Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Abril 2014

Sundoga ang Pagtuo ni Moises

Sundoga ang Pagtuo ni Moises

“Tungod sa pagtuo si Moises, sa pagkadako na, midumili nga tawgong anak sa anak nga babaye ni Paraon.”HEB. 11:24.

1, 2. (a) Pag-edad ni Moises ug 40, unsang desisyon ang iyang gihimo? (Tan-awa ang hulagway.) (b) Nganong gipili ni Moises nga daogdaogon uban sa katawhan sa Diyos?

NAHIBALO si Moises kon unsay ikatanyag sa Ehipto. Nakita niya ang dagkong balay sa mga adunahan. Sakop siya sa harianong panimalay. Siya “natudloan sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon,” nga lagmit naglakip sa arte, astronomiya, matematika, ug ubang siyensiya. (Buh. 7:22) Dali ra unta niyang mabatonan ang bahandi, gahom, ug pribilehiyo nga pangandoy lang sa ordinaryong Ehiptohanon!

2 Apan pag-edad ni Moises ug 40, siya mihimog desisyon nga nakapalibog sa harianong pamilya sa Ehipto nga nagsagop kaniya. Wala gani niya pilia bisan ang “normal” nga kinabuhi sa ordinaryong Ehiptohanon, hinuon gipili niya ang kinabuhi uban sa mga ulipon! Ngano? Kay si Moises may pagtuo. (Basaha ang Hebreohanon 11:24-26.) Tungod sa pagtuo, labaw pa ang iyang nakita kay sa pisikal nga mga butang sa iyang palibot. Ingong espirituwal nga tawo, siya may pagtuo sa “Usa nga dili-makita,” si Jehova, ug sa katumanan sa mga saad sa Diyos.Heb. 11:27.

3. Unsang tulo ka pangutana ang tubagon niini nga artikulo?

3 Kinahanglang makita usab nato ang labaw pa kay sa makita sa atong pisikal nga mata. Angay nga kita mahimong “matang nga adunay pagtuo.” (Heb. 10:38, 39) Aron matabangan kita sa pagpalig-on sa atong pagtuo, atong susihon kon unsay gisulat bahin kang Moises sa Hebreohanon 11:24-26. Samtang buhaton nato  kana, pangitaa ang tubag niini nga mga pangutana: Sa unsang paagi ang pagtuo nagtukmod kang Moises sa pagsalikway sa unodnong mga tinguha? Dihang gipakaulawan, sa unsang paagi ang pagtuo nakatabang niya sa pagpabili sa iyang mga pribilehiyo? Nganong si Moises ‘mitutok ngadto sa pagbayad sa ganti’?

IYANG GISALIKWAY ANG UNODNONG MGA TINGUHA

4. Unsay nasabtan ni Moises bahin sa “kalipay sa pagpakasala”?

4 Pinaagi sa mata sa pagtuo, nasabtan ni Moises nga ang “kalipay sa pagpakasala” umalagi lang. Ang uban tingali mangatarongan nga bisag kaylap kaayo sa Ehipto ang idolatriya ug espiritismo, nahimo man hinuon kining gahom sa kalibotan, samtang ang katawhan ni Jehova nag-antos ingong mga ulipon! Apan nahibalo si Moises nga puwedeng usbon sa Diyos ang kahimtang. Bisag daw midaghan ang mga mapatuyangon, si Moises may pagtuo nga ang mga daotan mangalaglag ra. Ingong resulta, wala siya mahaylo sa “umalaging kalipay sa pagpakasala.”

5. Unsay makatabang nato sa pagsukol “sa umalaging kalipay sa pagpakasala”?

5 Sa unsang paagi nimo masuklan ang “umalaging kalipay sa pagpakasala”? Hinumdomi nga lumalabay lang ang kalipay sa pagpakasala. Ang mata sa pagtuo makatabang nimo nga makita nga “ang kalibotan nagakahanaw ingon man ang tinguha niini.” (1 Juan 2:15-17) Palandonga ang kaugmaon sa dili mahinulsolong mga makasasala. Anaa sila sa ‘madanglog nga dapit nga matibawas tungod sa kalit nga mga kalisang!’ (Sal. 73:18, 19) Dihang tentalon sa pagpakasala, pangutan-a ang kaugalingon: ‘Unsa nga kaugmaon ang gusto nako?’

