Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Unsaon Paghupot ug Positibong Panglantaw?

Unsaon Paghupot ug Positibong Panglantaw?

“Kon ang usa ka tawo magkinabuhi bisan sa daghang katuigan, tugoti siya nga magmaya diha nianang tanan.”ECCL. 11:8.

1. Unsang mga panalangin ni Jehova ang makapalipay kanato?

BUOT ni Jehova nga kita magmalipayon, busa siya dagayang nagpanalangin kanato. Una sa tanan, kita buhi. Busa, magamit nato ang atong kinabuhi sa pagdayeg sa Diyos, kay kita iyang gikabig sa matuod nga pagsimba. (Sal. 144:15; Juan 6:44) Gipasaligan kita ni Jehova sa iyang gugma ug gitabangan nga makalahutay sa atong pag-alagad kaniya. (Jer. 31:3; 2 Cor. 4:16) Atong natagamtam ang espirituwal nga paraiso, diin anaa ang dagayang espirituwal nga pagkaon ug ang mahigugmaong panag-igsoonay. Gawas pa niana, duna kitay bililhong paglaom sa umaabot.

2. Unsay gipakigbisogan sa pipila ka matinumanong alagad sa Diyos?

2 Bisan pa niining mga rason nga magmalipayon, ang pipila ka matinumanong alagad sa Diyos nakigbisog sa negatibong panglantaw sa ilang kaugalingon. Tingali mibati sila nga sila o ang ilang pag-alagad walay bili kang Jehova. Alang niadtong padayong mibati niana, daw damgo lang ang ideya nga magmalipayon “sa daghang katuigan.” Ang kinabuhi daw pulos na lang mga adlaw sa kangitngit.Eccl. 11:8.

3. Unsay lagmit hinungdan sa negatibong mga pagbati?

3 Alang sa maong mga igsoon, ang negatibong pagbati maoy tungod sa kahigawad, sakit, o sa epekto sa pagkatigulang. (Sal. 71:9;  Prov. 13:12; Eccl. 7:7) Dugang pa, kinahanglang atubangon sa matag Kristohanon ang kamatuoran nga ang kasingkasing malimbongon ug mahimong hukman kita niini bisan pa tingalig may pag-uyon ang Diyos kanato. (Jer. 17:9; 1 Juan 3:20) Ang Yawa sayop nga nag-akusar sa mga alagad sa Diyos. Ug kadtong samag panghunahuna ni Satanas mahimong moimpluwensiya kanato nga sundogon ang panglantaw sa walay pagtuo nga si Elipaz—kita walay bili sa Diyos. Kana maoy bakak sa panahon ni Job, mao man usab sa atong panahon.Job 4:18, 19.

4. Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

4 Tin-awng giingon ni Jehova sa Kasulatan nga siya magauban niadtong ‘magalakaw sa walog sa mabagang kangiob.’ (Sal. 23:4) Ang usa ka paagi nga siya magauban kanato maoy pinaagi sa iyang Pulong. Ang Bibliya “gamhanan tungod sa Diyos aron sa pagpukan sa lig-ong pagkatarok nga mga butang,” lakip sa sayop ug negatibong mga ideya. (2 Cor. 10:4, 5) Busa, atong hisgotan kon sa unsang paagi makatabang nato ang Bibliya sa pag-ugmad ug paghupot ug positibong panglantaw. Ikaw makabenepisyo niini ug makapangitag paagi sa pagdasig sa uban.

