Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Oktubre 2013

“Magpaulipon Kang Jehova”

“Magpaulipon Kang Jehova”

“Ayaw paglangaylangay sa inyong buluhaton. . . . Magpaulipon kang Jehova.”—ROMA 12:11.

1. Unsay hunahuna sa kadaghanan bahin sa pagkaulipon, ug sa unsang paagi lahi ang pagkaulipon nga gidasig sa Roma 12:11?

ANG pagkaulipon sa mga Kristohanon lahi kaayo nianang gihunahuna sa kadaghanan. Para nila, ang usa ka ulipon gidominar, gidaogdaog, ug gimaltratar. Apan ang inspiradong Pulong sa Diyos naghisgot ug matang sa pagkaulipon diin ang usa andam moalagad sa usa ka mahigugmaong Agalon. Gani, dihang gitambagan ni apostol Pablo ang unang siglong mga Kristohanon nga “magpaulipon kang Jehova,” siya nagdasig kanila sa paghimog sagradong pag-alagad nga gipalihok sa ilang gugma sa Diyos. (Roma 12:11) Unsay nalangkit niining matanga sa pagkaulipon? Sa unsang paagi nato malikayan nga mahimong ulipon ni Satanas ug sa iyang kalibotan? Ug unsay mga ganti sa matinumanong pag-alagad ingong ulipon ni Jehova?

“GIHIGUGMA KO GAYOD ANG AKONG AGALON”

2. (a) Nganong balibaran sa usa ka Israelinhong ulipon ang kahigayonan nga mahimong gawasnon? (b) Unsay gipakita sa kinabubut-ong pagpatusok sa ulipon sa iyang dalunggan?

2 Sa Balaod nga gihatag sa Diyos sa Israel, atong makat-onan kon unsang matanga sa pagkaulipon ang gisugo ni Jehova. Ang Hebreohanong ulipon hatagag kagawasan sa ikapitong tuig sa iyang pagkaulipon. (Ex. 21:2) Apan kon ang ulipon nahigugma gayod sa iyang agalon ug gustong magpadayon sa pag-alagad kaniya, si Jehova naghatag ug talagsaong probisyon. Ang agalon magdala sa iyang ulipon ngadto sa pultahan o sa poste sa pultahan ug magtusok sa iyang dalunggan pinaagig hilihod. (Ex. 21:5, 6) Makapainteres nga nalangkit ang dalunggan niini nga kahikayan. Sa Hebreohanong pinulongan, ang ideya sa pagkamasinugtanon nalangkit sa pagpamati. Pinaagi sa pagpatusok sa iyang dalunggan, gipakita sa ulipon nga gusto niyang padayong mag-alagad nga masinugtanon sa iyang agalon. Kini motabang nato sa pag-apresyar kon unsay nalangkit sa atong dedikasyon kang Jehova—ang kinabubut-ong pagsugot sa Diyos tungod sa atong gugma Kaniya.

3. Unsay basehanan sa atong dedikasyon sa Diyos?

3 Una kita nagpabawtismo, midesisyon na kita nga mag-alagad  kang Jehova, o magpaulipon kaniya. Atong gidedikar ang atong kinabuhi kay buot natong sugton si Jehova ug buhaton ang iyang kabubut-on. Walay nagpugos nato sa pagbuhat niana. Gani, bisan ang mga batan-on nagpabawtismo kay sila personal nga nagdedikar sa ilang kinabuhi kang Jehova, dili lang aron pahimut-an ang ilang mga ginikanan. Ang basehanan sa Kristohanong dedikasyon mao ang atong gugma sa langitnong Agalon, si Jehova. “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos,” misulat si apostol Juan, “nga atong bantayan ang iyang mga sugo.”—1 Juan 5:3.

MAY KAGAWASAN BISAG MGA ULIPON

4. Unsay gikinahanglan aron mahimo kitang “mga ulipon sa pagkamatarong”?

4 Mapasalamaton kaayo kita kang Jehova nga iyang gitagana ang atong gikinahanglan aron mahimong iyang ulipon! Ang atong pagtuo sa halad lukat ni Kristo nagpahigawas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala. Bisag dili pa hingpit, kinabubut-on kitang nagpasakop sa awtoridad ni Jehova ug ni Jesus. Gipatin-aw kini ni Pablo diha sa usa sa iyang inspiradong mga sulat: “Isipa gayod ang inyong kaugalingon nga patay labot sa sala apan buhi labot sa Diyos pinaagi kang Kristo Jesus.” Dayon siya nagpasidaan: “Wala ba kamo mahibalo nga kon kamo magpadayon sa pagtugyan sa inyong kaugalingon kang bisan kinsa ingong mga ulipon sa pagsugot kaniya, kamo mga ulipon niya tungod kay kamo nagasugot kaniya, sa sala man nga mosangpot sa kamatayon o sa pagkamasinugtanon nga mosangpot sa pagkamatarong? Apan salamat sa Diyos nga kamo kanhi mga ulipon sa sala apan nagmasinugtanon kamo gikan sa kasingkasing sa dagway sa pagtulon-an nga niana kamo gitugyan. Oo, sanglit kamo gipagawas na gikan sa sala, kamo nahimong mga ulipon sa pagkamatarong.” (Roma 6:11, 16-18) Matikdi nga gihisgotan sa apostol ang ‘pagkamasinugtanon gikan sa kasingkasing.’ Busa ang atong dedikasyon kang Jehova naghimo kanato nga “mga ulipon sa pagkamatarong.”

