Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Nobyembre 2013

Sunda ang mga Magbalantay ni Jehova

Sunda ang mga Magbalantay ni Jehova

“Magmasinugtanon kamo sa mga nagapanguna kaninyo ug magmapinasakopon, kay sila nagabantay sa inyong mga kalag.”HEB. 13:17.

1, 2. Nganong gipakasama ni Jehova ang iyang kaugalingon sa usa ka magbalantay?

GIPAKASAMA ni Jehova ang iyang kaugalingon sa usa ka magbalantay. (Ezeq. 34:11-14) Kini motabang kanato nga masabtan kon unsang matanga sa Diyos si Jehova. Para sa usa ka mahigugmaong magbalantay, responsabilidad niya ang kinabuhi ug kaayohan sa mga karnero nga iyang giatiman. Siya magtultol kanila ngadto sa mga sibsibanan ug sa dapit nga may tubig (Sal. 23:1, 2); magbantay kanila adlaw ug gabii (Luc. 2:8); manalipod kanila gikan sa mga manunukob (1 Sam. 17:34, 35); magkugos sa bag-ong nahimugso (Isa. 40:11); mangita sa mga nawala, ug mag-atiman pag-ayo sa mga karnero nga nasamad o napiang.Ezeq. 34:16.

2 Sa karaang panahon, kadaghanan sa katawhan ni Jehova maoy mga magbalantay ug mag-uuma. Busa nasabtan gyod nila kon nganong gipakasama si Jehova sa usa ka mahigugmaong magbalantay. Sila nahibalo nga ang karnero nagkinahanglag pag-atiman ug atensiyon aron kini himsog ug mabuhi. Sa espirituwal nga diwa, susama niana ang mga tawo. (Mar. 6:34) Kon walay giya ug pag-atiman ni Jehova, ang katawhan mag-antos. Sila dali rang mabiktima ug mahisalaag sa moral—maingon nga magkatibulaag ang “mga karnero nga walay magbalantay.” (1 Hari 22:17) Apan si Jehova mahigugmaong nagtagana sa panginahanglan sa iyang katawhan.

3. Unsay hisgotan niining artikuloha?

3 Sa atong panahon, nasabtan usab nato kon sa unsang paagi si Jehova samag magbalantay. Siya nag-atiman gihapon sa iyang samag karnero nga katawhan. Atong tan-awon kon sa unsang paagi si Jehova naggiya sa iyang mga karnero ug nagtagana sa ilang mga panginahanglan karon. Hisgotan usab nato kon unsay angayng sanong sa mga karnero sa gugma ug interes ni Jehova kanila.

 ANG MAAYONG MAGBALANTAY NAGTAGANAG LUYO-LUYONG MGA MAGBALANTAY

4. Unsay papel ni Jesus sa pag-atiman sa mga karnero ni Jehova?

4 Gitudlo ni Jehova si Jesus ingong Ulo sa Kristohanong kongregasyon. (Efe. 1:22, 23) Ingong “maayong magbalantay,” gipakita ni Jesus ang mga interes, katuyoan, ug hiyas sa iyang Amahan. Iya pa ganing ‘gitugyan ang iyang kalag alang sa mga karnero.’ (Juan 10:11, 15) Panalangin gayod alang sa katawhan ang halad lukat ni Kristo! (Mat. 20:28) Katuyoan ni Jehova nga “ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo [kang Jesus] dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan”!Juan 3:16.

5, 6. (a) Kinsay gitudlo ni Jesus sa pag-atiman sa iyang mga karnero, ug unsay angayng himoon sa mga karnero aron makabenepisyo niini? (b) Unsay angay nga pangunang rason nga gusto natong sundon ang mga ansiyano?

5 Unsay sanong sa mga karnero sa Maayong Magbalantay, si Jesu-Kristo? “Ang akong mga karnero magapatalinghog sa akong tingog,” matod ni Jesus, “ug ako nakaila kanila, ug sila magasunod kanako.” (Juan 10:27) Ang pagpamati sa tingog sa Maayong Magbalantay nagpasabot sa pagsunod sa iyang paggiya sa tanang butang. Lakip niana ang atong pagkooperar sa luyo-luyong mga magbalantay nga iyang gitudlo. Si Jesus miingon nga ipadayon sa iyang mga apostoles ug mga tinun-an ang buluhaton nga iyang gisugdan. Sila “magatudlo” ug ‘magpakaon sa gagmayng mga karnero ni Jesus.’ (Mat. 28:20; basaha ang Juan 21:15-17.) Samtang mikaylap ang maayong balita ug midaghan ang tinun-an, giseguro ni Jesus nga may hamtong nga mga Kristohanon nga mag-atiman sa mga kongregasyon.Efe. 4:11, 12.

