Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Disyembre 2013

‘Buhata Kini sa Paghandom Kanako’

‘Buhata Kini sa Paghandom Kanako’

“Human makapasalamat, siya nagpikaspikas [sa tinapay] ug miingon: ‘Kini nagkahulogan sa akong lawas nga maoy alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.’”—1 COR. 11:24.

1, 2. Unsay lagmit gihunahuna sa mga apostoles una pa ang kataposang pagpanaw ni Jesus sa Jerusalem?

‘WALA nay panganod, makita na ang primerong subang sa Bulan. Seguradong nakita kini kagabii sa mga magbalantay sa Jerusalem. Pagkasayod sa Sanhedrin, ilang gipahibalo ang pagsugod sa bag-ong bulan, ang Nisan. Dayon kini nga pahibalo gipakaylap pinaagig gipasigang mga kalayo o pinaagig mga mensahero, nga nakaabot bisan dinhi. Seguradong gusto ni Jesus nga moadto sa Jerusalem aron makaabot didto una pa ang Paskuwa.’

2 Kanay lagmit gihunahuna sa pipila ka kauban ni Jesus sa Perea (tabok sa Jordan) sa iyang kataposang pagpanaw ngadto sa Jerusalem. (Mat. 19:1; 20:17, 29; Mar. 10:1, 32, 46) Dihang matino na ang unang adlaw sa Hudiyohanong bulan sa Nisan, ang Paskuwa saulogon 13 ka adlaw sa ulahi, human sa pagsalop sa Adlaw sa Nisan 14.

3. Nganong haom lang nga mainteres ang mga Kristohanon sa petsa sa Paskuwa?

3 Ang petsa sa Panihapon sa Ginoo, nga takdo sa petsa sa Paskuwa, maoy Abril 14, 2014, human sa pagsalop sa Adlaw. Espesyal kana nga adlaw para sa matuod nga mga Kristohanon ug sa mga interesado. Ngano? Kay sumala sa 1 Corinto 11:23-25: “[Si] Jesus sa gabii nga siya igatugyan nagkuhag tinapay ug, human makapasalamat, siya nagpikaspikas niini ug miingon: ‘Kini nagkahulogan sa akong lawas nga maoy alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.’ Iyang gibuhat ang sama niana maylabot sa kopa.”

4. (a) Unsang mga pangutana ang lagmit motungha bahin sa Memoryal? (b) Giunsa pagtino ang petsa sa Memoryal tuigtuig? (Tan-awa ang kahong “Memoryal sa 2014.”)

4 Seguradong motambong ka sa bugtong selebrasyon nga gisugo ni Jesus nga saulogon sa iyang mga sumusunod tuigtuig. Pangutan-a daan ang kaugalingon: ‘Sa unsang paagi ko mangandam alang sa Memoryal? Unsay gamiton nga mga emblema? Sa unsang paagi himoon  ang selebrasyon? Ug unsay kahulogan sa Memoryal ug sa mga emblema kanako?’

ANG MGA EMBLEMA

5. Unsay gisugo ni Jesus sa iyang mga apostoles alang sa ilang kataposang Paskuwa?

5 Dihang gisugo ni Jesus ang iyang mga apostoles nga mag-andam ug usa ka lawak alang sa panihapon sa Paskuwa, wala siya mag-ingon nga magbutang silag daghang dekorasyon. Lagmit buot lang niya ang usa ka simple ug hinlong lawak para niya ug sa iyang mga apostoles. (Basaha ang Marcos 14:12-16.) Duna usab silay andamon alang sa pagpangaon, apil ang tinapay nga walay lebadura ug pulang bino. Human sa panihapon sa Paskuwa, si Jesus naghisgot bahin sa tinapay ug bino.

6. (a) Human sa panihapon sa Paskuwa, unsay giingon ni Jesus bahin sa tinapay? (b) Unsang matanga sa tinapay ang gamiton sa Memoryal?

6 Si apostol Mateo, nga presente niadtong tungora, misulat sa ulahi: “Si Jesus nagkuhag tinapay ug, human makapasalamat, siya nagpikaspikas niini ug, naghatag niini sa mga tinun-an, siya miingon: ‘Pagkuha kamo, kaon.’” (Mat. 26:26) Ang “tinapay” walay igpapatubo, sama sa gigamit sa Paskuwa. (Ex. 12:8; Deut. 16:3) Ang tinapay gama sa harina sa trigo ug tubig, nga wala sagolig lebadura o panimpla, sama sa asin. Kay walay lebadura, kini dili motubo. Kini tab-ang, uga, ug kagumkom, nga daling pikaspikason. Sa pagpangandam sa Memoryal karon, may hangyoon ang mga ansiyano sa paghimo sa tinapay, nga lutoon sa karahay nga may gamayng mantika. (Kon walay harina sa trigo, puwedeng gamiton ang harina sa humay, sebada, mais, o ubang susamang lugas.)

