“Hinumdomi . . . ang imong Dakong Maglalalang.”ECCL. 12:1.

1, 2. (a) Unsang tambag ang gipasulat kang Solomon para sa mga batan-on? (b) Nganong ang mga Kristohanon nga 50 anyos o kapin pa angayng mainteres usab sa tambag ni Solomon?

SI Haring Solomon giinspirar ni Jehova sa pagsulat para sa mga batan-on: “Hinumdomi . . . ang imong Dakong Maglalalang sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on, sa dili pa moabot ang malisod nga mga adlaw.” Unsa kanang “malisod nga mga adlaw”? Si Solomon migamit ug balaknong mga pulong sa paghubit sa malisod nga panahon sa pagkatigulang—kurog ang mga kamot ug bitiis, gamay na lag ngipon, hanap ang mata, bungolbungol, ubanon, ug bawog ang lawas. Busa dili na nato hulaton nga moabot kana nga panahon ayha pa mosugod sa pag-alagad kang Jehova.Basaha ang Ecclesiastes 12:1-5.

2 Daghang Kristohanon nga 50 anyos o kapin pa ang lagsik gihapon. Tingali ubanon na sila, pero dili pa sila sama sa gihubit ni Solomon. Mapadapat ba niining edarang mga Kristohanon ang gitambag ngadto sa mga batan-on: “Hinumdomi . . . ang imong Dakong  Maglalalang”? Unsay kahulogan niana nga tambag?

3. Unsay kahulogan sa paghinumdom sa atong Dakong Maglalalang?

3 Bisag dugay na kitang nag-alagad kang Jehova, maayong mamalandong matag karon ug unya kon unsa ka dalayegon ang atong Maglalalang. Dili ba makapahingangha ang kinabuhi? Komplikado kaayo ang pagkadisenyo niini, nga dili gani bug-os masabtan sa tawo. Nagkadaiya gayod ang mga tagana ni Jehova, maong daghan kitag kahigayonan nga malipay sa kinabuhi. Dihang atong palandongon ang kalalangan ni Jehova, mas mapabilhan nato ang iyang gugma, kaalam, ug gahom. (Sal. 143:5) Apan ang atong paghinumdom sa Dakong Maglalalang nagkahulogan usab sa paghinumdom sa atong mga obligasyon kaniya. Ingong resulta, mas madasig kitang ipakita ang atong pagkamapasalamaton sa Maglalalang pinaagi sa pag-alagad kaniya kutob sa atong maarangan samtang kita buhi.Eccl. 12:13.

TALAGSAONG MGA KAHIGAYONAN DIHANG MAGKAEDARAN

4. Unsay ikapangutana sa mga edaran sa ilang kaugalingon, ug ngano?

4 Kon edaran ka na, importanteng pangutan-on ang kaugalingon, ‘Unsa kahay akong buhaton karon samtang medyo baskog pa?’ Kay daghan nag kasinatian, may mga kahigayonan ka nga wala sa uban. Mapaambit nimo sa mga batan-on ang imong nakat-onan bahin kang Jehova. Madasig nimo ang uban pinaagi sa pag-asoy sa imong mga kasinatian sa pag-alagad. Si Haring David miampo nga makabaton pa unta siyag mga kahigayonan sa pagbuhat niana. Siya misulat: “Oh Diyos, gitudloan mo ako sukad pa sa akong pagkabatan-on . . . Bisan hangtod sa pagkatigulang ug pagkaubanon, Oh Diyos, ayaw ako pagbiyai, hangtod nga makasaysay ako mahitungod sa imong bukton ngadto sa kaliwatan, mahitungod sa imong pagkagamhanan ngadto sa tanan nga moabot.”Sal. 71:17, 18.

5. Sa unsang paagi mapaambit sa mga edaran ang ilang nakat-onan ngadto sa uban?

5 Sa unsang paagi nimo ikapaambit ang kaalam nga imong nabatonan sa taas nga panahon? Mahimo ba nimong imbitahon ang mga batan-on sa imong balay alang sa makapadasig nga panag-ubanay? Mahimo ba nimo silang ikuyog sa ministeryo aron makita nila ang imong kalipay sa pag-alagad kang Jehova? Si Elihu sa karaang panahon miingon: “Ang mga adlaw maoy mosulti, ug ang gidaghanon sa mga tuig maoy magpaila sa kaalam.” (Job 32:7) Giingnan ni apostol Pablo ang mga edarang Kristohanong babaye nga dasigon ang uban pinaagig pulong ug panig-ingnan: ‘Ang tigulang nga mga babaye magtudlo sa maayo.’Tito 2:3.

