Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Likayi nga ‘Matay-og Dayon sa Inyong Pangatarongan’!

Likayi nga ‘Matay-og Dayon sa Inyong Pangatarongan’!

“Mga igsoon, . . . kami naghangyo kaninyo nga dili unta dayon kamo matay-og sa inyong pangatarongan.”—2 TES. 2:1, 2.

1, 2. Nganong komon kaayo ang panglimbong karon, ug sa unsang paagi kana gihimo? (Tan-awa ang hulagway.)

ANG panglimbong ug pagpamakak komon kaayo sa kalibotan karon. Dili kita angayng matingala niana. Ang Bibliya tin-awng nag-ingon nga si Satanas nga Yawa eksperto sa pagpanglimbong, ug siya ang magmamando niining sistemaha. (1 Tim. 2:14; 1 Juan 5:19) Samtang nagkaduol ang kataposan niining daotang sistema, misamot ang kasuko ni Satanas kay ‘mubo na lang ang iyang panahon.’ (Pin. 12:12) Busa atong madahom nga kadtong naimpluwensiyahan sa Yawa mosamot ka malimbongon. Sila manglimbong ilabina batok niadtong nagpakaylap sa matuod nga pagsimba.

2 Dihang hisgotan sa media ang mga alagad ni Jehova ug ang ilang mga pagtulon-an, usahay dili isulti niini ang tibuok kamatuoran o mamakak pa gani. Ang mga headline sa mantalaan, salida sa TV, ug Internet gigamit sa pagpakaylap ug bakak nga mga estorya. Ingong resulta, ang uban natugaw o nasuko pa gani kay mituo dayon sa maong mga kabakakan.

3. Unsay makatabang kanato sa pagsukol sa mga panglimbong?

3 Sa pagsukol niining makapaluya nga taktika sa atong kaaway, mapasalamaton kita nga nabatonan nato ang Pulong sa Diyos, nga “mapuslanon . . . sa pagpanul-id sa mga butang.” (2 Tim. 3:16) Hinungdanon nga makakat-on kita sa gisulat ni apostol Pablo bahin sa pipila ka Kristohanon sa Tesalonica sa unang siglo, nga nalimbongan kay mituo sa mga kabakakan. Iyang giawhag sila ‘nga dili unta dayon matay-og sa ilang pangatarongan.’ (2 Tes. 2:1, 2) Unsay atong makat-onan sa mahigugmaong tambag ni Pablo, ug sa unsang paagi nato kini mapadapat?

NUNOT SA PANAHONG MGA PASIDAAN

4. Sa unsang paagi ang mga Kristohanon sa Tesalonica gipasidan-an sa pag-abot sa “adlaw ni Jehova,” ug sa unsang paagi kita gipasidan-an?

4 Sa unang sulat ni Pablo sa kongregasyon sa Tesalonica,  siya nagpasidaan sa pag-abot sa “adlaw ni Jehova.” Dili niya gusto nga ang iyang mga igsoon maanaa sa kangitngit ug dili andam. Hinunoa, iyang giawhag sila nga ‘magtukaw ug maghupot ug maayong panghunahuna’ ingong “mga anak sa kahayag.” (Basaha ang 1 Tesalonica 5:1-6.) Kita karon nagpaabot sa kalaglagan sa Dakong Babilonya, ang tibuok kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon. Kini ang sinugdanan sa dakong adlaw ni Jehova. Mapasalamaton kita nga miuswag ang atong pagsabot kon unsaon pagtuman ni Jehova ang iyang katuyoan. Pinaagi usab sa kongregasyon, regular kitang makadawat ug nunot sa panahong mga pahinumdom nga motabang kanato sa paghupot ug maayong panghunahuna. Ang pagpamati niining balikbalik nga mga pasidaan magpalig-on sa atong determinasyon nga mag-alagad sa Diyos ‘uban ang gahom sa pagpangatarongan.’—Roma 12:1.