6. (a) Nganong midumili si Moises nga “tawgong anak sa anak nga babaye ni Paraon”? (b) Nganong makaingon ka nga husto ang desisyon ni Moises?

6 Ang pagtuo ni Moises nakaimpluwensiya sa iyang pagpilig karera. “Tungod sa pagtuo si Moises, sa pagkadako na, midumili nga tawgong anak sa anak nga babaye ni Paraon.” (Heb. 11:24) Wala mangatarongan si Moises nga makaalagad man siya sa Diyos bisag membro siya sa harianong panimalay ug dayon magamit niya ang iyang bahandi ug pribilehiyo sa pagtabang sa iyang mga igsoong Israelinhon. Hinunoa, determinado si Moises nga higugmaon si Jehova sa bug-os kasingkasing, kalag, ug kusog. (Deut. 6:5) Tungod sa iyang desisyon, nalikayan niya ang daghang kasakit. Daghan sa mga bahandi sa Ehipto nga iyang gitalikdan nakuha mismo sa mga Israelinhon! (Ex. 12:35, 36) Si Paraon gipakaulawan ug gipatay. (Sal. 136:15) Sa kasukwahi, si Moises naluwas ug gigamit sa Diyos sa pagpanguna ug pagluwas sa Israel. Makahuloganon gayod ang iyang kinabuhi.

7. (a) Sumala sa Mateo 6:19-21, nganong maalamon nga magplano kita alang sa dumalayong kaugmaon? (b) Pag-asoy ug eksperyensiya nga nagpakita sa kalainan tali sa materyal ug espirituwal nga bahandi.

7 Kon ikaw usa ka batan-ong alagad ni Jehova, sa unsang paagi ang pagtuo makatabang nimo sa pagpilig karera? Maalamon ka kon imong planohon ang imong kaugmaon. Apan ang pagtuo ba sa mga saad sa Diyos magtukmod nimo sa pagtigom, o pagplano, alang sa dumalayong kaugmaon imbes sa umalaging kaugmaon? (Basaha ang Mateo 6:19-21.) Ingon niana ang kinahanglang desisyonan ni Sophie, usa ka maayong baylerina. Gitanyagan siyag mga eskolarsip ug taas nga mga posisyon sa mga ballet company sa United States. “Nindot kaayo ang paminaw kon dayegon ka. Gani, mibati kong labaw sa uban,” siya miangkon. “Apan dili ko malipayon.” Dayon gitan-aw ni Sophie ang video nga Young People Ask—What Will I Do With My Life? “Akong naamgohan nga gibaylo nako ang tibuok kasingkasing nga pag-alagad kang Jehova sa kalamposan niining kalibotana ug sa pagdayeg sa mga tawo,” matod niya. “Kinasingkasing kong nag-ampo kaniya. Dayon miundang ko sa pagka-baylerina.” Unsay iyang gibati sa iyang desisyon? “Wala na nako handoma ang kanhi nakong kinabuhi. Karon, malipayon na kaayo ko. Nagpayunir ko uban sa akong bana. Dili mi sikat, ug dili pod mi dato. Apan suod mi kang Jehova, ug naa mi mga Bible study, ug espirituwal nga mga tumong. Wala gyod ko magmahay.”

8. Unsang tambag sa Bibliya ang makatabang sa usa ka batan-on sa pagdesisyon kon unsay himoon niya sa iyang kinabuhi?

 8 Nahibalo si Jehova kon unsay labing maayo alang nimo. Si Moises miingon: “Unsay gipangayo ni Jehova nga imong Diyos kanimo kondili ang pagkahadlok kang Jehova nga imong Diyos, ang paglakaw sa tanan niyang mga dalan ug ang paghigugma kaniya ug ang pag-alagad kang Jehova nga imong Diyos sa bug-os mong kasingkasing ug sa bug-os mong kalag; ang pagtuman sa kasugoan ni Jehova ug sa iyang mga lagda nga akong gisugo kanimo niining adlawa, alang sa imong kaayohan?” (Deut. 10:12, 13) Samtang bata pa, pagpilig karera nga dili makababag nimo sa pag-alagad ug paghigugma kang Jehova “sa bug-os mong kasingkasing ug sa bug-os mong kalag.” Makasalig ka nga ang maong desisyon maoy “alang sa imong kaayohan.”

