Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Pebrero 2014

Si Jehova—Atong Kinasuorang Higala

Si Jehova—Atong Kinasuorang Higala

“[Si Abraham] gitawag nga ‘higala ni Jehova.’”SANT. 2:23.

1. Kay gilalang sumala sa larawan sa Diyos, unsay atong mga katakos?

“LIWAT sa amahan.” Kanay sagad natong madungog kon ang anak liwat kaayo sa ginikanan. Natural kana kay mapanunod sa anak ang mga hiyas sa iyang amahan ug inahan. Si Jehova, nga atong langitnong Amahan, mao ang Maghahatag ug kinabuhi. (Sal. 36:9) Ug ingong iyang tawhanong mga anak, kita may kaamgiran kaniya. Kay gilalang sumala sa iyang larawan, kita may katakos sa pagpangatarongan, pagdesisyon, ug sa pag-ugmad ug suod nga panaghigalaay.Gen. 1:26.

2. Sa unsang paagi naposible nga mahimo natong Higala si Jehova?

2 Mahimo natong kinasuorang Higala si Jehova. Naposible kana tungod sa iyang gugma kanato ug sa atong pagtuo kaniya ug sa iyang Anak. Si Jesus miingon: “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.” (Juan 3:16) Daghan ang nahimong suod nga higala ni Jehova. Atong hisgotan ang duha kanila.

SI “ABRAHAM NGA AKONG HIGALA”

3, 4. Kon bahin sa pagpakighigala kang Jehova, nganong lahi si Abraham sa iyang mga kaliwat?

3 Ang patriarka ug katigulangan sa mga Israelinhon gitawag ni  Jehova nga si “Abraham nga akong higala.” (Isa. 41:8) Nganong nahimong suod nga Higala ni Abraham ang iyang Maglalalang? Tungod sa iyang lig-ong pagtuo.Gen. 15:6; basaha ang Santiago 2:21-23.

4 Sa sinugdan, si Jehova mao ang Amahan ug Higala sa nasod sa Israel, nga mga kaliwat ni Abraham. Apan ikasubo nga nadaot ang ilang panaghigala sa Diyos. Ngano? Kay nawad-an silag pagtuo sa mga saad ni Jehova.

5, 6. (a) Sa unsang paagi nahimo nimong Higala si Jehova? (b) Unsang mga pangutana ang maayong isukna sa kaugalingon?

5 Samtang mas mailhan nimo si Jehova, magkadako ang imong pagtuo ug gugma kaniya. Hinumdomi ang panahon nga una nimong nakat-onan nga tinuod nga Persona ang Diyos ug posible nimo siyang mahimong suod nga Higala. Nakat-onan usab nimo nga kita natawong makasasala tungod sa pagkadili-masinugtanon ni Adan. Nasabtan nimo nga ang katawhan sa katibuk-an nahimulag sa Diyos. (Col. 1:21) Dayon imong nakita nga ang atong mahigugmaong langitnong Amahan dili halayo kanato ug siya interesado kanato. Dihang atong nakat-onan ang iyang pagtagana sa halad lukat ni Jesus ug nagpakita kitag pagtuo niana, misugod kita sa pagpakighigala sa Diyos.

6 Samtang ato kanang hinumdoman, maayong pangutan-on ang kaugalingon: ‘Milig-on ba ang akong pagpakighigala sa Diyos? Lig-on ba ang akong pagsalig kaniya, ug nagkalalom ba matag adlaw ang akong gugma sa akong Higala, si Jehova?’ Ang laing suod nga higala ni Jehova kaniadto mao si Gideon. Atong hisgotan ang iyang maayong ehemplo ug sundogon kana.

“SI JEHOVA MAOY KALINAW”

7-9. (a) Unsa ang talagsaong kasinatian ni Gideon, ug unsay resulta? (Tan-awa ang hulagway sa panid 21.) (b) Sa unsang paagi mas molig-on ang atong panaghigala kang Jehova?

