Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Enero 2014

“Paanhia ang Imong Gingharian”—Apan Kanus-a?

“Paanhia ang Imong Gingharian”—Apan Kanus-a?

“Sa dihang makita ninyo kining tanang butanga, hibaloi nga siya haduol na sa mga pultahan.”MAT. 24:33.

1, 2. (a) Unsay hinungdan sa usa ka matang sa pagkabuta? (b) Sa unsa kita makaseguro bahin sa Gingharian sa Diyos?

TINGALI namatikdan nimo nga dili pareho ang mga detalye nga mahinumdoman sa mga nakasaksi sa usa ka panghitabo. Sa susama, ang usa basin maglisod ug hinumdom sa eksaktong giingon sa doktor human sa pagdayagnos kaniya. O kaha dili makita sa usa ang iyang yabi o antiyohos bisag naa ra kini sa iyang atubangan. Matod sa mga researcher, kini nga mga situwasyon maoy usa ka matang sa pagkabuta—ang usa nakalimot, o wala makamatikod, sa usa ka butang kay duna siyay laing ginahimo. Kini nagpakita nga ang atong utok dili makapokus sa duha ka butang sa samang panahon.

2 Daghan karon ang nakasinati nianang matanga sa pagkabuta bahin sa kahulogan sa mga hitabo sa kalibotan. Tingali mouyon sila nga dako kaayo ang kausaban sa kalibotan sukad sa 1914, apan wala nila makita, o masabti, ang tinuod nga kahulogan sa mga hitabo. Ingong mga estudyante sa Bibliya, nahibalo kita nga ang Gingharian sa Diyos miabot sa 1914 dihang si Jesus gientrono nga Hari didto sa langit. Apan nahibalo kita nga labaw pa ang nalangkit aron matubag ang pag-ampo nga “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong  kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mat. 6:10) Tin-aw nga naglakip kana sa pagtapos sa presenteng daotang sistema. Nianang panahona, matuman na ang kabubut-on sa Diyos sa yuta maingon nga natuman kini sa langit.

3. Unsay kaayohan sa atong pagtuon sa Pulong sa Diyos?

3 Tungod sa atong regular nga pagtuon sa Pulong sa Diyos, atong nakita nga nagakatuman karon ang mga tagna. Pagkalahi nato sa kadaghanang tawo! Puliki kaayo sila sa ilang kinabuhi maong dili nila makita ang tin-awng ebidensiya nga si Kristo nagmando na sukad sa 1914 ug hapit na niyang ipahamtang ang paghukom sa Diyos. Apan tagda kini: Kon dugay ka nang alagad sa Diyos, tin-aw ba gihapon kanimo ang kahulogan sa atong panahon sama kaniadto? Bisag bag-o ka pang Saksi, asa nakapokus ang imong atensiyon? Bisag unsay atong tubag, atong repasohon ang tulo ka importanteng rason kon nganong makasalig kita nga ang Hari nga gidihogan sa Diyos hapit na mohimog dugang aksiyon aron bug-os matuman ang kabubut-on sa Diyos dinhi sa yuta.

MITUNGHA NA ANG MGA MAGKAKABAYO

4, 5. (a) Unsay gibuhat ni Jesus sukad sa 1914? (Tan-awa ang hulagway sa panid 27.) (b) Unsay gisimbolohan sa tulo ka magkakabayo, ug sa unsang paagi kana natuman?

4 Sa 1914, si Jesu-Kristo—gihubit nga nagsakay sa puting kabayo—naentrono ingong Hari didto sa langit. Siya misugod dayon sa pag-asdang aron taposon ang daotang sistema ni Satanas. (Basaha ang Pinadayag 6:1, 2.) Mahulagwayong gitagna sa Pinadayag kapitulo 6 nga human matukod ang Gingharian sa Diyos, kalit nga mograbe ang kahimtang sa kalibotan tungod sa gubat, kanihit sa pagkaon, sakit, ug ubang hinungdan sa kamatayon. Kini nga mga hitabo gihulagway pinaagig tulo ka magkakabayo nga nagsunod kang Jesu-Kristo.Pin. 6:3-8.

