Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2014

Imong Gisulti—‘Oo Apan Dili Diay’?

Imong Gisulti—‘Oo Apan Dili Diay’?

Tagda kini nga situwasyon: Usa ka ansiyano nga membro sa Hospital Liaison Committee ang nakigsabot sa usa ka batan-ong brader nga mag-uban silag sangyaw sa Dominggo sa buntag. Pero nianang buntaga, ang ansiyano gitawgan sa usa ka brader kansang asawa gidala sa ospital kay naaksidente sa sakyanan. Nagpatabang kini sa ansiyano sa pagpangitag doktor nga mokooperar sa dili paggamit ug dugo. Busa gikanselar sa ansiyano ang ilang sabot sa batan-ong brader aron makatabang sa pamilya nga nag-atubang ug emerhensiya.

Tagda kining laing situwasyon: Usa ka solo nga inahan nga may duha ka anak ang giimbitar ug panihapon sa magtiayon nga iyang kakongregasyon. Dihang giingnan niya ang iyang mga anak, nalipay ug eksayted kaayo sila. Pero usa ka adlaw una ang panihapon, gikanselar sa magtiayon ang ilang imbitasyon kay duna kunoy wala damhang hitabo. Sa ulahi nasayran sa inahan ang hinungdan. Human diay siya imbitaha, ang magtiayon giimbitar usab sa ilang mga higala sa samang gabii, ug gidawat kana.

Siyempre ingong mga Kristohanon, angay natong tumanon ang atong gisulti. Dili kita angayng moingon ug ‘oo apan dili diay.’ (2 Cor. 1:18) Apan sama sa gipakita niining duha ka pananglitan, dili parehas ang tanang situwasyon. Usahay kinahanglan natong kanselahon ang usa ka sabot o kahikayan. Nahitabo kana kas-a kang apostol Pablo.

SI PABLO GIAKUSAHAN NGA MAUSAB-USABON UG HUNAHUNA

Sa 55 C.E., samtang si Pablo tua sa Efeso sa iyang ikatulong misyonaryong panaw, nagplano siyang motabok sa Dagat Aegean paingon sa Corinto, ug dayon moadto sa Macedonia. Dihang pabalik na siya sa Jerusalem, nagplano siyang moduaw sa kongregasyon sa Corinto sa ikaduhang higayon, lagmit aron dad-on ang ilang gasa para sa mga igsoon sa Jerusalem. (1 Cor. 16:3) Kana nga plano mabasa sa 2 Corinto 1:15, 16: “Uban niini nga pagsalig, ako naglaraw kaniadto sa pag-anha kaninyo, aron kamo makabaton ug ikaduhang higayon nga malipay, ug human sa paghapit kaninyo sa pagpaingon sa Macedonia, ug mobalik kaninyo gikan sa Macedonia ug inyong mapagikan paingon sa Judea.”

Dayag nga pinaagig sulat, gipahibalo daan ni Pablo sa mga igsoon sa Corinto ang iyang plano. (1 Cor. 5:9) Apan wala madugay human niya kana gisulat, nadunggan ni Pablo gikan sa panimalay ni Cloe nga may seryosong panagsumpakiay sa kongregasyon.  (1 Cor. 1:10, 11) Giusab ni Pablo ang iyang plano, ug nagpadala siyag sulat kanila nga atong nailhan karon nga 1 Corinto. Sa maong sulat, si Pablo mahigugmaong nagtambag ug nagtul-id kanila. Miingon usab siya nga giusab niya ang iyang ruta, nga moadto una siya sa Macedonia ug dayon sa Corinto.1 Cor. 16:5, 6. *

Mopatim-aw nga pagkadawat sa mga igsoon sa Corinto sa iyang sulat, ang ubang “maayong-laki nga mga apostoles” sa kongregasyon nag-akusar kaniya nga mausab-usabon ug hunahuna, nga wala motuman sa iyang mga saad. Si Pablo nangatarongan: “Buweno, sa dihang gitinguha ko kana, wala ko kini ibalewala, dili ba? O ang mga butang nga akong gilaraw, gilaraw ko ba kini sumala sa unod, aron nga kanako adunay ‘Oo, Oo’ ug ‘Dili, Dili’?”2 Cor. 1:17; 11:5.

Tingali maghunahuna kita, Niining kahimtanga, ‘nagbalewala’ ba gyod si Pablo? Wala gayod! Ang pulong nga gihubad “ibalewala” may ideya nga pausab-usab, nga daw ang usa dili kasaligan, dili motuman sa iyang gisaad. Ang pangutana ni Pablo nga “gilaraw ko ba kini sumala sa unod?” igo na unta aron masabtan sa mga Kristohanon sa Corinto nga ang pag-usab ni Pablo sa iyang plano wala magpasabot nga siya dili kasaligan.