HUNAHUNAA KON UNSAY IMONG MAHIMO SA PAGTABANG SA UBAN

6. Nganong dili angayng pakamenoson sa edarang mga Kristohanon ang ilang mahimo sa pagtabang sa uban?

6 Kon taas ka nag kasinatian ingong Kristohanon, dako kag mahimo sa pagtabang sa uban. Tagda kon unsay imong nasabtan karon nga wala nimo mahibaloi 30 o 40 ka tuig sa miagi. Nahibalo na ka kon unsaon pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya sa lainlaing kahimtang. Seguradong nahibalo ka kon unsaon pagtandog sa kasingkasing sa uban pinaagi sa kamatuoran sa Bibliya. Kon ansiyano ka, nahibalo ka kon unsaon pagtabang sa mga igsoon nga nakahimog sayop nga lakang. (Gal. 6:1) Lagmit nakakat-on ka kon unsaon pagdumala ang mga kalihokan sa kongregasyon, mga departamento sa asembliya, o pagpanukod ug Kingdom Hall. Tingali nahibalo ka kon unsaon pagpakig-estorya sa mga doktor nga gamiton ang mga paagi sa pagpanambal nga dili mogamit ug dugo. Pero bisag bag-o ka pa lang nabawtismohan, duna na kay mapuslanong mga kasinatian sa kinabuhi. Pananglitan, kon ikaw usa ka ginikanan, duna na kay daghang praktikal nga kaalam. Ang mga edaran dakog mahimo sa pagtudlo,  paggiya, ug pagpalig-on sa mga igsoon sa kongregasyon.Basaha ang Job 12:12.

7. Unsang mapuslanong pagbansay ang mahatag sa edarang mga Kristohanon sa mas bata nila?

7 Sa unsang paagi ka mas makatabang sa uban? Mahimo nimong ipakita sa mga batan-on kon unsaon pagsugod ug pagdumalag mga pagtuon sa Bibliya. Kon ikaw usa ka sister, makasugyot ka ba sa bata-bata pang mga inahan kon unsaon pagbalanse ang espirituwal nga mga kalihokan samtang nag-atiman ug gagmayng mga anak? Kon ikaw usa ka brader, matudloan ba nimo ang batan-ong mga brader sa pagpakigpulong nga mainiton ug sa pagsangyaw sa maayong balita sa mas epektibong paagi? Mahimo ba usab nimong ipakita kanila kon unsaon pagdasig ang edarang mga igsoon dihang duawon sila? Bisag dili na ka sama ka baskog kaniadto, duna kay maayong mga kahigayonan sa pagbansay sa mga mas bata nimo. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Ang katahom sa batan-ong mga lalaki mao ang ilang kusog, ug ang kahalangdon sa mga tigulang mao ang ilang pagkaubanon.”Prov. 20:29.

PAG-ALAGAD SA DAPIT NGA MAS DAKO ANG PANGINAHANGLAN

8. Unsay gibuhat ni Pablo bisag nagkaedaran na?

8 Bisag nagkaedaran na, si apostol Pablo puliki gihapon sa pag-alagad. Paggawas niya sa bilanggoan sa Roma sa mga 61 C.E., dugay na siyang misyonaryo ug nakalahutay nag daghang pagsulay. Busa puwede siyang modesisyon nga magpuyo sa Roma aron didto na lang mosangyaw. (2 Cor. 11:23-27) Seguradong mapabilhan sa mga igsoon nianang dakong siyudad ang iyang pagsuportar kanila. Apan nakita ni Pablo nga mas dako ang panginahanglan sa ubang dapit. Busa uban ni Timoteo ug Tito, gipadayon niya ang iyang pagkamisyonaryo. Sila miadto sa Efeso, dayon sa Creta, ug lagmit sa Macedonia usab. (1 Tim. 1:3; Tito 1:5) Wala kita mahibalo kon miadto siya sa Espanya, apan nagplano siyang moadto didto.Roma 15:24, 28.

9. Kanus-a lagmit mibalhin si Pedro sa dapit nga mas dako ang panginahanglan? (Tan-awa ang hulagway sa panid 22.)

9 Posible nga kapig 50 anyos si apostol Pedro dihang mibalhin siya sa dapit nga mas dako ang panginahanglan. Nganong makaingon kita niana? Kon halos kaedad niya si Jesus o magulang siyag gamay, lagmit mga 50 ang iyang edad dihang siya ug ang ubang apostoles nagtigom sa Jerusalem sa 49 C.E. (Buh. 15:7) Wala madugay human niana, si Pedro mipuyo sa Babilonya aron sangyawan ang daghang Hudiyo didto. (Gal. 2:9) Didto niya gisulat ang iyang unang inspiradong sulat, sa mga 62 C.E. (1 Ped. 5:13) Dili sayon ang pagpuyo sa langyawng nasod, apan wala tugoti ni Pedro nga mawala ang iyang kalipay sa pag-alagad kang Jehova sa bug-os tungod lang kay nagkaedaran na siya.

