Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Pebrero 2014

Si Jehova—Atong Magtatagana ug Tigpanalipod

Si Jehova—Atong Magtatagana ug Tigpanalipod

“Kay iyang gipakita kanako ang iyang pagmahal, igatagana ko usab kaniya ang kaikyasan. Panalipdan ko siya tungod kay nakaila siya sa akong ngalan.”SAL. 91:14.

1, 2. Sa unsang paagi managlahi ang atong kahimtang sa pamilya ug ang paagi nga atong nakat-onan ang kamatuoran?

SI Jehova ang naghimo sa kahikayan sa pamilya. (Efe. 3:14, 15) Apan bisag sakop kita sa usa ka pamilya, lainlain kitag kinaiya ug kahimtang. Lagmit nagdako ka sa imong ginikanan. Ang pipila tingali namatyag ginikanan tungod sa sakit, aksidente, o ubang trahedya. Ang uban wala gani makaila sa ilang ginikanan.

2 Ingong sakop sa pamilya sa mga magsisimba ni Jehova, atong nakat-onan ang kamatuoran sa lainlaing paagi. Lagmit nagdako ka sa kamatuoran, ug gisilsil sa imong ginikanan ang diyosnong mga prinsipyo. (Deut. 6:6, 7) O tingali usa ka sa linibo nga nakakat-on sa kamatuoran pinaagi sa pagsangyaw sa ubang alagad ni Jehova.Roma 10:13-15; 1 Tim. 2:3, 4.

3. Unsay mga kaamgiran natong tanan?

3 Apan bisan sa mga kalainan nga atong gihisgotan, kitang tanan may pipila ka kaamgiran. Atong giantos ang mga epekto sa pagkadili-masinugtanon ni Adan ug napanunod ang pagkadili-hingpit, sala, ug kamatayon. (Roma 5:12) Bisan pa niana, ingong matuod nga mga magsisimba, atong matawag si Jehova nga ‘atong Amahan.’ Sa Isaias 64:8, ang piniling katawhan sa Diyos miingon: “Oh  Jehova, ikaw ang among Amahan.” Dugang pa, gisugdan ni Jesus ang iyang modelong pag-ampo niining mga pulonga: “Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan.”Mat. 6:9.

4, 5. Aron mas mapabilhan nato ang atong langitnong Amahan, si Jehova, unsay atong hisgotan?

4 Ang atong langitnong Amahan nag-atiman ug nanalipod kanato ingong katawhan nga nagtawag sa iyang ngalan uban ang pagtuo. Gikutlo sa salmista ang giingon ni Jehova: “Tungod kay iyang [matuod nga magsisimba] gipakita kanako ang iyang pagmahal, igatagana ko usab kaniya ang kaikyasan. Panalipdan ko siya tungod kay nakaila siya sa akong ngalan.” (Sal. 91:14) Oo si Jehova nga Diyos mahigugmaong magtaganag kaikyasan, o magluwas, kanato gikan sa mga kaaway ug manalipod kanato ingong iyang katawhan aron dili kita mapuo.

5 Aron mas mapabilhan nato ang atong langitnong Amahan, atong hisgotan ang tulo ka importanteng butang: (1) Ang atong Amahan mao ang atong Magtatagana. (2) Si Jehova ang atong Tigpanalipod. (3) Ang Diyos mao ang atong kinasuorang Higala. Samtang ato kining hisgotan, makatabang ang pagpamalandong sa atong relasyon sa Diyos ug kon sa unsang paagi nato siya mapasidunggan ingong atong Amahan. Makabenepisyo usab kita sa pagpamalandong sa mga panalangin nga ihatag ni Jehova niadtong makigsuod kaniya.Sant. 4:8.

SI JEHOVA, ANG DAKONG MAGTATAGANA

6. Unsa ang usa ka paagi nga si Jehova Maghahatag sa “matag maayong gasa”?

6 “Ang matag maayong gasa ug matag hingpit nga regalo naggikan sa itaas,” matod sa tinun-ang si Santiago, “kini gikan sa Amahan sa langitnong mga kahayag.” (Sant. 1:17) Ang kinabuhi maoy mahigugmaong gasa ni Jehova. (Sal. 36:9) Pinaagi sa paggamit sa atong kinabuhi sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos, atong natagamtam ang dagayang panalangin karon ug kita may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa bag-ong kalibotan. (Prov. 10:22; 2 Ped. 3:13) Apan sa unsang paagi kini maposible nga ato mang napanunod ang mga epekto sa pagkadili-masinugtanon ni Adan?

