Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2014

Pag-abot sa Kasingkasing sa Dili Magtutuong mga Paryente

Pag-abot sa Kasingkasing sa Dili Magtutuong mga Paryente

“PAULI ngadto sa imong mga paryente, ug itaho kanila ang tanang butang nga gihimo ni Jehova alang kanimo ug ang iyang kaluoy kanimo,” matod ni Jesus. Nianang panahona lagmit didto siya sa Gadara, habagatan-sidlakan sa Dagat sa Galilea, nga nakig-estorya sa usa ka tawo nga gustong mahimong iyang sumusunod. Gipakita sa mga pulong ni Jesus nga nasabtan niya ang usa ka natural nga kinaiya sa tawo—ang tinguha nga ipaambit ngadto sa mga paryente ang makapainteres ug importanteng mga butang.Mar. 5:19.

Kanunay usab natong makita ang maong kinaiya karon, ilabina sa ubang kultura. Busa dihang ang usa mahimong magsisimba sa matuod nga Diyos, si Jehova, sagad buot niyang ipaambit ang iyang bag-ong pagtuo ngadto sa iyang mga paryente. Apan unsaon niya kana paghimo? Unsaon niya pag-abot ang kasingkasing sa iyang mga paryente nga lahig relihiyon o wala gyoy pagtuo sa Diyos? Ang Bibliya nagtaganag positibo ug realistikong tambag.

“NAKAPLAGAN NAMO ANG MESIYAS”

Sa unang siglo, si Andres maoy usa sa mga unang nakaila kang Jesus ingong ang Mesiyas. Ug kinsa dayon ang iyang gisultihan? “Una, kini siya [Andres] nakakaplag sa iyang igsoon, si Simon, ug miingon kaniya: ‘Nakaplagan namo ang Mesiyas’ (nga nagkahulogan, kon hubaron, Kristo).” Gidala ni Andres si Pedro ngadto kang Jesus, nga naghatag kang Pedro ug kahigayonan nga mahimong tinun-an ni Jesus.Juan 1:35-42.

Mga unom ka tuig sa ulahi dihang si Pedro nag-estar sa Jope, siya gidapit nga mobiyahe paamihanan ngadto sa Cesarea aron moduaw sa balay ni Cornelio, usa ka opisyal sa kasundalohan. Kinsay naabtan ni Pedro ug sa iyang mga kauban didto? “Dayag lamang nga si Cornelio nagdahom sa ilang pag-abot ug  nagpatigom na sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala.” Busa gihatagan ni Cornelio ang iyang mga paryente ug higayon nga makapaminaw kang Pedro ug modesisyon base sa ilang nadunggan.Buh. 10:22-33.

Unsay atong makat-onan sa gihimo ni Andres ug Cornelio alang sa ilang mga paryente?

Si Andres ug Cornelio mihimog paagi aron matabangan ang ilang mga paryente. Personal nga gipailaila ni Andres si Pedro kang Jesus, ug gitigom ni Cornelio ang iyang mga paryente aron makapaminaw kang Pedro. Apan wala pugsa ni Andres ug Cornelio ang ilang mga paryente ni gimaniobra sila nga mahimong sumusunod ni Kristo. May nakita ka bang leksiyon niini? Maayong sundogon nato sila. Mangita kitag paagi nga mapaambit nato sa atong mga paryente ang kamatuoran sa Bibliya ug mapailaila sila sa atong mga isigkamagtutuo. Apan tahoron nato ang ilang kagawasan sa pagpili ug likayang pugson sila. Sa pag-ilustrar kon sa unsang paagi nato matabangan ang atong mga paryente, tagda ang panig-ingnan ni Jürgen ug Petra, magtiayong taga-Germany.