6 Dihang nakigsulti si apostol Pablo sa mga ansiyano sa kongregasyon sa Efeso sa unang siglo, giingnan niya sila nga ang balaang espiritu nagtudlo kanila ingong magtatan-aw “aron magbantay sa kongregasyon sa Diyos.” (Buh. 20:28) Ang mga ansiyano karon gitudlo usab pinaagi sa balaang espiritu, kay sila gitudlo base sa mga kuwalipikasyon diha sa inspiradong Pulong sa Diyos. Busa kon ato silang sundon, nagpakita kitag pagtahod kang Jehova ug kang Jesus, ang duha ka kinalabwang Magbalantay. (Luc. 10:16) Kini ang angay nga pangunang rason nga gusto natong magpasakop sa mga ansiyano. Apan duna pay ubang rason kon nganong maalamon kanang himoon.

7. Sa unsang paagi ang mga ansiyano motabang kanimo nga mahuptan ang maayong relasyon kang Jehova?

7 Sa paggiya sa mga isigkamagtutuo, ang mga ansiyano maghatag ug pagdasig ug tambag base sa Kasulatan o sa mga prinsipyo niini. Dili nila tumong nga diktahan ang ilang mga igsoon kon sa unsang paagi sila magkinabuhi. (2 Cor. 1:24) Kondili, tumong nilang hatagag Kasulatanhong giya ang mga igsoon aron makahimo silag maayong mga desisyon ug mahuptan ang panaghiusa ug kalinaw sa kongregasyon. (1 Cor. 14:33, 40) Ang mga ansiyano ‘nagabantay sa mga kalag’ kay gusto nilang tabangan ang tanang membro sa kongregasyon nga mahuptan ang maayong relasyon kang Jehova. Busa motabang dayon sila kon mamatikdan nila nga ang usa ka igsoon hapit nang makahimo o nakahimo nag “sayop nga lakang.” (Gal. 6:1, 2; Jud. 22) Dili ba maayo kini nga mga rason nga ‘magmasinugtanon sa mga nagapanguna’?Basaha ang Hebreohanon 13:17.

8. Sa unsang paagi gipanalipdan sa mga ansiyano ang panon sa Diyos?

8 Si apostol Pablo, nga usa ka mahigugmaong magbalantay, misulat sa mga igsoon sa Colosas: “Pagbantay kamo: basin adunay modagit kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug walay-pulos nga panglimbong sumala sa tradisyon sa mga tawo, sumala sa paninugdang mga butang sa kalibotan ug dili sumala kang Kristo.” (Col. 2:8) Gipakita niini  nga pasidaan ang laing rason nga sundon ang Kasulatanhong tambag sa mga ansiyano. Gipanalipdan nila ang panon gikan niadtong mosulay sa pagdaot sa ilang pagtuo. Si apostol Pedro nagpasidaan bahin sa ‘mini nga mga manalagna’ ug ‘mini nga mga magtutudlo’ nga mosulay sa ‘paghaylo sa mabalhinong mga kalag’ sa pagbuhat ug daotan. (2 Ped. 2:1, 14) Ang mga ansiyano karon angayng maghatag ug susamang mga pasidaan kon gikinahanglan. Ingong hamtong nga mga brader, duna silay kasinatian sa kinabuhi. Dugang pa, sila gitudlo kay ilang gipakita nga sila may tin-awng pagsabot sa Kasulatan ug kuwalipikadong motudlo sa kamatuoran. (1 Tim. 3:2; Tito 1:9) Kay sila hamtong, balanse, ug may binase sa Bibliya nga kaalam, sila makahatag ug maayong giya sa panon.