Gipanghimakak ni Pablo ang akusasyon kaniya, nga misulat: “Apan ang Diyos kasaligan nga ang among mga gisulti kaninyo dili Oo apan diay Dili.” (2 Cor. 1:18) Tin-aw nga ang pag-usab ni Pablo sa iyang mga kahikayan maoy alang sa kaayohan sa iyang mga igsoon sa Corinto. Atong mabasa sa 2 Corinto 1:23 nga ‘maoy aron sa pagpalingkawas kanila’ nga giusab niya ang iyang orihinal nga plano sa pag-adto sa Corinto. Oo, gihatagan niya silag panahon nga tul-iron ang mga butang una siya moduaw kanila. Ingon sa iyang gilaoman, samtang didto siya sa Macedonia, nadunggan ni Pablo kang Tito nga ang iyang sulat nagpalihok kanila sa paghinulsol. Kadto nakapalipay gayod kang Pablo.2 Cor. 6:11; 7:5-7.

ANG “AMEN” GINAINGON NGADTO SA DIYOS

Dihang giakusahan si Pablo nga mausab-usabon ug hunahuna, ilang gipalutaw nga kon si Pablo dili kasaligan sa pagtuman sa iyang mga saad, dili usab siya kasaligan sa iyang pagsangyaw. Apan iyang gipahinumdoman ang mga taga-Corinto nga gisangyawan niya sila bahin kang Jesu-Kristo. “Ang Anak sa Diyos, si Kristo Jesus, nga giwali taliwala kaninyo pinaagi kanamo, nga mao, pinaagi kanako ug ni Silvano ug ni Timoteo, wala mahimong Oo apan diay Dili, apan ang Oo nahimong Oo sa iyang kahimtang.” (2 Cor. 1:19) Ang ehemplo ba nga gisundog ni Pablo, si Jesu-Kristo, dili kasaligan? Kasaligan! Sa tibuok kinabuhi ug ministeryo ni Jesus, kanunay siyang nagsulti sa kamatuoran. (Juan 14:6; 18:37) Kon tinuod ug kasaligan ang gisangyaw ni Jesus ug mao rang mensahe ang gisangyaw ni Pablo, nan kasaligan usab ang pagsangyaw sa apostol.

Siyempre, si Jehova ang “Diyos sa kamatuoran.” (Sal. 31:5) Makita nato kini sa sunod nga gisulat ni Pablo: “Bisag unsa pa ka daghan ang mga saad sa Diyos, sila nahimong Oo pinaagi kaniya,” nga mao si Kristo. Ang hingpit nga integridad ni Jesus samtang dinhi siya sa yuta nagpamatuod nga wala kitay rason nga magduhaduha sa mga saad ni Jehova. Si Pablo nagpadayon: “Busa pinaagi usab kaniya [Jesus] ang ‘Amen’ ginaingon ngadto sa Diyos alang sa himaya pinaagi kanato.” (2 Cor. 1:20) Si Jesus mismo ang garantiya, o ang “Amen,” nga ang tanang saad ni Jehova nga Diyos matuman!

Maingon nga si Jehova ug si Jesus kanunayng nagsulti sa kamatuoran, si Pablo usab kanunayng nagtuman sa iyang gisulti. (2 Cor. 1:19) Siya dili mausab-usabon ug hunahuna, nga mosaad “sumala sa unod.”  (2 Cor. 1:17) Hinunoa, siya ‘naglakaw pinaagi sa espiritu.’ (Gal. 5:16) Sa iyang pagpakiglabot sa uban, kanunay siyang naghunahuna sa ilang kaayohan. Ang iyang Oo nagkahulogang Oo!

ANG IMO BANG OO NAGKAHULOGANG OO?

Karong panahona, normal lang sa mga tawong wala magsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya nga mosaad ug dayon dili kana tumanon kon may motungha nga gamayng problema o mas maayong tanyag. Sa negosyo, ang “Oo” dili kanunayng “Oo,” bisan pag may sinulat nga kasabotan. Daghan ang wala na mag-isip sa kaminyoon ingong tibuok kinabuhing panaad. Ang paspas nga pagdaghan sa nagdiborsiyo nagpakita nga daghan ang nag-isip sa kaminyoon ingong dili seryoso ug sayon rang talikdan.2 Tim. 3:1, 2.

Komosta ka? Ang imo bang Oo nagkahulogang Oo? Tinuod, sama sa gihisgotan sa sinugdan, tingali kinahanglan nimong kanselahon ang usa ka sabot, dili tungod kay mausab-usabon ka, kondili tungod sa mga kahimtang nga dili nimo kontrolado. Apan ingong Kristohanon, kon mosaad o makigsabot ka, angay gyod nimong paningkamotan nga tumanon kana. (Sal. 15:4; Mat. 5:37) Kon buhaton mo kana, mailhan kang kasaligan, motuman ug saad, ug kanunayng mosulti sa tinuod. (Efe. 4:15, 25; Sant. 5:12) Dihang makita sa mga tawo nga kasaligan ka sa adlaw-adlawng kalihokan, lagmit mas mamati sila dihang imong ipaambit kanila ang kamatuoran bahin sa Gingharian sa Diyos. Busa paneguroon nato nga ang atong Oo nagkahulogang Oo!

^ par. 7 Wala madugay human isulat ang 1 Corinto, si Pablo mibiyahe agi sa Troas paingon sa Macedonia, diin iyang gisulat ang 2 Corinto. (2 Cor. 2:12; 7:5) Sa ulahi, siya miduaw sa Corinto.