5 Sumala sa tagna, ang kalinaw ‘gikuha gikan sa yuta,’ bisan pag daghang nasod ang nanaad nga magtinabangay aron mahuptan ang kalinaw. Ang Gubat sa Kalibotan I maoy una lang sa daghang grabeng gubat nga nagwagtang sa kalinaw sa yuta. Ug bisan sa daghang kauswagan sa ekonomiya ug siyensiya sukad sa 1914, ang kanihit sa pagkaon padayong naghulga sa seguridad sa kalibotan. Dugang pa, tin-aw natong nakita nga ang tanang sakit, kalamidad, ug ubang katalagman padayong nagpatay ug minilyong biktima kada tuig. Sukad sa tawhanong kasaysayan, walay makatupong sa kakaylap, kasubsob, ug kagrabe sa maong mga hitabo. Nasabtan ba nimo ang kahulogan niana?

Sa pag-asdang sa mga magkakabayo, padayong magkagrabe ang kahimtang sa kalibotan (Tan-awa ang parapo 4 ug 5)

6. Kinsay naghatag ug pagtagad sa katumanan sa tagna sa Bibliya, ug unsay ilang gihimo dihang natuman kini?

6 Daghan ang nalinga sa pagbuto sa Gubat sa Kalibotan I ug sa trangkaso Espanyola. Apan dugay nang gidahom sa dinihogang mga Kristohanon nga ang 1914 mao ang kataposan sa Panahon sa mga Hentil, o “tinudlong mga panahon sa mga nasod.” (Luc. 21:24) Dili sila segurado kon unsay eksaktong mahitabo. Apan nahibalo sila nga ang 1914 maoy importanteng tuig sa pagmando sa Diyos. Dihang nasabtan nila ang katumanan sa tagna sa Bibliya, maisogon dayon nilang gimantala nga nagsugod na ang pagmando sa Diyos. Tungod sa ilang pagsangyaw sa Gingharian, sila pintas nga gilutos, ug kini maoy laing katumanan sa tagna sa Bibliya. Sa misunod nga mga dekada, ang mga kaaway sa Gingharian ‘nagmugnag kasamok’ pinaagi sa balaod. Sila nagdagmal, nagbilanggo, ug nagpatay pa gani sa atong mga igsoon pinaagig pagbitay, pagpusil, o pagpunggot sa ulo.Sal. 94:20; Pin. 12:15.

7. Nganong ang kadaghanan wala makasabot sa tinuod nga kahulogan sa mga hitabo sa kalibotan?

 7 Bisag daghag pamatuod nga ang Gingharian sa Diyos nagmando na sa langit, nganong ang kadaghanan wala motuo sa kahulogan niana? Nganong dili nila makita ang koneksiyon sa kahimtang sa kalibotan ug sa espesipikong mga tagna sa Bibliya nga dugay nang gimantala sa katawhan sa Diyos? Dili kaha kay ang kadaghanan nagpokus lang sa kon unsay literal nilang makita? (2 Cor. 5:7) Sobra ba sila ka puliki sa ilang mga kalihokan maong wala nila makita kon unsay ginahimo sa Diyos? (Mat. 24:37-39) Ang uban ba kanila nalinga sa mga propaganda sa kalibotan ni Satanas? (2 Cor. 4:4) Nagkinahanglag pagtuo ug espirituwal nga pagsabot aron atong masabtan kon unsay ginahimo sa Gingharian sa Diyos. Maayo na lang nga dili kita buta sa kon unsa gyoy nagakahitabo!

NAGKAGRABE ANG PAGKADAOTAN

8-10. (a) Sa unsang paagi natuman ang 2 Timoteo 3:1-5? (b) Nganong makaingon kita nga nagkagrabe ang pagkadaotan?

8 Kini ang ikaduhang rason kon nganong nahibalo kita nga hapit nang magmando sa yuta ang Gingharian sa Diyos: Nagkagrabe ang pagkadaotan sa kalibotan. Sa halos 100 ka tuig, nakita natong natuman ang tagna sa 2 Timoteo 3:1-5. Gani, kini padayong migrabe ug mikaylap sa tibuok kalibotan. Nakita mo ba usab kini? Atong hisgotan ang pipila ka pananglitan.Basaha ang 2 Timoteo 3:1, 13.

9 Itandi ang mga butang nga makapakurat sa mga tawo sa dekada sa 1940 o 1950 ug sa nagakahitabo karon sa trabahoan, kalingawan, sports, ug pamesti. Ordinaryo na lang ang grabeng kapintasan ug imoralidad. Ang mga tawo nagpalabwanay sa pagkabayolente, kalaw-ay, ug kapintas. Ang dili maayong mga salida sa TV sa dekada sa 1950 giisip na karon nga haom tan-awon sa mga pamilya. Ug daghan ang nakamatikod nga ang mga homoseksuwal dakog impluwensiya sa natad sa kalingawan ug pamesti, nga nagpromot sa ilang paagi sa pagkinabuhi. Mapasalamaton gayod kita nga nahibalo kita sa panglantaw sa Diyos!Basaha ang Judas 14, 15.