Samag magbalantay nga nanalipod sa iyang panon, gipanalipdan sa mga ansiyano ang mga karnero nga gipiyal kanila (Tan-awa ang parapo 8)

ANG MAAYONG MAGBALANTAY NAGPAKAON UG NANALIPOD SA MGA KARNERO

9. Sa unsang paagi si Jesus naggiya ug nagpakaon sa kongregasyon karon?

9 Pinaagi sa iyang organisasyon, si Jehova nagtaganag dagayang espirituwal nga pagkaon sa tanang igsoon sa tibuok kalibotan. Makadawat kitag daghang Kasulatanhong tambag pinaagi sa atong mga publikasyon. Dugang pa, usahay ang organisasyon maghatag ug giya direkta sa mga ansiyano. Kini ilang madawat pinaagig sulat o mga instruksiyon gikan sa nagapanawng mga magtatan-aw. Niining mga paagiha, ang mga karnero makadawat ug tin-awng direksiyon.

10. Unsay responsabilidad sa mahigugmaong mga magbalantay dihang may mahimulag sa panon?

10 Responsabilidad sa mga magtatan-aw  nga panalipdan ug atimanon ang espirituwalidad sa mga membro sa kongregasyon, ilabina niadtong naluya o nagmasakiton sa espirituwal. (Basaha ang Santiago 5:14, 15.) Ang pipila kanila tingali nahimulag sa panon ug wala na mag-alagad. Sa maong kahimtang, dili ba maningkamot pag-ayo ang usa ka mahigugmaong ansiyano nga pangitaon ang nawalang karnero ug dasigon siya nga mobalik sa toril, nga mao, ang kongregasyon? Siyempre! “Dili tilinguhaong butang sa akong Amahan nga anaa sa langit nga malaglag ang usa niining mga gagmay,” miingon si Jesus.Mat. 18:12-14.

UNSAY ANGAY NATONG PANGLANTAW SA KASAYPANAN UG KAHUYANGAN SA MGA ANSIYANO?

11. Nganong malisdan tingali ang uban nga mosunod sa mga ansiyano?

11 Si Jehova ug si Jesus maoy hingpit nga mga Magbalantay. Ang luyo-luyong mga magbalantay nga ilang gitugyanan sa pag-atiman sa mga kongregasyon dili hingpit. Tungod niini, malisdan tingali ang uban nga mosunod sa mga ansiyano. Sila basin mangatarongan: ‘Dili sila hingpit sama nato. Nganong maminaw man ta sa ilang tambag?’ Tinuod, ang mga ansiyano dili hingpit. Apan kinahanglang duna kitay hustong panglantaw sa ilang mga kasaypanan ug kahuyangan.

12, 13. (a) Unsang kasaypanan ang nahimo sa pipila kaniadto nga gihatagan ni Jehova ug bug-at nga mga responsabilidad? (b) Nganong girekord diha sa Bibliya ang ilang mga kasaypanan?

12 Tin-awng gipakita sa Kasulatan ang mga kahuyangan niadtong gigamit ni Jehova kanhi sa pagpanguna sa iyang katawhan. Pananglitan, si David gidihogan ingong hari ug lider sa Israel. Apan siya nagpadaog sa tentasyon ug nahimong sad-an sa pagpanapaw ug pagpatay. (2 Sam. 12:7-9) Tagda usab si apostol Pedro. Bisag gihatagan siyag bug-at nga responsabilidad sa Kristohanong kongregasyon sa unang siglo, siya nakahimog seryosong mga sayop. (Mat. 16:18, 19; Juan 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14) Human kang Adan ug Eva, wala nay tawong hingpit gawas kang Jesus.

13 Nganong giparekord ni Jehova sa Bibliya ang mga kasaypanan sa mga lalaki nga iyang gitudlo? Ang usa ka rason maoy aron ipakita nga mahimo niyang gamiton ang dili hingpit nga mga lalaki sa pagpanguna sa iyang katawhan. Gani, kanunay niya kanang gihimo. Busa dili nato angayng ipasumangil ang pagkadili-hingpit sa mga ansiyano aron magbagulbol batok kanila o dili motahod sa ilang awtoridad. Gidahom ni Jehova nga atong tahoron ug sundon ang maong mga brader.Basaha ang Exodo 16:2, 8.

14, 15. Unsay atong makat-onan sa paagi sa pagpakigkomunikar ni Jehova sa iyang katawhan kaniadto?