Ang mga sulat ni Pablo naghatag sa mga Kristohanon ug nunot sa panahong mga pasidaan (Tan-awa ang parapo 4 ug 5)

5, 6. (a) Unsay gihisgotan ni Pablo sa iyang ikaduhang sulat sa Tesalonica? (b) Unsay hapit nang himoon sa Diyos pinaagi kang Jesus, ug unsay angay natong ipangutana sa kaugalingon?

5 Wala madugay human gipadala ang iyang unang sulat sa mga Kristohanon sa Tesalonica, si Pablo nagpadala sa iyang ikaduhang sulat. Siya misulat bahin sa umaabot nga kasakitan dihang ang Ginoong Jesus magpahamtang ug paghukom “kanilang wala makaila sa Diyos ug kanilang wala magsunod sa maayong balita.” (2 Tes. 1:6-8) Sa kapitulo 2 niini nga sulat, gibutyag ni Pablo nga ang pipila sa maong kongregasyon ‘nakuratan,’ o sobrang nabalaka, bahin sa adlaw ni Jehova mao nga sila nagtuo nga duol na kaayo kining mahitabo. (Basaha ang 2 Tesalonica 2:1, 2.) Ang maong mga Kristohanon limitado rag pagsabot kon sa unsang paagi matuman ang katuyoan ni Jehova. Gani bisan si Pablo miingon bahin sa mga tagna: “Dili pa bug-os ang atong kahibalo ug dili pa bug-os ang atong pagpanagna; apan sa dihang kanang bug-os moabot na, kanang dili bug-os wagtangon.” (1 Cor. 13:9, 10) Hinuon ang inspiradong mga pasidaan nga gisulat ni Pablo, apostol Pedro, ug sa ubang matinumanong dinihogang igsoon niadtong panahona makatabang na kanila nga magpabiling matinumanon.

6 Sa pagtul-id sa ilang panghunahuna, giinspirar sa Diyos si Pablo sa pagpatin-aw nga motungha una ang usa ka dakong apostasya ug “ang tawo sa kalapasan” sa dili pa moabot ang adlaw ni Jehova. * Human niana,  sa takdang panahon sa Diyos, ‘wagtangon’ ni Ginoong Jesus ang tanang nagpalimbong. Gihisgotan sa apostol ang rason sa paghukom kanila—‘sila wala modawat sa gugma sa kamatuoran.’ (2 Tes. 2:3, 8-10) Maayong pangutan-on ang kaugalingon: ‘Unsa ka dako ang akong gugma sa kamatuoran? Gitun-an ba nako kining magasina ug ang ubang publikasyon nga gitagana alang sa katawhan sa Diyos sa tibuok kalibotan aron mahibalo sa presenteng pagsabot sa mga pagtulon-an sa Bibliya?’

MAGMAALAMON SA PAGPILIG MGA KAUBAN

7, 8. (a) Unsang mga kapeligrohan ang angayng likayan sa unang mga Kristohanon? (b) Unsay ilabinang nagpameligro sa matuod nga mga Kristohanon karon?

7 Gawas sa mga apostata ug sa ilang mga pagtulon-an, duna pay laing nagpameligro sa mga Kristohanon. Si Pablo misulat kang Timoteo nga “ang gugma sa salapi maoy gamot sa tanang matang sa makadaot nga mga butang.” Ang apostol miingon nga “tungod sa pagpangab-ot niini nga gugma ang pipila nahisalaag gikan sa pagtuo ug nagtusaktusak sa ilang kaugalingon sa daghang kasakitan.” (1 Tim. 6:10) Anaa usab “ang mga buhat sa unod” nga kanunayng nagpameligro kanila.—Gal. 5:19-21.