10 Itandi usab ang rebelyosong tinamdan sa mga batan-on kaniadto sa tinamdan sa  mga batan-on karon. Pananglitan sa dekada sa 1950, ang mga ginikanan mabalaka kon ang ilang mga anak manabako, moinom ug makahubog nga ilimnon, o mosayaw nga law-ay. Apan karon, kanunay kitang makadungog ug makapakurat nga mga balita: Gipamusil sa usa ka 15 anyos ang iyang mga klasmet, 2 ang patay ug 13 ang naangol. Brutal nga gipatay sa usa ka grupo sa hubog nga mga tin-edyer ang nuybe anyos nga batang babaye ug gikulata ang amahan ug ig-agaw niini. Ang mga batan-on sa usa ka nasod sa Asia gikaingong responsable sa katunga sa mga krimen nga nahitabo sulod sa 10 ka tuig. Dili ba mouyon kitang tanan nga nagkagrabe gyod ang pagkadaotan?

11. Nganong daghan ang wala makaamgo nga nagkagrabe ang kahimtang karon?

11 Si apostol Pedro tukmang miingon: “Sa kataposang mga adlaw adunay mangabot nga mga mabiaybiayon uban sa ilang mga pagbiaybiay, nga magpahiuyon sa ilang kaugalingong mga tinguha ug magaingon: ‘Hain na man kining gisaad nga presensiya niya? Aw, sukad sa adlaw nga ang atong mga katigulangan nangatulog sa kamatayon, ang tanang butang nagpadayon nga mao ra gayod sukad sa sinugdan sa kalalangan.’” (2 Ped. 3:3, 4) Nganong kana ang reaksiyon sa uban? Kon kanunayng makita ang usa ka kahimtang, ang tawo may tendensiya nga dili na kaayo magtagad niini. Ang anam-anam nga pag-us-os sa moralidad sa kadaghanan dili kaayo makapakurat kon itandi sa kalit ug wala damhang kausaban sa panggawi sa suod nga higala. Apan kining anam-anam nga pag-us-os sa moralidad maoy peligroso.

12, 13. (a) Nganong dili kita angayng maluya sa mga hitabo sa kalibotan? (b) Unsay makatabang kanato nga makalahutay sa mga kahimtang nga “lisod sagubangon”?

12 Si apostol Pablo nagpasidaan nga “sa kataposang mga adlaw,” ang mga kahimtang “lisod sagubangon.” (2 Tim. 3:1) Bisan pa niana, dili kana imposibleng masagubang, busa angay natong atubangon ang realidad. Sa tabang ni Jehova, sa iyang espiritu, ug sa Kristohanong kongregasyon, malamposon natong masagubang ang bisan unsang kahigawad o kabalaka. Kita makapabiling matinumanon. Ang Diyos mohatag natog “gahom nga labaw sa kasarangan.”2 Cor. 4:7-10.

13 Matikdi nga gisugdan ni Pablo ang tagna bahin sa kataposang mga adlaw sa mga pulong nga “hibaloi kini.” Gigarantiya niining mga pulonga nga ang maong tagna matuman. Segurado nga ang kahimtang niining kalibotana padayong magkagrabe hangtod nga taposon kini ni Jehova. Ang mga historyano miingon nga dunay mga katilingban o nasod nga mius-os ang moralidad ug dayon nahugno. Apan sukad masukad, karon lang mius-os pag-ayo ang moralidad sa tibuok kalibotan. Daghan ang nagbalewala sa kahulogan niini, apan kini nga mga hitabo sukad sa 1914 angayng magkombinsir kanato nga hapit nang molihok ang Gingharian sa Diyos.

KINING KALIWATANA DILI MAHANAW

14-16. Unsa ang ikatulong rason nga motuo kitang ang Gingharian sa Diyos hapit nang ‘moanhi’?

14 May ikatulong rason nga kita mosalig: Ang nagakahitabo sa katawhan sa Diyos nagpaila nga hapit na ang kataposan. Pananglitan, sa wala pa matukod ang Gingharian sa Diyos sa langit, usa ka grupo sa matinumanong mga dinihogan ang aktibong nag-alagad sa Diyos. Dihang ang pipila sa ilang gidahom wala mahitabo sa 1914, unsay ilang gihimo? Kadaghanan kanila nagmatinumanon ilalom sa pagsulay ug paglutos ug padayong nag-alagad kang Jehova. Latas sa katuigan, kadaghanan —kon dili man tanan—sa mga dinihogan ang nagmatinumanon hangtod nga natapos ang ilang kinabuhi sa yuta.