5. Unsang pagpakigbugno ang giatubang natong tanan, ug ngano?

5 Apan dunay mga babag nga angayng buntogon aron matuman ang atong dedikasyon. Kita dunay duha ka pagpakigbugno. Ang una mao ang atong pagkadili-hingpit, nga gipakigbisogan usab ni Pablo. Siya misulat: “Nahimuot gayod ako sa balaod sa Diyos sumala sa akong pagkatawo sa sulod, apan nakita ko sa akong mga sangkap ang laing balaod nga nakigbugno batok sa balaod sa akong hunahuna ug nagbihag kanako ngadto sa balaod sa sala nga ania sa akong mga sangkap.” (Roma 7:22, 23) Kay dili hingpit, padayon kitang nakigbugno batok sa atong unodnong mga tinguha. Si apostol Pedro nag-awhag kanato: “Manig-ingon sa mga tawong may kagawasan, apan hupti ang inyong kagawasan, dili ingong takoban sa pagkadaotan, kondili ingong mga ulipon sa Diyos.”—1 Ped. 2:16.

6, 7. Sa unsang paagi gihimo ni Satanas nga madanihon ang kalibotan?

6 Ikaduha, kita nakigbugno batok niining kalibotan nga ilalom sa impluwensiya sa mga demonyo. Si Satanas, ang magmamando sa kalibotan, naggamit sa tanan niyang hinagiban sa pagdaot sa atong pagkamaunongon kang Jehova ug kang Jesus. Gusto niya nga himoon kitang iyang mga ulipon pinaagi sa pagtental kanato nga mahimong bahin sa iyang kalibotan. (Basaha ang Efeso 6:11, 12.) Usa ka paagi ni Satanas mao ang paghimo sa iyang kalibotan nga madanihon. Si apostol Juan nagpasidaan: “Kon adunay mahigugma sa kalibotan, ang gugma sa Amahan wala diha kaniya; tungod kay ang tanan nga anaa sa kalibotan—ang tinguha sa unod ug ang tinguha sa mga mata ug ang mapagawalong pagpasundayag sa mga kahinguhaan sa kinabuhi sa usa—wala magagikan sa Amahan, apan nagagikan sa kalibotan.”—1 Juan 2:15, 16.

7 Ang tinguha nga madato kaylap sa kalibotan. Gipatuo ni Satanas nga magmalipayon ang tawo kon daghan siyag kuwarta. Midaghan ang mga shopping mall. Gipasiugda sa mga advertisement ang estilo sa kinabuhi nga  nakapokus sa materyal nga mga butang ug sa paglingawlingaw. Ang mga travel agency nagtanyag ug mga bakasyon sa nindot nga mga lugar, nga sagad kauban ang mga tawong may kalibotanong panglantaw. Oo, ang tanan sa atong palibot nagdani kanato sa pagbaton ug “mas maayong” kinabuhi—apan sagad sumala sa sukdanan sa kalibotan.

8, 9. Unsang dakong kapeligrohan ang anaa sa kalibotan, ug ngano?

8 Bahin sa mga Kristohanon sa unang siglo nga nagsagop sa kalibotanong panglantaw, si Pedro nagpasidaan: “Ilang giisip ang maluhong pagkinabuhi sa maadlaw nga usa ka kalipayan. Sila maoy mga buling ug mga lama, nga nagpatuyang sa pagkalipay sa ilang malimbongong mga pagtulon-an samtang nangombira uban kaninyo. Kay sila nagsultig hinambog nga mga pulong nga walay kapuslanan, ug pinaagi sa mga tinguha sa unod ug pinaagi sa malaw-ayng mga pamatasan sila naghaylo kanilang bag-o pang nakalingkawas gikan sa mga tawo nga nagagawi diha sa kasaypanan. Samtang sila nagsaad kanila ug kagawasan, sila mismo maoy mga ulipon sa pagkadunot. Kay si bisan kinsa nga mabuntog sa lain maulipon niini niya.”—2 Ped. 2:13, 18, 19.