7. Sa unsang paagi gipaposible sa Diyos nga makabaton kitag suod nga relasyon kaniya?

7 Sa pagkatinuod, si Jehova ang Dakong Magtatagana sa daghan kaayong paagi. Pananglitan, tungod sa iyang dili takos nga kalulot, kita iyang giluwas. Oo, kitang tanan makasasala ug nakapanunod sa pagkadili-hingpit ni Adan. (Roma 3:23) Apan tungod sa gugma ni Jehova, mihimo siyag paagi aron makabaton kitag suod nga relasyon kaniya. Si apostol Juan misulat: “Pinaagi niini ang gugma sa Diyos gipadayag sa atong kahimtang, tungod kay gipadala sa Diyos ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibotan aron kita makabaton ug kinabuhi pinaagi kaniya. Ang gugma maoy niining paagiha, dili nga kita nahigugma sa Diyos, kondili nga siya ang nahigugma kanato ug gipadala ang iyang Anak ingong usa ka halad pasig-uli alang sa atong mga sala.”1 Juan 4:9, 10.

8, 9. Sa unsang paagi si Jehova nahimong Dakong Magtatagana sa panahon ni Abraham ug Isaac? (Tan-awa ang hulagway sa panid 16.)

8 Sa ika-19ng siglo B.C.E., usa ka hitabo ang nagpakita kon sa unsang paagi mahigugmaong itagana ni Jehova ang kinabuhing walay kataposan sa tanang magmasinugtanon kaniya. Ang Hebreohanon 11:17-19 nag-ingon: “Tungod sa pagtuo si Abraham, sa dihang siya gisulayan, sama ug naghalad na kang Isaac, ug ang tawo nga malipayong nakadawat sa mga saad misulay sa paghalad sa iyang bugtong nga anak, bisan ug kini giingon na kaniya: ‘Ang pagatawgon nga “imong binhi” maoy pinaagi kang Isaac.’ Apan giisip niya nga ang Diyos makahimo sa pagbangon kaniya bisan gikan sa mga patay; ug gikan niana iyang gidawat usab siya sa masambingayong paagi.” Dayag kaayo ang gihulagwayan niini. Gihalad ni Jehova ang iyang Anak, si Jesu-Kristo, alang sa katawhan.Basaha ang Juan 3:16, 36.

 9 Seguradong nalipay si Isaac nga wala siya idayon ug halad! Mapasalamaton gayod siya nga nagtagana ang Diyos ug kapuling haladlaking karnero nga nasangit sa kalibonan. (Gen. 22:10-13) Mao nga ang maong dapit gitawag nga “Jehova-jireh,” nga sa Hebreohanon nagkahulogang “Si Jehova Motagana.”Gen. 22:14.

TAGANA ALANG SA PAGPASIG-ULI

10, 11. Kinsay nanguna sa “ministeryo sa pagpasig-uli,” ug giunsa nila kana paghimo?

10 Samtang atong palandongon kon sa unsang paagi si Jehova ang Dakong Magtatagana, mapasalamaton kita sa importanteng papel ni Jesu-Kristo. Bisan si Pablo misulat: “Kini ang among gikahukom, nga ang usa ka tawo namatay alang sa tanan; busa, ang tanan nangamatay diay; ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga nagakinabuhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon, kondili alang kaniya nga namatay alang kanila ug gibangon.”2 Cor. 5:14, 15.

11 Tungod kay ang mga Kristohanon sa unang siglo nahigugma sa Diyos ug mapasalamaton sa bililhong pribilehiyo sa pag-alagad kaniya, sila malipayong midawat sa “ministeryo sa pagpasig-uli.” Ang ilang pagsangyaw ug paghimog tinun-an naghatag ug kahigayonan sa matinud-anog kasingkasing nga mga tawo nga mapasig-uli sa Diyos, mahimong iyang higala, ug ngadto-ngadto mahimong iyang espirituwal nga mga anak. Karong adlawa, ang dinihogang mga alagad ni Jehova nagbuhat sa samang ministeryo ingong mga embahador sa Diyos ug ni Kristo. Tungod sa ilang pagsangyaw, ang mga tawong matinud-anon ug mapainubsanon may kahigayonan nga masuod kang Jehova ug mahimong mga magtutuo.Basaha ang 2 Corinto 5:18-20; Juan 6:44; Buh. 13:48.

12, 13. Sa unsang paagi nato ikapakita ang atong pagpabili sa daghang tagana ni Jehova?

12 Kay nagpabili kang Jehova ingong Dakong Magtatagana, ang tanang Kristohanon nga may yutan-ong paglaom miduyog sa mga dinihogan sa pagsangyaw sa Gingharian. Niini nga buluhaton, atong gigamit ang Bibliya nga laing mahigugmaong tagana sa Diyos. (2 Tim. 3:16, 17) Dihang epektibo natong gamiton ang Pulong sa Diyos sa atong ministeryo, atong gihatagan ug kahigayonan ang uban nga mabuhi sa walay kataposan. Misalig usab kita sa laing tabang nga gitagana ni Jehovaiyang balaang espiritu. (Zac. 4:6; Luc. 11:13) Makapahingangha gayod ang mga resulta, sama sa gipakita sa matag edisyon sa Tinuig nga Basahon sa mga Saksi ni Jehova. Pagkadakong kadungganan nga makigbahin niini nga buluhaton alang sa kadayeganan sa atong Amahan ug Magtatagana!

