Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2014

Unsaon Paghupot ug Masakripisyohong Tinamdan?

Unsaon Paghupot ug Masakripisyohong Tinamdan?

“Kon adunay buot mosunod kanako, padumilia siya sa iyang kaugalingon.”MAT. 16:24.

1. Sa unsang paagi gipakita ni Jesus ang hingpit nga panig-ingnan sa pagsakripisyo sa kaugalingon?

SA DINHI pa si Jesus sa yuta, nagpakita siyag hingpit nga panig-ingnan sa pagsakripisyo sa kaugalingon. Giuna niya ang kabubut-on sa Diyos imbes ang iyang kaugalingong tinguha ug kaharuhay. (Juan 5:30) Pinaagi sa pagpabiling matinumanon hangtod sa kamatayon diha sa estaka sa pagsakit, iyang gipakita nga andam niyang isakripisyo ang tanan para sa uban.Filip. 2:8.

2. Sa unsang paagi nato ikapakita ang masakripisyohong tinamdan, ug nganong angay nato kining himoon?

2 Ingong mga sumusunod ni Jesus, angay usab kitang magpakitag masakripisyohong tinamdan. Unsay kahulogan sa pagbaton ug masakripisyohong tinamdan? Sa yanong pagkasulti, kini nagkahulogan nga ang usa andam mosakripisyo sa iyang kaugalingong kaayohan aron makatabang sa uban. Sa diwa, kini maoy kaatbang sa kahakog. (Basaha ang Mateo 16:24.) Ang pagkadili-mahakogon makatabang nato nga unahon ang pagbati ug kagustohan sa uban. (Filip. 2:3, 4) Sa pagkatinuod, si Jesus nagtudlo nga ang pagkadili-mahakogon maoy importanteng bahin sa atong pagsimba. Ngano? Ang Kristohanong gugma, nga magtukmod nato sa pagpakitag masakripisyohong tinamdan, maoy ilhanan sa tinuod nga mga tinun-an ni Jesus. (Juan 13:34, 35) Ug hunahunaa ang mga panalangin nga atong natagamtam  sa pagkahimong bahin sa tibuok kalibotang panag-igsoonay nga nagpakitag masakripisyohong tinamdan!

3. Unsay lagmit makadaot sa atong masakripisyohong tinamdan?

3 Apan may kaaway kita nga inanayng magdaot sa atong masakripisyohong tinamdan—ang atong kiling nga magmahakogon. Hinumdomi kon sa unsang paagi si Adan ug Eva nagmahakogon. Si Eva nagmahakogon kay gusto niyang mahisama sa Diyos. Si Adan nagmahakogon kay gusto niyang pahimut-an si Eva. (Gen. 3:5, 6) Human mapatalikod si Adan ug Eva sa matuod nga pagsimba, padayong gitental sa Yawa ang mga tawo nga magmahakogon. Gigamit pa gani niya kana nga paagi sa pagtental kang Jesus. (Mat. 4:1-9) Karon, si Satanas milampos sa pagpahisalaag sa kadaghanang tawo, nga nagtukmod kanila nga magmahakogon sa daghang paagi. Angay kitang magbantay kay mahimo kitang maimpluwensiyahan niini nga tinamdan.Efe. 2:2.

4. (a) Mawala ba nato karon ang kiling sa pagkamahakogon? Ipatin-aw. (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan?

4 Ang pagkamahakogon ikatandi sa taya diha sa puthaw. Kon maladlad sa hangin ug tubig ang bisan unsang butang nga gama sa puthaw, mahimong tay-on kini. Peligroso gayod kon pasagdan lang ang taya, kay kini mahimong hinungdan nga madaot o malumpag ang usa ka tinukod. Sa susama, bisag dili nato mawala karon ang atong pagkadili-hingpit ug ang kiling sa pagkamahakogon, kinahanglang magmaalisto kita sa mga kapeligrohan nga nalangkit niana ug padayong suklan ang maong kiling. (1 Cor. 9:26, 27) Unsaon nato pag-ila nga may timailhan na kita sa pagkamahakogon? Sa unsang paagi pa nato maugmad ang masakripisyohong tinamdan?