9 Ang pagtagbaw sa “tinguha sa mga mata” dili magpahigawas sa usa ka tawo. Hinuon, siya nahimong ulipon sa dili makitang agalon niining kalibotana, si Satanas nga Yawa. (1 Juan 5:19) Peligroso kaayo nga mahimong ulipon sa materyalismo kay lisod makalingkawas niana.

MAKAPALIPAY UG MAKAHULOGANONG KARERA

10, 11. Kinsa karon ang paboritong puntirya ni Satanas, ug sa unsang paagi ang edukasyon sa kalibotan makapalisod kanila?

10 Sama sa iyang gihimo didto sa Eden, gipuntirya ni Satanas karon kadtong kulang ug kasinatian. Paborito niyang puntirya ang mga batan-on. Si Satanas dili malipay dihang ang usa ka batan-on, o si bisan kinsa, kinabubut-ong magpaulipon kang Jehova. Gusto sa kaaway sa Diyos nga daoton ang debosyon ug pagkamaunongon sa tanang dedikadong alagad ni Jehova.

11 Atong balikan ang ulipon nga nagpatusok sa iyang dalunggan. Seguradong temporaryo siyang nasakitan; apan nawala ra kini, nga nagbilin ug permanenteng ilhanan sa iyang pagkaulipon. Sa susama, dili sayon o sakit pa gani alang sa usa ka batan-on nga magkinabuhing lahi sa iyang mga kaedad. Gipasiugda ni Satanas nga ang karera sa kalibotan makahatag ug tinuod nga katuyoan sa kinabuhi. Apan angayng hinumdoman sa mga Kristohanon nga importante ang pagtagbaw sa espirituwal nga panginahanglan. Si Jesus miingon: “Malipayon kadtong mahunahunaon  sa ilang espirituwal nga panginahanglan.” (Mat. 5:3) Ang mga Kristohanon nagdedikar sa ilang kinabuhi sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos, dili kang Satanas. Nalipay sila sa balaod ni Jehova, ug namalandong niini adlaw ug gabii. (Basaha ang Salmo 1:1-3.) Sa kasukwahi, ang mga kurso sa kolehiyo karon makahurot sa panahon nga angay untang igahin sa usa ka alagad ni Jehova sa pagpamalandong ug sa pagtagbaw sa iyang espirituwal nga panginahanglan.

12. Unsang pagpili ang giatubang sa daghang batan-on karon?

12 Mahimong lisod-lisoron sa kalibotanong agalon ang kinabuhi sa usa ka Kristohanong ulipon. Sa iyang unang sulat sa Corinto, si Pablo nangutana: “Gitawag ka ba sa dihang ikaw usa ka ulipon?” Dayon siya nagtambag kanila: “Ayaw tugoti nga kini magpabalaka kanimo; apan kon ikaw mahimong gawasnon usab, mas maayong pahimuslan nimo ang kahigayonan.” (1 Cor. 7:21) Daghan ang gustong mahigawas sa pagkaulipon. Sa daghang lugar karon, ang mga batan-on obligadong moeskuyla hangtod sa usa ka partikular nga edad. Human niana, ang mga estudyante makapili kon mokuha silag dugang edukasyon o dili. Ang pagkuhag taas nga edukasyon aron makabatog karera niining kalibotana makababag sa usa sa pagsulod sa bug-os panahong pag-alagad.—Basaha ang 1 Corinto 7:23.

Kang kinsa ka magpaulipon?

TAAS NGA EDUKASYON O ANG KINATAS-ANG EDUKASYON?

13. Unsang edukasyon ang mas makahatag ug benepisyo sa mga alagad ni Jehova?

13 Gipasidan-an ni Pablo ang mga Kristohanon sa Colosas: “Pagbantay kamo: basin adunay modagit kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug walay-pulos nga panglimbong sumala sa tradisyon sa mga tawo, sumala sa paninugdang mga butang sa kalibotan ug dili sumala kang Kristo.” (Col. 2:8) Daghang magtutudlo nagtudlog “pilosopiya ug walay-pulos nga panglimbong sumala sa tradisyon sa mga tawo.” Ang taas nga edukasyon, nga sagad naglakip niini nga mga pagtulon-an, wala kanunay magtudlo sa mga estudyante ug mga kahanas (practical skills), mao nga sila dili andam sa mga realidad sa kinabuhi. Sa kasukwahi, ang mga alagad ni Jehova mopilig edukasyon nga motabang kanila sa pagbatog mga kahanas nga magpaarang kanila sa pagkinabuhing simple aron makaalagad sa Diyos. Ilang gipadapat ang tambag ni Pablo kang Timoteo: “Sa pagkatinuod, kini maoy usa ka paagi nga makaganansiyag dako, kining diyosnong pagkamahinalaron inubanan sa pagkakontento. Busa, kon kita adunay makaon ug ikabesti, kita magmakontento na niining mga butanga.” (1 Tim. 6:6, 8) Imbes mokuhag mga kurso aron mahimong titulado, ang matuod nga mga Kristohanon  nagpokus sa pagpakigbahin sa ministeryo kutob sa maarangan aron tabangan ang uban nga mahimong tinun-an ni Kristo.—Basaha ang 2 Corinto 3:1-3.