13 Tungod sa daghang tagana sa Diyos, maayong pangutan-on ang kaugalingon: ‘Sa ministeryo, gihimo ba nako ang kutob sa akong maarangan aron ipakita kang Jehova nga mapasalamaton kaayo ko sa iyang mga tagana? Unsa pay akong pauswagon aron mahimong mas epektibong magsasangyaw sa maayong balita?’ Atong ikapakita ang atong pagpabili sa talagsaong mga tagana sa Diyos pinaagi sa kanunayng pag-una sa Gingharian diha sa atong kinabuhi. Kon himoon nato kana, paneguroon ni Jehova nga matagan-an ang atong mga panginahanglan. (Mat. 6:25-33) Tungod sa gugma sa Diyos, seguradong buot natong himoon ang kutob sa atong maarangan sa paglipay sa iyang kasingkasing.Prov. 27:11.

14. Sa unsang paagi si Jehova ang Magtatagana ug kaikyasan sa iyang katawhan?

14 Si salmistang David miawit: “Ako sinakit ug kabos. Si Jehova naghunahuna kanako. Ikaw mao ang akong katabang ug ang Magtatagana ug kaikyasan kanako.” (Sal. 40:17) Si Jehova kanunayng nagluwas sa iyang katawhan ingong grupo, ilabina dihang sila grabe ug way hunong nga gilutos sa ilang mga kaaway. Mapasalamaton gayod kita sa tabang ni Jehova sa maong mga panahon ug sa daghang espirituwal nga tagana nga kanunay niyang gihatag!

 SI JEHOVA MANALIPOD

15. Iilustrar kon sa unsang paagi ang usa ka mahigugmaong amahan manalipod sa iyang anak.

15 Ang usa ka mahigugmaong amahan dili lang magtagana sa iyang mga anak kondili manalipod usab kanila. Natural lang nga iyang luwason sila kon anaa sila sa kapeligrohan. Usa ka brader ang nahinumdom sa usa ka hitabo sa bata pa siya. Pauli na sila sa iyang amahan gikan sa pagsangyaw ug kinahanglan silang motabok ug sapa. Kay kusog kaayo ang ulan nianang buntaga, mikusog ang bul-og sa sapa. Aron makatabok, kinahanglan silang molukso diha sa dagkong bato. Nag-una siya sa iyang amahan. Pagtamak niya sa usa sa mga bato, siya wala makapanimbang, nahulog sa tubig, ug kaduha naunlod. Dako kaayong pasalamat sa bata nga gibira dayon siya sa iyang amahan sa abaga ug giluwas siya sa pagkalumos! Ang atong langitnong Amahan nagluwas kanato sa samag kusog nga bul-og niining daotang kalibotan ug sa magmamando niini nga si Satanas. Si Jehova lamang ang labing maayong Tigpanalipod nga mahimong mabatonan ni bisan kinsa.Mat. 6:13; 1 Juan 5:19.

16, 17. Sa unsang paagi gitabangan ug gipanalipdan ni Jehova ang mga Israelinhon dihang sila nakig-away sa mga Amalekanhon?

16 Dayag kaayo ang mahigugmaong panalipod ni Jehova human niya luwasa ang mga Israelinhon sa pagkaulipon sa Ehipto ug milagrosong gipanalipdan sila sa pagtabok sa Pulang Dagat sa 1513 B.C.E. Human sa ilang panaw latas sa kamingawan paingon sa Bukid sa Sinai, sila miabot sa Repidim.

17 Base sa tagna sa Genesis 3:15, lagmit si Satanas desperadong nangitag kahigayonan nga atakehon ang daw way panalipod nga mga Israelinhon. Iyang gigamit ang mga Amalekanhon, nga mga kaaway sa katawhan sa Diyos. (Num. 24:20) Tagda kon unsay gihimo ni Jehova pinaagi sa upat ka matinumanong tawosi Josue, Moises, Aaron, ug Hur. Samtang nakig-away si Josue sa mga  Amalekanhon, si Moises, Aaron, ug Hur anaa sa duol nga bungtod. Kon padayong iisa ni Moises ang iyang mga kamot, ang mga Israelinhon magmadaogon. Dihang nanghawoy na ang iyang mga kamot, gisangga kini ni Aaron ug Hur. Busa pinaagi sa tabang ug panalipod ni Jehova, “gibuntog ni Josue si Amalek ug ang iyang katawhan.” (Ex. 17:8-13) Si Moises nagtukod ug halaran didto, ug nagtawag niining “Jehova-nissi,” nga sa Hebreohanon nagkahulogang “Si Jehova Mao ang Akong Ilhanang Tukon.”Basaha ang Exodo 17:14, 15.

