Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Nakakita Ka ba sa “Usa nga Dili-Makita”?

Nakakita Ka ba sa “Usa nga Dili-Makita”?

“Siya nagpabiling lig-on nga daw nakakita sa Usa nga dili-makita.”HEB. 11:27.

1, 2. (a) Ipatin-aw kon nganong daw nameligro si Moises. (Tan-awa ang hulagway.) (b) Nganong si Moises wala mahadlok sa kasuko sa hari?

SI Paraon maoy gamhanang magmamando ug gisimba sa mga Ehiptohanon ingong diyos. Alang kanila, siya “ang labing gamhanan ug labing maalamon sa tanang linalang sa yuta,” matod sa librong When Egypt Ruled the East. Aron kahadlokan siya sa iyang mga ginsakpan, si Paraon nagsul-ob ug korona nga may kinulit nga kapaakon nga kobra—usa ka pasidaan nga ang mokontra sa hari patyon dayon. Busa, handurawa ang gibati ni Moises dihang giingnan siya ni Jehova: “Ipadala ko ikaw kang Paraon, ug pagawason mo ang akong katawhan nga mga anak sa Israel gikan sa Ehipto.”Ex. 3:10.

2 Si Moises miadto sa Ehipto ug mipahayag sa mensahe sa Diyos, ug kini nakapasuko pag-ayo kang Paraon. Human sa siyam ka hampak, gibaharan niya si Moises: “Ayaw sulayi nga makita pag-usab ang akong nawong, tungod kay sa adlaw nga imong makita ang akong nawong ikaw mamatay.” (Ex. 10:28) Sa wala pa mobiya si Moises, iyang gitagna nga mamatay ang panganayng anak nga lalaki sa hari. (Ex. 11:4-8) Dayon, giingnan ni Moises ang tanang Israelinhon nga mag-ihaw ug laking karnero o kanding ug  isablig ang dugo niini sa ilang pultahan. Ang laking karnero sagrado alang sa mga magsisimba sa diyos sa mga Ehiptohanon nga si Ra. (Ex. 12:5-7) Unsa na lang kahay reaksiyon ni Paraon? Si Moises wala mahadlok. Ngano? Siya may pagtuo ug misugot kang Jehova, nga ‘wala mahadlok sa kasuko sa hari, kay siya nagpabiling lig-on nga daw nakakita sa Usa nga dili-makita.’—Basaha ang Hebreohanon 11:27, 28.

3. Unsang mga pangutana ang atong hisgotan bahin sa pagtuo ni Moises sa “Usa nga dili-makita”?

3 Ang imo bang pagtuo lig-on kaayo nga daw ikaw ‘nakakita sa Diyos’? (Mat. 5:8) Aron molig-on pag-ayo ang atong pagtuo ug makakita sa “Usa nga dili-makita,” atong hisgotan si Moises. Sa unsang paagi ang iyang pagtuo kang Jehova nakatabang niya nga dili mahadlok sa tawo? Giunsa niya pagpakitag pagtuo sa mga saad sa Diyos? Sa unsang paagi ang iyang pagkakita sa “Usa nga dili-makita” nagpalig-on kaniya dihang siya ug iyang katawhan nameligro?

SIYA WALA MAHADLOK SA “KASUKO SA HARI”

4. Unsay gihunahuna niadtong mga walay pagtuo bahin kang Moises?

4 Kadtong mga walay pagtuo naghunahuna nga si Moises way dag-anan kang Paraon. Ang kinabuhi ug kaugmaon ni Moises daw anaa sa mga kamot ni Paraon. Bisan si Moises nangutana kang Jehova: “Kinsa ba ako aron ako moadto kang Paraon ug aron akong pagawason ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto?” (Ex. 3:11) Mga 40 ka tuig una pa niini, si Moises mikalagiw gikan sa Ehipto. Lagmit naghunahuna siya, ‘Maayo kahang mobalik ko sa Ehipto? Unsa na lang kon masuko ang hari?’

5, 6. Unsay nakatabang kang Moises nga mahadlok kang Jehova, dili kang Paraon?

5 Sa wala pa mobalik si Moises sa Ehipto, gitudloan siya sa Diyos ug hinungdanong leksiyon, nga sa ulahi iyang gisulat sa Job: “Ang pagkahadlok kang Jehova—mao kana ang kaalam.” (Job 28:28) Aron matabangan si Moises nga makabaton sa maong kahadlok ug makalihok nga maalamon, gipakita ni Jehova ang kalainan tali sa tawo ug sa Labing Gamhanang Diyos. Ang Diyos nangutana: “Kinsa bay naghatag sa baba sa tawo o kinsa bay naghimo sa amang o sa bungol o sa tin-awg panan-aw o sa buta? Dili ba ako, si Jehova?”Ex. 4:11.

