Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Nobyembre 2013

Mga Magbalantay, Sundoga ang Dakong Magbalantay

Mga Magbalantay, Sundoga ang Dakong Magbalantay

“Si Kristo nag-antos alang kaninyo, nga nagbilin kaninyog sulondan aron kamo managsunod pag-ayo sa iyang mga tunob.”1 PED. 2:21.

1, 2. (a) Unsay resulta kon atimanon pag-ayo ang mga karnero? (b) Nganong daghan sa panahon ni Jesus ang samag mga karnero nga walay magbalantay?

ANG mga karnero himsog kon ang magbalantay magpakitag dakong interes sa kaayohan sa iyang panon. Sumala sa usa ka libro sa pagpamuhig karnero, “kon ang tawo igo rang magpasibsib sa iyang mga karnero ug dayon pasagdan kini, sulod sa pipila ka tuig daghan sa iyang mga karnero ang masakit ug dili na mapuslan.” Apan kon atimanon pag-ayo sa magbalantay ang iyang mga karnero, kini himsog.

2 Ang atensiyon ug paagi sa pag-atiman sa mga magbalantay sa matag karnero sa Diyos nga gipiyal kanila makaapektar sa espirituwal nga kahimsog sa tibuok kongregasyon. Tingali imong mahinumdoman nga si Jesus naluoy sa panon kay “sila pinanitan ug nagkatibuagsa sama sa mga karnero nga walay magbalantay.” (Mat. 9:36) Nganong kanay ilang kahimtang? Kay kadtong may responsabilidad sa pagtudlo kanila sa Balaod sa Diyos way kaluoy, estrikto, ug salingkapaw. Imbes tabangan ug atimanon ang mga membro sa ilang panon, ang relihiyosong mga lider sa Israel nagbutang ug “bug-at nga mga luwan” sa ilang mga abaga.Mat. 23:4.

3. Unsay angayng hinumdoman sa mga ansiyano samtang mag-atiman sa mga karnero?

3 Busa ang Kristohanong mga magbalantay karon—ang tinudlong mga ansiyano—dunay bug-at nga responsabilidad. Ang mga karnero nga ilang giatiman iya ni Jehova ug ni Jesus, nga nagpaila sa iyang kaugalingon ingong “ang maayong magbalantay.” (Juan 10:11) Ang mga karnero “gipalit na sa usa ka bili,” nga gibayran ni Jesus sa iyang “bililhong dugo.” (1 Cor. 6:20; 1 Ped. 1:18, 19) Gimahal niya pag-ayo ang mga karnero maong kinabubut-on niyang gihalad ang iyang kinabuhi alang kanila. Angayng  hinumdoman kanunay sa mga ansiyano nga sila maoy luyo-luyong mga magbalantay, ubos sa pagdumala sa mahigugmaong Anak sa Diyos, si Jesu-Kristo, ang “dakong magbalantay sa mga karnero.”Heb. 13:20.

4. Unsay hisgotan niining artikuloha?

4 Nan, sa unsang paagi ang Kristohanong mga magbalantay magtratar sa mga karnero? Ang mga membro sa kongregasyon giawhag nga ‘magmasinugtanon sa mga nagapanguna’ kanila. Sa baylo, ang mga ansiyano gitambagan nga dili ‘magharihari sa panulondon sa Diyos.’ (Heb. 13:17; basaha ang 1 Pedro 5:2, 3.) Busa, sa unsang paagi ang mga ansiyano makapanguna sa panon nga dili magharihari kanila? Sa laing pagkasulti, unsaon nila pag-atiman ang panginahanglan sa mga karnero nga dili molapas sa awtoridad nga gihatag sa Diyos kanila?

“SA IYANG SABAKAN IYA SILANG KUGOSON”

5. Unsay gipakita sa Isaias 40:11 bahin kang Jehova?

5 Bahin kang Jehova, si propetang Isaias miingon: “Sama sa usa ka magbalantay sa hayop iyang bantayan ang iyang kaugalingong panon. Pinaagi sa iyang bukton iyang tapokon ang mga nating karnero; ug sa iyang sabakan iya silang kugoson. Kadtong mga nagapasuso iyang agakon uban ang pag-amping.” (Isa. 40:11) Gipakita niining tekstoha nga si Jehova may kahingawa sa naluya ug huyang nga mga membro sa kongregasyon. Maingon nga ang usa ka magbalantay nasayod sa panginahanglan sa matag karnero sa iyang panon ug andam mohatag niana, si Jehova nahibalo usab sa panginahanglan sa matag membro sa kongregasyon ug malipay sa pagtagana niana. Sama sa usa ka magbalantay nga magkugos sa bag-ong nahimugso nga karnero kon gikinahanglan, si Jehova—“ang Amahan sa malumong mga kaluoy”—motabang ug mohupay kanato panahon sa kalisdanan ug grabeng pagsulay.2 Cor. 1:3, 4.

