinaagi sa paghalad sa lawas ni Jesu-Kristo sa makausa alang sa tanang panahon.” (Heb. 10:5-10) Seguradong kadaghanan kanila nag-usab sa ilang panghunahuna ug minunot sa organisasyon. Kita usab angayng makugihong magtuon ug andam modawat kon may kausaban sa atong pagsabot sa Pulong sa Diyos o sa atong pagsangyaw.

16. (a) Nganong makalilipay ang kinabuhi sa Paraiso? (b) Unsay imong gikahinaman sa bag-ong kalibotan?

16 Padayong panalanginan ni Jehova kadtong magpabiling maunongon kaniya ug sa iyang organisasyon. Ang matinumanong mga dinihogan makabatog dakong pribilehiyo nga mahimong kaubang manununod ni Kristo sa langit. (Roma 8:16, 17) Kon sa yuta ang atong paglaom, handurawa kon unsa ka makalilipay ang pagpuyo sa Paraiso. Ingong bahin sa organisasyon ni Jehova, malipay gayod kitang isulti sa uban ang gisaad sa Diyos nga bag-ong kalibotan! (2 Ped. 3:13) Ang Salmo 37:11 nag-ingon: “Ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.” Ang mga tawo “magtukod ug mga balay ug magpuyo niini” ug magpahimulos sa “buhat sa ilang mga kamot.” (Isa. 65:21, 22) Wala nay pagdaogdaog, kakabos, ug gutom. (Sal. 72:13-16) Ang Dakong Babilonya dili na makapanglimbong kay dili na kini maglungtad. (Pin. 18:8, 21) Ang mga patay pagabanhawon ug may kahigayonan nga mabuhi sa walay kataposan. (Isa. 25:8; Buh. 24:15) Pagkanindot sa palaaboton niadtong minilyong nagdedikar kang Jehova! Aron atong matagamtam ang maong mga saad, kinahanglan nga kita padayong mouswag sa espirituwal ug kanunayng monunot sa pag-uswag sa organisasyon sa Diyos.

Makita ba nimo ang imong kaugalingon sa Paraiso? (Tan-awa ang parapo 16)

17. Unsay angay natong tinamdan labot sa pagsimba kang Jehova ug sa iyang organisasyon?

17 Kay hapit nang matapos kining sistemaha, hinaot nga magpabilin kitang lig-on sa pagtuo ug magmapasalamaton sa kahikayan sa Diyos sa pagsimba. Kanay tinamdan ni salmistang David, kinsa miawit: “Usa ka butang ang gipangayo ko kang Jehova—kini ang akong pagapangitaon, nga makapuyo ako sa balay ni Jehova sa tanang adlaw sa akong kinabuhi, aron sa pagtan-aw sa pagkakahimut-anan ni Jehova ug sa pagtan-aw nga mapabilhon sa iyang templo.” (Sal. 27:4) Hinaot ang matag usa kanato magmaunongon kang Jehova ug padayong monunot sa pag-uswag sa iyang organisasyon.