6 Unsay leksiyon niini? Si Moises dili angayng mahadlok. Siya gipadala ni Jehova, kinsa makahatag sa tanan niyang gikinahanglan sa pagpahayag sa mensahe sa Diyos ngadto kang Paraon. Dugang pa, si Paraon way dag-anan kang Jehova. Gani, dili kini ang unang higayon nga ang mga alagad sa Diyos nameligro sa Ehipto. Lagmit nahinumdom si Moises kon sa unsang paagi gipanalipdan ni Jehova si Abraham, Jose, ug bisan siya mismo panahon sa pagmando sa nag-unang mga Paraon. (Gen. 12:17-19; 41:14, 39-41; Ex. 1:22–2:10) Tungod sa pagtuo kang Jehova, ang “Usa nga dili-makita,” si Moises maisogong miatubang kang Paraon ug nagpahayag sa matag pulong nga gisugo ni Jehova nga iyang isulti.

7. Sa unsang paagi ang pagtuo kang Jehova nakatabang sa usa ka sister?

7 Ang pagtuo kang Jehova nakatabang usab sa usa ka sister, si Ella, nga dili mahadlok sa tawo. Sa 1949, siya gidakop sa KGB sa Estonia, gihuboan, ug gitutokan sa batan-ong mga polis. “Naulaw kaayo ko,” matod niya. “Apan human makaampo kang Jehova, mikalma ang akong pagbati.” Dayon, ilang gibartolina si Ella sulod sa tulo ka adlaw. Siya miingon: “Gisinghagan ko sa mga polis: ‘Seguradohon namo nga ang ngalang Jehova dili na mahinumdoman sa Estonia! Dalhon ka namo sa kampo sa pinugos nga pagtrabaho, ug ang uban among idestiyero sa Siberia!’ Mabiaybiayon pa silang midugang, ‘Tan-awon tag tabangan ba mo sa inyong Jehova!’” Mahadlok ba si Ella sa mga tawo o mosalig kang Jehova? Dihang gisukitsukit, siya maisogong miingon kanila: “Napamalandong na  nako nig maayo, ug mas pilion nakong mapriso nga may maayong relasyon sa Diyos kay sa gawasnon apan mawad-an sa iyang pabor.” Para kang Ella, daw nakita niya si Jehova sama sa mga tawo diha sa iyang atubangan. Siya nagmaunongon kang Jehova tungod sa iyang pagtuo.

8, 9. (a) Unsa ang pangontra sa kahadlok sa tawo? (b) Kon mobati kag kahadlok sa tawo, kinsay kanunay nimong hunahunaon?

8 Ang pagtuo kang Jehova makatabang kanimo nga dili mahadlok. Kon did-an ka sa mga awtoridad sa pagsimba sa Diyos, ang imong kinabuhi ug kaugmaon daw anaa sa ilang mga kamot. Tingali maghunahuna ka kon maayo bang magpadayon sa pag-alagad kang Jehova bisan pag masuko ang mga awtoridad. Hinumdomi: Ang pagtuo sa Diyos maoy pangontra sa kahadlok sa tawo. (Basaha ang Proverbio 29:25.) Si Jehova nangutana: “[Ngano] nga ikaw mahadlok sa usa ka may-kamatayong tawo nga mamatay ra, ug sa usa ka anak sa katawhan nga pagahimoon nga lunhawng balili lamang?”Isa. 51:12, 13.

9 Hunahunaa kanunay ang imong labing gamhanan nga Amahan. Siya makakita, maluoy, ug motabang niadtong gidaogdaog sa daotang mga magmamando. (Ex. 3:7-10) Bisag kinahanglan nimong depensahan ang imong pagtuo atubangan sa mga awtoridad, ‘ayaw kabalaka bahin sa kon unsaon o kon unsay imong igasulti; kay ang imong igasulti igahatag kanimo nianang taknaa.’ (Mat. 10:18-20) Ang tawhanong mga magmamando wala gayoy dag-anan kang Jehova. Kon imong palig-onon ang imong pagtuo, ikaw makakita kang Jehova ingong tinuod nga Persona nga andam motabang nimo.

SIYA MAY PAGTUO SA MGA SAAD SA DIYOS

10. (a) Unsay gisugo ni Jehova sa mga Israelinhon sa bulan sa Nisan 1513 B.C.E.? (b) Nganong gituman ni Moises ang mga sugo sa Diyos?