GIPABILHAN NIYA ANG IYANG MGA PRIBILEHIYO

9. Ipatin-aw kon nganong lisod tingali alang kang Moises ang pagtuman sa iyang asaynment.

9 “Giisip [ni Moises] ang pagpakaulaw sa Kristo ingong bahandi nga labaw pa kay sa mga bahandi sa Ehipto.” (Heb. 11:26) Si Moises gitawag nga “Kristo,” o “Dinihogan,” kay siya gipili ni Jehova sa pagpanguna sa Israel sa paggula sa Ehipto. Nahibalo si Moises nga dili kini sayon, “pagpakaulaw” pa gani. Kas-a gitamay siya sa usa ka Israelinhon: “Kinsay nagtudlo kanimo nga prinsipe ug maghuhukom ibabaw kanamo?” (Ex. 2:13, 14) Sa ulahi, si Moises nangutana kang Jehova: “Unsaon man gayod pagpamati ni Paraon kanako?” (Ex. 6:12) Aron maandam ang iyang kaugalingon ug makasagubang sa pagpakaulaw, gisulti ni Moises kang Jehova ang iyang kahadlok ug mga kabalaka. Sa unsang paagi siya gitabangan ni Jehova sa pagtuman sa iyang lisod nga asaynment?

10. Sa unsang paagi gitabangan ni Jehova si Moises sa pagtuman sa iyang asaynment?

10 Una, gipasaligan ni Jehova si Moises: “Ako magauban kanimo.” (Ex. 3:12) Ikaduha, gipalig-on siya ni Jehova pinaagi sa pagpatin-aw sa usa ka aspekto sa kahulogan sa iyang ngalan: “AKO MAMAO KON UNSAY MAMAO AKO.” * (Ex. 3:14) Ikatulo, gihatagan niya si Moises ug gahom sa paghimog mga milagro nga nagpamatuod nga siya gipadala sa Diyos. (Ex. 4:2-5) Ikaupat, gihatagan ni Jehova si Moises ug kauban ug tigpamaba, si Aaron, sa pagtabang kaniya sa pagtuman sa iyang asaynment. (Ex. 4:14-16) Sa hapit nang mamatay si Moises, siya kombinsido nga tabangan sa Diyos ang Iyang mga alagad sa pagtuman sa bisan unsang asaynment nga Iyang ihatag kanila. Masaligon kaayo siya kang Jehova nga siya nakaingon sa iyang kapuli nga si Josue: “Si Jehova mao ang mag-una kanimo. Siya magpadayon sa pag-uban kanimo. Dili ka niya talikdan ni biyaan sa bug-os. Dili ka mahadlok ni malisang.”Deut. 31:8.

11. Nganong gipabilhan pag-ayo ni Moises ang iyang asaynment?

11 Uban sa tabang ni Jehova, gipabilhan pag-ayo ni Moises ang iyang lisod nga asaynment, nga nag-isip niini nga “labaw pa kay sa mga bahandi sa Ehipto.” Kon buot hunahunaon, wala ra sa kumingking ang pag-alagad kang Paraon kon itandi sa pag-alagad sa Labing Gamhanang Diyos. Unsay bili sa pagkahimong prinsipe sa Ehipto kon itandi sa pagkahimong “Kristo,” o dinihogan, ni Jehova? Si Moises gigantihan tungod sa iyang pagkamapabilhon. Siya may suod nga relasyon kang Jehova, kinsa naghatag kaniyag katingalahang gahom samtang nanguna siya sa mga Israelinhon ngadto sa Yutang Saad.Deut. 34:10-12.

12. Unsang mga pribilehiyo gikan kang Jehova ang angay natong pabilhan?

12 Kita usab may asaynment. Pinaagi sa iyang Anak, si Jehova naghatag natog usa ka ministeryo, sama sa iyang gihimo kang Pablo ug sa uban. (Basaha ang 1 Timoteo 1:12-14.) Kitang tanan may pribilehiyo sa pagsangyaw sa maayong balita. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Ang pipila nag-alagad ingong bug-os  panahong ministro. Ang hamtong nga mga brader nag-alagad sa kongregasyon ingong mga ministeryal ug ansiyano. Apan ang imong dili magtutuong pamilya ug ang uban tingali mokuwestiyon sa bili niini nga mga pribilehiyo o motamay pa gani sa imong pagsakripisyo. (Mat. 10:34-37) Kon molampos sila sa pagpaluya kanimo, mahimong magsugod ka sa paghunahuna kon mapuslanon ba ang imong mga sakripisyo o kon matuman ba gayod nimo ang imong asaynment. Kon mahitabo kana, sa unsang paagi ang pagtuo makatabang nimo sa paglahutay?