7. Unsa nga bino ang gigamit ni Jesus, ug unsa nga bino ang puwedeng gamiton karon sa Memoryal?

7 Si Mateo nagpadayon: “[Si Jesus] nagkuhag usa ka kopa ug, human makapasalamat, siya naghatag niini kanila, nga nag-ingon: ‘Inom kamo gikan niini, kamong tanan.’” (Mat. 26:27, 28) Ang kopa nga gigamit ni Jesus dunay pulang bino. (Dili kadto duga sa bag-ong pinupo nga ubas kay dugay rang milabay ang tingpamupog ubas.) Walay bino sa unang Paskuwa sa Ehipto, apan wala mosupak si Jesus nga gamiton kana sa Paskuwa. Gani migamit siyag bino panahon sa Panihapon sa Ginoo. Busa dunay bino  dihang saulogon sa mga Kristohanon ang Memoryal. Maingon nga walay gidugang sa dugo ni Jesus aron mahimo kining mas bililhon, ang bino nga gamiton kanang walay brandy o sambog. Puro nga pulang bino ang angayng gamiton, puwedeng hinimo sa balay o mapalit nga bino, sama sa Beaujolais, Burgundy, o Chianti.

KAHULOGAN SA MGA EMBLEMA

8. Nganong ang mga Kristohanon interesado sa kahulogan sa tinapay ug bino?

8 Tin-awng giingon ni apostol Pablo nga gawas sa mga apostoles, saulogon usab sa mga Kristohanon ang Panihapon sa Ginoo. Siya misulat sa mga isigkamagtutuo sa Corinto: “Gikan sa Ginoo akong nadawat kanang akong gihatag usab kaninyo, nga ang Ginoong Jesus . . . nagkuhag tinapay ug, human makapasalamat, siya nagpikaspikas niini ug miingon: ‘Kini nagkahulogan sa akong lawas nga maoy alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.’” (1 Cor. 11:23, 24) Busa hangtod karon, ginasaulog sa mga Kristohanon kining tinuig nga espesyal nga selebrasyon ug interesado sila sa kahulogan sa tinapay ug bino.

9. Unsay sayop nga pagtuo sa uban bahin sa tinapay nga gigamit ni Jesus?

9 Ang ubang relihiyosong tawo moingon nga literal ang gipasabot ni Jesus sa pag-ingon: ‘Kini mao ang akong lawas,’ busa nagtuo sila nga ang tinapay milagrosong nahimong unod. Apan dili kana ang tinuod. * Ang lawas ni Jesus ug ang tinapay nga walay lebadura anaa sa atubangan sa mga apostoles. Tin-aw nga simbolikal ang giingon ni Jesus, nga maoy sagad niyang ginahimo.—Juan 2:19-21; 4:13, 14; 10:7; 15:1.

10. Unsay girepresentahan sa tinapay nga gigamit sa Panihapon sa Ginoo?

10 Ang tinapay nga nakita sa mga apostoles ug hapit na nilang kaonon nagkahulogan sa lawas ni Jesus. Unsa nga lawas? Dihay  panahon nga ang mga alagad sa Diyos nagtuo nga kay gipikaspikas ni Jesus ang tinapay apan walay usa sa iyang mga bukog ang nabali, ang tinapay nagkahulogan “sa lawas ni Kristo,” ang kongregasyon sa mga dinihogan. (Efe. 4:12; Roma 12:4, 5; 1 Cor. 10:16, 17; 12:27) Apan sa ngadtongadto, ilang nasabtan sa ilang pagpanukiduki sa Kasulatan nga ang tinapay nagsimbolo sa tawhanong lawas ni Jesus, nga giandam alang kaniya. Si Jesus ‘nag-antos diha sa unod,’ ug gilansang pa gani. Busa sa Panihapon sa Ginoo, ang tinapay nagsimbolo sa pisikal nga lawas nga gihalad ni Jesus alang sa atong mga sala.—1 Ped. 2:21-24; 4:1; Juan 19:33-36; Heb. 10:5-7.

