Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Paghimog Maalamong mga Desisyon Panahon sa Pagkabatan-on

Paghimog Maalamong mga Desisyon Panahon sa Pagkabatan-on

‘Kamong mga batan-ong lalaki ug kamong mga ulay, dayega ang ngalan ni Jehova.’SAL. 148:12, 13.

1. Unsang nindot nga mga kahigayonan ang napahimuslan sa daghang Kristohanong batan-on?

KITA nagkinabuhi sa kulbahinam nga mga panahon. Wala pa sukad mahitabo sa kasaysayan nga minilyon gikan sa tanang nasod ang midangop sa matuod nga pagsimba. (Pin. 7:9, 10) Daghang batan-on ang may nindot nga mga kasinatian samtang nagtabang sa uban nga masabtan ang mga kamatuoran sa Bibliya nga makaluwas ug kinabuhi. (Pin. 22:17) Ang ubang batan-on nagdumalag mga pagtuon sa Bibliya, nga nagtabang sa mga tawo nga mouswag ang kalidad sa ilang kinabuhi. Ang uban masibotong nagsangyaw sa mga tawo nga lahig pinulongan. (Sal. 110:3; Isa. 52:7) Unsay angay nimong buhaton aron mas makapakigbahin niining makapalipayng buluhaton?

2. Sa unsang paagi gipakita sa kahimtang ni Timoteo nga si Jehova andam mohatag sa mga batan-on ug responsabilidad? (Tan-awa ang hulagway.)

2 Ingong batan-on, makahimo kag mga desisyon nga magbukas sa ulahi ug mga kahigayonan sa pag-alagad sa Diyos. Pananglitan, tin-aw nga si Timoteo mihimog maalamong mga desisyon kay nahimo na siyang misyonaryo pag-edad niyag mga 20 o kapin pa. (Buh. 16:1-3) Mopatim-aw nga paglabay lag pipila ka bulan, human si apostol Pablo napugos sa pagbiya sa bag-ong natukod nga kongregasyon sa Tesalonica tungod sa mapintas nga paglutos, gipiyal  ni Pablo sa batan-ong si Timoteo ang pagduaw ug pagpalig-on sa mga igsoon sa Tesalonica. (Buh. 17:5-15; 1 Tes. 3:1, 2, 6) Imo bang mahanduraw ang gibati ni Timoteo pagkadawat sa maong asaynment?

ANG IMONG LABING IMPORTANTENG DESISYON

3. Unsa ang labing importanteng desisyon nga imong mahimo, ug kanus-a kini himoon?

3 Ang pagkabatan-on mao ang panahon sa paghimog importanteng mga desisyon. Apan ang labing importanteng desisyon mao ang pag-alagad kang Jehova. Kanus-a ang labing maayong panahon sa paghimo niana nga desisyon? Si Jehova miingon: “Hinumdomi . . . ang imong Dakong Maglalalang sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on.” (Eccl. 12:1) Ang bugtong paagi sa ‘paghinumdom’ kang Jehova mao ang bug-os nga pag-alagad kaniya. (Deut. 10:12) Ang tibuok kasingkasing nga pag-alagad sa Diyos mao ang labing importanteng desisyon nga imong mahimo. Kini makaapektar sa tibuok nimong kinabuhi.Sal. 71:5.

4. Gawas sa pag-alagad kang Jehova, unsang ubang importanteng desisyon ang makaapektar sa imong pag-alagad sa Diyos?

4 Siyempre, gawas sa imong desisyon nga moalagad kang Jehova, may lain pang butang nga makaapektar sa imong kaugmaon. Pananglitan, basin naghunahuna ka kon magminyo ba o dili, kinsay minyoan, ug unsang trabaho ang pilion. Importante kaayo kini nga mga desisyon, apan maalamong mopili una kon bug-os ka bang moalagad kang Jehova o dili. (Deut. 30:19, 20) Ngano? Kay konektado ang tanan nimong desisyon. Ang imong desisyon bahin sa kaminyoon ug trabaho makaapektar sa imong pag-alagad sa Diyos. (Itandi ang Lucas 14:16-20.) Ug ang imong tinguha nga moalagad sa Diyos makaapektar sa imong mga desisyon bahin sa kaminyoon ug trabaho. Busa dihang mohimog desisyon, unaha ang labing importante.Filip. 1:10.