Si Petra nagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova ug nabawtismohan sa ulahi. Ang iyang banang si Jürgen maoy opisyal sa militar. Sa sinugdan, si Jürgen wala malipay sa desisyon sa iyang asawa. Apan ngadto-ngadto naamgohan ni Jürgen nga ang mga Saksi nagsangyaw sa kamatuoran sa Bibliya. Siya usab nagpahinungod kang Jehova, ug karon ansiyano na. Unsay iyang ikatambag bahin sa pag-abot sa kasingkasing sa paryente nga lahig tinuohan?

Si Jürgen miingon: “Dili nato angayng pugson ang atong mga paryente ni paulanan silag impormasyon sa Bibliya. Basin dili na gyod hinuon sila modawat. Tingali mas maayo kon mataktikanhon ug inanay lang nato silang sangyawan. Makatabang usab kon ipailaila nato sila sa mga igsoon nga parehas nilag edad ug hilig. Niining paagiha, basin matandog ang ilang kasingkasing.”

“Dili nato angayng pugson ang atong mga paryente ni paulanan silag impormasyon sa Bibliya.”—Jürgen

Si Pedro ug ang mga paryente ni Cornelio midawat dayon sa mensahe sa Bibliya. Ang uban sa unang siglo nga nakadungog sa kamatuoran nagkinahanglan pag panahon sa pagdesisyon.

KOMOSTA ANG MGA IGSOON NI JESUS?

May mga paryente si Jesus nga nagpakitag pagtuo kaniya panahon sa iyang ministeryo. Pananglitan, posible nga ig-agaw ni Jesus si apostol Santiago ug Juan, ug iyaan ni Jesus ang ilang inahang si Salome. Lagmit usa si Salome sa “daghang uban pang mga babaye nga nag-alagad kanila [Jesus ug ang mga apostoles] gikan sa ilang mga kabtangan.”Luc. 8:1-3.

Apan ang ubang membro sa pamilya ni Jesus wala dayon motuo. Pananglitan, kapig usa ka tuig human sa bawtismo ni Jesus, dihay higayon nga ang mga panon nagtigom sa usa ka balay aron maminaw kaniya. “Apan sa dihang ang iyang mga paryente nakadungog bahin niini, sila nangadto aron sa paghawid kaniya, kay sila nag-ingon: ‘Nalisoan siya sa iyang pangisip.’” Sa ulahi, dihang ang mga igsoon ni Jesus sa inahan nangutana bahin sa iyang sunod nga mga panaw, wala siya motubag nga direkta. Ngano? Kay “sa pagkatinuod, ang iyang mga igsoon wala magpasundayag ug pagtuo kaniya.”Mar. 3:21; Juan 7:5.

Unsay atong makat-onan sa pagtratar ni Jesus sa iyang mga paryente? Wala siya masuko dihang miingon ang uban nga nabuang siya. Bisag human siya mamatay ug mabanhaw, si Jesus dugang nagdasig sa iyang mga paryente pinaagi sa pagpakita niya sa iyang igsoong si Santiago. Kini lagmit nakatabang  nga makombinsir si Santiago ug ang ubang igsoon ni Jesus nga Siya gayod ang Mesiyas. Busa kauban sila sa mga apostoles ug sa uban didto sa itaas nga lawak sa Jerusalem ug dayag nga sila nakadawat sa balaang espiritu. Sa ulahi si Santiago ug Judas, nga mga igsoon usab ni Jesus, nakadawat ug nindot nga mga pribilehiyo.Buh. 1:12-14; 2:1-4; 1 Cor. 15:7.

ANG UBAN NAGKINAHANGLAG TAAS NGA PANAHON

“Dako kaayog mahimo ang pailob, pailob, ug dugang pailob.”—Roswitha

Sama sa unang siglo, ang ubang paryente karon nagkinahanglag taas nga panahon una modawat sa kamatuoran. Tagda pananglitan si Roswitha, nga debotadong Katoliko dihang ang iyang bana nabawtismohan ingong Saksi ni Jehova sa 1978. Kay debotado sa iyang tinuohan, gisupak ni Roswitha sa sinugdan ang iyang bana. Apan paglabay sa mga tuig, dili na kaayo siya mosupak ug nakita niya nga ang mga Saksi nagtudlo sa kamatuoran. Sa 2003, siya nabawtismohan. Unsay nakapausab niya? Imbes masuko kay gisupak sa iyang asawa sa sinugdan, ang bana naghatag kang Roswitha ug kahigayonan nga usbon ang iyang opinyon. Unsay ikatambag ni Roswitha? “Dako kaayog mahimo ang pailob, pailob, ug dugang pailob.”

