“Ang mga mata ni Jehova anaa sa tanang dapit, nga nagpadayon pagbantay sa mga daotan ug sa mga maayo.”PROV. 15:3.

1, 2. Unsay kalainan ni Jehova sa CCTV kamera?

SA DAGHANG nasod, ang mga awtoridad nagtaod ug mga CCTV kamera aron mabantayan ang trapiko ug makita ang mga aksidente. Kon dunay tawong nabanggaan ug ang drayber miikyas, ang narekord nga video makatabang sa mga polis sa pagpangita ug pagdakop sa drayber. Tungod niini nga mga kamera, mas malisdan na ang mga kriminal sa pag-ikyas sa silot.

2 Apan, angay ba kitang maghunahuna nga ang atong mahigugmaong Amahan, si Jehova, samag CCTV kamera? Ang Bibliya nag-ingon nga ang iyang mata “anaa sa tanang dapit.” (Prov. 15:3) Nagpasabot ba kini nga iyang ginausisa ang tanan natong ginabuhat aron mangitag sayop? Ang Diyos ba nagbantay kanato aron lang makapahamtang ug silot? (Jer. 16:17; Heb. 4:13) Wala! Si Jehova nagbantay kanato kay siya nahigugma kanato ug nagtinguha sa atong kaayohan.1 Ped. 3:12.

3. Unsa ang lima ka paagi nga si Jehova mahigugmaong nagbantay kanato?

3 Unsay makatabang kanato sa pagpabili sa mahigugmaong pagbantay ni Jehova? Atong hisgotan kon giunsa niya kita  pagbantay. Gihimo niya kana pinaagi sa (1) pagpasidaan kanato dihang kita magpakitag daotang mga kiling, (2) pagtul-id kanato dihang kita masayop, (3) paggiya kanato pinaagi sa mga prinsipyo sa Bibliya, (4) pagtabang kanato sa pagsagubang sa mga pagsulay, ug (5) pagganti kanato dihang mobuhat tag matarong.

SI JEHOVA NAGPASIDAAN KANATO

4. Nganong gipasidan-an ni Jehova si Cain nga ang sala “naghupo sa ganghaan”?

4 Una, atong hisgotan kon sa unsang paagi si Jehova magpasidaan dihang kita makiling sa paghimog daotan. (1 Cron. 28:9) Aron atong masabtan kini nga paagi sa pagbantay ni Jehova, tagda kon sa unsang paagi siya nakiglabot kang Cain, kinsa “nanginit sa dakong kasuko” dihang wala niya mabatoni ang pag-uyon sa Diyos. (Basaha ang Genesis 4:3-7.) Si Jehova nag-awhag kang Cain sa ‘pagbuhat ug maayo.’ Kon dili niya kana himoon, nagpasidaan si Jehova nga ang sala “naghupo sa ganghaan.” Ang Diyos nangutana kaniya: “Makabuntog ka ba niini?” Gusto ni Jehova nga si Cain mamati sa pasidaan ug makabaton pag-usab sa iyang pabor. Pinaagi niini, padayong mahuptan ni Cain ang maayong relasyon uban sa Diyos.

5. Sa unsang mga paagi nga si Jehova naghatag ug pasidaan kanato maylabot sa sayop nga mga kiling?

5 Komosta sa atong bahin? Si Jehova makabasa sa atong kasingkasing; ug wala gayod kitay matago kaniya. Gusto sa atong mahigugmaong Amahan nga atong subayon ang matarong nga dalan; apan dili niya kita pugson sa paghimo niana. Pinaagi sa Bibliya, siya magpasidaan kanato sa dihang mahisimang kita sa sayop nga direksiyon. Sa unsang paagi? Sa atong adlaw-adlawng pagbasa sa Bibliya, sagad may mabasahan kitang teksto nga makatabang nato sa pagbuntog sa sayop nga mga kiling. Dugang pa, ang atong mga publikasyon maghisgot ug mga problema nga tingali maoy atong gipakigbisogan ug magpakita kon unsaon nato kana pagbuntog. Ug diha sa mga tigom sa kongregasyon, kita makadawat ug tambag nga tukma sa panahon!

6, 7. (a) Nganong ikaingon nga ang publikasyon nga gitagana para sa minilyon maoy pamatuod sa gugma sa Diyos kanimo? (b) Sa unsang paagi makabenepisyo ka sa gugma nga gipakita ni Jehova kanimo?