15 Sa iyang detalyadong tagna bahin sa konklusyon niining sistemaha sa mga butang, si Jesus miingon: “Kining kaliwatana dili gayod mahanaw hangtod nga mahitabo kining tanang butanga.” (Basaha ang Mateo 24:33-35.) Sa pag-ingon “kining kaliwatana,” atong nasabtan nga ang gitumong ni Jesus mao ang duha ka grupo sa dinihogang mga Kristohanon. Ang unang grupo mao kadtong buhi niadtong 1914, ug nakasabot dayon sila sa ilhanan sa presensiya ni Kristo sa maong tuig. Ang mga sakop sa maong grupo dili lang buhi panahon sa 1914 kondili gidihogan usab sa espiritu ingong mga anak sa Diyos nianang tuiga o una pa niana.Roma 8:14-17.

16 Ang ikaduhang grupo nga apil ‘niining kaliwatana’ maoy dinihogang mga kontemporaryo sa unang grupo. Sila dili lang buhi samtang nia pa sa yuta ang ubang membro sa unang grupo kondili gidihogan usab sa balaang espiritu sulod nianang panahona. Busa dili tanang dinihogan karon ang apil ‘niining kaliwatana’ nga gihisgotan ni Jesus. Karon ang ubang membro sa ikaduhang grupo tigulang na. Apan ang giingon ni Jesus sa Mateo 24:34 nagpasalig kanato nga sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan, ang uban ‘niining kaliwatana dili gayod mahanaw.’ Kini mas magkombinsir kanato nga hapit na gyong molihok ang Hari sa Gingharian sa Diyos aron sa paglaglag sa daotan ug sa pagpatungha sa matarong nga bag-ong kalibotan.2 Ped. 3:13.

HAPIT NANG BUG-OSON NI JESUS ANG IYANG PAGPANGDAOG

17. Unsay atong ikahinapos sa tulo ka ebidensiya nga atong gihisgotan?

17 Unsay atong ikahinapos sa tulo ka ebidensiya nga atong gihisgotan? Si Jesus nagpasidaan nga dili gyod nato mahibaloan ang eksaktong adlaw o oras nga moabot ang kataposan. (Mat. 24:36; 25:13) Apan si Pablo miingon nga nahibalo kita “sa panahon.” (Basaha ang Roma 13:11.) Nagkinabuhi kita sa maong panahon, ang kataposang mga adlaw. Kon hatagan natog dakong pagtagad ang tagna sa Bibliya ug ang ginahimo ni Jehova nga Diyos ug ni Jesu-Kristo, makita nato ang tin-awng ebidensiya nga hapit na gyong taposon kining daotang sistema.

18. Unsay mahitabo niadtong dili moila sa Gingharian sa Diyos?

18 Sa dili madugay, kadtong dili moila sa dakong awtoridad nga gihatag kang Jesus mapugos sa pag-angkon nga nasayop sila. Dili sila makaikyas kang Jesus, ang madaogong Nagsakay sa puting kabayo. Nianang panahona, daghan ang mosinggit sa kahadlok: “Kinsay arang makabarog?” (Pin. 6:15-17) Ang tubag makita sa kapitulo 7 sa Pinadayag. Ang mga dinihogan ug kadtong may yutan-ong paglaom ‘mobarog’ gayod nianang panahona nga may pag-uyon sa Diyos. Dayon “usa ka dakong panon” sa ubang karnero ang maluwas sa dakong kasakitan.Pin. 7:9, 13-15.

19. Kay ikaw miila, mituo, ug misanong sa tin-awng ebidensiya nga hapit nang matapos ang kataposang mga adlaw, unsay imong gikahinamang mahitabo?

19 Kon padayon natong hatagag pagtagad ang mga tagna sa Bibliya nga nagakatuman karon, dili kita malinga sa kalibotan ni Satanas; ni mahimong buta sa tinuod nga kahulogan sa mga panghitabo sa kalibotan. Hapit nang bug-oson ni Kristo ang iyang pagpangdaog niining dili diyosnong kalibotan pinaagi sa matarong nga gubat sa Armagedon. (Pin. 19:11, 19-21) Handurawa lang ang atong kalipay human niana!Pin. 20:1-3, 6; 21:3, 4.