Si Monika nabawtismohan sa 1974, ug ang iyang duha ka anak nga lalaki nabawtismohan mga 10 ka tuig sa ulahi. Bisag ang iyang banang si Hans dili supak sa ilang tinuohan, sa 2006 lang kini nabawtismohan. Busa unsay ilang ikatambag? “Magmaunongon kang Jehova, ug ayaw ikompromiso ang imong pagtuo.” Siyempre, importanteng pasaligan kanunay si Hans nga sila nahigugma kaniya. Ug wala sila mawad-ig paglaom nga moabot ra ang panahon nga modawat siya sa kamatuoran.

NAREPRESKOHAN SA TUBIG SA KAMATUORAN

Kas-a gihubit ni Jesus ang mensahe sa kamatuoran ingong tubig nga mohatag ug kinabuhing walay kataposan. (Juan 4:13, 14) Gusto natong marepreskohan ang atong mga paryente pinaagi sa pag-inom sa bugnaw ug tin-awng tubig sa kamatuoran. Seguradong dili nato gustong matuk-an sila kay daghan ra kaayong tubig ang atong gipainom dayon nila. Sila marepreskohan o matuk-an, depende kon giunsa nato pagpatin-aw kanila ang atong tinuohan. Ang Bibliya nag-ingon nga “ang kasingkasing sa matarong nagapamalandong aron sa pagtubag” ug nga “ang kasingkasing sa maalamon nagapahinabo nga ang iyang baba magpakita ug hait nga salabotan, ug sa iyang mga ngabil nagadugang kini sa pagkamadanihon.” Unsaon nato pagpadapat kini nga tambag?Prov. 15:28; 16:23.

Tingali gustong ipatin-aw sa asawa ang iyang pagtuo ngadto sa iyang bana. Kon siya ‘mamalandong aron sa pagtubag,’ siya makapili sa iyang mga pulong ug dili magpatakag sulti. Dili niya angayng ipakita nga siya labaw o matarong. Ang iyang gihunahuna pag-ayong mga pulong makaparepresko ug makapatunghag kalinaw. Kanus-a kaha nga ang iyang bana relaks ug daling estoryahon? Unsang mga topiko ang ganahan niyang hisgotan o basahon? Interesado ba siya sa siyensiya, politika, o sport? Unsay himoon sa asawa aron mainteres kini sa Bibliya ug sa samang higayon tahoron ang pagbati ug opinyon niini? Ang paghunahuna niini makatabang sa asawa sa pagsulti ug paglihok nga maalamon.

Aron maabot ang kasingkasing sa mga membro sa pamilya nga dili pa Saksi, dili igo ang ginagmayng pagpatin-aw sa atong pagtuo. Ang atong isulti kinahanglang inubanag maayong panggawi.

MAAYONG PANGGAWI

“Ipadapat ang mga prinsipyo sa Bibliya matag adlaw. Epektibo kaayo ni aron mainteres sa kamatuoran ang atong mga paryente, bisag dili niya kana angkonon,” matod ni Jürgen, nga gihisgotan ganina. Mouyon niini si Hans, kinsa nabawtismohan halos 30 ka tuig human sa iyang asawa. “Importante ang maayong Kristohanong panggawi aron makita sa mga paryente ang positibong epekto sa kamatuoran sa atong kinabuhi.” Kinahanglang makita nila nga bisag lahi kitag tinuohan, kana nakahatag kanatog kaayohan, dili kadaotan.