6 Ang maong mga pasidaan nagpakita nga si Jehova nagbantay kanato tungod kay siya nahigugma sa matag usa kanato. Tinuod, ang Bibliya dugay nang nasulat, ang atong mga publikasyon gitagana para sa minilyon, ug ang tambag diha sa mga tigom maoy alang sa tibuok kongregasyon. Apan niining mga kahimtanga, gipunting ni Jehova ang imong pagtagad diha sa iyang Pulong aron imong mausab ang imong mga kiling. Busa ikaingon nga si Jehova nahigugma kanimo ingong indibiduwal.

Ang atong binansay sa Bibliya nga tanlag makatabang kanato sa paglikay sa mga kapeligrohan (Tan-awa ang parapo 6, 7)

7 Aron makabenepisyo sa mga pasidaan sa Diyos, kinahanglan una kitang motuo nga siya nahigugma gayod kanato. Dayon atong sundon ang iyang Pulong ug maningkamot sa pagwagtang sa bisan unsang panghunahuna nga gidumtan sa Diyos. (Basaha ang Isaias 55:6, 7.) Kon kita mosunod sa mga pasidaan nga gihatag kanato, makalikay kita sa daghang kasakit. Apan, komosta man kon magpadaog kita sa sayop nga mga kiling? Motabang pa ba gihapon ang atong mahigugmaong Amahan?

ANG ATONG MAHIGUGMAONG AMAHAN NAGATUL-ID KANATO

8, 9. Nganong makaingon kita nga si Jehova nahigugma kanato dihang kita tambagan? Paghatag ug pananglitan.

8 Atong makita nga si Jehova nahigugma kanato ilabina sa dihang kita iyang tul-iron. (Basaha ang Hebreohanon 12:5, 6.) Tinuod, dili kita malipay dihang tambagan o disiplinahon. (Heb. 12:11) Apan palandonga  kon unsay angayng tagdon sa usa nga nagtambag una niya kana himoon. Siya kinahanglang mahibalo sa atong gibuhat nga makadaot sa atong relasyon kang Jehova, magtagad sa atong pagbati, ug mogugol ug panahon ug maningkamot sa pagpakita kanato diha sa Bibliya kon unsang mga kausaban ang atong himoon aron pahimut-an ang Diyos. Ingon gayod niana ang gugma kanato ni Jehova, ang Tuboran sa maong tambag.

9 Atong tagdon ang usa ka pananglitan kon sa unsang paagi ang mga magtatambag makasundog sa gugma sa Diyos. Sa wala makadangat sa kamatuoran, usa ka brader ang tigtan-awg pornograpiya, apan nabuntog na niya kana. Pero, wala pa gyod mawala ang iyang daang kiling, samag agipo nga wala pa mapalong. Dihang nakapalit siyag cellphone, nahaling ang iyang daotang tinguha. (Sant. 1:14, 15) Nag-abli siyag pornograpikong mga Web site. Usa ka higayon, samtang nagsangyaw pinaagig telepono, gipahulam niya ang iyang cellphone sa usa ka ansiyano aron mangitag mga adres. Paggamit niini sa ansiyano, mitungha ang kuwestiyonableng mga Web site. Panalangin kadto alang sa atong nameligrong igsoon. Siya nakadawat dayon ug tambag, namati niana, ug sa ngadto-ngadto nakabuntog sa daotang buhat. Mapasalamaton gayod kita sa atong mahigugmaong langitnong Amahan, nga makakita bisan sa atong tinagong mga sala ug magtul-id kanato una pa kita mahilayo kaniya sa bug-os!

KITA MAKABENEPISYO SA PAGPADAPAT SA MGA PRINSIPYO SA BIBLIYA

10, 11. (a) Sa unsang paagi ka magpagiya sa Diyos? (b) Sa unsang paagi naeksperyensiyahan sa usa ka pamilya ang kaayohan sa pagsunod sa paggiya ni Jehova?

10 Ang salmista miawit kang Jehova: “Pinaagi sa imong tambag pagatultolan mo ako.” (Sal. 73:24) Dihang manginahanglag giya, atong ‘tagdon’ si Jehova pinaagi sa pagsusi sa iyang Pulong aron atong mahibaloan ang iyang panglantaw. Ang pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya dili lang makahatag kanatog espirituwal nga kaayohan kondili makatabang usab usahay aron atong matagan-an ang atong materyal nga panginahanglan.Prov. 3:6.