8 Apan imong maapresyar kon nganong gipasidan-an ni Pablo ang mga taga-Tesalonica kon unsa ka peligroso ang “mini nga mga apostoles.” Ang uban sa kongregasyon nagsultig “tinuis nga mga butang aron ipahilayo ang mga tinun-an ngadto kanila.” (2 Cor. 11:4, 13; Buh. 20:30) Sa ulahi, gikomendahan ni Jesus ang kongregasyon sa Efeso kay wala nila konsentiha ang “daotang mga tawo.” Ilang ‘gibutang sa pagsulay’ ang maong mga indibiduwal nga, sa pagkatinuod, maoy mini nga mga apostoles ug mga bakakon. (Pin. 2:2) Makapainteres nga sa ikaduhang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, siya nagtambag: “Karon magsugo kami kaninyo, mga igsoon, sa ngalan ni Ginoong Jesu-Kristo, nga magpahilayo kamo gikan sa tanang igsoon nga nagalakaw nga badlonganon.” Dayon espesipiko siyang naghisgot sa mga Kristohanon nga “dili buot magtrabaho.” (2 Tes. 3:6, 10) Busa kon ang tapolan giisip nga badlonganon, unsa pa kaha kadtong misugod na sa paggawi nga samag apostata! Oo, kaniadto peligroso gayod nga makig-uban sa maong mga indibiduwal ug angay silang likayan—mao man usab sa atong panahon.—Prov. 13:20.

9. Nganong angay kitang magbantay kon may mosugod sa paghimog mga panaghap o sa pagsaway sa mga ansiyano ug sa uban?

9 Nagkaduol na kita sa dakong kasakitan ug sa kataposan niining daotang sistema. Busa ang inspiradong mga pasidaan nga gihatag sa unang siglo ilabinang importante karon. Dili gayod nato gustong “sipyaton ang katuyoan” sa dili-takos nga kalulot ni Jehova ug mawala kanato ang paglaom nga kinabuhing walay kataposan, sa langit man kana o sa yuta. (2 Cor. 6:1) Angay gyod kitang magbantay kon may motambong sa kongregasyon nga mohaylo kanato sa pagpakighisgot ug personal nga mga panaghap o manaway sa mga ansiyano ug sa uban.—2 Tes. 3:13-15.

“MAGPADAYON SA PAGPANGUPOT SA MGA TRADISYON”

10. Ang mga Kristohanon sa Tesalonica giawhag sa pagsunod sa unsang mga tradisyon?

10 Giawhag ni Pablo ang mga igsoon sa Tesalonica nga ‘mobarog nga malig-on’ ug mangupot sa ilang nakat-onan. (Basaha ang 2 Tesalonica 2:15.) Unsa ang “mga tradisyon” nga gitudlo kanila? Seguradong dili kadtong gitudlo ug gipakaylap sa bakak nga relihiyon, nga daw sama kana ka bililhon sa gitudlo sa Kasulatan. Hinunoa, kini nagtumong sa mga pagtulon-an nga nadawat ni Pablo ug sa uban gikan kang Jesus. Lakip usab niana ang gipasulat sa Diyos kaniya, nga ang kadaghanan nahimong bahin sa inspiradong Kasulatan. Gikomendahan ni Pablo ang mga igsoon sa kongregasyon sa Corinto kay, sumala  sa iyang gisulat, “sa tanang butang ako anaa sa inyong hunahuna ug kamo nangupot pag-ayo sa mga tradisyon ingon sa akong pagpasa niini kaninyo.” (1 Cor. 11:2) Ang maong mga pagtulon-an naggikan kang Jehova ug sa iyang Anak, busa kana kasaligan gayod.

11. Sa unsang mga paagi tingali ang uban nalimbongan?

11 Sa iyang sulat sa mga Hebreohanon, gihisgotan ni Pablo ang duha ka paagi nga ang usa ka Kristohanon lagmit mawad-ag pagtuo ug dili makabarog. (Basaha ang Hebreohanon 2:1; 3:12.) Siya naghisgot bahin sa ‘pagkaanod’ ug sa “pagpahilayo.” Ang usa ka bangka lagmit maanod gikan sa tampi nga dili ra mamatikdan sa sinugdan. Dayon mag-anam kini ka layo. Sa laing bahin, kon itulod sa usa ka tawo ang iyang bangka palayo sa tampi, siya mismo ang nagpalayo niana. Gipakita niining duha ka ilustrasyon kon unsay mahitabo dihang ang uban magpalimbong, nga gitugotang mohuyang ang ilang pagsalig sa kamatuoran.

