Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Disyembre 2013

Nahinumdom Ka Ba?

Nahinumdom Ka Ba?

Nabasa ba nimog maayo ang bag-ong mga gula sa Ang Bantayanang Torre? Sulayi kon makatubag ka sa mosunod nga mga pangutana:

Kanus-a si Jesus “miwali sa mga espiritu nga anaa sa bilanggoan”? (1 Ped. 3:19)

Mopatim-aw nga human mabanhaw si Jesus, iyang gipahayag sa daotang mga espiritu nga sila makaagom ug silot nga nahiangay kanila.—6/15, panid 23.

Unsa ang tulo ka hagit sa pagpalampos sa ikaduhang kaminyoon?

Kini ang: malisdan sa pagkalimot sa unang kaminyoon; pagpakig-uban sa daang mga higala nga wala makaila sa imong bag-ong kapikas; pagsalig sa imong bag-ong kapikas bisag giluiban ka sa imong unang kapikas.—7/1, panid 9-10.

Kanus-a si Jesus maghukom sa katawhan ingong karnero o kanding? (Mat. 25:32)

Kini mahitabo dihang si Jesus moabot sa paghukom sa katawhan panahon sa dakong kasakitan, human malaglag ang bakak nga relihiyon.—7/15, panid 6.

Kanus-a ang mga malapason nga gihisgotan sa sambingay sa mga trigo ug mga bunglayon magdanguyngoy ug magkagot sa ilang mga ngipon? (Mat. 13:36, 41, 42)

Kana maoy sa panahon sa dakong kasakitan dihang ilang maamgohan nga dili sila makaikyas sa kalaglagan.—7/15, panid 13.

Kanus-a natuman ang mga pulong ni Jesus bahin sa matinumanon ug maalamong ulipon? (Mat. 24:45-47)

Nagsugod kana pagkatuman, dili sa Pentekostes 33 C.E., kondili human sa 1914. Pagka-1919, ang ulipon gitudlo ibabaw sa mga sulugoon sa panimalay, nga naglakip sa tanang Kristohanon nga pakan-on sa espirituwal.—7/15, panid 21-23.

Kanus-a itudlo ni Jesus ang matinumanong ulipon ibabaw sa tanan niyang kabtangan?

Kana maoy sa umaabot pa, panahon sa dakong kasakitan dihang madawat sa matinumanong ulipon ang ilang ganti sa langit.—7/15, panid 25.

Tungod ba kay daotan o dili importante ang pipila ka karakter sa Bibliya maong wala sila nganli?

Dili kita angayng mohinapos niana. Ang uban nga wala nganli maoy maayo ug ang uban daotan. (Ruth 4:1-3; Mat. 26:18) Gani, duha lang sa matinumanong mga manulonda ang ginganlan sa Bibliya.—8/1, panid 10.

Gawas sa gahom nga gikan sa Diyos, unsay nakatabang sa 230 ka Saksi nga makalahutay sa layong pagbaktas gikan sa kampo konsentrasyon sa Sachsenhausen?

Bisag luya na tungod sa kagutom ug sakit, padayon silang nagdinasigay sa usag usa nga dili mohunong.—8/15, panid 18.

Nganong makapadasig ang asoy bahin sa pagtabok sa Israel sa Suba sa Jordan paingon sa Yutang Saad?

Bisag mitaas ang tubig sa suba, gipahunong ni Jehova ang pag-agos niini aron makatabok ang iyang katawhan. Seguradong nalig-on ang ilang pagtuo ug pagsalig kaniya, ug mao man usab kita.—9/15, panid 16.

Unsay gipakita sa Bibliya sa kanunayng paghisgot niini ug kolor?

Gipakita niini nga ang Diyos nahibalo nga ang kolor makaapektar sa emosyon sa tawo ug makatabang sa paghinumdom sa mga butang.—10/1, panid 14-15.

Sa unsang paagi ang tagna sa Miqueas 5:5 bahin sa mga duke ug magbalantay natuman karon?

Atong nasabtan nga ang ‘pito ka magbalantay ug walo ka duke’ sa Miqueas 5:5 mao ang tinudlong mga ansiyano sa kongregasyon. Sila nagpalig-on sa katawhan sa Diyos aron maandam sa gitagnang pag-atake kanila.—11/15, panid 20.

Unsa ang pipila ka rason nga gikinahanglan nato ang Diyos?

Ang Diyos naghatag kanatog maayong giya ug mga solusyon sa mga problema sa kinabuhi. Siya nagtabang usab kanato aron makabaton kitag maayong kinabuhi ug magmalipayon, ug iyang tumanon ang iyang mga saad diha sa Bibliya aron maposible kini.—12/1, panid 4-6.