13. Sa unsang paagi kita gitabangan ni Jehova sa pagtuman sa atong mga asaynment?

13 Uban sa pagtuo, pangayog tabang kang Jehova. Isulti kaniya ang imong kahadlok ug mga kabalaka. Total, siya ang nagsugo kanimo, ug tabangan ka niya nga molampos. Sa unsang paagi? Sa samang mga paagi nga iyang gitabangan si Moises. Una, gipasaligan ka ni Jehova: “Ako magapalig-on kanimo. Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo. Ako sa pagkatinuod magahawid kanimo sa akong tuong kamot sa pagkamatarong.” (Isa. 41:10) Ikaduha, gipahinumdoman ka niya nga kasaligan ang iyang mga saad: “Akong gisulti gayod kini; akong ipadangat usab kini. Akong giumol kini, akong pagabuhaton usab kini.” (Isa. 46:11) Ikatulo, gihatagan ka niya ug “gahom nga labaw sa kasarangan” aron matuman ang imong ministeryo. (2 Cor. 4:7) Ikaupat, aron makalahutay ka sa imong asaynment, gihatagan ka sa atong mahigugmaong Amahan ug tibuok kalibotang panag-igsoonay sa matuod nga mga magsisimba kinsa ‘naghupay ug naglinig-onay sa usag usa.’ (1 Tes. 5:11) Samtang gitabangan ka ni Jehova sa pagtuman sa imong mga asaynment, ang imong pagtuo kaniya molig-on, ug isipon nimo ang imong mga pribilehiyo ingong bahandi nga labaw pa kay sa mga bahandi sa yuta.

‘SIYA MITUTOK NGADTO SA PAGBAYAD SA GANTI’

14. Nganong nakaseguro si Moises nga siya pagagantihan?

14 Si Moises ‘mitutok ngadto sa pagbayad sa ganti.’ (Heb. 11:26) Oo, gitugotan ni Moises ang iyang kahibalo bahin sa umaabot, bisag limitado lang, nga moimpluwensiya sa iyang panglantaw. Sama sa iyang katigulangang si Abraham, masaligon si Moises nga si Jehova makabanhaw sa mga patay. (Luc. 20:37, 38; Heb. 11:17-19) Ang umaabot nga mga panalangin nakatabang kang Moises nga dili isipon nga kawang ang iyang 40 ka tuig ingong kagiw ug ang iyang 40 ka tuig sa kamingawan. Bisag wala siya mahibalo sa tanang detalye bahin sa katumanan sa mga saad sa Diyos, ang  iyang mata sa pagtuo nakakita sa dili makitang ganti.

15, 16. (a) Nganong angay natong itutok ang atong mata sa atong ganti? (b) Unsang mga panalangin sa Gingharian ang imong gikahinaman?

15 Ikaw ba ‘mitutok ngadto sa pagbayad sa’ imong ganti? Sama kang Moises, wala pa kita mahibalo sa tanang detalye bahin sa mga saad sa Diyos. Pananglitan, kita ‘wala mahibalo kon kanus-a ang tinudlong panahon’ sa dakong kasakitan. (Mar. 13:32, 33) Apan mas daghan kitag nahibaloan bahin sa umaabot nga Paraiso kay kang Moises. Bisag wala kita mahibalo sa tanang detalye, daghan na kitag nahibaloan sa mga saad sa Diyos bahin sa kinabuhi ilalom sa Gingharian nga mahimo natong ‘tutokan.’ Kon tin-aw sa atong hunahuna ang bag-ong kalibotan, matukmod kita sa pagpangita pag-una sa Gingharian. Sa unsang paagi? Tagda kini: Mopalit ka bag balay kon diyutay ra kag nahibaloan bahin niana? Siyempre dili! Sa susama, dili nato gamiton ang atong kinabuhi sa pagpangagpas sa usa ka dili tin-awng paglaom. Tungod sa pagtuo, makita nato ang tin-awng hulagway sa kinabuhi ilalom sa pagmando sa Gingharian.

