Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Nobyembre 2013

“Magmabinantayon Labot sa mga Pag-ampo”

“Magmabinantayon Labot sa mga Pag-ampo”

“Batoni ang maayong panghunahuna, ug magmabinantayon labot sa mga pag-ampo.”1 PED. 4:7.

1, 2. (a) Nganong hinungdanon nga “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo”? (b) Unsang mga pangutana bahin sa pag-ampo ang angayng isukna sa kaugalingon?

“ANG kinalisdang oras nga magpabiling nagmata maoy sa dili pa ang kadlawon,” matod sa usa nga panggabii ang trabaho kaniadto. Seguradong mouyon niini kadtong kinahanglang magpulaw sa gabii. Susama usab niini ang kahimtang sa mga Kristohanon karon kay ania na kita sa labing ngiob nga panahon sa daotang sistema ni Satanas. (Roma 13:12) Peligroso gayod nga makatulog kita niining panahona! Busa angay kitang ‘magbaton ug maayong panghunahuna’ ug sundon ang tambag sa Bibliya nga “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo.”1 Ped. 4:7.

2 Kay hapit na kaayong laglagon ang kalibotan ni Satanas, maalamong pangutan-on ang kaugalingon: ‘Mabinantayon ba gyod ko labot sa pag-ampo? Gigamit ba nako ang lainlaing matang sa pag-ampo, ug kanunay ba kong nag-ampo? Batasan ba nako nga iampo ang uban, o ang ako bang mga pag-ampo sagad nakapokus lang sa akong mga panginahanglan ug mga gusto? Unsa ka importante ang pag-ampo alang sa akong kaluwasan?’

PADAYONG GAMITA ANG TANANG MATANG SA PAG-AMPO

3. Unsa ang pipila ka matang sa pag-ampo?

3 Sa sulat ni Pablo sa Efeso, naghisgot siyag “tanang matang sa pag-ampo.” (Efe. 6:18) Sa atong mga pag-ampo, sagad mohangyo kita kang Jehova nga itagana ang atong mga panginahanglan ug tabangan kita sa pagsagubang sa atong mga problema. Ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo” mahigugmaong mamati dihang kita mangayog tabang. (Sal. 65:2) Apan dili usab nato kalimtan ang ubang matang sa pag-ampo. Lakip niana ang pagdayeg, pagpasalamat, ug pangamuyo.

4. Nganong angay natong dayegon kanunay si Jehova sa atong mga pag-ampo?

 4 Daghag rason kon nganong ang atong mga pag-ampo kang Jehova angayng maglakip ug mga pagdayeg. Pananglitan, matukmod kita sa pagdayeg kaniya dihang atong hunahunaon ang iyang ‘gamhanang mga buhat’ ug ‘hilabihang kabantogan.’ (Basaha ang Salmo 150:1-6.) Gani sa unom lang ka bersikulo sa Salmo 150, kita 13 ka beses giawhag nga dayegon si Jehova! Ang laing salmista mipahayag sa iyang dakong gugma kang Jehova sa iyang awit: “Makapito sa usa ka adlaw ginadayeg ko ikaw tungod sa imong matarong nga hudisyal nga mga hukom.” (Sal. 119:164) Si Jehova takos gayong dayegon. Busa dili ba angay nato siyang dayegon sa atong mga pag-ampo “makapito sa usa ka adlaw,” sa ato pa, sa makanunayon?

5. Sa unsang paagi ang pagkamapasalamaton dihang mag-ampo magpanalipod kanato?

5 Ang pagpasalamat maoy laing importanteng matang sa pag-ampo. Si Pablo mitambag sa mga Kristohanon sa Filipos: “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.” (Filip. 4:6) Ang pagpahayag ug tim-os nga pagpasalamat kang Jehova magpanalipod kanato, ilabina niining kataposang mga adlaw diin ang mga tawo “dili-mapasalamaton.” (2 Tim. 3:1, 2) Oo, kaylap sa kalibotan ang pagkadili-mapasalamaton. Kon dili kita mag-amping, basin dali nato kanang masundog. Dihang magpasalamat kita sa Diyos diha sa atong mga pag-ampo, kita mobatig pagkakontento ug dili mahimong ‘mga reklamador bahin sa atong kahimtang sa kinabuhi.’ (Jud. 16) Dugang pa, kon ilakip sa ulo sa pamilya ang pagpasalamat dihang mag-ampo uban sa iyang mga minahal, iyang gidasig ang iyang asawa ug mga anak nga magmapasalamaton.