12. Unsang mga butang karon ang mahimong makadaot sa atong espirituwalidad?

12 Lagmit kanay nahitabo sa uban sa Tesalonica. Komosta karon? Daghan ang makahurot sa atong panahon. Hunahunaa lang kon unsa ka daghang oras ang magugol diha sa mga social network, sa pag-text ug pag-email, sa mga hobby, o sa pagsigeg susi sa kinabag-ohang balita sa sports. Bisan hain niini mahimong makabalda sa usa ka Kristohanon ug makapamenos sa iyang kadasig. Unsay resulta? Lagmit dili na kinasingkasing ang iyang pag-ampo. Basin kulang na ang iyang panahon sa pagtuon sa Pulong sa Diyos, pagtambong sa tigom, ug sa pagsangyaw sa maayong balita. Busa unsay atong himoon aron dili dayon kita matay-og sa atong pangatarongan?

PROTEKSIYON ARON DILI MATAY-OG

13. Sumala sa gitagna, unsay tinamdan sa kadaghanan, ug unsay atong himoon aron dili mohuyang ang atong pagtuo?

13 Gikinahanglan gayod natong hunahunaon kanunay nga hapit nang matapos kining sistemaha ug nga peligroso ang pagpakig-uban niadtong dili motuo nga nagkinabuhi na kita sa “kataposang mga adlaw.” Si apostol Pedro misulat bahin sa atong panahon: “Adunay mangabot nga mga mabiaybiayon uban sa ilang mga pagbiaybiay, nga magpahiuyon sa ilang kaugalingong mga tinguha ug magaingon: ‘Hain na man kining gisaad nga presensiya niya? Aw, sukad sa adlaw nga ang atong mga katigulangan nangatulog sa kamatayon, ang tanang butang nagpadayon nga mao ra gayod sukad sa sinugdan sa kalalangan.’” (2 Ped. 3:3, 4) Ang adlaw-adlawng pagbasa sa Pulong sa Diyos ug ang regular nga pagtuon niana kanunayng magpahinumdom kanato nga ania na kita sa “kataposang mga adlaw.” Ang gitagnang apostasya dugay nang nagsugod ug nagpadayon hangtod karon. “Ang tawo sa kalapasan” padayong naglungtad ug nagsupak sa mga alagad sa Diyos. Busa kinahanglang padayon kitang magmabinantayon kay duol na ang adlaw ni Jehova.—Sof. 1:7.

Ang maayong pagpangandam ug ang pagpakigbahin sa ministeryo makatabang kanato nga dili dayon matay-og sa atong pangatarongan (Tan-awa ang parapo 14 ug 15)

14. Sa unsang paagi ang pagkapuliki sa pag-alagad sa Diyos nagsilbing proteksiyon?

14 Napamatud-an nga ang pangunang paagi aron magpabiling alerto ug dili matay-og sa atong pangatarongan mao ang regular nga pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian. Busa dihang si Kristo Jesus, ang Ulo sa kongregasyon, nagsugo sa iyang mga sumusunod sa paghimog tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran ug sa pagtudlo kanila sa pagtuman sa mga butang nga iyang gitudlo, siya naghatag ug tambag nga makapanalipod sa iyang mga sumusunod. (Mat. 28:19, 20) Aron masunod ang iyang sugo, kinahanglan kitang magmasiboton sa pagsangyaw. Sa imong hunahuna, kontento na ba ang mga igsoon sa Tesalonica nga basta lang makasangyaw ug makatudlo kay obligasyon kana? Hinumdomi  ang giingon ni Pablo kanila: “Ayaw palonga ang kalayo sa espiritu. Ayaw tamaya ang mga panagna.” (1 Tes. 5:19, 20) Sa pagkatinuod, makaiikag ang mga tagna nga atong gitun-an ug gipaambit sa uban!