GAMITA ANG BIBLIYA SA PAG-UGMAD UG POSITIBONG PANGLANTAW

5. Unsang pagsulay ang makatabang nato sa pagbaton ug positibong panglantaw?

5 Gihubit ni Pablo ang pipila ka butang nga makatabang nato sa pag-ugmad ug positibong panglantaw. Iyang giawhag ang kongregasyon sa Corinto: “Padayong sulayi kon kamo anaa ba sa pagtuo.” (2 Cor. 13:5) Ang “pagtuo” nagtumong sa tanang Kristohanong pagtulon-an nga naa sa Bibliya. Kon ang atong mga pulong ug buhat nahiuyon sa maong mga pagtulon-an, nan kita nakapasar sa pagsulay ug nagpakita nga kita anaa sa “pagtuo.” Siyempre, kinahanglang susihon sab nato kon nagkinabuhi ba kita uyon sa tanang Kristohanong pagtulon-an. Dili mahimong mamili lang kitag mga bahin niana nga atong sundon.Sant. 2:10, 11.

6. Nganong angay natong sulayan ang atong kaugalingon ‘kon anaa ba kita sa pagtuo’? (Tan-awa ang hulagway sa panid 12.)

6 Basin magpanuko ka sa paghimo niana nga pagsulay, ilabina kon mibati kang dili ka makapasar niana. Apan mas hinungdanon ang panglantaw ni Jehova kanato kay sa atong panglantaw sa atong kaugalingon, ug ang iyang panghunahuna mas labaw kay sa atoa. (Isa. 55:8, 9) Siya nagsusi sa iyang mga magsisimba, dili aron hukman sila, kondili aron mahibaloan ang ilang maayong mga hiyas ug tabangan sila. Kon gamiton nimo ang Pulong sa Diyos sa pagsulay sa imong kaugalingon kon ‘ikaw anaa ba sa pagtuo,’ ang imong panglantaw sa imong kaugalingon mahisama sa panglantaw sa Diyos kanimo. Kini makatabang nimo nga dili maghunahuna nga ikaw walay bili ug magpahinumdom kanimo niining binase sa Bibliya nga pasalig: Bililhon ka sa mga mata ni Jehova. Kon hinumdoman nimo kini, sama rag imong giwahing ang kortina aron mosulod ang kahayag sa adlaw ngadto sa ngitngit nga lawak.

7. Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa mga panig-ingnan sa pagkamatinumanon diha sa Bibliya?

7 Ang usa ka epektibong paagi sa paghimo niini nga pagsusi sa kaugalingon mao ang pagpamalandong sa panig-ingnan sa matinumanong mga tawo diha sa Bibliya. Itandi ang ilang kahimtang o pagbati sa imoha, ug tan-awa kon unsa kahay imong buhaton kon anaa ka sa ilang kahimtang. Atong susihon ang tulo ka panig-ingnan nga nagpakita kon sa unsang paagi magamit ang Bibliya sa pagtino kon ikaw “anaa ba sa pagtuo” ug sa pag-ugmad ug positibong panglantaw sa imong kaugalingon.

ANG KABOS NGA BABAYENG BALO

8, 9. (a) Unsay kahimtang sa kabos nga balo? (b) Unsang negatibong mga pagbati ang lagmit nabatonan sa balo?

8 Sa templo sa Jerusalem, si Jesus naniid sa usa ka kabos nga balo. Ang panig-ingnan  niini makatabang nato sa paghupot ug positibo nga panglantaw bisan pa sa atong mga limitasyon. (Basaha ang Lucas 21:1-4.) Tagda ang kahimtang sa balo. Siya naguol tungod sa kamatayon sa iyang bana. Sa samang higayon, ang relihiyosong mga lider nangilog sa katigayonan sa mga balo imbes tabangan sila. (Luc. 20:47) Siya kabos kaayo nga ang iyang maamot sa templo sama rag kantidad sa kitaon sa usa ka mamumuo sulod sa pipila ka minuto.

9 Handurawa ang gibati sa balo dihang misulod siya sa sawang sa templo dala ang iyang duha ka gagmayng sensilyo. Naghunahuna kaha siya nga gamay ra kaayo ang iyang maamot kon itandi sa iyang nahatag sa buhi pa ang iyang bana? Naulaw kaha siya sa pagkakita sa dagkong amot niadtong nag-una niya, nga tingali naghunahuna kon may bili pa ba ang iyang halad? Bisan pa tingalig mibati siya niana, gihimo gihapon niya ang maarangan alang sa matuod nga pagsimba.