6, 7. Unsa ang pangamuyo, ug unsay puwede natong ipangamuyo kang Jehova?

6 Ang pangamuyo maoy sinserong pag-ampo nga inubanan ug grabeng emosyon. Unsay mahimo natong ipangamuyo kang Jehova? Makapangayo kitag tabang ilabina kon kita gilutos o may makamatayng sakit. Nianang mga panahona, natural lang nga mangamuyo kita sa Diyos. Apan kana lang ba nga mga higayon nga kita makapangamuyo kang Jehova?

7 Tagda ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus, ug matikdi ang iyang giingon bahin sa ngalan sa Diyos, Iyang Gingharian, ug sa Iyang kabubut-on. (Basaha ang Mateo 6:9, 10.) Kining kalibotana napuno sa pagkadaotan. Gani wala mahatag sa tawhanong gobyerno ang pangunang panginahanglan sa ilang mga lungsoranon. Nan, haom lang natong iampo nga mabalaan ang ngalan sa atong langitnong Amahan ug taposon sa iyang Gingharian ang pagmando ni Satanas. Karon usab ang panahon nga mangamuyo kita kang Jehova nga matuman unta ang iyang kabubut-on dinhi sa yuta maingon man sa langit. Busa padayon kitang magmabinantayon, nga andam mogamit sa tanang matang sa pag-ampo.

‘PADAYONG MAG-AMPO’

8, 9. Nganong dili nato angayng hukman si Pedro ug ang ubang apostoles kay nakatulog sa tanaman sa Getsemane?

8 Bisag gitambagan ni apostol Pedro ang mga Kristohanon nga “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo,” dihay higayon nga siya mismo wala makahimo niana. Usa siya sa mga tinun-an nga nakatulog samtang nag-ampo si Jesus sa tanaman sa Getsemane. Bisag gisultihan sila ni Jesus nga “magpadayon sa pagbantay ug mag-ampo nga mapinadayonon,” sila nakatulog gihapon.Basaha ang Mateo 26:40-45.

9 Imbes hukman nato si Pedro ug ang ubang apostoles kay nakatulog, atong hinumdoman nga sila gikapoy pag-ayo niadtong adlawa. Sila nangandam sa Paskuwa ug gisaulog kana pagkagabii. Dayon gisugdan  ni Jesus ang Panihapon sa Ginoo, nga naghatag ug sumbanan kon unsaon pagsaulog ang Memoryal sa iyang kamatayon. (1 Cor. 11:23-25) “Human makaawit ug mga pagdayeg, sila nangadto sa Bukid sa mga Olibo,” nga nagbaktas agi sa piot nga mga dalan sa Jerusalem. (Mat. 26:30, 36) Basin lapas na kadto sa tungang gabii. Kon tua kita sa tanaman sa Getsemane niadtong gabhiona, lagmit nakatulog usab kita. Imbes sawayon ang gikapoy nga mga apostoles, mahigugmaon silang gisabot ni Jesus ug miingon nga “maikagon ang espiritu, apan maluya ang unod.”

Bisag nakahimog sayop si Pedro, nakakat-on siyang “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo” (Tan-awa ang parapo 10 ug 11)

10, 11. (a) Unsay nakat-onan ni Pedro sa iyang kasinatian didto sa tanaman sa Getsemane? (b) Unsay epekto kanimo sa kasinatian ni Pedro?

10 Si Pedro nakakat-on ug makapasubo apan importante kaayong leksiyon sa gabii nga nakatulog siya sa tanaman sa Getsemane. Sa wala pa kadto nahitabo, giingnan siya ni Jesus: “Kamong tanan mapandol labot kanako niining gabhiona.” Apan si Pedro miingon: “Bisan pag ang tanan mangapandol labot kanimo, ako dili gayod mapandol!” Si Jesus mitubag nga si Pedro tulo ka beses molimod kaniya. Si Pedro wala motuo ug miingon: “Bisan kon kinahanglang mamatay ako kauban nimo, dili ko gayod ikaw ilimod.” (Mat. 26:31-35) Apan nahitabo gayod ang giingon ni Jesus. Dihang nakaamgo sa iyang gihimo, si Pedro “mihilak sa hilabihan.”Luc. 22:60-62.