7 Si Maghuhukom Gideon nag-alagad kang Jehova dihang ang Israel anaa sa malisod nga panahon human kini makasulod sa Yutang Saad. Ang Maghuhukom kapitulo 6 nag-asoy nga ang manulonda ni Jehova miduaw kang Gideon sa Opra. Niadtong panahona, ang mga Midianhon nanghulga sa Israel. Kanay rason nga si Gideon naggiok ug trigo sa pug-anan sa bino aron dali niyang matagoan ang mga lugas. Kay nakurat nga mitungha ang manulonda ug gitawag siyang “maisog ug gamhanan,” si Gideon nangutana kon tabangan ba gyod sila ni Jehova karon, kinsa nagluwas sa mga Israelinhon kaniadto sa Ehipto. Ang manulonda nga namulong alang sa Maglalalang nagpasalig kang Gideon nga si Jehova magpaluyo gayod kaniya.

8 Naghunahuna si Gideon kon unsaon niya ‘pagluwas ang Israel gikan sa kamot sa Midian.’ Siya tin-awng gitubag ni Jehova: ‘Kay ako mag-uban kanimo, ikaw maglaglag gayod sa Midian ingon sa usa ka tawo.’ (Maghu. 6:11-16) Kay nagduhaduha gihapon, si Gideon nangayog ilhanan. Apan matikdi nga sa ilang panag-estoryahay, kombinsido si Gideon nga tinuod nga Persona si Jehova.

9 Ang sunod nga nahitabo nagpalig-on sa pagtuo ni Gideon ug mas nagpasuod kaniya sa Diyos. Si Gideon nag-andam ug pagkaon, ug gidalit kini ngadto sa manulonda. Dihang ang pagkaon gitandog sa manulonda pinaagig sungkod ug milagrosong nasunog, nakita ni Gideon nga ang manulonda gipadala gyod ni Jehova. Si Gideon nahadlok ug miingon: “Alaot ako, Soberanong Ginoong Jehova, sanglit akong nakita ang manulonda ni Jehova nawong sa nawong!” (Maghu. 6:17-22) Apan nakadaot ba kadto sa relasyon ni Gideon sa Diyos? Wala gayod! Sa kasukwahi, gibati niya ang kalinaw uban sa Diyos. Nahibalo kita niana kay ang gingalan sa halaran nga gitukod ni Gideon sa maong lugar maoy “Jehova-shalom,” nga sa Hebreohanon nagkahulogang “Si Jehova Maoy Kalinaw.” (Basaha  ang Maghuhukom 6:23, 24.) Kon atong palandongon ang gihimo ni Jehova matag adlaw alang kanato, atong makita nga tinuod siyang Higala. Kon regular kitang mag-ampo sa Diyos, mas magmalinawon kita ug molig-on ang atong panaghigala kaniya.

KINSA ANG MAHIMONG ‘DINAPIT SA TOLDA NI JEHOVA’?

10. Sumala sa Salmo 15:3, 5, unsay angay natong himoon aron mahimong higala ni Jehova?

10 Apan aron mahimo natong Higala si Jehova, angay natong kab-oton ang pipila ka kinahanglanon. Sa Salmo 15, si David miawit bahin sa kon unsay angayng himoon aron mahimong ‘dinapit sa tolda ni Jehova,’ sa ato pa, mahimong higala sa Diyos. (Sal. 15:1) Atong hisgotan ang duha sa maong mga kinahanglanonlikayan ang pagbutangbutang ug magmatinud-anon sa tanang butang. Bahin niini, gihisgotan ni David ang usa ka dinapit sa tolda ni Jehova: “Wala siya magbutangbutang pinaagi sa iyang dila. . . . Ug wala magadawat ug hiphip batok sa mga inosente.”Sal. 15:3, 5.

11. Nganong dili kita angayng magbutangbutang kang bisan kinsa?

11 Sa laing salmo, si David nagpasidaan: “Bantayi ang imong dila batok sa daotan.” (Sal. 34:13) Kon dili nato kini sundon, mahilayo kita sa atong matarong ug langitnong Amahan. Sa pagkatinuod, ang pagbutangbutang maoy kinaiya ni Satanas, ang dakong kaaway ni Jehova. Sa Grego, ang terminong “Yawa” nagkahulogang “tigbutangbutang.” Kon mag-amping kita sa atong isulti bahin sa uban, kita magpabiling suod kang Jehova. Importante kini ilabina sa atong tinamdan nganha sa tinudlong mga lalaki sa kongregasyon.Basaha ang Hebreohanon 13:17; Judas 8.

12, 13. (a) Nganong angay kitang magmatinud-anon sa tanang butang? (b) Unsay resulta kon kita magmatinud-anon?