6. Ingong espirituwal nga magbalantay, sa unsang paagi masundog sa usa ka ansiyano ang panig-ingnan ni Jehova?

6 Pagkamaayong leksiyon ang makat-onan sa espirituwal nga mga magbalantay gikan sa atong langitnong Amahan! Sama kang Jehova, kinahanglang alisto sila sa mga panginahanglan sa mga karnero. Kon ang mga ansiyano nahibalo sa ilang mga problema ug sa espesipikong mga panginahanglan nga angayng hatagan dayog pagtagad, sila makahatag sa gikinahanglang pagdasig ug pagpaluyo. (Prov. 27:23) Busa ang usa ka ansiyano kinahanglang makig-estorya ug mamati sa iyang mga isigkamagtutuo. Samtang nagtahod sa ilang pribasiya, hatagan niyag pagtagad ang iyang makita ug madungog sa kongregasyon ug mahigugmaong tabangan “kadtong mga maluya.”Buh. 20:35; 1 Tes. 4:11.

7. (a) Giunsa pagtratar ang mga karnero sa Diyos sa adlaw ni Ezequiel ug Jeremias? (b) Unsay atong makat-onan sa pagsalikway ni Jehova sa dili matinumanong mga magbalantay?

7 Tagda ang tinamdan sa mga magbalantay nga gihukman sa Diyos. Sa adlaw ni Ezequiel ug Jeremias, gisalikway ni Jehova kadtong wala mag-atiman sa iyang karnero. Kon walay magbalantay, ang mga karnero dali rang matukob ug magkatibulaag. Imbes pakan-on sa maong mga magbalantay ang mga karnero, sila nagpahimulos kanila ug “nagpakaon sa ilang kaugalingon.” (Ezeq. 34:7-10; Jer. 23:1) Sa susamang mga rason, gisalikway sa Diyos ang mga lider sa Kakristiyanohan. Apan gipasiugda usab niini nga importante gayong hatagan sa mga ansiyano ang panon ni Jehova ug husto ug mahigugmaong atensiyon.

“AKO NAGTAGANA UG SUMBANAN ALANG KANINYO”

8. Sa unsang paagi si Jesus maayo kaayong panig-ingnan sa pagtul-id ug sayop nga mga tinamdan?

8 Tungod sa pagkadili-hingpit, ang ubang karnero sa Diyos basin dili dayon makasabot  kon unsay gidahom ni Jehova kanila. Sila tingali modesisyon nga dili uyon sa tambag sa Kasulatan. O kaha makita sa ilang panggawi nga sila dili hamtong sa espirituwal. Unsay angayng reaksiyon sa mga ansiyano? Angay nilang sundogon ang pagkamapailobon ni Jesus sa iyang mga tinun-an dihang sila naglalis kon kinsa kanila ang mahimong labing dako sa Gingharian. Imbes mawad-ag pailob, si Jesus padayong nagtudlo sa iyang mga tinun-an ug mahigugmaong nagtambag kanila nga magpaubos. (Luc. 9:46-48; 22:24-27) Pinaagi sa paghugas sa ilang mga tiil, si Jesus nagtudlo kanila nga magpaubos, hiyas nga angayng ipakita sa Kristohanong mga magtatan-aw.Basaha ang Juan 13:12-15; 1 Ped. 2:21.

9. Unsang tinamdan ang gidasig ni Jesus sa iyang mga tinun-an?

9 Lahi ang panglantaw ni Jesus sa papel sa espirituwal nga mga magbalantay kay sa gipakita kas-a ni Santiago ug Juan. Kining duha ka apostol nangayog prominenteng posisyon sa Gingharian. Apan gitul-id ni Jesus ang ilang tinamdan, nga miingon: “Nasayod kamo nga ang mga namunoan niining kalibotana nagpahawud-hawod ug ang mga kadagkoan hangol ug gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kon usa kaninyo gustong ilhon nga dako kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan.” (Mat. 20:25, 26, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Kinahanglang suklan sa mga apostoles ang tendensiya nga ‘magharihari,’ o ‘maghawud-hawod,’ sa ilang mga kauban.