UNSAY IMONG BUHATON PANAHON SA IMONG PAGKABATAN-ON?

5, 6. Iilustrar kon sa unsang paagi ang hustong mga desisyon moresultag maayong mga kasinatian sa ulahi. (Tan-awa usab ang artikulong “Ang Akong Gipili sa Bata pa Ko” niini nga gula.)

5 Dihang modesisyon ka na nga moalagad sa Diyos, imong mapamalandong kon unsay gusto niyang buhaton nimo, ug makadesisyon ka na kon sa unsang paagi nimo siya alagaron. Usa ka Japanese nga brader misulat: “Sa nag-edad kog 14, miuban kog sangyaw sa usa ka ansiyano. Siya nakamatikod nga wala koy gana sa ministeryo. Siya malumong miingon: ‘Uli usa Yuichiro. Lingkod ug hunahunaag maayo ang mga nahimo ni Jehova para nimo.’ Akong gisunod ang iyang giingon. Gani pipila ka adlaw kong naghunahuna ug nag-ampo. Anam-anam nga nabag-o ang akong tinamdan. Wala madugay, malipayon na kong nag-alagad kang Jehova. Ganahan kong mobasa bahin sa mga misyonaryo, ug nakahunahuna ko nga moalagad kang Jehova sa bug-os.

6 “Misugod ko sa paghimog mga desisyon nga motultol sa akong pag-alagad kang Jehova sa laing nasod,” matod ni Yuichiro. “Pananglitan, mikuha kog kurso sa Iningles. Paghumag hayskul, partaym kong nagtudlog Iningles aron makapayunir. Sa nag-20 anyos ko, nagtuon kog Mongolian ug nakaduaw ko sa usa ka grupo sa Mongolian nga mga magmamantala. Duha ka tuig sa ulahi, sa 2007, miadto ko sa Mongolia. Dihang miuban kog sangyaw sa pipila ka payunir, akong nakita nga daghan ang nangita sa kamatuoran maong gusto kong mobalhin ug motabang. Miuli ko sa Japan aron magplano. Nagpayunir ko sa Mongolia sukad sa Abril 2008. Dili sayon ang kinabuhi dinhi. Apan ang mga tawo mosanong sa maayong balita, ug nakatabang ko nila nga masuod kang Jehova. Para nako, kini ang labing maayong paagi sa pagkinabuhi.”

7. Unsang mga desisyon ang angay natong himoon, ug unsang panig-ingnan ang gipakita ni Moises?

7 Ang matag usa maoy modesisyon kon unsaon  paggamit ang iyang kinabuhi ingong Saksi ni Jehova. (Jos. 24:15) Dili kami ang modesisyon kon magminyo ka o dili, kon kinsay imong minyoan, o kon unsang trabaho ang imong kuhaon. Mopili ka bag trabaho nga nagkinahanglan lang ug mubong pagbansay? Ang ubang Kristohanong batan-on nagpuyo sa pobreng mga baryo; ang uban nagpuyo sa datong mga siyudad. Sa tibuok kalibotan, managlahi ang inyong personalidad, katakos, kasinatian, interes, ug espirituwal nga mga tumong. Sama ninyo, ang kahimtang sa Hebreohanong mga batan-on sa karaang Ehipto lahi sa batan-ong si Moises. Nabatonan niya ang tanang kahigayonan sa palasyo sa hari, samtang ang ubang Hebreohanong batan-on maoy mga ulipon. (Ex. 1:13, 14; Buh. 7:21, 22) Sama nimo, sila nagkinabuhi sa kulbahinam nga mga panahon. (Ex. 19:4-6) Ang matag usa kinahanglang modesisyon kon unsay himoon niya sa iyang kinabuhi. Si Moises mihimog hustong desisyon.Basaha ang Hebreohanon 11:24-27.