GIPANALIPDAN GIKAN SA MGA PAG-ATAKE NI SATANAS

18, 19. Unsang panalipod ang gitagana sa Diyos sa iyang mga alagad karon?

18 Si Jehova manalipod niadtong nahigugma ug nagmasinugtanon kaniya. Sama sa mga Israelinhon sa Repidim, kita mosalig sa panalipod sa Diyos dihang atakehon kita sa mga kaaway. Ingong grupo, kita sagad gipanalipdan ni Jehova ug gipahilayo sa mga pag-atake sa Yawa. Hunahunaa ang daghang higayon nga gipanalipdan sa Diyos ang atong mga igsoon nga nagpabiling neyutral. Pananglitan, kanay nahitabo panahon sa pagmando sa Nazi sa Germany ug sa ubang nasod sa dekada sa 1930 ug sa sayong bahin sa dekada sa 1940. Kon atong basahon ug palandongon ang mga asoy sa kinabuhi ug ang mga kasinatian diha sa Tinuig nga Basahon bahin sa pagpanalipod sa Diyos panahon sa paglutos, molig-on ang atong pagsalig kang Jehova ingong atong Dalangpanan.Sal. 91:2.

Mahimong gamiton ni Jehova ang atong mga isigkamagtutuo sa pagtabang kanato nga magpabiling matinumanon panahon sa kalisdanan (Tan-awa ang parapo 18-20))

19 Pinaagi sa organisasyon ni Jehova ug sa mga publikasyon, kita makadawat ug mahigugmaong mga pahinumdom nga magpanalipod kanato. Tagda kon sa unsang paagi kita nakabenepisyo niana karon. Ang kalibotan padayong nagpatuyang sa sekso, makahubog nga ilimnon, ug pornograpiya. Apan si Jehova nagtaganag nunot sa panahong mga pahinumdom ug praktikal nga tabang aron makalikay kita sa moral nga mga kapeligrohan. Pananglitan, nakadawat kitag tambag gikan sa atong langitnong Amahan nga likayan ang daotang panagkauban diha sa social networking. *1 Cor. 15:33.

20. Unsang proteksiyon ug giya ang atong madawat diha sa kongregasyon?

20 Sa unsang paagi nato ikapakita nga kita maoy mga “tinudloan ni Jehova”? Pinaagi sa maampingong pagsunod sa iyang mga sugo. (Isa. 54:13) Ang kongregasyon maoy luwas nga dapit diin makadawat kitag proteksiyon ug giya, kay dinhi ang mga ansiyano nagtaganag tabang ug tambag gikan sa Kasulatan. (Gal. 6:1) Pinaagi niining “gasa nga mga lalaki,” atong nadawat ang mahigugmaong pag-atiman ni Jehova. (Efe. 4:7, 8) Unsay angay natong sanong? Kon kita magpasakop ug magmasinugtanon, kita panalanginan sa Diyos.Heb. 13:17.

21. (a) Unsay determinado natong buhaton? (b) Unsay hisgotan sa sunod nga artikulo?

21 Magmadeterminado kitang magpagiya sa balaang espiritu aron magiyahan kita sa atong langitnong Amahan. Angay usab natong palandongon ang kinabuhi sa iyang Anak, si Jesu-Kristo, ug maningkamot sa pagsundog sa talagsaong ehemplo niini. Kay nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, si Jesus nakadawat ug dakong ganti. (Filip. 2:5-11) Kita usab panalanginan kon kita bug-os mosalig kang Jehova. (Prov. 3:5, 6) Busa hinaot kanunay kitang mosalig kang Jehova ingong ang kinalabwang Magtatagana ug Tigpanalipod. Pagkadakong kalipay ug pribilehiyo nga mag-alagad kaniya! Ang atong gugma kaniya molalom samtang atong palandongon ang ikatulong bahin sa pag-atiman sa atong Amahanang iyang pagpakighigala kanato. Hisgotan sa sunod nga artikulo kon sa unsang paagi si Jehova ang atong kinasuorang Higala.

^ par. 19 Ang pananglitan sa maong mga pahinumdom makita sa mga artikulong “InternetGamita sa Maalamong Paagi” sa Ang Bantayanang Torre, Agosto 15, 2011, panid 3-5 ug “Pagbantay sa mga Lit-ag sa Yawa!” ug “Barog nga Malig-on ug Likayi ang mga Lit-ag ni Satanas!” sa Ang Bantayanang Torre, Agosto 15, 2012, panid 20-29.