10. Giunsa pagpakita ni Jesus nga ang balo bililhon sa Diyos?

10 Gipakita ni Jesus nga bililhon kang Jehova ang balo ug ang amot niini. Si Jesus miingon nga ang balo “naghulog ug labaw pa” kay sa tanang dato. Ang iyang amot masagol ra sa gipanghulog sa uban, apan siya ang gidayeg ni Jesus. Ang mga tig-ihap sa amot sa templo wala gayod mahibalo kon unsa ka bililhon kang Jehova ang maong duha ka gagmayng sensilyo ug ang naghatag niana. Bisan pa niana, ang panglantaw sa Diyos mao ang hinungdanon, dili ang hunahuna sa uban o ang panglantaw sa balo sa iyang kaugalingon. Magamit ba nimo kini nga asoy sa pagsulay kon ikaw anaa ba sa pagtuo?

Unsang leksiyon ang imong makat-onan sa panig-ingnan sa kabos nga balo? (Tan-awa ang parapo 8-10)

11. Unsay imong makat-onan sa asoy bahin sa balo?

11 Tingali ang imong kahimtang makaapektar sa kon unsay imong ikahatag kang Jehova. Tungod sa edad o sa kaluyahon, limitado kaayo ang panahon nga magugol sa uban sa pagsangyaw sa maayong balita. Makataronganon bang mobati sila nga dili na angayang itaho ang panahon nga ilang gigugol sa pagsangyaw? Bisag wala kaayo kay babag, mobati ka tingali nga ang imong mga paningkamot maoy gamay ra kaayong bahin sa tanang oras nga gigugol sa katawhan sa Diyos matag  tuig sa pagsimba kaniya. Apan atong makat-onan sa asoy bahin sa kabos nga balo nga mamatikdan ug pabilhan ni Jehova ang tanang gibuhat alang kaniya, ilabina kon gihimo kana sa lisod nga mga kahimtang. Hunahunaa ang imong pagsimba kang Jehova sa miaging tuig. Ang usa ba sa mga oras nga imong gigugol para niya nagkinahanglag linaing sakripisyo sa imong bahin? Kon mao, makaseguro ka nga iyang gipabilhan ang imong gihimo alang kaniya nianang orasa. Sama sa kabos nga balo, kon gihimo nimo ang tanan sa pag-alagad kang Jehova, may lig-on kang rason nga motuo nga ikaw ‘anaa sa pagtuo.’

“KUHAA ANG AKONG KALAG”

12-14. (a) Sa unsang paagi naapektohan si Elias sa negatibong mga pagbati? (b) Ngano kahang mibati si Elias niana?

12 Si propetang Elias maunongon kang Jehova ug may lig-ong pagtuo. Bisan pa niana, dihay panahon nga nahigawad siya pag-ayo nga mihangyo siya kang Jehova nga patyon na lang siya, nga miingon: “Igo na! Karon, Oh Jehova, kuhaa ang akong kalag.” (1 Hari 19:4) Kadtong wala pa makasinati sa maong kaguol mahimong mohinapos nga ang pag-ampo ni Elias maoy “pinasagad na lamang.” (Job 6:3) Hinunoa, tinuod ang iyang gibati. Apan matikdi nga imbes kasab-an si Elias kay gusto kining mamatay, gitabangan siya ni Jehova.

13 Nganong mibati si Elias niana? Una pa niini, siya mihimog milagro sa Israel nga nagpamatuod nga si Jehova ang matuod nga Diyos, ug human niini 450 ka propeta ni Baal ang gipamatay. (1 Hari 18:37-40) Lagmit naglaom si Elias nga ang katawhan sa Diyos mobalik na sa putli nga pagsimba, apan wala kana mahitabo. Ang daotang rayna nga si Jezebel nagpadalag mensahe kang Elias nga iya kining ipapatay. Kay nahadlok, si Elias mikalagiw pahabagatan latas sa kasikbit nga Juda ngadto sa kamingawan.1 Hari 19:2-4.