10, 11. Pag-asoy ug kasinatian sa usa ka edaran nga mibalhin sa lugar nga mas dako ang panginahanglan.

10 Dihang nausab ang kahimtang sa daghang Kristohanon nga nag-edad ug 50 o kapin pa, ilang nakita nga makaalagad sila kang Jehova sa bag-ong mga paagi. Ang uban mibalhin sa mga lugar nga mas dako ang panginahanglan. Pananglitan, si Robert miingon: “Mga 55 anyos na mi sa akong asawa dihang among nakita ang mga kahigayonan nga bukas kanamo. Naglain nag puyo ang among anak nga lalaki, wala na miy ginikanan nga atimanon, ug nakapanunod mig gamayng salapi. Kon ibaligya ang among balay, maimpas na ang utang sa balay ug mabinlan pa mig kuwarta nga igong makasuportar namo hangtod makadawat kog pensiyon. Among nahibaloan nga sa Bolivia, daghan ang midawat ug pagtuon sa Bibliya ug dili gastoso magpuyo didto. Busa mibalhin mi. Naglisod mig adjust sa among bag-ong kinabuhi. Lahi ra kaayo ni sa among naandan sa North America. Pero gipanalanginan gyod ang among mga paningkamot.”

11 Si Robert midugang: “Ang among kinabuhi karon nakapokus sa mga kalihokan sa  kongregasyon. Ang uban namong Bible study bawtismado na. Ang usa ka kabos nga pamilya nga among gitun-an nagpuyo sa layo nga baryo. Bisag lisod ang pag-adto sa lungsod, kada semana silang motambong ug tigom. Makapalipay kaayong makita ang pag-uswag sa maong pamilya ug nagpayunir pa gyod ang kinamagulangang anak nga lalaki.”

PAGSANGYAW NGADTO SA MGA LANGYAW

12, 13. Pag-asoy ug kasinatian sa usa ka igsoon nga misugod sa pag-alagad kang Jehova sa bag-ong mga paagi human miretiro.

12 Ang langyawg pinulongan nga mga kongregasyon ug mga grupo makabenepisyog dako sa panig-ingnan sa edarang mga igsoon. Dugang pa, makalingaw kaayo ang pagsangyaw ngadto sa mga langyaw. Pananglitan, si Brian nga taga-Britain miingon nga human siya miretiro sa edad nga 65, siya ug ang iyang asawa mibatig kalaay sa kinabuhi. Matod niya: “Wala na sa balay ang among mga anak, ug panagsa na lang kaayo mi makakitag interesado nga gustong magpa-Bible study. Dayon nakaila nako ang usa ka batan-ong Chinese researcher sa usa ka unibersidad dinhi. Misugot siyang motambong sa tigom ug magtuon sa Bibliya. Human sa pipila ka semana, gikuyog niya ang iyang isigka-researcher nga Chinese pod. Duha ka semana sa ulahi, nagdala siyag duha pa.

13 “Dihang may ikalimang Chinese researcher nga gustong magpa-Bible study, naghunahuna ko, ‘Dili tungod kay 65 na ko, kinahanglan na kong moretiro sa pag-alagad kang Jehova.’ Busa gipangutana nako ang akong asawa, nga manghod nakog duha ka tuig, kon gusto niyang magtuon ug Chinese. Naminaw mig girekord nga mga leksiyon sa pagkat-on sa maong pinulongan. Napulo ka tuig na ang milabay. Tungod sa pagsangyaw ngadto sa mga langyaw, mibati mi nga morag mga batan-on. Tanantanan, 112 ka Chinese ang among natun-an sa Bibliya! Kadaghanan nila nakatambong na sa mga tigom. Usa nila nagpayunir karon.”

