Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Oktubre 2013

 SUGILANON SA KINABUHI

Gipanalanginan kay Misalig Kang Jehova

Gipanalanginan kay Misalig Kang Jehova

Usahay may mga hitabo sa atong kinabuhi nga wala nato dahoma, ug lisod pa ganing sagubangon. Apan panalanginan ni Jehova kadtong mosalig kaniya imbes sa ilang kaugalingong pagsabot. Kanay among nasinati sa akong asawa sa among taas ug malipayong kinabuhi. Niay mubong asoy sa among kinabuhi.

ANG akong mga ginikanan nagkaila sa 1919 nga kombensiyon sa Internasyonal nga mga Estudyante sa Bibliya sa Cedar Point, Ohio, U.S.A. Sila nagminyo usab nianang tuiga. Ako natawo sa 1922, ug ang akong igsoong si Paul natawo duha ka tuig sa ulahi. Ang akong asawa, si Grace, natawo sa 1930. Ang iyang ginikanan, si Roy ug Ruth Howell, nagdako ingong mga Estudyante sa Bibliya. Ang iyang mga apohan maoy mga Estudyante sa Bibliya usab ug mga higala ni Brader Charles Taze Russell.

Nagkaila mi ni Grace sa 1947, ug nagminyo sa Hulyo 16, 1949. Sa wala pa mi magminyo, prangka ming nag-estorya bahin sa among kaugmaon. Midesisyon mi nga mosulod sa bug-os panahong pag-alagad ug dili manganak. Pagka-Oktubre 1, 1950, kami nagpayunir. Dayon sa 1952, kami giasayn sa sirkitong buluhaton.

NAGAPANAWNG BULUHATON UG PAGBANSAY SA GILEAD

Gibati namo nga nagkinahanglan mig dakong tabang aron matuman kining bag-ong asaynment. Samtang nakakat-on ko gikan sa eksperyensiyadong mga brader, nangita pod kog motabang kang Grace. Miduol ko kang Marvin Holien, dugay na namong higala ug nagapanawng magtatan-aw kaniadto, ug miingon kaniya: “Bata pa si Grace ug kulag kasinatian. Duna ka bay ikarekomendar nga makabansay niya?” “Oo,” siya mitubag. “Si Edna Winkle dugay nang payunir ug siya makatabang gyod niya.” Sa ulahi, si Grace miingon bahin kang Edna: “Dili ko kulbaan dihang kauban nako siya sa pagpamalaybalay kay maayo siya motubag sa mga pagsupak ug gitudloan ko niya nga maminaw sa tagbalay aron mahibalo ko kon unsay angayng isulti. Dako kaayo siyag natabang nako!”

Gikan sa wala: Si Nathan Knorr, Malcolm Allen, Fred Rusk, Lyle Reusch, ug Andrew Wagner

Nag-alagad mi ni Grace sa duha ka sirkito sa Iowa, apil ang pipila ka bahin sa Minnesota ug South Dakota. Dayon gibalhin mi sa New York Circuit 1, nga naglakip sa Brooklyn ug Queens. Gibati gyod namo nga kulang kaayo  mig kasinatian. Sakop sa sirkito ang Brooklyn Heights Congregation, nga magtigom sa Kingdom Hall sa Bethel ug daghag eksperyensiyadong Bethelite. Human sa akong unang service talk sa maong kongregasyon, si Brader Nathan Knorr miduol nako ug miingon: “Malcolm, haom ang imong gihatag nga tambag namo. Hinumdomi, kon dili mi nimo hatagag malulotong tambag, diyutay ra ang imong ikatabang sa organisasyon. Maayo ang imong gibuhat, ug padayona kana.” Human sa tigom, gisulti ko kini kang Grace. Pag-uli sa among kuwarto sa Bethel, nanghilak mi tungod sa grabeng stress.

“Kon dili mi nimo hatagag malulotong tambag, diyutay ra ang imong ikatabang sa organisasyon. Maayo ang imong gibuhat, ug padayona kana”

Paglabay sa pipila ka bulan, kami gidapit nga moeskuyla sa ika-24 nga klase sa Gilead, nga mahuman sa Pebrero 1955. Sa wala pa mi moadto, giingnan mi nga kami bansayon dili aron mahimong misyonaryo. Hinuon, kini magtabang kanamo nga mahimong mas epektibo sa nagapanawng buluhaton. Nindot kaayo nga kasinatian ang pag-eskuyla sa Gilead ug kini nagtudlo kanamo nga magpaubos.

Si Fern ug George Couch ug kami ni Grace sa Gilead, 1954

Human sa Gilead, giasayn mi sa distritong buluhaton. Sakop sa among distrito ang Indiana, Michigan, ug Ohio. Dayon sa Disyembre 1955, nasorpresa mi sa sulat ni Brader Knorr: “Pagprangka ug isulti ang tinuod. Pahibaloa ko kon andam mong moanhi sa Bethel ug magpabilin dinhi . . . o kon andam mong modawat ug asaynment sa laing nasod human mag-alagad sa Bethel sa makadiyot. Buot sab kong mahibalo kon mas gusto ninyo ang distrito ug sirkitong buluhaton.” Mitubag mi nga malipay ming modawat sa bisan unsang asaynment nga ihatag kanamo. Dihadiha, gipareport mi sa Bethel!