12 Ang mga alagad ni Jehova nailhang matinud-anon, dili mapahimuslanon. Si apostol Pablo misulat: “Ipadayon ang pag-ampo alang kanamo, kay kami masaligon nga kami may maminatud-ong tanlag, sanglit buot namong magmaminatud-on sa tanang butang.” (Heb. 13:18) Kay determinado kitang magmatinud-anon sa tanang butang, likayan natong mamentaha sa atong mga isigkamagtutuo. Pananglitan kon may empleyado kitang igsoon, atong tinoon nga dili sila maagrabyado ug suweldohan nato sila sumala sa gikasabotan. Ingong mga Kristohanon, kita magmatinud-anon sa atong mga empleyado ug sa uban. Ug kon Saksi ang atong amo, mag-amping kita nga dili mahimong abusado, nga mangayog espesyal nga mga pabor.

13 Ang mga Saksi ni Jehova kanunayng madayeg sa ilang pagkamatinud-anon. Pananglitan, namatikdan sa direktor sa usa ka dakong construction company nga ang mga Saksi ni Jehova motuman gyod sa ilang mga saad. “Kanunay mong motuman sa gikasabotan,” matod niya. (Sal. 15:4) Ang pagkamatinud-anon makatabang nga magpabilin kitang higala ni Jehova. Kini usab makahatag ug kadayeganan sa atong mahigugmaon ug langitnong Amahan.

TABANGI ANG UBAN NGA MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA

Atong tabangan ang uban nga mahimong higala ni Jehova (Tan-awa ang parapo 14 ug 15)

14, 15. Sa ministeryo, sa unsang paagi nato matabangan ang uban nga mahimong higala ni Jehova?

14 Bisag daghan sa atong masangyawan ang nagtuo nga naglungtad ang Diyos, wala sila mag-isip kaniya nga ilang kinasuorang Higala. Sa unsang paagi nato sila matabangan? Dihang gisugo ni Jesus ang 70 sa iyang mga tinun-an sa pagsangyaw nga tinagurha, matikdi ang iyang instruksiyon kanila: “Bisan diin nga mosulod kamo ug balay pag-ingon una, ‘Hinaot kining balaya may kalinaw.’ Ug kon adunay usa ka higala sa kalinaw didto, ang inyong kalinaw mahianha kaniya. Apan kon wala, kini mobalik kaninyo.” (Luc. 10:5, 6) Madani nato ang mga  tawo sa kamatuoran kon mahigalaon kitang makig-estorya kanila. Kon bahin sa mga magsusupak, kini basin makatabang kanila nga mokalma ug maminaw sa laing higayon.

15 Kon makaestorya kitag mga tawong debotado sa ilang relihiyon o nagsunod sa dili kasulatanhong mga tradisyon, kita magmahigalaon ug magmakigdaiton gihapon kanila. Atong abiabihon sa mga tigom kadtong dismayado sa nagakahitabo karon ug gustong mokat-og dugang bahin sa Diyos nga atong gisimba. Ang mga artikulo sa seryeng “Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi” dunay daghang maayong pananglitan.

ISIGKAMAGBUBUHAT SA ATONG KINASUORANG HIGALA

16. Sa unsang diwa kita mga higala ug “mga isigkamagbubuhat” ni Jehova?

16 Ang mga tawo nga kaubang magtrabaho sagad mahimong suod nga managhigala. Ang tanang dedikadong alagad ni Jehova nakapribilehiyo nga mahimong iyang mga higala ug “mga isigkamagbubuhat.” (Basaha ang 1 Corinto 3:9.) Oo, samtang kita magsangyaw ug maghimog tinun-an, mas daghan kitag makat-onan bahin sa nindot nga mga hiyas sa atong langitnong Amahan. Atong makita kon sa unsang paagi kita gitabangan sa balaang espiritu sa atong pagsangyaw sa maayong balita.

17. Sa unsang paagi ang espirituwal nga pagkaon diha sa atong mga asembliya ug kombensiyon nagpakita nga atong Higala si Jehova?