Basin dili ka pa kaayo tigulang aron magpalapad sa imong ministeryo (Tan-awa ang parapo 12 ug 13)

MALIPAY SA KON UNSAY IMONG MAHIMO

14. Bahin sa unsa nga malipay ang edarang mga Kristohanon, ug nganong madasig sila sa panig-ingnan ni Pablo?

14 Dili tanang Kristohanon nga nag-edad  ug 50 o kapin pa ang may mga kahigayonan sa pag-alagad kang Jehova sa bag-ong mga paagi. Ang pipila may problema sa panglawas, ug ang uban nag-atiman sa ilang mga anak o tigulang nga mga ginikanan. Apan hinumdomi nga pabilhan ni Jehova ang bisan unsay imong maarangan sa pag-alagad kaniya. Busa imbes maguol sa imong dili mahimo, malipay sa kon unsay imong mahimo. Tagda ang panig-ingnan ni apostol Pablo. Daghang tuig siyang nabilanggo sa iyang puy-anan, ug wala makapadayon sa iyang misyonaryong mga panaw. Apan dihang may moduaw niya, sultihan niya sila bahin sa Kasulatan ug palig-onon ang ilang pagtuo.Buh. 28:16, 30, 31.

15. Nganong gipabilhan pag-ayo ang tigulang nga mga igsoon?

15 Giapresyar usab ni Jehova ang mahimo sa mga tigulang sa ilang pag-alagad kaniya. Bisag miingon si Solomon nga ang malisod nga panahon sa nagkaluyang panglawas dili mao ang labing maayong yugto sa kinabuhi, pabilhan ni Jehova ang mahimo sa tigulang nga mga Kristohanon sa pagdayeg kaniya. (Luc. 21:2-4) Pabilhan usab sa mga kongregasyon ang pagkamatinumanon niining tigulang nga mga igsoon.

16. Unsang mga pribilehiyo ang lagmit wala na masinati ni Ana, apan unsay iyang nahimo sa pagsimba sa Diyos?

16 Gihisgotan sa Bibliya ang matinumanong si Ana nga nagdayeg kang Jehova hangtod sa iyang pagkatigulang. Siya 84 anyos nga balo dihang natawo si Jesus. Lagmit wala na siya mabuhig dugay aron makapribilehiyo nga mahimong sumusunod ni Jesus, madihogan sa balaang espiritu, o makasangyaw sa maayong balita sa Gingharian. Apan malipayon si Ana sa kon unsay iyang mahimo. Siya “wala gayod mopalta sa templo, nga nagahatag ug sagradong pag-alagad adlaw ug gabii.” (Luc. 2:36, 37) Samtang magtanyag ug insenso ang saserdote sa templo kada buntag ug gabii, lakip si Ana sa mga nagtigom sa sawang. Siya hilom nga mag-ampo sulod sa mga tunga sa oras. Dihang nakita niya ang batang si Jesus, siya “nagsulti bahin sa bata ngadto kanilang tanan nga nagahulat sa kaluwasan sa Jerusalem.”Luc. 2:38.

17. Sa unsang paagi kaha kita makatabang sa mga tigulang ug masakitong igsoon nga makasuportar sa matuod nga pagsimba?

17 Karon, kinahanglang alisto kita sa pagtabang sa tigulang o masakitong mga igsoon. Ang uban panagsa na lang makatambong bisag gusto kaayo nilang regular sila sa mga tigom ug asembliya. Sa pipila ka dapit, mahigugmaong gihikay sa mga kongregasyon nga makapaminaw ang mga tigulang sa mga tigom pinaagig telepono. Sa ubang lugar, dili kini posible. Bisan pa niana, ang mga Kristohanon nga dili makatambong makasuportar gihapon sa matuod nga pagsimba. Pananglitan, ang ilang mga pag-ampo makaamot sa kalamposan sa kongregasyon.Basaha ang Salmo 92:13, 14.

18, 19. (a) Nganong wala tingali mahibalo ang tigulang nga mga Kristohanon nga makapadasig kaayo sila sa uban? (b) Kinsay makapadapat sa tambag: “Hinumdomi . . . ang imong Dakong Maglalalang”?

18 Tingali wala mahibalo ang tigulang nga mga Kristohanon nga makapadasig kaayo sila sa uban. Pananglitan sulod sa daghang tuig, si Ana regular nga miadto sa templo. Wala siya mahibalo nga gatosan ka tuig sa ulahi, ang iyang panig-ingnan makapadasig gihapon sa uban. Ang gugma ni Ana kang Jehova nasulat sa Kasulatan. Segurado nga ang imong gugma sa Diyos nasulat usab sa kasingkasing sa imong mga isigkamagtutuo. Dili ikatingala nga ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Ang pagkaubanon maoy usa ka purongpurong sa katahom sa dihang makaplagan kini sa dalan sa pagkamatarong”!Prov. 16:31.

19 Kitang tanan may limitasyon sa atong mahimo sa pag-alagad kang Jehova. Apan samtang baskog pa, atong ipadapat kining inspiradong mga pulong: “Hinumdomi . . . ang imong Dakong Maglalalang . . . sa dili pa moabot ang malisod nga mga adlaw.”Eccl. 12:1.