Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

‘Ang Akong Pagkaon Mao ang Pagbuhat sa Kabubut-on sa Diyos’

‘Ang Akong Pagkaon Mao ang Pagbuhat sa Kabubut-on sa Diyos’

Unsay makapalipay pag-ayo nimo? Ang imo bang relasyon sa uban—sa imong kapikas, pamilya, o mga higala? Lagmit malipay kang makigsalo sa pagkaon uban sa mga minahal. Apan ingong alagad ni Jehova, dili ba ilabinang makapalipay ang pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos, pagtuon sa Bibliya, ug pagsangyaw sa maayong balita?

Sa usa ka awit sa pagdayeg sa Maglalalang, si Haring David sa Israel miingon: “Sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos ko, ako nagakalipay, ug ang imong balaod ania sa akong kahiladman nga mga bahin.” (Sal. 40:8) Bisan pa sa mga kalisdanan ug pagpit-os nga iyang gisagubang, si David nalipay gayod sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Siyempre, dili kay si David ra ang magsisimba ni Jehova nga nalipay sa pag-alagad sa matuod nga Diyos.

Sa pagpadapat sa mga pulong sa Salmo 40:8 ngadto sa Mesiyas, o Kristo, si apostol Pablo misulat: “Sa pag-anhi niya [Jesus] sa kalibotan siya miingon: ‘“Ang halad ug gasa wala nimo tinguhaa, apan ikaw nag-andam ug lawas alang kanako. Wala nimo uyoni ang tibuok nga mga halad-nga-sinunog ug ang halad-sa-sala.” Unya ako miingon, “Tan-awa! Ako mianhi (sa linukot nga basahon kini nahisulat bahin kanako) sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos.”’”—Heb. 10:5-7.

Samtang dinhi sa yuta, si Jesus nalipay sa pagsud-ong sa kalalangan, sa pagpakig-uban sa mga higala, ug sa pagpakigsalo sa pagkaon. (Mat. 6:26-29; Juan 2:1, 2; 12:1, 2) Apan ang iyang gitinguha ug gikalipayan pag-ayo mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa iyang langitnong Amahan. Gani si Jesus miingon: “Ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubut-on niya nga nagpadala kanako ug ang paghuman sa iyang buluhaton.” (Juan 4:34; 6:38) Ang mga tinun-an ni Jesus nakakat-on sa ilang Agalon sa sekreto sa tinuod nga kalipay. Uban ang dakong kalipay, sila andam ug maikagong nagpaambit sa mensahe sa Gingharian ngadto sa uban.—Luc. 10:1, 8, 9, 17.

“PANGLAKAW KAMO UG PAGHIMOG MGA TINUN-AN”

Si Jesus nagsugo sa iyang mga sumusunod: “Panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran, nga magabawtismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa balaang espiritu, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo.  Ug, tan-awa! ako magauban kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa kataposan sa sistema sa mga butang.” (Mat. 28:19, 20) Ang pagtuman niini nga sugo naglangkit ug pagsangyaw ngadto sa mga tawo bisan asa sila makaplagan, pagbalikduaw sa mga interesado, ug pagdumalag pagtuon sa Bibliya kanila. Kini makapalipay kaayo.

Ang gugma magtukmod nato sa pagpadayon sa pagsangyaw bisag ang mga tawo dili interesado

Interesado man ang mga tawo o dili, nagdepende sa atong tinamdan ang atong kalipay diha sa ministeryo. Nganong nagpadayon man kita sa pagmantala sa maayong balita bisag ang mga tawo dili interesado o dili manumbaling kanato? Kay nahibalo kita nga ang pagsangyaw sa Gingharian ug paghimog mga tinun-an maoy pamatuod sa atong gugma sa Diyos ug sa silingan. Sa pagkatinuod, kinabuhi ang nalangkit niini—ang atong kinabuhi ug sa atong silingan. (Ezeq. 3:17-21; 1 Tim. 4:16) Atong hisgotan ang pipila ka butang nga nakatabang sa atong mga isigkamagbubuhat nga magmasiboton sa ministeryo bisan sa lisod nga mga teritoryo.