GAMITA ANG BIBLIYA SA PAGSUSI SA KAUGALINGON

5. (a) Sa unsang paagi ang Bibliya nahisama sa salamin? (Tan-awa ang hulagway sa panid 7.) (b) Dihang susihon ang kaugalingon labot sa pagkamahakogon, unsay angay natong likayan?

5 Sama nga makagamit kitag salamin sa pagsusi sa atong panagway, makagamit usab kita sa Bibliya sa pagsusi sa atong pagkatawo ug sa pagtul-id sa bisan unsang depekto nga atong makita. (Basaha ang Santiago 1:22-25.) Apan ang salamin makatabang lang kanato kon gamiton sa hustong paagi. Pananglitan, kon mopasiplat lang kita sa salamin, basin dili nato mamatikdan ang gamay apan kinahanglang tangtangon nga buling. O kon motan-aw ka sa salamin gikan sa laing anggulo, lagmit laing tawo ang imong makita. Sa susama, sa paggamit sa Bibliya aron makita ang usa ka depekto, sama sa pagkamahakogon, dili nato kini basta basahon lang o gamiton aron makita ang sayop sa uban.

6. Sa unsang paagi kita “magpadayon” diha sa hingpit nga balaod?

6 Sa pag-ilustrar, bisag regular o kada adlaw kitang magbasa sa Pulong sa Diyos, posibleng dili gihapon nato makita ang mga timailhan nga nahimo na kitang mahakogon. Ngano? Tagda kini: Sa ilustrasyon ni Santiago sa salamin, ang problema dili kay wala magtarong ug panamin ang tawo. Si Santiago miingon nga ang tawo ‘mitan-aw sa iyang kaugalingon.’ Dinhi, si Santiago migamit ug Gregong pulong nga nagpasabot ug mainampingong pagsusi. Busa unsa man diay sayop sa maong tawo? Si Santiago mipadayon: ‘Siya milakaw ug dihadiha nalimot kon unsang matanga siya nga tawo.’ Oo, milakaw siya nga walay gihimong aksiyon base sa iyang nakita. Sa kasukwahi, ang malamposong tawo dili lang “magasud-ong pag-ayo sa hingpit nga balaod” kondili “magpadayon [usab] diha niana.” Imbes talikdan ang hingpit nga balaod sa Pulong sa Diyos, siya magpadayon sa pagsunod sa pagtulon-an niana. Susama niana ang giingon ni Jesus: “Kon magpabilin kamo sa akong pulong, kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an.”Juan 8:31.

7. Sa unsang paagi magamit ang Bibliya sa pagsusi kon may timailhan kita sa pagkamahakogon?

7 Busa, aron mabuntog ang mga timailhan sa pagkamahakogon, kinahanglan una nimong basahon pag-ayo ang Pulong sa Diyos.  Kana makatabang nimo nga mailhan ang mga bahin nga nagkinahanglag pagtagad. Apan duna ka pay laing buhaton. Kinahanglan kang manukiduki. Dihang masabtan nimo pag-ayo ang usa ka asoy sa Bibliya, handurawa nga atua ka didto. Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Unsa kahay akong himoon niini nga situwasyon? Buhaton kaha nako kon unsay husto?’ Labaw sa tanan, human nimo mapamalandong ang imong gibasa, paningkamoting mapadapat kana. (Mat. 7:24, 25) Atong hisgotan kon sa unsang paagi ang mga asoy bahin kang Haring Saul ug apostol Pedro makatabang nato sa paghupot ug masakripisyohong tinamdan.