11 Tagda pananglitan ang kasinatian sa usa ka saop nga nagpuyo sa bukirong dapit sa Masbate sa Pilipinas. Sila sa iyang asawa mga regular payunir bisag daghag anak. Usa ka adlaw niana, sila nakuratan sa pahibalo gikan sa tag-iya sa yuta nga  sila papahawaon na. Ngano? Sila gipasanginlan nga nanglimbong. Bisan tuod ang brader nabalaka kon asa sila mopuyo, siya miingon: “Si Jehova motabang. Iya gayong itagana ang among panginahanglan, bisag unsa pay mahitabo.” Ang brader wala mapakyas. Pipila ka adlaw sa ulahi, ang pamilya nalipay kay dili na sila papahawaon. Unsay nahitabo? Napanid-an sa tag-iya nga bisag gipasanginlan ang pamilya nga Saksi, sila nagpabiling matinahoron ug makigdaiton isip pagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya. Nakadayeg pag-ayo niini ang tag-iya mao nga wala niya sila papahawaa, hinunoa gihatagan pa gani silag dugang luna nga tikaron. (Basaha ang 1 Pedro 2:12.) Oo, si Jehova maggiya kanato pinaagi sa Bibliya aron atong masagubang ang mga problema sa kinabuhi.

HIGALA NGA MOTABANG KANATO SA PAGLAHUTAY SA PAGSULAY

12, 13. Unsa nga mga situwasyon nga makahunahuna ang uban kon nakita ba sa Diyos ang ilang pag-antos?

12 Apan usahay, ang lisod nga mga kahimtang dili daling mawala. Tingali kita nag-antos sa laygay nga sakit, pagsupak sa pamilya, o paglutos. Ug komosta na man ang grabeng mga panagbangi nga atong masinati usahay sa sulod sa kongregasyon?

13 Pananglitan, tingali nasakitan ka sa gisulti sa usa ka igsoon. Basin makaingon ka: ‘Dili ni angayng mahitabo sulod sa organisasyon sa Diyos!’ Apan ang igsoon nga nakapasakit nimo nahatagan ug mga pribilehiyo sa kongregasyon ug gitahod sa uban. Tingali maghunahuna ka: ‘Nganong nahitabo man kini? Wala ba kini makita ni Jehova? Iya lang ba kining pasagdan?’Sal. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.

14. Unsa kahay usa ka rason kon nganong ang Diyos dili mangilabot sa pagsulbad sa atong personal nga mga problema?

14 Si Jehova tingali may katarongan kon nganong wala siya mangilabot. Pananglitan, tingali naghunahuna ka nga ang igsoong nakapasakit nimo maoy sad-an, apan basig lahi ang panglantaw sa Diyos. Lagmit para niya ikaw ang sad-an. Ang komento nga nakapasakit nimo basig maoy tambag nga imong gikinahanglan. Sa asoy sa kinabuhi ni Brader Karl Klein nga membro kaniadto sa Nagamandong Lawas, siya miingon nga dihay higayon nga pintok siyang gibadlong ni Brader J. F. Rutherford. Sa ulahi, mapahiyomon siyang gitimbaya ni Brader Rutherford, “Hello, Karl!” Apan si Brader Klein, kay nahiubos, hilaw ug tinagdan. Sa pagkamatikod niini, gipasidan-an siya ni Brader Rutherford nga magbantay nga dili mabiktima sa Yawa. Sa ulahi si Brader Klein misulat nga sa dihang maghambin tag kayugot batok sa usa ka igsoon, ilabina tungod sa pagsulti sa butang nga may katungod siya sa pagsulti tungod sa iyang katungdanan, gitugotan nato ang atong kaugalingon nga malit-agan sa Yawa. *

15. Unsay kinahanglan natong hinumdoman dihang nag-atubag mga pagsulay?

15 Bisan pa niana, tingali mawad-an kitag pailob kay morag walay kahumanan ang atong pagsulay. Unsaon nato kini pagsagubang? Ibutang ta nga nagdrayb ka sa haywey ug natanggong sa trapik. Wala ka mahibalo kon unsa ka dugay kang matanggong. Kon mawad-an kag pailob ug mangitag laing ruta, basin masaag ka. Malangan na hinuon ka sa pag-abot sa imong destinasyon. Sa susama, kon mapailobon kang mosubay sa dalan nga gilatid diha sa Pulong sa Diyos, ikaw makaabot sa imong destinasyon sa hustong panahon.