14. Sumala sa Filipos 3:8, unsay panglantaw ni Pablo sa iyang pribilehiyo ingong ulipon sa Diyos ug ni Kristo?

14 Tagda ang panig-ingnan ni apostol Pablo. Siya gitudloan ni Gamaliel, usa ka magtutudlo sa Hudiyohanong Balaod. Ang edukasyon nga nadawat ni Pablo ikatandi sa edukasyon sa unibersidad karon. Apan unsay panglantaw ni Pablo niini kon itandi sa iyang pribilehiyo ingong ulipon sa Diyos ug ni Kristo? Siya misulat: “Giisip ko . . . ang tanang butang nga kapildihan tungod sa pagkalabaw ug bili sa kahibalo ni Kristo Jesus nga akong Ginoo.” Dayon siya midugang: “Tungod kaniya nadawat ko ang kapildihan sa tanang butang ug giisip kini nga mga basura, aron akong maangkon si Kristo.” (Filip. 3:8) Kana nga panglantaw motabang sa batan-ong mga Kristohanon ug sa ilang mahinadlokon sa Diyos nga mga ginikanan sa paghimog maalamong pagpili labot sa edukasyon. (Tan-awa ang mga hulagway.)

MAKABENEPISYO KA SA KINATAS-ANG EDUKASYON

15, 16. Unsang edukasyon ang gitagana sa organisasyon ni Jehova, ug unsay katuyoan niini?

15 Unsay situwasyon diha sa daghang unibersidad? Usahay diha magsugod ang mga protesta batok sa gobyerno ug sa ubang awtoridad. (Efe. 2:2) Sa kasukwahi, ang organisasyon ni Jehova nagtagana sa kinatas-ang matang sa edukasyon diha sa malinawong Kristohanong kongregasyon. Kada semana, matag usa kanato may kahigayonang makabenepisyo sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo. May espesyal nga mga tunghaan usab alang sa mga dili minyong payunir nga brader (Bible School for Single Brothers) ug sa mga magtiayong payunir (Bible School for Christian Couples). Ang teokratikanhong edukasyon motabang kanato nga magmasinugtanon kang Jehova, ang atong langitnong Agalon.

16 Kita makakuhag dagayang espirituwal nga bahandi gikan sa Watch Tower Publications Index o sa Watchtower Library sa CD-ROM. Ang pangunang katuyoan niini nga edukasyon mao ang pagsimba kang Jehova. Kini magtudlo kanato kon sa unsang paagi tabangan ang uban nga mapasig-uli sa Diyos. (2 Cor. 5:20) Sa baylo, kana magtabang kanila sa pagtudlo sa uban.—2 Tim. 2:2.

ANG GANTI SA ULIPON

17. Unsay mga ganti sa pagpili sa kinatas-ang edukasyon?

17 Sa ilustrasyon ni Jesus sa mga talanton, ang duha ka matinumanong ulipon nakadawat ug komendasyon ug nakaambit sa kalipay sa agalon dihang gihatagan silag dugang buluhaton. (Basaha ang Mateo 25:21, 23.) Kon atong pilion ang kinatas-ang edukasyon karon, kini mohatag kanatog kalipay ug mga benepisyo. Kanay kasinatian ni Michael. Kay maayo kaayo sa klase, gipatawag siya sa iyang mga magtutudlo aron hisgotan ang mga posibilidad nga makaeskuyla siya sa unibersidad. Sa ilang katingala, mas gipili ni Michael nga mokuhag bokasyonal nga kurso, nga sa ulahi nakasuportar sa iyang pagpayunir. Nagmahay ba siya sa iyang desisyon? “Walay makalabaw sa teokratikanhong edukasyon nga akong nadawat ingong payunir ug karon ingong ansiyano sa kongregasyon,” matod niya. “Ang mga panalangin ug pribilehiyo nga akong nabatonan dili ikabaylo sa kuwarta nga ako untang kitaon. Nalipay gyod ko nga wala ko mokuhag taas nga edukasyon.”

18. Nganong gipili nimo ang kinatas-ang edukasyon?

18 Ang kinatas-ang edukasyon nagtudlo kanato sa kabubut-on sa Diyos ug nagtabang kanato nga magpaulipon kang Jehova. Kini naghatag kanatog kahigayonan nga ‘mapahigawas gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot’ ug sa ulahi makabaton sa “mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos.” (Roma 8:21) Labaw sa tanan, kini ang labing maayong paagi nga atong ikapakita nga gihigugma gayod nato ang atong Agalon, si Jehova.—Ex. 21:5.