PAGKAT-ON SA PANIG-INGNAN NI HARING SAUL

8. Dihang nagsugod si Saul paghari, unsay iyang tinamdan? Sa unsang paagi niya kana gipakita?

8 Si Haring Saul sa Israel nagsilbing pasidaan kanato kon sa unsang paagi ang kahakog makadaot sa atong masakripisyohong tinamdan. Sa sinugdan, siya mapainubsanong hari. (1 Sam. 9:21) Wala niya siloti ang mga Israelinhon nga nagtamay sa iyang pagkahari, bisag duna siyay katungod nga depensahan ang iyang hinatag sa Diyos nga posisyon. (1 Sam. 10:27) Nagpagiya siya sa espiritu sa Diyos pinaagi sa pagpanguna sa Israel sa usa ka madaogong gubat batok sa mga Ammonhanon. Dayon, mapainubsanon niyang gihatag kang Jehova ang pasidungog sa maong kadaogan.1 Sam. 11:6, 11-13.

9. Sa unsang paagi naugmad ni Saul ang pagkamahakogon?

9 Sa ulahi, gitugotan ni Saul nga motubo sa iyang kasingkasing ang kahakog ug garbo, samag makadaot nga taya. Dihang iyang napildi sa gubat ang mga Amalekanhon, giuna niya ang iyang kaugalingong tinguha imbes sundon si Jehova. Mahakogong gikuha ni Saul ang mga inagaw imbes laglagon kini sumala sa gisugo sa Diyos. Ug magarbohon siyang nagtukod ug monyumento para sa iyang kaugalingon. (1 Sam. 15:3, 9, 12) Dihang giingnan siya ni propetang Samuel nga wala mahimuot si Jehova, gipakamatarong ni Saul ang iyang gihimo pinaagi sa pagpokus sa mga sugo sa Diyos nga iyang gisunod ug sa pagbasol sa uban sa iyang sayop. (1 Sam. 15:16-21) Dugang pa, tungod sa garbo gipalabi ni Saul nga dili maulawan sa mga tawo imbes pahimut-an ang Diyos. (1 Sam. 15:30) Sa unsang paagi nato magamit ingong salamin ang asoy bahin kang Saul aron matabangan kitang mahuptan ang masakripisyohong tinamdan?

10, 11. (a) Unsay atong makat-onan sa kasinatian ni Saul bahin sa paghupot ug masakripisyohong tinamdan? (b) Sa unsang paagi nato malikayan nga mahisama kang Saul?

10 Una, ang kasinatian ni Saul nagpakita nga dili kita angayng mokompiyansa, nga maghunahunang kon nagpakita kitag masakripisyohong tinamdan kaniadto, kanunay na kitang masakripisyohon. (1 Tim. 4:10) Hinumdomi nga sa sinugdan si Saul maayo ug may pag-uyon sa Diyos, apan wala niya isalikway ang kiling sa pagkamahakogon nga mitubo sa iyang kasingkasing. Sa ulahi, si Saul gisalikway ni Jehova tungod sa iyang pagkamasinupakon.

11 Ikaduha, dili kita angayng magpokus lang sa maayong mga butang nga atong nahimo, ug balewalaon ang mga butang nga kinahanglan natong pauswagon. Sama ra kini sa pagpanamin aron tan-awon ang atong bag-ong sinina apan dili tagdon ang buling sa atong nawong. Bisag dili kita sama ka garboso kang Saul, angay gayod natong suklan ang bisan unsang kiling nga mahisama kaniya. Kon tambagan kita, dili nato ipakamatarong ang atong gibuhat, ipakamenos ang problema, o ipasangil kana sa uban. Imbes sundogon si Saul, maayo gayod kon andam kitang modawat ug tambag.Basaha ang Salmo 141:5.