“Importante ang maayong Kristohanong panggawi aron makita sa mga paryente ang positibong epekto sa kamatuoran sa atong kinabuhi.”—Hans

Si apostol Pedro naghatag ug mapuslanong tambag sa mga asawa nga may dili magtutuong bana: “Magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga, kon aduna may dili-masinugtanon sa pulong, sila makabig nga walay pulong pinaagi sa panggawi sa ilang mga asawa, tungod kay mga saksing-nakakita sa inyong maputling panggawi uban ang halawom nga pagtahod. Ug himoa nga ang inyong dayandayan dili anha sa panggawas nga pagsalapid sa buhok ug sa pagsul-ob ug mga pahiyas nga bulawan o sa pagsul-ob ug panggawas nga mga besti, kondili diha sa natago  nga pagkatawo sa kasingkasing pinaagi sa dili-madunot nga sapot sa malinawon ug malumong espiritu, nga dakog bili sa mga mata sa Diyos.”1 Ped. 3:1-4.

Si Pedro miingon nga ang bana mahimong makabig sa maayong panggawi sa iyang asawa. Tungod sa maong Kasulatanhong giya, ang sister nga si Christa naningkamot nga matandog ang kasingkasing sa iyang bana pinaagi sa maayong panggawi sukad sa iyang bawtismo niadtong 1972. Bisag dihay panahon nga ang iyang bana nagtuon uban sa mga Saksi, wala kini magpadapat sa iyang nakat-onan. Nakatambong na kini sa mga tigom ug nakaila na sa mga igsoon sa kongregasyon. Gitahod usab nila ang iyang katungod sa pagpili. Apan unsang paningkamot ang gihimo ni Christa aron maabot ang kasingkasing sa iyang bana?

“Determinado kong magmaunongon kang Jehova. Sa samang higayon, naningkamot ko sa pagkabig sa akong bana ‘nga walay pulong’ pinaagi sa akong maayong panggawi. Kon wala ray malapas nga prinsipyo sa Bibliya, buhaton nako ang tanan niyang gusto. Ug siyempre, akong gitahod ang iyang kagawasan sa pagpili ug gisalig ang tanan kang Jehova.”

Gipakita sa kasinatian ni Christa nga importante ang pagpailin-ilin. Siya adunay makapalig-ong espirituwal nga rutina, nga naglakip sa regular nga pagtambong sa tigom ug pagsangyaw. Apan masinabtanon usab siya, nga nahibalo nga ang iyang bana nagkinahanglan sa iyang gugma, panahon, ug atensiyon. Alang niadtong may dili magtutuong paryente, maalamon nga magmapailin-ilinon ug magmasinabtanon. “Adunay tinudlong panahon alang sa tanang butang,” matod sa Bibliya. Naglakip kini sa panahon nga gugolon uban sa mga membro sa pamilya, ilabina sa mga kapikas nga dili sama natog tinuohan. Hinungdanon kini aron magkaestoryahay. Gipakita sa mga kasinatian nga ang maayong komunikasyon makatabang nga dili sila mingawon, magselos, o mobating gipasagdan.Eccl. 3:1.

AYAW WAD-A ANG IMONG PAGLAOM

“Hinungdanong ipakita nato ang atong pagmahal sa maong membro sa pamilya ug iampo nato siya,” matod ni Holger, kansang amahan nabawtismohan 20 ka tuig human sa ubang membro sa pamilya. Si Christa midugang nga ‘wala siya mawad-ig paglaom nga ang iyang bana moalagad ra kang Jehova ug modawat sa kamatuoran.’ Angay kitang magmapositibo ug magmalaomon sa atong mga paryente nga dili nato samag tinuohan.

Tumong nato nga magpabiling maayo ang relasyon nato sa atong pamilya ug mga paryente, mahatagan silag kahigayonan nga mahibalo sa kamatuoran, ug matandog ang ilang kasingkasing sa mensahe sa Bibliya. Ug sa tanang butang, angay kitang mogawi “uban ang kalumo sa buot ug halawom nga pagtahod.”1 Ped. 3:15.