PAHIMUSLI ANG TANANG KAHIGAYONAN

Ang paggamit ug haom nga mga pangutana diha sa atong ministeryo sagad maayog resulta. Usa ka buntag niana, nakita ni Amalia ang usa ka lalaki nga nagbasag mantalaan diha sa parke. Giduol niya kini ug gipangutana kon may maayong balita ba kining nabasahan. Sa dihang mitubag kini nga wala, si Amalia miingon, “Duna koy maayong balita bahin sa Gingharian sa Diyos.” Ang maong lalaki nainteres ug midawat ug pagtuon sa Bibliya. Si Amalia nakasugod ug tulo ka pagtuon sa Bibliya sa maong parke.

Gihimo ni Janice ang iyang trabahoan nga teritoryo sa pagsangyaw. Sa dihang ang usa ka guwardiya ug ang kauban niini nagpakitag interes sa usa ka artikulo sa Bantayanang Torre, giingnan sila ni Janice nga regular niya silang dad-ag magasin. Mao sab kanay iyang gibuhat sa kauban niya sa trabaho nga nainteres sa lainlaing ulohan sa Bantayanang Torre ug Pagmata! Tungod niini, ang lain niyang kauban sa trabaho nangayog mga magasin. “Pagkadakong panalangin gikan kang Jehova!” matod ni Janice. Sa ngadtongadto, miabot ug 11 ang iyang magazine route sa trabahoan.

MAGMAPOSITIBO

Usa ka nagapanawng magtatan-aw ang misugyot nga sa pagpamalaybalay, dili angayng taposon sa mga magmamantala ang ilang pagpakig-estorya sa tagbalay sa pag-ingon lang nga mobalik sila sa laing adlaw. Hinunoa, mahimo nilang pangutan-on ang tagbalay: “Puwede ba nakong ipakita nimo kon sa unsang paagi ginadumala ang pagtuon sa Bibliya?” o, “Unsang adlaw ug oras nga gusto nimong mobalik ko aron ipadayon ang atong panaghisgot?” Ang nagapanawng magtatan-aw mitaho nga sa paggamit sa maong paagi, ang mga igsoon sa usa ka kongregasyon nga iyang giduaw nakasugod ug 44 ka pagtuon sa Bibliya sulod sa usa ka semana.

Ang pagbalikduaw dayon—bisan pipila ka adlaw lang human sa unang duaw—epektibo kaayo. Ngano? Kay nagpakita kana nga kita interesado gayong motabang sa mga matinud-anog kasingkasing nga  makasabot sa Bibliya. Dihang gipangutana ang usa ka babaye kon nganong midawat siya ug pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova, siya miingon, “Nagpa-study ko tungod sa ilang sinserong interes ug gugma kanako.”

Makapangutana ka sa tagbalay, “Puwede ba nakong ipakita nimo kon sa unsang paagi ginadumala ang pagtuon sa Bibliya?”

Wala madugay human sa pagtambong ni Madaí sa Pioneer Service School, siya nakasugod ug 15 ka pagtuon sa Bibliya ug nagpasag 5 pa ngadto sa ubang magmamantala. Ubay-ubay sa iyang mga Bible study nagtambongan na sa mga tigom. Unsay nakatabang kang Madaí sa pagsugod ug daghan kaayong pagtuon sa Bibliya? Nakat-onan niya sa tunghaan nga kinahanglang magsige siyag balik hangtod maabtan niya kadtong nagpakitag interes sa unang duaw. Ang laing Saksi nga daghag natabangan sa pagkakat-on sa kamatuoran sa Bibliya miingon, “Akong nakat-onan nga hinungdanon ang paglahutay sa pagbalikduaw aron matabangan ang mga tawo nga buot makaila kang Jehova.”

Ang pagbalikduaw dayon nagpakita nga duna tay tinuod nga interes niadtong buot mokat-on sa Bibliya

Ang pagbalikduaw ug pagdumalag mga pagtuon sa Bibliya nagkinahanglag kakugi. Apan dili gayod makawang ang atong paningkamot. Pinaagi sa pagpakigbahin sa pagsangyaw sa Gingharian, atong matabangan ang uban nga “makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran,” ug kana mahimong makaluwas kanila. (1 Tim. 2:3, 4) Sa atong bahin, kita mobatig dakong katagbawan ug kalipay.