8. Unsang tabang ang mabatonan sa mga batan-on aron makahimog maalamong mga desisyon?

8 Si Jehova motabang nimo sa paghimog maalamong mga desisyon panahon sa imong pagkabatan-on. Siya nagtambag pinaagig mga prinsipyo sa Bibliya nga mapadapat nimo sa bisan unsang situwasyon. (Sal. 32:8) Dugang pa, ang imong magtutuong ginikanan ug ang mga ansiyano makatabang kon unsaon kana pagpadapat. (Prov. 1:8, 9) Atong susihon ang tulo ka prinsipyo sa Bibliya nga motabang nimo sa paghimog maalamong mga desisyon. Kini makaapektar sa imong kaugmaon sa mapuslanong paagi.

TULO KA PRINSIPYO NGA MOGIYA KANIMO

9. (a) Sa unsang paagi kita gipasidunggan ni Jehova sa iyang paghatag kanatog kagawasan sa pagpili? (b) Unsang mga kahigayonan ang moresulta kon pangitaon pag-una ang Gingharian?

9 Pangitaa pag-una ang Gingharian sa Diyos ug ang iyang pagkamatarong. (Basaha ang Mateo 6:19-21, 24-26, 31-34.) Si Jehova nagpasidungog kanato pinaagi sa paghatag kanatog kagawasan sa pagpili. Wala siya mag-ingon kon unsa ka dakong panahon sa imong pagkabatan-on ang imong igahin sa pagsangyaw sa Gingharian. Apan gihatag ni Jesus ang prinsipyo nga pangitaon pag-una ang Gingharian. Ang pagpadapat niana maghatag kanimog mga kahigayonan nga ipakita ang imong gugma sa Diyos, kahingawa sa silingan, ug apresasyon sa paglaom nga kinabuhing walay kataposan. Samtang maghunahuna bahin sa kaminyoon ug trabaho, palandonga kon ang imong mga desisyon moresultag sobrang pagkabalaka sa materyal nga mga panginahanglan o magpakita sa imong kadasig sa Gingharian sa Diyos ug sa iyang pagkamatarong.

10. Unsay nakapalipay kang Jesus, ug unsang mga desisyon ang makapalipay nimo?

10 Malipay nga moalagad sa uban. (Basaha ang Buhat 20:20, 21, 24, 35.) Si Jesus nagtudlo niining hinungdanong prinsipyo. Siya nagmalipayon kay iyang gibuhat ang kabubut-on sa iyang Amahan, dili ang iyaha. Si Jesus nalipay nga ang mga maaghop misanong sa maayong balita. (Luc. 10:21; Juan 4:34) Tingali nalipay ka usab dihang mitabang ka sa uban. Kon mohimo kag dagkong desisyon base sa mga prinsipyo nga gitudlo ni Jesus, seguradong malipay ka ug si Jehova.Prov. 27:11.

11. Nganong wala na malipay si Baruk, ug unsay gitambag ni Jehova kaniya?

11 Ang kinadak-ang kalipay naggikan sa atong pag-alagad kang Jehova. (Prov. 16:20) Dayag nga nalimot niana ang sekretaryo ni Jeremias nga si Baruk. Dihay panahon nga wala na siya malipay sa pag-alagad kang Jehova. Si Jehova miingon kaniya: “Ikaw nagpadayon sa pagtinguha ug dagkong mga butang alang sa imong kaugalingon. Ayaw pagpadayon sa pagtinguha. Kay ania, ako magadala ug katalagman diha sa tanang unod, . . . ug ihatag ko kanimo ingon nga inagaw ang imong kalag sa tanang dapit nga imong adtoan.” (Jer. 45:3, 5) Unsay imong hunahuna? Unsa kahay makapalipay kang Baruk—ang pagtinguhag dagkong mga butang, o maluwas sa kalaglagan sa Jerusalem ingong maunongong alagad sa Diyos?Sant. 1:12.