11, 12. (a) Unsay giingon ni Jesus bahin sa bino? (b) Unsay gisimbolohan sa bino nga gigamit sa Panihapon sa Ginoo?

11 Ang pagkahibalo sa kahulogan sa tinapay motabang kanato sa pagsabot sa giingon ni Jesus bahin sa bino. Atong mabasa: “Iyang gibuhat ang sama niana maylabot sa kopa usab, human siya manihapon, nga nag-ingon: ‘Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad tungod sa akong dugo.’” (1 Cor. 11:25) Daghang Bibliya ang susamag pamulong sa literal nga bersiyon ni Robert Young: “Kini nga kopa mao ang bag-ong pakigsaad sa akong dugo.” (Italiko amoa.) Ang mismong kopa ba nga gigamit ni Jesus mao ang bag-ong pakigsaad? Dili. Ang pulong “kopa” nagtumong sa sulod niini—ang bino. Matod ni Jesus, unsay kahulogan o gisimbolohan sa bino? Ang iyang giula nga dugo.

12 Sa Ebanghelyo ni Marcos, atong mabasa ang mga pulong ni Jesus: “Kini nagkahulogan sa akong ‘dugo sa pakigsaad,’ nga igabubo alang sa daghan.” (Mar. 14:24) Oo, ang dugo ni Jesus “igabubo alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala.” (Mat. 26:28) Busa ang pulang bino haom nga nagsimbolo sa literal nga dugo ni Jesus. Pinaagi sa iyang dugo, atong mabatonan ang kagawasan pinaagi sa lukat, “ang kapasayloan sa atong kalapasan.”—Basaha ang Efeso 1:7.

Ang mga apostoles miinom sa bino nga nagsimbolo sa dugo ni Jesus sa pakigsaad (Tan-awa ang parapo 11 ug 12)

PAGHANDOM SA KAMATAYON NI KRISTO

13. Hubita kon sa unsang paagi handomon ang tinuig nga Memoryal sa kamatayon ni Kristo.

13 Kon motambong ka sa Memoryal sa mga Saksi ni Jehova sa unang higayon, unsay imong madahom? Kini himoon sa simple ug hinlong dapit, diin ang tanan komportableng makapahimulos sa okasyon. Lagmit dunay simpleng mga bulak, apan dili ka makakitag daghang dekorasyon, ug dili kini samag parti. Hisgotan sa usa ka kuwalipikadong ansiyano sa tin-aw ug matinahorong paagi ang giingon sa Bibliya bahin sa okasyon. Iyang tabangan ang tanan nga pabilhan ang gihimo ni Kristo alang kanato. Siya namatay ingong lukat aron kita mabuhi. (Basaha ang Roma 5:8-10.) Ipatin-aw sa mamumulong ang duha ka magkalahing paglaom sa mga Kristohanon nga gihisgotan sa Bibliya.

14. Unsa ang duha ka paglaom nga hisgotan sa mamumulong sa Memoryal?

14 Ang usa niana mao ang paglaom nga magmando uban ni Kristo sa langit. Diyutay ra sa mga sumusunod ni Kristo, sama sa matinumanong mga apostoles, ang duna niini nga paglaom. (Luc. 12:32; 22:19, 20; Pin. 14:1) Ang laing paglaom maoy para sa kadaghanang Kristohanon sa atong panahon nga maunongong nag-alagad sa Diyos. Duna silay paglaom nga mabuhi sa paraisong yuta sa walay kataposan. Dayon ang kabubut-on sa Diyos matuman na sa yuta maingon sa langit, butang nga dugay nang giampo sa mga Kristohanon. (Mat. 6:10) Gihubit usab sa Kasulatan ang nindot nga kinabuhi nga ilang matagamtam sa walay kataposan.—Isa. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23.

15, 16. Unsay himoon sa tinapay panahon sa Panihapon sa Ginoo?

15 Sa hinapos sa iyang pakigpulong, ang mamumulong moingon nga miabot na ang  panahon nga himoon ang gisugo ni Jesus sa iyang mga apostoles. Ingon sa nahisgotan na, duha ka emblema ang gamiton, ang tinapay nga walay lebadura ug ang pulang bino. Mahimo kining ibutang sa lamesa duol sa mamumulong. Iyang basahon sa Bibliya ang giingon ug gibuhat ni Jesus dihang gisugdan kini nga pagsaulog. Pananglitan, sa asoy ni Mateo atong mabasa: “Si Jesus nagkuhag tinapay ug, human makapasalamat, siya nagpikaspikas niini ug, naghatag niini sa mga tinun-an, siya miingon: ‘Pagkuha kamo, kaon. Kini nagkahulogan sa akong lawas.’” (Mat. 26:26) Gipikaspikas ni Jesus ang tinapay nga walay lebadura aron iyang mapasa sa mga apostoles ang uban niini. Sa okasyon sa Abril 14, may makita kang mga tinapay nga walay lebadura nga gipikaspikas na diha sa mga plato.