14 Importante kaayo nga mosunod kita sa mga nanguna kanato. Hunahunaa kon sa unsang paagi si Jehova nakigkomunikar kaniadto sa iyang katawhan sa kritikal nga mga panahon. Dihang ang katawhan sa Israel mibiya sa Ehipto, sila gihatagan sa Diyos ug mga sugo pinaagi kang Moises ug Aaron. Aron maluwas sa napulo ka hampak, ang mga Israelinhon kinahanglang mosunod sa mga instruksiyon. Sila gisugo nga magpahigayon ug espesyal nga pagpangaon, mag-ihaw ug karnero, ug magwisik sa dugo niini diha sa mga poste sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa ilang mga balay. Kana nga direksiyon wala ihatag kanila pinaagig tingog gikan sa langit. Kinahanglan silang mamati sa mga ansiyano sa Israel, kinsa nakadawat ug espesipikong mga instruksiyon gikan kang Moises. (Ex. 12:1-7, 21-23, 29) Sa maong mga kahimtang, gigamit ni Jehova si Moises ug ang mga ansiyano sa pagpasag mga instruksiyon ngadto sa Iyang katawhan. Ang Kristohanong mga ansiyano karon gigamit usab ni Jehova sa susamang paagi.

 15 Seguradong daghan ka pag mahunahunaang hitabo sa Bibliya diin si Jehova naghatag ug nagaluwas ug kinabuhi nga mga instruksiyon pinaagig tawo o manulonda. Niining mga kahimtanga, si Jehova migamit ug mga representante. Ang mga mensahero misulti pinaagi sa iyang ngalan, ug nagtudlo sa katawhan kon unsay kinahanglang himoon aron maluwas. Lagmit kana usab ang himoon ni Jehova sa Armagedon. Siyempre, ang mga ansiyano karon nga gihatagag responsabilidad nga magrepresentar kang Jehova o sa iyang organisasyon angayng mag-amping nga dili mag-abuso sa awtoridad nga gihatag kanila.

“USA KA PANON, USA KA MAGBALANTAY”

16. Unsa nga “pulong” ang angay natong pamation?

16 Ang katawhan ni Jehova maoy “usa ka panon” ubos sa “usa ka magbalantay,” si Jesu-Kristo. (Juan 10:16) Si Jesus miingon nga siya magauban sa iyang mga tinun-an “sa tanang adlaw hangtod sa kataposan sa sistema sa mga butang.” (Mat. 28:20) Ingong langitnong Hari, kontrolado niya ang tanang hitabo nga mosangpot sa pagpahamtang ug paghukom sa kalibotan ni Satanas. Aron magpabiling nahiusa ug luwas sulod sa panon sa Diyos, kinahanglan kitang mamati sa ‘pulong sa atong luyo’ nga nagsulti kon asa kita moadto. Kini nga “pulong” naglakip sa giingon sa balaang espiritu sa Diyos diha sa Bibliya ug sa giingon ni Jehova ug ni Jesus pinaagi sa luyo-luyong mga magbalantay nga ilang gitudlo.Basaha ang Isaias 30:21; Pinadayag 3:22.

Ang mga ansiyano naningkamot sa pagpanalipod sa mga pamilya nga usa ray ginikanan batok sa makadaot nga pagpakighigala (Tan-awa ang parapo 17 ug 18)

17, 18. (a) Sa unsang paagi nameligro ang panon, apan sa unsa kita makaseguro? (b) Unsay hisgotan sa sunod nga artikulo?

17 Si Satanas gihubit nga nagsuroysuroy “sama sa usa ka leyon nga nagangulob, nga nagapangitag matukob.” (1 Ped. 5:8) Samag bangis ug gigutom nga manunukob, siya naniid sa panon, nga naghulat ug kahigayonan nga atakehon kadtong luya o nahimulag sa panon. Busa angay gayod kitang mas magpabiling suod sa kongregasyon ug kang Jehova, ang “magbalantay ug magtatan-aw sa [atong] mga kalag.” (1 Ped. 2:25) Labot niadtong maluwas sa dakong kasakitan, ang Pinadayag 7:17 nag-ingon: “Ang Kordero [si Jesus] . . . magabantay kanila, ug magatultol kanila ngadto sa mga tuboran sa mga tubig sa kinabuhi. Ug ang Diyos magapahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata.” Pagkanindot niana nga saad!

18 Human sa paghisgot sa importante kaayong papel sa mga ansiyano ingong luyo-luyong mga magbalantay, maayong konsiderahon kining pangutanaha, Unsaon pagseguro niining tinudlong mga lalaki nga husto ang ilang pagtratar sa mga karnero ni Jesus? Tubagon kini sa sunod nga artikulo.