11 Tin-aw nga nakakat-on si Pedro sa iyang kasinatian ug wala na sobrang mosalig sa iyang kaugalingon. Dayag nga ang pag-ampo nakatabang kang Pedro kay siya mismo ang nagtambag nga “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo.” Gisunod ba nato kining inspiradong tambag? Dugang pa, kita ba ‘padayong nag-ampo,’ nga nagpakita sa atong pagsalig kang Jehova? (Sal. 85:8) Hinumdoman usab nato ang tambag ni apostol Pablo: “Siya nga naghunahuna nga siya nagabarog magbantay nga siya dili mapukan.”1 Cor. 10:12.

GITUBAG ANG MGA PAG-AMPO NI NEHEMIAS

12. Nganong maayong ehemplo si Nehemias kanato?

12 Tagda si Nehemias, nga magtitiing ni Haring Artajerjes sa Persia niadtong ikalimang siglo B.C.E. Si Nehemias maayong ehemplo sa usa nga sinserong nag-ampo kang Jehova. Pipila ka adlaw na siyang ‘nagpuasa ug nag-ampo sa Diyos’ bahin sa lisod nga kahimtang sa mga Hudiyo sa Jerusalem. (Neh. 1:4) Dihang gipangutana siya ni Artajerjes kon nganong masulub-on siya, “dihadiha [si Nehemias] miampo sa Diyos sa mga langit.” (Neh. 2:2-4) Unsay resulta? Gitubag ni Jehova ang iyang mga pag-ampo  sa paagi nga makabenepisyo ang Iyang katawhan. (Neh. 2:5, 6) Seguradong nalig-on pag-ayo ang pagtuo ni Nehemias!

13, 14. Unsay angay natong buhaton aron magpabiling lig-on ang atong pagtuo ug masuklan ang mga paningkamot ni Satanas sa pagpaluya kanato?

13 Kon padayon kitang mag-ampo, sama ni Nehemias, kana makatabang nga magpabiling lig-on ang atong pagtuo. Si Satanas way kaluoy ug sagad moatake dihang luya kita. Pananglitan, kon kita may sakit o may depresyon, basin mobati kita nga ang panahon nga atong ginagugol kada bulan sa ministeryo wala kaayoy bili sa Diyos. Ang uban mahasol gihapon sa ilang dili maayong mga kasinatian. Gusto ni Satanas nga atong hunahunaon nga kita walay pulos. Sagad gamiton niya ang negatibong mga emosyon sa pagpahuyang sa atong pagtuo. Apan kon kita “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo,” ang atong pagtuo magpabiling lig-on. Oo, “ang dakong taming sa pagtuo” makatabang kanato sa ‘pagpalong sa tanang nagdilaab nga mga udyong sa daotan.’Efe. 6:16.

Kon kita “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo,” masagubang nato ang lainlaing pagsulay (Tan-awa ang parapo 13 ug 14)

14 Kon kita “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo,” dili kita makalitan kon may moabot nga pagsulay ug mokompromiso. Dihang makaatubang kitag mga pagsulay, atong hinumdoman si Nehemias ug moampo dayon kita sa Diyos. Pinaagi lamang sa tabang ni Jehova nga kita makasukol sa mga tentasyon ug makalahutay sa mga pagsulay sa atong pagtuo.