16. Unsay laing rason kon nganong tugotan usahay ni Jehova ang mga pagsulay?

16 Usahay, tugotan ni Jehova ang mga  pagsulay aron kita mabansay. (Basaha ang 1 Pedro 5:6-10.) Ang Diyos dili maoy naghatag ug pagsulay. (Sant. 1:13) “Ang inyong kaaway, ang Yawa,” maoy nagpahinabo sa kadaghanan sa mga kalisdanan. Apan mahimong gamiton sa Diyos ang lisod nga kahimtang aron mouswag kita sa espirituwal. Iyang nakita ang atong pag-antos, ug “kay siya may kahingawa” kanato, iyang paneguroon nga ang atong pag-antos ‘kadiyot’ lang. Mapasalamaton ka ba sa mahigugmaong pagbantay ni Jehova dihang ikaw nag-antos ug mga pagsulay, nga masaligong siya motabang nimo sa paglahutay?2 Cor. 4:7-9.

IMONG MAANGKON ANG PAG-UYON SA DIYOS

17. Kinsay ginapangita ni Jehova, ug ngano?

17 Labaw sa tanan, ang Diyos nagasusi sa atong kasingkasing tungod sa makapadasig kaayo nga rason. Pinaagi kang propeta Hanani, Siya miingon kang Haring Asa: “Ang . . . mga mata [ni Jehova] nagalibotlibot sa tibuok nga yuta aron ipakita ang iyang kusog alang niadtong kansang kasingkasing maoy bug-os alang kaniya.” (2 Cron. 16:9) Wala makita sa Diyos nga bug-os ang kasingkasing ni Asa, apan kon ikaw magpadayon sa paghimog matarong, iyang ipakita kanimo ang “iyang kusog.”

18. Dihang mobati ka nga walay nag-apresyar kanimo, unsay angay nimong hinumdoman bahin kang Jehova? (Tan-awa ang hulagway sa panid 27.)

18 Gusto sa Diyos nga atong ‘pangitaon ang maayo,’ ‘higugmaon ang maayo,’ ug ‘buhaton ang maayo’ aron kita iyang ‘pakitaag kaluoy.’ (Amos 5:14, 15; 1 Ped. 3:11, 12) Nakita ni Jehova ang mga matarong ug siya nagapanalangin kanila. (Sal. 34:15) Pananglitan, tagda ang Hebreohanong mga mananabang nga si Sipra ug Pua. Dihang ang Israel naulipon sa Ehipto, kining duha ka babaye may kahadlok sa Diyos inay kang Paraon, kinsa nagsugo kanila sa pagpatay sa tanang Hebreohanon nga batang lalaki inigkahimugso nila. Gisunod nila ang ilang konsensiya, ug wala nila patya ang mga bata. Sa ulahi, si Sipra ug Pua nakabatog kaugalingong mga pamilya. (Ex. 1:15-17, 20, 21) Ang ilang maayong buhat nakita gayod ni Jehova. Usahay mobati kita nga walay nakamatikod sa atong maayong buhat. Apan namatikdan kana ni Jehova. Iyang nakita ang matag maayong buhat nga atong gihimo, ug iya kitang gantihan.Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Heb. 6:10.

19. Sa unsang paagi napamatud-an sa usa ka sister nga ang iyang paningkamot nakita gayod ni Jehova?

19 Napamatud-an sa usa ka sister sa Austria nga ang iyang paghago nakita ni Jehova. Kay Hungarian siyag kagikan, gihatag kaniya ang adres sa usa ka tawong nagsultig Hungarian aron iyang masangyawan. Giadto dayon niya kana, apan walay tawo ang balay. Makadaghan siyang mibalik. Usahay, makamatikod siya nga dunay tawo sa sulod apan walay mogawas. Busa magbilin siyag literatura, sulat, ug numero sa telepono. Paglabay ug usa ka tuig ug tunga nga pagsigeg balik, may miabli sa pultahan! Ang sister gitimbaya sa usa ka buotang babaye nga miingon: “Dali sulod. Akong gibasa ang tanan nimong gibilin ug nagpaabot ko nimo.” Ang tagbalay nagpa-chemotherapy diay maong dili siya ganahang moatubang ug tawo. Nasugdan ang pagtuon sa Bibliya. Gigantihan gayod sa Diyos ang iyang pagpaningkamot!

20. Unsay imong pagbati sa mahigugmaong pagbantay ni Jehova?

20 Si Jehova nakakita sa imong ginahimo ug gantihan ka ra niya. Sa pagkahibalo nga ang Diyos nagbantay kanimo, ayaw hunahunaa nga mora siyag CCTV kamera nga nagbantay sa atong mga sayop. Apan, hinaot mobati kang mas suod sa mahigugmaong Diyos nga nahangawa gayod kanimo!

^ par. 14 Ang asoy sa kinabuhi ni Brader Klein gipatik sa Abril 1, 1985 nga gula sa Ang Bantayanang Torre.