10 Sa bulan sa Nisan 1513 B.C.E., gisugo ni Jehova si Moises ug Aaron nga sultihan ang mga Israelinhon sa pagkuhag himsog nga laking karnero o kanding, ihawon kini, ug isablig ang dugo niini sa ilang pultahan. (Ex. 12:3-7) Unsay sanong ni Moises? Si Pablo miingon bahin kaniya: “Tungod sa pagtuo iyang gisaulog ang paskuwa ug ang pagsablig sa dugo, aron dili hilabtan sa tiglaglag ang ilang mga panganay.” (Heb. 11:28) Si Moises masaligon nga matuman gayod ang mga saad ni Jehova, ug siya may pagtuo nga mamatay ang tanang panganay sa mga Ehiptohanon.

11. Nganong gipasidan-an ni Moises ang uban?

11 Ang mga anak ni Moises lagmit atua sa Midian, nga layo sa “tiglaglag.” * (Ex. 18:1-6) Apan iyang gisunod ang sugo nga pasidan-an ang ubang Israelinhon kansang mga panganay nameligrong mamatay. Gimahal gayod ni Moises ang iyang isigkatawo. Busa ang Bibliya nag-ingon: “Sa walay langan gipatawag ni Moises ang tanang ansiyano sa Israel ug miingon kanila: . . . ‘Ihawa ang halad sa paskuwa.’”Ex. 12:21.

12. Unsang importanteng mensahe ang gisugo ni Jehova kanato nga isangyaw?

12 Sa tabang sa mga manulonda, ang katawhan ni Jehova nagpahibalo niining importanteng mensahe: “Kahadloki ninyo ang Diyos ug ihatag kaniya ang himaya, kay ang takna sa iyang paghukom miabot na, ug busa simbaha ninyo ang Usa nga maoy naghimo sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuboran sa mga tubig.” (Pin. 14:7) Kinahanglan natong isangyaw kini nga mensahe. Angay natong pasidan-an ang atong mga silingan sa paggula gikan sa bakak nga relihiyon, aron dili sila “makadawat ug bahin sa iyang mga hampak.” (Pin. 18:4) Ang “ubang mga karnero” miduyog sa mga dinihogan sa pag-awhag sa mga tawong nahimulag sa Diyos sa ‘pagpasig-uli’ ngadto kaniya.Juan 10:16; 2 Cor. 5:20.

Ang pagsalig sa mga saad ni Jehova makapadako sa atong tinguha sa pagsangyaw sa maayong balita (Tan-awa ang parapo 13)

13. Sa unsang paagi modako ang atong tinguha sa pagsangyaw sa maayong balita?

13 Kita kombinsido nga ‘ang takna sa paghukom’ miabot na. Kombinsido usab kita nga ang atong pagsangyaw ug paghimog mga  tinun-an dinalian gayod sumala sa giingon ni Jehova. Sa panan-awon, nakita ni apostol Juan “ang upat ka manulonda nga nagbarog diha sa upat ka suok sa yuta, nga hugot nga nagkupot sa upat ka hangin sa yuta.” (Pin. 7:1) Pinaagi sa pagtuo, nakita ba nimo ang maong mga manulonda nga andam nang mobuhi sa malaglagong hangin sa dakong kasakitan? Kon imong makita ang maong mga manulonda pinaagi sa imong mata sa pagtuo, masaligon kang mosangyaw sa maayong balita.

14. Unsay magdasig kanato sa “pagpasidaan sa daotan [sa pagbiya] gikan sa iyang daotang dalan”?

14 Kita mga higala na ni Jehova ug may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan. Apan kita nahibalo nga responsabilidad nato ang “pagpasidaan sa daotan [sa pagbiya] gikan sa iyang daotang dalan aron sa pagtipig kaniya nga buhi.” (Basaha ang Ezequiel 3:17-19.) Siyempre, kita wala mosangyaw aron lang makalikay sa pagkasad-an sa dugo. Kita mosangyaw kay atong gihigugma si Jehova ug ang atong mga silingan. Gipakita ni Jesus kon unsay kahulogan sa pagpakitag gugma ug kaluoy pinaagi sa iyang ilustrasyon bahin sa Samarianhon. Pangutan-on nato ang kaugalingon, ‘Ako ba sama sa Samarianhon, o sama sa saserdote ug sa Levihanon? Ako ba kanunayng andam mosangyaw, o mangitag mga pasangil aron dili makasangyaw?’ (Luc. 10:25-37) Ang pagtuo sa mga saad sa Diyos ug gugma sa silingan magdasig kanato nga bug-os makigbahin sa pagsangyaw sa dili pa ulahi ang tanan.