IAMPO ANG UBAN

15. Unsang mga pangutana ang angay natong isukna sa kaugalingon bahin sa pag-ampo alang sa uban?

15 Si Jesus nangamuyo alang kang Pedro aron dili mohuyang ang pagtuo sa apostol. (Luc. 22:32) Gisundog ni Epafras, nga Kristohanon sa unang siglo, ang panig-ingnan ni Jesus. Naningkamot siya nga iampo  ang mga igsoon sa Colosas. “Kanunay siyang nag-ampo nga mainiton alang kaninyo,” si Pablo misulat kanila, “nga magpabilin unta kamong lig-on, hingkod, ug magtuman gayod sa kabubut-on sa Dios.” (Col. 4:12, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Maayong pangutan-on ang kaugalingon: ‘Naningkamot ba kong iampo ang mga igsoon sa tibuok kalibotan? Kanunay ba nakong iampo ang mga igsoon nga nag-antos tungod sa kalamidad? Kanus-a ang kataposang higayon nga naningkamot kong iampo kadtong may bug-at nga responsabilidad sa organisasyon ni Jehova? Bag-o lang ba nakong giampo ang mga igsoon sa kongregasyon nga nag-atubang ug mga kalisdanan?’

16. Importante ba gyod nga iampo nato ang atong mga igsoon? Ipatin-aw.

16 Kon iampo nato kang Jehova ang atong mga igsoon, kana makatabang gayod kanila. (Basaha ang 2 Corinto 1:11.) Si Jehova dili obligadong molihok tungod lang kay daghan sa iyang mga magsisimba ang subli-subling nag-ampo kaniya. Apan malipay siyang makita ang ilang sinserong interes ug kahingawa sa uban samtang tubagon niya ang ilang mga pag-ampo. Busa angay natong seryosohon ang atong pribilehiyo ug responsabilidad nga iampo ang uban. Sama kang Epafras, magpakita kitag tim-os nga gugma ug kahingawa sa atong mga igsoon pinaagi sa pagpaningkamot nga ilakip sila sa atong mga pag-ampo. Kon ato kanang buhaton, mas malipay kita kay “adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.”Buh. 20:35.

‘ANG ATONG KALUWASAN DUOL NA’

17, 18. Kon kita “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo,” sa unsang paagi kana makatabang kanato?

17 Sa wala pa moingon si Pablo nga “lawom na kaayo ang kagabhion; ang adlaw nagkaduol na,” siya misulat: “Kamo nasayod sa panahon, nga takna na aron kamo momata gikan sa pagkatulog, kay karon ang atong kaluwasan mas duol na kay sa dihang kita nahimong mga magtutuo.” (Roma 13:11, 12) Duol na ang gisaad sa Diyos nga bag-ong kalibotan, ug ang atong kaluwasan mas duol na kay sa atong gihunahuna. Dili kita angayng makatulog sa espirituwal. Dili nato tugotang mahurot sa kalibotan ang panahon nga angayng igahin sa pribadong pag-ampo kang Jehova. Hinunoa, “magmabinantayon [kita] labot sa mga pag-ampo” aron makapakita kitag “mga buhat sa panggawi ug mga buhat sa diyosnong pagkamahinalaron” samtang nagpaabot sa adlaw ni Jehova. (2 Ped. 3:11, 12) Sa ingon, makita sa atong pagkinabuhi nga kita pabiling nagmata sa espirituwal ug nagtuo gayod nga hapit nang taposon kining daotang sistema. Busa hinaot nga kita ‘mag-ampo nga walay-hunong.’ (1 Tes. 5:17) Sama kang Jesus, mangita kitag lugar nga inusarang makaampo. Kon mogahin kitag taas nga panahon sa pag-ampo, mas masuod kita kang Jehova. (Sant. 4:7, 8) Pagkanindot niana nga panalangin!

18 Ang Kasulatan nag-ingon: “Sa mga adlaw sa iyang pagkaunodnon si Kristo naghimog mga pangamuyo ug mga pangaliya usab ngadto sa Usa nga arang makaluwas kaniya gikan sa kamatayon, uban ang makusog nga mga pagtuaw ug mga luha, ug gidungog siya nga may pag-uyon tungod sa iyang diyosnong kahadlok.” (Heb. 5:7) Si Jesus nangamuyo, nangaliya, ug nagmatinumanon sa Diyos hangtod sa iyang kamatayon. Ingong resulta, gibanhaw ni Jehova ang iyang pinalanggang Anak ug gihatagag imortalidad sa langit. Kita usab makapabiling matinumanon sa atong langitnong Amahan bisag unsa pang tentasyon ug pagsulay ang moabot. Oo, atong madawat ang ganti nga kinabuhing walay kataposan kon kita “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo.”