10. Unsay buot ni Jesus nga pagtratar sa mga ansiyano nganha sa panon, ug unsang ehemplo ang gipakita ni Pablo?

10 Gidahom ni Jesus nga sundogon sa mga ansiyano ang iyang paagi sa pagtratar sa panon. Sila angayng andam moalagad sa ilang mga igsoon, ug dili mogawi ingong mga agalon. Si apostol Pablo mapainubsanon, kay siya miingon sa mga ansiyano sa kongregasyon sa Efeso: “Kamo nahibalo pag-ayo kon sa unsang paagi ako nakig-uban kaninyo sa tibuok panahon sukad pa sa unang adlaw nga ako mitunob sa distrito sa Asia, nga nagpaulipon ako sa Ginoo uban ang tumang pagpaubos sa hunahuna.” Buot sa apostol nga ang maong mga ansiyano sinsero ug mapainubsanong motabang sa uban. Siya miingon: “Sa tanang butang gipasundayag ko kaninyo nga pinaagi sa ingon nga paghago kinahanglang inyong abagan kadtong mga maluya.” (Buh. 20:18, 19, 35) Giingnan ni Pablo ang mga taga-Corinto nga dili siya agalon sa ilang pagtuo, kondili usa ka mapainubsanong isigkamagbubuhat alang sa ilang kalipay. (2 Cor. 1:24) Si Pablo maoy maayong ehemplo sa mga ansiyano karon sa pagpaubos ug pagkakugihan.

‘HUGOT NGA MANGUPOT SA KASALIGANG PULONG’

11, 12. Sa unsang paagi matabangan sa ansiyano ang usa ka igsoon sa paghimog desisyon?

11 Ang usa ka ansiyano angayng ‘hugot nga mangupot sa kasaligang pulong kon bahin sa iyang arte sa pagpanudlo.’ (Tito 1:9) Apan himoon niya kini “sa espiritu sa kalumo.” (Gal. 6:1) Imbes pugson ang mga igsoon sa paglihok sa usa ka partikular nga paagi, ang maayong magbalantay maningkamot sa pagtandog sa ilang kasingkasing. Mahimong ipasiugda sa ansiyano ang mga prinsipyo sa Bibliya nga angayng konsiderahon sa igsoon dihang mohimog importanteng desisyon. Mahimong hisgotan usab sa ansiyano ang mga artikulo nga haom sa kahimtang sa igsoon. Mahimo usab niyang awhagon ang igsoon nga palandongon kon sa unsang paagi ang lainlaing kapilian makaapektar sa iyang relasyon kang Jehova. Mahimong ipahinumdom sa ansiyano kaniya nga importante kaayong mag-ampo sa Diyos alang sa giya sa dili pa modesisyon. (Prov. 3:5, 6) Dayon, pasagdan sa ansiyano ang igsoon sa paghimog kaugalingong desisyon.Roma 14:1-4.

 12 Ang Kasulatan mao lamang ang basehanan sa Kristohanong mga magtatan-aw sa paghatag ug giya. Busa importante nga hanas silang mogamit sa Bibliya ug kanunayng ibase niana ang ilang tambag. Sa ingon, malikayan sa mga ansiyano nga mag-abuso sa ilang awtoridad. Sila maoy luyo-luyong mga magbalantay lamang. Ug ang matag membro sa kongregasyon maoy manubag kang Jehova ug kang Jesus sa mga desisyon nga iyang himoon.Gal. 6:5, 7, 8.

‘MGA PANIG-INGNAN SA PANON’

Ang mga ansiyano motabang sa ilang pamilya sa pagpangandam alang sa ministeryo (Tan-awa ang parapo 13)

13, 14. Sa unsang mga paagi ang usa ka ansiyano angayng magpakitag maayong panig-ingnan sa panon?

13 Human magtambag sa mga ansiyano nga dili ‘magharihari’ sa ilang mga igsoon, gidasig sila ni Pedro nga ‘mahimong mga panig-ingnan sa panon.’ (1 Ped. 5:3) Sa unsang paagi ang usa ka ansiyano mahimong panig-ingnan sa panon? Tagda ang duha ka kuwalipikasyon nga angayng batonan niadtong ‘nagapangab-ot sa katungdanan sa pagkamagtatan-aw.’ Siya kinahanglang “maayog panghunahuna” ug “nagdumala sa iyang kaugalingong panimalay sa maayong paagi.” Kon ang ansiyano minyo, siya kinahanglang maayong modumala sa iyang pamilya, kay “sa pagkatinuod kon si bisan kinsa dili makamao sa pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pag-atiman sa kongregasyon sa Diyos?” (1 Tim. 3:1, 2, 4, 5) Aron mokuwalipikar sa katungdanan sa pagkamagtatan-aw, ang usa kinahanglang maayog panghunahuna, sa ato pa, nakasabot pag-ayo sa mga prinsipyo sa Bibliya ug nahibalo kon unsaon kana pagpadapat sa iyang kinabuhi. Siya kalmado bisan sa lisod nga mga kahimtang ug dili madalidalion sa paghimog desisyon. Kon kining mga hiyasa anaa sa mga ansiyano, ang mga igsoon mosalig kanila.