14 Samtang nag-inusara, si Elias naghunahuna nga kawang lang ang iyang buluhaton ingong propeta. Iyang giingnan si Jehova: “Ako dili mas maayo kay sa akong mga katigulangan.” Siya mibating walay pulos sama sa abog ug bukog sa iyang nangamatayng katigulangan. Sama rag gisulayan niya ang iyang kaugalingon base sa iyang mga sukdanan, ug para niya siya pakyas ug walay bili kang Jehova o kang bisan kinsa.

15. Sa unsang paagi gipasaligan sa Diyos si Elias nga gipabilhan gihapon Niya kini?

15 Apan lahi ang panglantaw sa Labing Gamhanan kang Elias. Si Elias bililhon gihapon sa mga mata sa Diyos, ug si Jehova mihimog mga paagi nga pasaligan siya niana. Ang Diyos nagpadalag manulonda aron sa pagpalig-on kang Elias. Nagtagana usab si Jehova ug pagkaon ug mainom aron makalahutay si Elias sa iyang 40 ka adlaw nga panaw pahabagatan ngadto sa Bukid sa Horeb. Dugang pa, ang Diyos malulotong nagtul-id sa sayop nga panghunahuna ni Elias nga wala nay laing Israelinhon nga nagpabiling matinumanon kang Jehova. Matikdi usab nga gihatagan sa Diyos si Elias ug bag-ong mga asaynment, nga gidawat usab niya. Tungod sa tabang ni Jehova, siya napalig-on ug mibalik sa iyang buluhaton ingong propeta.1 Hari 19:5-8, 15-19.

16. Unsa ang pipila ka paagi nga ang Diyos nagpalig-on kanimo?

16 Ang kasinatian ni Elias makatabang nimo sa pagtino kon anaa ka ba sa pagtuo ug sa pag-ugmad ug positibong panglantaw. Una, hunahunaa ang mga paagi nga si Jehova nagpalig-on kanimo. Ang usa ba sa iyang mga alagad, tingali ansiyano o laing hamtong nga Kristohanon, mitabang nimo dihang nanginahanglan ka niana? (Gal. 6:2) Napalig-on ka ba sa espirituwal pinaagi sa Bibliya, Kristohanong mga publikasyon, ug sa mga tigom? Sa sunod higayon nga makabenepisyo ka sa usa niining mga paagiha, hinumdomi ang tinuod nga Tinubdan sa maong tabang ug pasalamati Siya diha sa pag-ampo.Sal. 121:1, 2.

17. Unsay pabilhan ni Jehova sa iyang mga alagad?

17 Ikaduha, hinumdomi nga ang negatibong panglantaw malimbongon. Ang  panglantaw sa Diyos kanato mao ang hinungdanon. (Basaha ang Roma 14:4.) Pabilhan ni Jehova ang atong debosyon ug pagkamatinumanon kaniya; ang atong bili wala magdepende sa kon unsa ka dako ang atong mahimo alang kaniya. Posible gani nga, sama ni Elias, daghan ka nag nahimo alang kang Jehova kay sa imong gidahom. Lagmit may natabangan ka na sa kongregasyon nga wala lang nimo mahibaloi, ug may mga tawo sa teritoryo nga tingali nakadungog sa kamatuoran tungod sa imong paghago.