12. Sa unsang paagi ang masakripisyohong tinamdan makatabang kanato kon makahimo kitag seryosong sala?

12 Apan komosta kon makahimo kitag seryosong sala? Si Saul nagtinguha nga protektahan ang iyang reputasyon, ug kini nakapugong kaniya sa pagpasig-uli sa iyang relasyon  kang Jehova. Sa kasukwahi, ang masakripisyohong tinamdan mopalihok kanato nga mangayog tabang bisag maulawan pa kita tungod niana. (Prov. 28:13; Sant. 5:14-16) Pananglitan, ang usa ka brader nagsugod ug tan-awg pornograpiya sa edad nga 12, ug padayon niya kanang gihimo sa tago sulod sa kapig usa ka dekada. Siya miingon: “Lisod kaayo ang pagtug-an ngadto sa akong asawa ug sa mga ansiyano sa akong ginabuhat. Apan karon nga ako na ning natug-an, mora kog naibtag tunok. Ang pipila nako ka higala nahigawad dihang natangtang ko sa pagka-ministeryal, daw gipakyas nako sila. Apan nasayod ko nga nalipay si Jehova sa akong pag-alagad karon kay sa niadtong tigtan-awan pa kog pornograpiya, ug ang iyang panglantaw mao ang labing importante.”

NABUNTOG NI PEDRO ANG KAHAKOG

13, 14. Sa unsang paagi si Pedro nagpakitag kiling sa pagkamahakogon?

13 Si apostol Pedro nagpakitag masakripisyohong tinamdan samtang gibansay siya ni Jesus. (Luc. 5:3-11) Apan kinahanglan niyang buntogon ang kiling nga magmahakogon. Pananglitan, nasuko siya dihang si apostol Santiago ug Juan mihangyo kang Jesus nga hatagan silag prominenteng posisyon sa Gingharian sa Diyos. Tingali si Pedro naghunahuna nga angayng ihatag kaniya ang usa niana nga posisyon kay daan na siyang giingnan ni Jesus nga makabaton siyag linaing katungdanan. (Mat. 16:18, 19) Bisag unsa may kahimtang, gipasidan-an ni Jesus si Santiago, Juan, Pedro, ug ang ubang apostoles, nga dili magmahakogon o ‘magharihari’ sa ilang mga igsoon.Mar. 10:35-45.

14 Bisag gitul-id na ni Jesus ang panghunahuna ni Pedro, nagpakita gihapon si Pedro ug kiling sa pagkamahakogon. Dihang giingnan ni Jesus ang mga apostoles nga sila temporaryong mobiya kaniya, gipakamenos ni Pedro ang uban pinaagi sa pag-ingon nga siya lang ang magpabiling matinumanon. (Mat. 26:31-33) Apan wala niya kana mapamatud-i kay nianang gabhiona mismo si Pedro napakyas sa pagpakitag masakripisyohong tinamdan. Aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon, gilimod ni Pedro si Jesus sa tulo ka higayon.Mat. 26:69-75.

15. Nganong makapadasig ang panig-ingnan ni Pedro?

15 Bisan pa sa maong mga kahuyangan ug  kapakyasan, ang panig-ingnan ni Pedro makapadasig kanato. Pinaagi sa iyang paningkamot ug sa tabang sa balaang espiritu sa Diyos, nabuntog ni Pedro ang iyang sayop nga mga tinamdan ug nagpakita siyag pagpugong sa kaugalingon ug masakripisyohong gugma. (Gal. 5:22, 23) Nakalahutay siya sa mga pagsulay nga lagmit mas grabe pa sa iyang nasinati kaniadto. Gipakita niya ang pagkamapainubsanon sa dihang gibadlong siya ni apostol Pablo sa publiko. (Gal. 2:11-14) Human badlonga, si Pedro wala maghambin ug kayugot, nga mibating nadaot ang iyang reputasyon tungod sa gihimo ni Pablo. Siya padayong nagpakitag gugma kang Pablo. (2 Ped. 3:15) Ang panig-ingnan ni Pedro makatabang kanato sa pag-ugmad ug masakripisyohong tinamdan.