“SILA MITABOK SA PULANG DAGAT”

15. Nganong ang mga Israelinhon naghunahuna nga natanggong na sila?

15 Ang pagtuo ni Moises sa “Usa nga dili-makita” nakatabang niya sa dihang ang mga Israelinhon nameligro  human mibiya sa Ehipto. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang mga anak sa Israel miyahat sa ilang mga mata ug ania, ang mga Ehiptohanon nagsunod kanila; ug ang mga anak sa Israel nangahadlok pag-ayo ug mituaw kang Jehova.” (Ex. 14:10-12) Nakalitan ba sila niini? Wala gayod. Si Jehova daan nang nag-ingon: “Akong tugotan nga mogahi ang kasingkasing ni Paraon, ug siya tinong mogukod kanila ug ako makabaton ug himaya alang sa akong kaugalingon pinaagi kang Paraon ug sa tanan niyang kasundalohan; ug ang mga Ehiptohanon makaila gayod nga ako mao si Jehova.” (Ex. 14:4) Apan ang nakita sa mga Israelinhon mao lang ang dili matabok nga Pulang Dagat, ang nagkaduol nga mga karong iggugubat ni Paraon, ug ang 80 anyos nga magbalantay sa karnero nga nangulo kanila! Naghunahuna silang natanggong na sila.

16. Sa unsang paagi ang pagtuo nakapalig-on kang Moises didto sa Pulang Dagat?

16 Si Moises wala mahadlok. Ngano? Kay ang iyang mata sa pagtuo nakakita ug mas gamhanan pa kay sa dagat o kasundalohan. Iyang ‘nakita ang kaluwasan ni Jehova,’ ug siya nahibalo nga si Jehova makig-away alang sa mga Israelinhon. (Basaha ang Exodo 14:13, 14.) Ang pagtuo ni Moises nakapalig-on sa katawhan sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon: “Tungod sa pagtuo sila mitabok sa Pulang Dagat nga sama ug diha sa yuta nga mamala, apan sa pagpangahas nga motabok niana ang mga Ehiptohanon gilamoy.” (Heb. 11:29) Human niana, “ang katawhan nangahadlok kang Jehova ug nagbutang ug pagtuo kang Jehova ug kang Moises nga iyang alagad.”Ex. 14:31.

17. Unsang umaabot nga hitabo ang magsulay sa atong pagtuo?

17 Sa dili madugay, ang atong kinabuhi daw mameligro. Pagsugod sa Armagedon, nalaglag na sa mga gobyerno sa yuta ang relihiyosong mga organisasyon nga mas dagko ug mas daghan kay sa atoa. (Pin. 17:16) Sa usa ka tagna, si Jehova miingon nga kita daw walay panalipod sama sa ‘bukas nga kabanikahan nga walay paril, ug walay trangka ug mga pultahan.’ (Ezeq. 38:10-12, 14-16) Kadtong wala makakita kang Jehova tingali maghunahuna nga dili gayod kita maluwas. Apan komosta sa imong bahin?

18. Ipatin-aw kon nganong kita makapabiling maunongon panahon sa dakong kasakitan.

18 Dili kita angayng mahadlok. Ngano? Tungod kay gitagna na ni Jehova nga atakehon ang iyang katawhan. Gitagna na usab niya ang resulta. “‘Mahitabo nianang adlawa, sa adlaw nga si Gog mosulod sa yuta sa Israel,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘nga ang akong kaaligutgot magautbo sa akong ilong. Ug sa akong kainit, sa kalayo sa akong mabangis nga kasuko, ako mosulti gayod.’” (Ezeq. 38:18-23) Dayon laglagon ni Jehova kadtong buot modaot sa iyang katawhan. Kon ikaw may pagtuo nga si Jehova manalipod kanimo panahon sa iyang “dako ug makalilisang nga adlaw,” ikaw ‘makakita sa kaluwasan ni Jehova’ ug makapabiling maunongon.Joel 2:31, 32.

19. (a) Unsa ka suod si Jehova ug si Moises? (b) Kon magmasinugtanon ka kang Jehova “sa tanan mong mga dalan,” unsang panalangin ang imong maangkon?

19 Pangandami karon ang maong mga hitabo pinaagi sa ‘pagpabiling lig-on nga daw nakakita sa Usa nga dili-makita’! Palig-ona ang imong relasyon kang Jehova nga Diyos pinaagi sa regular nga pagtuon ug pag-ampo. Si Moises adunay suod nga relasyon kang Jehova ug bug-os siyang gigamit sa Diyos nga ang Bibliya nag-ingon nga si Moises “nailhan ni Jehova nawong sa nawong.” (Deut. 34:10) Si Moises maoy talagsaong manalagna. Apan pinaagi sa pagtuo ikaw usab masuod kang Jehova nga samag imo siyang makita. Kon magmasinugtanon ka kaniya “sa tanan mong mga dalan,” sumala sa giawhag sa Pulong sa Diyos nga imong buhaton, “siya magatul-id sa imong mga alagianan.”Prov. 3:6.

^ par. 11 Mga manulonda ang gipadala ni Jehova sa pagpatay sa panganay sa mga Ehiptohanon.Sal. 78:49-51.