16 Pipila ka plato ang gamiton aron dili madugay ang pagpasa niini ngadto sa tanang nanambong. Walay himoong espesyal nga rituwal. Dunay mubong pag-ampo, dayon ipasa ang mga plato sa hapsay nga paagi, sumala sa kon unsay praktikal sa dapit nga gitigoman. May pipila nga mokaon (o tingali walay mokaon) sa tinapay, sama sa nahitabo diha sa kadaghanang kongregasyon dihang gipasa ang tinapay sa Memoryal niadtong 2013.

17. Sa Memoryal, sa unsang paagi sundon ang sumbanan nga gihatag ni Jesus labot sa bino?

17 Dayon basahon sa mamumulong ang gihimo ni Jesus sa bino: “[Si Jesus] nagkuhag usa ka kopa ug, human makapasalamat, siya naghatag niini kanila, nga nag-ingon: ‘Inom kamo gikan niini, kamong tanan; kay kini nagkahulogan sa akong “dugo sa pakigsaad,” nga igabubo alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala.’” (Mat. 26:27, 28) Agig pagsunod niana nga sumbanan, mag-ampo na usab, ug dayon ang ‘mga kopa’ sa pulang bino ipasa ngadto sa tanang nanambong.

18. Bisag pipila lang o walay moambit sa mga emblema, nganong importante gihapong motambong sa Memoryal?

18 Dihang ipasa ang mga emblema, kadaghanan sa manambong matinahorong modumili sa pagkaon ug pag-inom niana kay si Jesus miingon nga kadto lang magmando sa iyang langitnong Gingharian ang moambit niana. (Basaha ang Lucas 22:28-30; 2 Tim. 4:18) Sila matinahorong mga tigpaniid lamang. Apan importante kanila ang pagtambong sa Panihapon sa Ginoo kay kana nagpakita nga gipabilhan nila pag-ayo ang halad ni Jesus. Sa Memoryal, mapamalandong nila ang mga panalangin nga ilang mabatonan base sa halad lukat ni Jesus. Duna silay paglaom nga mahilakip sa “dakong panon” nga maluwas sa umaabot nga “dakong kasakitan.” Sila samag ‘naglaba sa ilang tag-as nga mga besti ug nagpaputi niana sa dugo sa Kordero.’—Pin. 7:9, 14-17.

19. Unsay imong himoon aron makapangandam ug makabenepisyo sa Panihapon sa Ginoo?

19 Ang mga Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan mangandam alang niining espesyal nga tigom. Mga semana una pa niana, daghan ang atong dapiton kutob sa mahimo sa pagtambong. Dugang pa, pipila ka adlaw sa dili pa ang Memoryal, atong basahon ang mga asoy sa Bibliya bahin sa mga gihimo ni Jesus ug sa mga hitabo una ang Panihapon sa Ginoo sa 33 C.E. Planohon nato ang atong mga eskedyul aron seguradong makatambong. Maayong moabot ug sayo una pa ang pangbukas nga awit ug pag-ampo aron atong maabiabi ang mga bisita ug wala kitay masayloan sa programa. Ang tanan, mga membro sa kongregasyon ug mga bisita, makabenepisyo gayod kon atong sundan diha sa Bibliya ang mga puntong hisgotan. Labing importante, ang pagtambong nato sa Memoryal magpakita nga kinasingkasing natong gipabilhan ang halad ni Jesus ug nga atong gisunod ang iyang sugo: “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.”—1 Cor. 11:24.

^ par. 9 Ang German nga eskolar nga si Heinrich Meyer miingon: “Kay nakita . . . nga ang lawas ni Jesus kompleto gihapon (buhi pa), ug wala pa giula ang Iyang dugo, walay usa sa mga bisita [mga apostoles] ang naghunahuna . . . nga aktuwal nilang giinom ug gikaon ang mismong lawas ug dugo sa Ginoo, [busa] dili tuyo ni Jesus nga saypon nilag sabot ang Iyang simpleng mga pulong.”