12. Unsang desisyon ang nakahatag ug kalipay kang Ramiro?

 12 Usa ka brader nga nagmalipayon sa pag-alagad sa uban mao si Ramiro. Siya miingon: “Pobre ang among pamilya ug nagpuyo mi sa usa ka baryo sa Andes Mountains. Dihang giingnan ko sa akong magulang nga lalaki nga paeskuylahon ko niya sa unibersidad, dako kadto nga oportunidad. Pero bag-o lang kong nabawtismohan, ug nakadawat kog laing tanyag—gusto kong ikuyog sa usa ka payunir sa pagsangyaw sa usa ka gamayng lungsod. Mikuyog ko, nagtuon sa pagpanupi, ug nag-ablig barber shop aron makasuportar sa kaugalingon. Daghan ang midawat ug pagtuon sa Bibliya. Sa ulahi, mibalhin ko sa usa ka bag-ong kongregasyon nga naggamit ug lumad nga pinulongan. Napulo ka tuig na kong payunir karon. Walay propesyon nga makahatag ug kalipay nga sama sa pagtudlo sa uban sa maayong balita diha sa ilang kaugalingong pinulongan.”

Si Ramiro malipayong nag-alagad kang Jehova sukad sa iyang pagkabatan-on (Tan-awa ang parapo 12)

13. Nganong ang pagkabatan-on mao ang maayong panahon nga bug-os moalagad kang Jehova?

13 Malipay sa pag-alagad kang Jehova samtang batan-on pa. (Basaha ang Ecclesiastes 12:1.) Ayaw hunahunaa nga kinahanglan una kang mokuhag maayong trabaho aron makaalagad kang Jehova sa ulahi. Ang pagkabatan-on maoy maayong panahon nga mosugod sa pag-alagad kang Jehova sa bug-os. Daghang batan-on ang wala kaayoy responsabilidad sa pamilya ug may maayong panglawas, maong mahimo silang modawat ug lisod nga mga asaynment. Unsay gusto nimong himoon alang kang Jehova samtang batan-on pa? Basin tumong nimong magpayunir. Tingali gusto nimong sangyawan ang mga tawo nga lahig pinulongan. O kaha may nakita kang mga paagi nga mas bug-os pang makaalagad sa inyong kongregasyon. Bisag unsa pay imong tumong sa pag-alagad sa Diyos, kinahanglang duna kay trabaho. Unsang trabaho ang imong pilion? Unsa ka dugay nga kinahanglan kang moeskuyla?

 PAGHIMOG MAALAMONG MGA DESISYON BASE SA MGA PRINSIPYO SA BIBLIYA

14. Unsay angayng bantayan dihang magplano sa kaugmaon?

14 Ang tulo ka prinsipyo nga atong nahisgotan makatabang nimo sa pagpilig trabaho. Seguradong nahibalo ang mga magtatambag sa inyong eskuylahan kon unsang mga trabaho ang imong maaplayan sa inyong lugar. O basin may ahensiya sa gobyerno nga mosugyot kon unsang trabaho ang daling masudlan sa inyong lugar o sa dapit diin gusto kang moalagad. Sila makatabang nimo, apan pagbantay. Mahimong sulayan sa mga tawong wala mahigugma kang Jehova nga itanom diha sa imong kasingkasing ang gugma sa kalibotan. (1 Juan 2:15-17) Dihang magtan-aw ka sa mga tanyag sa kalibotan, mahimong dali rang malimbongan ang imong kasingkasing.Basaha ang Proverbio 14:15; Jer. 17:9.