18. Unsay gipamatud-an sa imong asaynment gikan kang Jehova?

18 Ikatulo, isipa ang matag asaynment gikan kang Jehova ingong pamatuod nga siya nagauban kanimo. (Jer. 20:11) Sama ni Elias, nahigawad ka tingali kay ang imong pag-alagad daw dili mabungahon o kay wala nimo makab-ot ang usa ka espirituwal nga tumong. Bisan pa niana, nakaambit gihapon ka sa kinadak-ang pribilehiyo nga mahimong mabatonan ni bisan kinsa—ang pagsangyaw sa maayong balita ug pagdala sa ngalan sa Diyos. Magpabiling matinumanon. Dayon, ang mga pulong sa usa sa mga sambingay ni Jesus mahimong ikaingon kanimo: “Sulod sa kalipay sa imong agalon.”Mat. 25:23.

ANG “PAG-AMPO SA SINAKIT”

19. Unsang kahimtang ang giatubang sa magsusulat sa Salmo 102?

19 Ang magsusulat sa Salmo 102 nawad-ag paglaom. Siya “sinakit,” nga nag-antos sa grabeng pisikal o emosyonal nga kalisdanan, ug siya walay kusog sa pag-atubang sa iyang mga problema. (Sal. 102, superskripsiyon) Gipaila sa iyang mga pulong nga ang gihunahuna lang niya mao ang iyang kasakit, kamingaw, ug kaugalingong pagbati. (Sal. 102:3, 4, 6, 11) Nagtuo siya nga gusto ni Jehova nga isalibay siya.Sal. 102:10.

20. Sa unsang paagi ang pag-ampo makatabang sa usa nga nakigbisog sa negatibong mga hunahuna?

20 Bisan pa niana, magamit gihapon sa salmista ang iyang kinabuhi sa pagdayeg kang Jehova. (Basaha ang Salmo 102:19-21.) Ingon sa atong makita sa Salmo 102, bisan kadtong anaa sa pagtuo mahimong mag-antos sa kasakit ug dili na makahunahuna sa ubang butang. Ang salmista mibati nga siya “nahisama sa usa ka langgam nga nag-inusara sa ibabaw sa atop,” nga daw lunlon problema lang ang iyang giatubang. (Sal. 102:7) Kon mobati ka niana, ibubo ang imong kasingkasing kang Jehova sama sa gihimo sa salmista. Ang pag-ampo sa usa ka sinakit—ang imong mga pag-ampo—makatabang nimo sa pagpakigbisog sa negatibong mga hunahuna. Si Jehova nagsaad nga ‘hatagan niya ug pagtagad ang pag-ampo niadtong gihukasan sa tanang butang, ug dili tamayon ang ilang pag-ampo.’ (Sal. 102:17) Salig sa maong saad.

21. Sa unsang paagi mahimong mas positibo ang usa nga nakigbisog sa negatibong mga pagbati?

21 Ang Salmo 102 nagpakita usab kon sa unsang paagi mahimo kang mas positibo. Gibuhat kana sa salmista pinaagi sa paghunahuna sa iyang relasyon kang Jehova. (Sal. 102:12, 27) Nahupayan siya sa pagkahibalo nga si Jehova anaa kanunay sa pagpalig-on sa Iyang katawhan ilalom sa mga pagsulay. Busa kon ang negatibong mga pagbati temporaryong nagpugong nimo sa paghimo sa imong maarangan sa pag-alagad sa Diyos, iampo kana. Hangyoa ang Diyos nga dunggon ang imong pag-ampo dili lang aron mahupayan ka sa imong kasakit kondili aron usab ‘ikapahayag ang ngalan ni Jehova.’Sal. 102:20, 21.

22. Sa unsang paagi ang matag usa kanato makapahimuot kang Jehova?

22 Oo, magamit nato ang Bibliya sa pagpamatuod sa atong kaugalingon nga kita anaa sa pagtuo ug bililhon kang Jehova. Tinuod nga niining sistemaha sa mga butang dili nato mawala ang tanang negatibong pagbati o kahigawad. Bisan pa niana, ang matag usa kanato makapahimuot kang Jehova ug makabatog kaluwasan pinaagi sa matinumanong paglahutay sa pag-alagad kaniya.Mat. 24:13.