17 Kon kanunay kitang mosangyaw, mas masuod kita kang Jehova. Pananglitan, atong nakita kon sa unsang paagi gipugngan ni Jehova ang mga magsusupak. Sa milabayng mga tuig, dili ba tin-aw natong nakita ang paggiya sa Diyos? Siya padayong nagtaganag dagayang espirituwal nga pagkaon. Ang atong mga programa sa kombensiyon ug asembliya nagpakita nga nahibalo ang atong mahigugmaong Amahan sa atong mga problema ug panginahanglan. Agig apresasyon sa kombensiyon, usa ka pamilya misulat: “Ang programa nakatandog gyod sa among kasingkasing. Among gibati nga si Jehova nahigugma gyod sa matag usa kanato ug gusto niyang molampos kita.” Human makatambong ug espesyal nga kombensiyon sa Ireland, nagpasalamat ang magtiayong taga-Germany sa mainitong pag-abiabi ug pag-atiman kanila, ug midugang: “Apan mas nagpasalamat mi kang Jehova ug sa iyang gientronong Hari, si Jesu-Kristo. Ila ming gidapit nga mahimong bahin niining nahiusa gayod nga nasod. Wala lang kita maghisgot bahin sa panaghiusa, apan nasinati nato kini matag adlaw. Ang among mga kasinatian sa espesyal nga kombensiyon sa Dublin magpahinumdom namo kanunay sa among bililhong pribilehiyo nga mag-alagad sa atong dakong Diyos uban ninyo.”

 ANG MGA MANAGHIGALA MAY KOMUNIKASYON

18. Unsay angay natong ipangutana sa kaugalingon bahin sa atong komunikasyon kang Jehova?

18 Mas magkasuod ang managhigala kon may maayong komunikasyon. Karon, uso kaayo ang social networking ug pag-text. Pero komosta ang atong personal nga komunikasyon sa atong kinasuorang Higala, si Jehova? Oo, siya ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo.” (Sal. 65:2) Apan unsa ka subsob kitang mogahin ug panahon sa pagpakig-estorya kaniya?

19. Kon malisdan kita sa pagsulti sa atong pagbati ngadto kang Jehova, unsay makatabang kanato?

19 Ang ubang alagad sa Diyos malisdan sa pagsulti sa ilang kinasulorang mga pagbati. Apan kanay gusto ni Jehova nga atong himoon dihang kita mag-ampo. (Sal. 119:145; Lam. 3:41) Bisag maglisod kita sa pagsulti sa atong gibati, dunay makatabang kanato. Si Pablo misulat sa mga Kristohanon sa Roma: “Ang suliran kon unsay angay natong iampo sumala sa atong gikinahanglan wala nato mahibaloi, apan ang espiritu mangamuyo alang kanato uban ang mga pag-agulong wala mabungat. Apan siya nga nagasusi sa kasingkasing nahibalo kon unsa ang ipasabot sa espiritu, tungod kay kini nangamuyo nga uyon sa Diyos alang sa mga balaan.” (Roma 8:26, 27) Ang pagpamalandong sa mga pulong nga gigamit sa basahon sa Job, Salmo, ug Proverbio makatabang kanato sa pagpahayag sa atong pagbati ngadto kang Jehova.

20, 21. Nganong makapahupay ang mga pulong ni Pablo sa Filipos 4:6, 7?

20 Kon anaa kita sa lisod nga kahimtang, atong sundon ang tambag ni Pablo sa mga taga-Filipos: “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.” Ang maong bukas nga komunikasyon uban sa atong kinasuorang Higala makapahupay gayod kanato, kay si Pablo midugang: “Ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna magbantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga gahom sa pangisip pinaagi kang Kristo Jesus.” (Filip. 4:6, 7) Hinaot kanunay natong pabilhan ang way samang “kalinaw sa Diyos” nga nagabantay gayod sa atong hunahuna ug kasingkasing.

Sa unsang paagi ang pag-ampo magpalig-on sa atong pagpakighigala sa Diyos? (Tan-awa ang parapo 21)

21 Ang pag-ampo makapalig-on sa atong panaghigala kang Jehova. Busa “pag-ampo nga walay-hunong.” (1 Tes. 5:17) Hinaot kining artikuloha magpalig-on sa atong bililhong relasyon sa Diyos ug sa atong determinasyon nga sundon ang iyang matarong nga mga kinahanglanon. Ug maggahin kitag panahon sa pagpamalandong sa atong mga panalangin kay si Jehova gayod ang atong Amahan, Diyos, ug Higala.