15, 16. Kinsay makahatag nimog labing maayong giya kon bahin sa trabaho?

15 Dihang mahibalo na ka sa mga kapiliang trabaho, nagkinahanglan kag maayong tambag. (Prov. 1:5) Kinsay makatabang nimo sa pagpilig trabaho base sa mga prinsipyo sa Bibliya? Pamati sa mga tawo nga nahigugma kang Jehova, nahigugma ug nakaila nimo, ug nahibalo pag-ayo sa imong kahimtang. Tabangan ka nila sa pagsusi sa imong mga katakos ug tumong. Basin ang ilang isulti makatabang nimong hunahunaon pag-usab ang imong mga tumong. Panalangin gyod kon ang imong mga ginikanan nahigugma kang Jehova! Ang hamtong sa espirituwal nga mga ansiyano makahatag usab kanimog maayong tambag. Dugang pa, pakig-estorya sa mga payunir ug nagapanawng mga magtatan-aw. Nganong gipili nila ang bug-os panahong pag-alagad? Sa unsang paagi sila misugod sa pagpayunir, ug giunsa nila pagsuportar ang ilang kaugalingon? Unsang mga panalangin ang ilang nadawat?Prov. 15:22.

16 Kadtong nakaila pag-ayo nimo makahatag ug maalamong tambag. Ibutang ta nga gusto kang moundang sa hayskul ug magpayunir tungod lang kay kapoyan kang moeskuyla. Ang usa nga nahigugma nimo mahibalo kon nganong gusto kang moundang. Siya motabang sa pagpasabot nimo nga importante ang pag-eskuyla kay makakat-on ka sa paglahutay, nga hinungdanong hiyas aron bug-os makaalagad kang Jehova.Sal. 141:5; Prov. 6:6-10.

17. Unsang mga desisyon ang angay natong likayan?

17 Ang tanang alagad ni Jehova makaatubang ug espirituwal nga mga kapeligrohan—mga impluwensiya nga magpahilayo kanila kang Jehova. (1 Cor. 15:33; Col. 2:8) Apan ang ubang matang sa trabaho mas magpameligro kanato sa espirituwal. May pipila ba sa inyong dapit nga “nakasinatig pagkalunod labot sa ilang pagtuo” tungod sa gipiling trabaho? (1 Tim. 1:19) Maalamon gayod nga dili mohimog mga desisyon nga magpameligro sa imong relasyon sa Diyos.Prov. 22:3.

PAHIMUSLI ANG IMONG PAGKABATAN-ON

18, 19. Kon ang usa dili pa desididong moalagad kang Jehova, unsay angay niyang buhaton?

18 Kon tinguha nimong moalagad kang Jehova, pahimusli ang mga kahigayonan nga bukas sa mga batan-ong alagad sa Diyos. Paghimog mga desisyon nga makatabang nimo sa pag-alagad kang Jehova nga malipayon niining makapahinam nga mga panahon.Sal. 148:12, 13.

19 Sa laing bahin, unsay angay nimong himoon kon dili ka pa desididong moalagad kang Jehova? Ayawg hunong sa pagpalig-on sa imong pagtuo. Human hisgoti ni apostol Pablo ang iyang mga paningkamot nga magkinabuhi sa paaging panalanginan sa Diyos, siya miingon: “Kon kamo may pangisip nga nakiling nga sukwahi niining bahina, ipadayag sa Diyos nganha kaninyo ang tinamdan nga anaa sa itaas. Bisan pa niana, sa unsa mang sukod nga kita nakahimo na ug pag-uswag, magpadayon kita sa paglakaw nga mahusay niining samang rutina.” (Filip. 3:15, 16) Hinumdomi kanunay ang gugma sa Diyos ug ang iyang maalamong tambag. Si Jehova ang labawng makatabang nimo sa paghimog maalamong mga desisyon panahon sa imong pagkabatan-on.