14 Sama kang Jesus, ang mga ansiyano angayng maayong panig-ingnan sa mga igsoon sa ilang pagpanguna sa pagsangyaw. Ang pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian maoy importanteng bahin sa buluhaton ni Jesus sa yuta. Gipakita niya sa iyang mga tinun-an kon unsaon kini paghimo. (Mar. 1:38; Luc. 8:1) Sa atong panahon, makapadasig kaayo sa mga magmamantala nga makauban ang mga ansiyano sa pagsangyaw. Ilang makita ang kasibot sa mga ansiyano niining importanteng buluhaton ug makakat-on sa ilang paagi sa pagsangyaw. Kon ang mga magtatan-aw masiboton ug determinadong magsangyaw sa maayong balita bisag puliki, kini makadasig sa tibuok kongregasyon nga magmasiboton usab. Ang mga ansiyano makapakita usab ug maayong panig-ingnan pinaagi sa pagpangandam ug pagpakigbahin sa tigom ug sa ubang buluhaton sa kongregasyon, sama sa paghinlo ug pagmentinar sa Kingdom Hall.Efe. 5:15, 16; basaha ang Hebreohanon 13:7.

Ang mga magtatan-aw magpakitag maayong panig-ingnan sa pagsangyaw (Tan-awa ang parapo 14)

“BULIGI ANG MGA MALUYA”

15. Unsa ang pipila ka rason kon nganong mag-shepherding ang mga ansiyano?

15 Ang maayong magbalantay alisto sa pagtabang sa karnero nga nasamdan o nasakit. Sa susama, ang mga ansiyano kinahanglang  molihok dayon sa pagtabang niadtong nag-antos o nagkinahanglag espirituwal nga tabang. Ang mga tigulang ug masakiton mahimong nagkinahanglag tabang sa ilang pisikal nga panginahanglan, apan mas gikinahanglan nila ang espirituwal nga tabang ug pagdasig. (1 Tes. 5:14) Ang mga batan-on tingali nagsagubang ug kalisdanan, sama sa pagsukol sa “tinguha nga iya sa pagkabatan-on.” (2 Tim. 2:22) Busa ang pag-shepherding naglangkit ug pagduaw sa mga membro sa kongregasyon matag karon ug unya aron masabtan ang ilang situwasyon ug makahatag kanilag pagdasig gikan sa Bibliya. Kon molihok dayon ang mga ansiyano, daghang problema ang masulbad sa dili pa kini modako.

16. Unsay himoon sa mga ansiyano kon ang usa ka igsoon nagkinahanglag espirituwal nga tabang?

16 Komosta kon ang problema sa usa ka membro sa kongregasyon nagpameligro sa iyang espirituwalidad? “Aduna bay masakiton kaninyo?” nangutana ang magsusulat sa Bibliya nga si Santiago. “Magpatawag siyag mga ansiyano sa kongregasyon, ug paampoa sila alang kaniya, nga maghaplas kaniya ug lana sa ngalan ni Jehova. Ug ang pag-ampo sa pagtuo mag-ayo sa usa nga naluya, ug si Jehova magbangon kaniya. Dugang pa, kon siya nakasala, siya pagapasayloon.” (Sant. 5:14, 15) Bisag ang nagmasakiton sa espirituwal dili ‘magpatawag ug mga ansiyano,’ sila kinahanglang motabang dayon kaniya dihang mahibalo sila sa iyang situwasyon. Dihang ang mga ansiyano mag-ampo uban sa mga igsoon, mag-ampo alang kanila, ug magpaluyo kanila panahon sa kalisdanan, ilang mahupay ug madasig kadtong ubos sa ilang pag-atiman.Basaha ang Isaias 32:1, 2.

17. Unsay resulta kon sundogon sa mga ansiyano ang “dakong magbalantay”?

17 Sa tanan nilang ginahimo sa organisasyon ni Jehova, ang Kristohanong mga magbalantay naningkamot sa pagsundog sa “dakong magbalantay,” si Jesu-Kristo. Tungod sa espirituwal nga tabang niining responsableng mga brader, ang panon nakabenepisyo gayod ug padayong nag-uswag. Tungod niining tanan, kita mapasalamaton ug mapalihok sa pagdayeg sa atong kinalabwang Magbalantay, si Jehova.