“MIULBO ang kapintasan human giprotesta ang resulta sa eleksiyon, maong napugos ang libo-libo ka Saksi ni Jehova sa pagbiya sa ilang mga balay,” matod ni François, ansiyano sa usa ka pobreng nasod. “Kulang ang pagkaon ug tambal, ug kon naa may mapalit, kini mahal kaayo. Nanirado ang mga bangko, ug walay sulod o off-line ang mga ATM.”

Ang mga igsoon sa sangang buhatan naghatod dayon ug kuwarta ug mga kinahanglanon sa mga Saksi nga namakwet sa mga Kingdom Hall. Ang magkaaway nga mga grupo nagbutang ug mga ali sa dalan, apan kay nahibalo man sila nga neyutral ang mga Saksi, sagad paagion ra nila ang mga sakyanan sa sangang buhatan.

“Samtang nagpaingon sa usa ka Kingdom Hall, gitirahan sa mga esnayper ang among van,” matod ni François. “Wala mi maigo. Pero dihang nagdagan paingon namo ang usa ka sundalo nga may dalang pusil, gipaliko dayon namo ang van, ug gipabulhot kini balik sa sangang buhatan. Mapasalamaton mi kaayo kang Jehova nga wala mi maunsa. Pagkaugma, ang 130 ka igsoon nga atua sa maong Kingdom Hall nakabalhin sa luwas nga lokasyon. Ang uban miadto sa sangang buhatan, diin gitagana ang ilang espirituwal ug materyal nga mga panginahanglan hangtod natapos ang kagubot.”

“Sa ulahi, ang sangang buhatan nakadawat ug daghang sulat gikan sa mga igsoon sa lainlaing bahin sa nasod nga nagpasalamat ug maayo,” miingon si François. “Dihang nakita nila kon giunsa sila pagtabang sa ubang igsoon, mas milig-on ang ilang pagsalig kang Jehova.”

Panahon sa mga kalamidad ug kalisdanan, dili kita moingon sa mga igsoong nanginahanglan nga “painiti ug busga ang inyong kaugalingon.” (Sant. 2:15, 16) Kondili, maningkamot kitang matagan-an ang ilang materyal nga mga panginahanglan. Sama sa unang siglo, dihang gipahibalo nga may mahitabong kagutom, “naninguha ang mga tinun-an nga ang matag usa kanila sumala sa iyang maarangan, makahimog pag-alagad pinaagig pagpadala ug hinabang ngadto sa mga igsoon nga nagpuyo sa Judea.”Buh. 11:28-30.

Ingong mga alagad ni Jehova, andam kitang motabang niadtong mga nanginahanglan sa materyal. Apan may espirituwal nga panginahanglan usab ang mga tawo. (Mat. 5:3) Aron matabangan silang makaamgo sa ilang espirituwal nga panginahanglan ug matagan-an niana, gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa paghimog mga tinun-an. (Mat. 28:19, 20) Ang matag usa kanato naghatag sa atong dakong panahon, kusog, ug materyal nga mga butang sa pagtuman sa maong sugo. Ingong organisasyon, gigamit nato ang ubang donasyon sa pagtaganag materyal nga tabang. Apan sa panguna, ang mga donasyon gigamit alang sa intereses sa Gingharian ug sa pagpakaylap sa maayong balita. Sa ingon, atong gipakita nga nahigugma kita sa Diyos ug sa atong mga silingan.Mat. 22:37-39.

Makasalig kadtong nagsuportar sa tibuok kalibotang buluhaton sa mga Saksi ni Jehova nga ang ilang mga donasyon gigamit sa husto ug epektibong paagi. Makatabang ka ba sa imong mga igsoon nga nanginahanglan? Gusto ka bang mosuportar sa buluhatong paghimog tinun-an? Kon mao, “ayaw ihikaw ang maayo gikan kanila nga takos niini, sa dihang anaa sa gahom sa imong kamot ang pagbuhat niini.”Prov. 3:27.