15. Unsay mahimong ilakip sa pamilyahanong pagsimba?

15 Siyempre, gusto natong tabangan ang atong pamilya nga mouswag sa ilang pagsangyaw. Aron mahimo kana, gilakip sa daghang igsoon diha sa ilang pamilyahanong pagsimba ang pag-ensayo alang sa ministeryo. Makatabang sa mga membro sa pamilya ang paghisgot kon unsaon pagbalikduaw ang mga interesado. Unsay ilang isulti sa pagbalikduaw? Unsang mga topiko ang padayong makahaling sa interes sa tagbalay? Kanus-a labing maayong moduaw? Daghan usab ang naggugol ug gamayng panahon sa ilang pamilyahanong pagsimba sa pagkonsiderar sa mga tun-anan sa tigom. Madugangan pa ba nimo ang imong pagpangandam aron makakomento? Kon mokomento ka sa mga tigom, molig-on ang imong pagtuo ug matabangan ka nga dili matay-og sa imong pangatarongan. (Sal. 35:18) Oo, ang pamilyahanong pagsimba maoy proteksiyon batok sa mga panaghap ug pagduhaduha.

16. Unsang paglaom ang makadasig sa dinihogang mga Kristohanon nga huptan ang ilang gahom sa pagpangatarongan?

16 Latas sa katuigan, gipanalanginan ni Jehova ang iyang katawhan ug dugang pagsabot sa tagna sa Bibliya. Kon ato kanang palandongon, atong maapresyar kon unsa ka nindot ang ganti sa umaabot. Ang mga dinihogan may paglaom nga makauban si Kristo sa langit. Kana makadasig gayod kanila nga huptan ang ilang gahom sa pagpangatarongan! Bahin kanila, kita makaingon usab sama sa gisulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica: “Kami obligado nga magpasalamat kanunay sa Diyos tungod kaninyo, mga igsoong gihigugma ni Jehova, tungod kay ang Diyos nagpili kaninyo . . . pinaagi sa pagbalaan kaninyo uban sa espiritu ug pinaagi sa inyong pagtuo sa kamatuoran.”—2 Tes. 2:13.

17. Unsang pagdasig ang imong mabasa sa 2 Tesalonica 3:1-5?

17 Kadtong naglaom nga mabuhi sa yuta sa walay kataposan angayng maningkamot usab nga dili dayon matay-og sa ilang pangatarongan. Kon sa yuta ang imong paglaom, himoa kanunay ang gidasig ni Pablo sa iyang mga kaubang dinihogan sa Tesalonica. (Basaha ang 2 Tesalonica 3:1-5.) Angay kitang magpasalamat niining mahigugmaong mga pulong. Oo, ang mga sulat alang sa mga taga-Tesalonica naghatag ug hinungdanong mga pasidaan labot sa mga panaghap o kuwestiyonableng mga ideya. Kay duol na kaayo ang kataposan, gipabilhan pag-ayo sa mga Kristohanon karon ang maong mga pasidaan.

^ par. 6 Sa Buhat 20:29, 30, si Pablo nagpasidaan nga sa sulod sa Kristohanong mga kongregasyon “may mga tawo nga motungha ug magsultig tinuis nga mga butang aron ipahilayo ang mga tinun-an ngadto kanila.” Gipakita sa kasaysayan nga mitungha ang dibisyon tali sa mga nanguna ug sa mga membro. Sa ikatulong siglo C.E., nailhan na “ang tawo sa kalapasan,” nga mao ang klero sa Kakristiyanohan.—Tan-awa ang Bantayanang Torre, Pebrero 1, 1990, panid 10-14.