Human badlonga, unsay reaksiyon ni Pedro? Ingon ba usab niana ang atong reaksiyon? (Tan-awa ang parapo 15)

16. Sa unsang paagi kita makapakitag masakripisyohong tinamdan sa lisod nga mga kahimtang?

16 Hunahunaa ang imong reaksiyon sa lisod nga mga kahimtang. Dihang si Pedro ug ang ubang apostoles gibilanggo ug dayon gibunalan tungod sa ilang pagsangyaw, sila nagmaya ‘kay giisip sila nga takos pakaulawan tungod sa ngalan ni Jesus.’ (Buh. 5:41) Mahimong isipon usab nimo ang mga paglutos ingong kahigayonan sa pagsundog kang Pedro ug sa pagsunod sa tunob ni Jesus pinaagi sa pagpakitag masakripisyohong tinamdan. (Basaha ang 1 Pedro 2:20, 21.) Ang maong panglantaw makatabang pa gani kon ikaw makadawat ug disiplina gikan sa mga ansiyano. Imbes masuko, sunda ang panig-ingnan ni Pedro.Eccl. 7:9.

17, 18. (a) Unsay mahimo natong ipangutana sa kaugalingon kon bahin sa espirituwal nga mga tumong? (b) Unsay atong mahimo kon may nagtubong kahakog sa atong kasingkasing?

17 Makabenepisyo ka usab sa panig-ingnan ni Pedro kon bahin sa espirituwal nga mga tumong. Mahimong kab-oton nimo kini sa paagi nga magpakitag masakripisyohong tinamdan. Apan pagbantay nga ang imong tumong dili aron mahimong inila. Busa pangutan-a ang kaugalingon, ‘Nganong gusto nakong pauswagon ang akong pag-alagad kang Jehova? Tungod ba kay gusto nakong dayegon sa uban o makabatog dugang awtoridad, sama sa gitinguha ni Santiago ug Juan?’

18 Kon mamatikdan nimo nga may nagtubong kahakog sa imong kasingkasing, pag-ampo kang Jehova nga tabangan ka sa pagtul-id sa imong panghunahuna ug pagbati; dayon paningkamoting masentro ang imong pagtagad sa iyang himaya imbes sa imoha. (Sal. 86:11) Puwede sab kang mangab-ot ug mga tumong nga dili makapahimo nimong prominente. Pananglitan, mahimo nimong ugmaron pa ang pipila ka bahin sa bunga sa espiritu nga nalisdan kang ipakita. O kon kugihan kang mangandam sa imong mga bahin sa tigom apan dili ka ganahang manglimpiyo sa Kingdom Hall, mahimo nimong himoong tumong ang pagpadapat sa tambag sa Roma 12:16.—Basaha.

19. Unsay atong himoon aron dili mahigawad sa atong makita sa salamin sa Pulong sa Diyos?

19 Kon tan-awon nato pag-ayo ang atong kaugalingon diha sa salamin sa Pulong sa Diyos ug makakita tag mga kahuyangan o kiling sa pagkamahakogon, lagmit mahigawad kita. Kon mahitabo kana kanimo, palandonga ang malamposong tawo sa ilustrasyon ni Santiago. Wala ipasiugda ni Santiago kon unsa ka paspas gitangtang sa maong tawo ang buling nga iyang nakita o kon gitangtang ba niya ang tanang buling; hinunoa, si Santiago miingon nga ang tawo ‘padayong nagsud-ong sa hingpit nga balaod.’ (Sant. 1:25) Siya wala malimot sa iyang nakita sa salamin ug padayon siyang naningkamot nga mouswag. Busa, hupti ang positibong panglantaw sa imong kaugalingon ug ang balanseng panglantaw sa imong mga kahuyangan. (Basaha ang Ecclesiastes 7:20.) Padayon sa pagsud-ong sa hingpit nga balaod, ug paningkamoting mahuptan ang masakripisyohong tinamdan. Si Jehova andam motabang kanimo, sama sa iyang pagtabang sa imong mga igsoon kinsa, bisag dili hingpit, nakabaton sa pag-uyon ug panalangin sa Diyos.