Makapahinam nga maestorya ang matinumanong mga alagad sama ni Moises! (Tan-awa ang parapo 16)

16 Aron mahimong tin-aw sa imong hunahuna ang Gingharian sa Diyos, ‘itutok’ ang imong mata sa imong kinabuhi sa Paraiso. Gamita ang imong imahinasyon. Pananglitan, dihang imong tun-an ang kinabuhi sa mga karakter sa Bibliya nga nabuhi sa wala pa si Jesus, hunahunaa ang imong ipangutana nila sa dihang mabanhaw sila. Handurawa kon unsa kahay ilang ipangutana nimo bahin sa imong kinabuhi sa kataposang mga adlaw. Hunahunaa ang kahinam nga imong bation sa paghimamat sa imong katigulangan ug sa pagtudlo kanila sa tanang gihimo sa Diyos para kanila. Handurawa ang imong kalipay samtang magtuon bahin sa daghang ihalas nga mananap pinaagi sa pagpaniid kanila diha sa malinawong kahimtang. Palandonga kon unsa ka na kasuod kang Jehova samtang mag-anam ka kahingpit.

17. Kon tin-aw sa atong hunahuna ang atong dili makitang ganti, unsay ikatabang niini kanato?

17 Kon tin-aw sa atong hunahuna ang atong dili makitang ganti, matabangan kita niini sa paglahutay, pagbatog kalipay, ug pagdesisyon base sa segurado ug dumalayong kaugmaon. Si Pablo misulat sa dinihogang mga Kristohanon: “Kon kita magalaom sa wala nato makita, kita magpadayon paghulat niini uban ang paglahutay.” (Roma 8:25) Ang prinsipyo niini mapadapat sa tanang Kristohanon nga may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan. Bisag wala pa nato madawat ang atong ganti, ang atong pagtuo lig-on kaayo nga mapailobon kitang nagpaabot “sa pagbayad sa ganti.” Sama kang Moises, wala nato isipa nga kawang ang atong mga tuig sa pag-alagad kang Jehova. Hinunoa, kombinsido kita nga “ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili-makita walay kataposan.”Basaha ang 2 Corinto 4:16-18.

18, 19. (a) Nganong angay kitang maningkamot nga mahuptan ang atong pagtuo? (b) Unsay atong hisgotan sa sunod artikulo?

18 Tungod sa pagtuo, atong makita “ang dayag nga pagpasundayag sa mga katinuoran bisan tuod wala makita.” (Heb. 11:1) Ang pisikal nga tawo dili makakita sa pagkabililhon sa pag-alagad kang Jehova. Alang kaniya, ang espirituwal nga mga bahandi maoy “kabuangan.” (1 Cor. 2:14) Apan kita naglaom nga matagamtam ang kinabuhing walay kataposan ug makita ang pagkabanhaw, mga butang nga dili makita sa kalibotan. Sama sa mga pilosopo sa panahon ni Pablo nga nagtawag kaniyang “witwitan,” kadaghanan karon naghunahuna nga ang paglaom nga atong gisangyaw maoy kabuangan lang.Buh. 17:18.

19 Sanglit anaa kita sa kalibotan nga walay pagtuo, angay kitang maningkamot nga mahuptan ang atong pagtuo. Pangamuyo kang Jehova nga “unta ang imong pagtuo dili moangka.” (Luc. 22:32) Kanunayng bukha ang imong mata sa mga resulta sa sala, sa kabililhon sa pag-alagad kang Jehova, ug sa paglaom sa kinabuhing walay kataposan. Apan tungod sa pagtuo ni Moises, nakita niya ang mga butang nga mas labaw pa niana. Sa sunod artikulo, atong susihon kon sa unsang paagi ang pagtuo nakatabang kang Moises nga makita ang “Usa nga dili-makita.”Heb. 11:27.

^ par. 10 Bahin sa giingon sa Diyos sa Exodo 3:14, ang usa ka eskolar sa Bibliya misulat: “Walay makapugong kaniya sa pagtuman sa iyang kabubut-on . . . Kining ngalana [Jehova] maoy kuta sa Israel, usa ka tuboran sa tanang paglaom ug paghupay.”