MALIPAYONG MGA TUIG SA BETHEL

Ang akong malipayong mga tuig sa Bethel naglakip sa paghatag ug mga pakigpulong sa daghang dapit sa United States. Nakatabang ko sa pagbansay sa daghang batan-ong brader nga nakabaton sa ulahi ug dagkong responsabilidad sa organisasyon ni Jehova. Sa ulahi, nahimo kong sekretaryo ni Brader Knorr sa opisina nga nag-organisar sa buluhatong pagsangyaw sa tibuok kalibotan.

Nagtrabaho sa Service Department, 1956

Ilabinang makapalipay ang akong mga tuig sa Service Department. Nakauban nako si T. J. (Bud) Sullivan. Dugay siyang nag-alagad ingong overseer sa maong departamento. Apan daghan sab kog nakat-onan sa uban. Usa kanila si Fred Rusk, nga giasayn sa pagbansay kanako.  Malingaw kong mahinumdom dihang nangutana ko niya, “Fred, nganong daghan kag giusab sa uban nakong sulat?” Mikatawa siya, pero seryosong mitubag, “Malcolm, kon sa sulti lang, makapatin-aw kag dugang, pero sa sulat, ilabina kon gikan dinhi, kinahanglang tin-aw ug tukma kana kutob sa mahimo.” Dayon maluloton siyang miingon, “Ayawg kaluya—maayo ra ang imong trabaho, ug mohanas ka pa.”

Lainlain ang asaynment ni Grace sa Bethel, lakip niana ang paghinlo sa mga kuwarto. Lingaw siya sa iyang trabaho. Hangtod karon, dihang maestorya namo ang pipila ka brader nga batan-on pa niadtong panahona sa Bethel, mapahiyomon silang moingon kang Grace, “Maayo kaayo ang imong pagkatudlo nako sa paghipos ug higdaanan, ug nalipay kaayo si Mama.” Nalingaw sab si Grace sa pagtrabaho sa mga departamento sa Magazine, Correspondence, ug Tape Duplicating. Kay lainlain ang iyang asaynment, iyang naapresyar nga bisag unsay atong trabaho o bisan diin kita mag-alagad sa organisasyon ni Jehova, kana maoy pribilehiyo ug panalangin. Kana gihapon ang tinamdan ni Grace hangtod karon.

MGA KAUSABAN NGA AMONG GIHIMO

Sa mga 1975, ang tigulang namong mga ginikanan kinahanglan nang atimanon. Kinahanglan ming mohimog lisod nga desisyon. Dili mi gustong mobiya sa Bethel ug sa among minahal nga mga igsoon. Pero responsabilidad nako ang pag-atiman sa among mga ginikanan. Mao nga sa ulahi, migawas mi sa Bethel ug naglaom nga makabalik ra dihang mausab ang among kahimtang.

Aron matagan-an ang among kaugalingon sa pinansiyal, namaligya kog insyurans. Dili ko malimot sa giingon sa manedyer nga nagbansay nako: “Niini nga negosyo, kinahanglan kang moduaw sa mga tawo sa gabii. Mao nang orasa nga maestorya nimo sila. Wala nay mas importante pa kay sa pagduaw kanila kada gabii.” Mitubag ko, “Segurado kong nasulti nimo kana base sa imong eksperyensiya, ug gitahod ko kana. Pero duna pod koy mga responsabilidad sa espirituwal nga wala nako sukad pasagdi, ug dili ko gustong mahitabo kana. Motrabaho ko sa ubang gabii, pero kada Martes ug Huwebes sa gabii, kinahanglan kong motambong sa importante kaayong mga tigom.” Gipanalanginan gyod ko ni Jehova kay wala ko mopalta ug tigom para lang motrabaho.

Diha mi sa tupad sa akong mama dihang namatay siya sa nursing home sa Hulyo 1987. Miduol kang Grace ang head nurse ug miingon: “Mrs. Allen, pauli na ug pahulay. Nahibalo ang tanan nga wala nimo biyai ang imong ugangan. Nahimo na nimo ang tanan nimong maarangan.”

 Sa Disyembre 1987, miaplay mig balik sa Bethel, ang lugar nga among gimahal. Apan pipila lang ka adlaw, si Grace nadayagnos nga may kanser sa colon. Human maayo sa iyang operasyon, siya giingnan nga wala nay kanser. Pero nakadawat pod mig sulat gikan sa Bethel nga nagsugyot nga magpabilin mi sa among lokal nga kongregasyon. Determinado ming magpadayon sa among pag-alagad.

Sa ulahi, gitanyagan kog trabaho didto sa Texas. Midesisyon ming mobalhin kay makaayo namo ang medyo init nga klima, ug tinuod gyod. Mga 25 ka tuig na mi dinhi sa Texas, ug nasuod namo pag-ayo ang mapinanggaong mga igsoon.

MGA LEKSIYON NGA AMONG NAKAT-ONAN

Si Grace nakanser na sa colon ug sa thyroid, ug ning bag-o lang, na-breast cancer. Apan wala gyod siya moreklamo sa iyang kinabuhi o mokuwestiyon sa mga prinsipyo labot sa pagkaulo ug kooperasyon. Pirme siyang pangutan-on, “Unsay sekreto sa inyong malamposon ug malipayong panagtiayon?” Mohatag siyag upat ka rason: “Mag-best friend mi. Adlaw-adlaw ming mag-estoryahay. Ganahan ming magkuyog kanunay. Ug dili mi matulog nga suko sa usag usa.” Siyempre, magkabingkil pod mi usahay, pero magpinasayloay ra mi ug kalimtan na tanan—ug kana nakatabang gyod namo.

“Salig kanunay kang Jehova ug dawata kon unsay iyang gitugot”

Sa tanang pagsulay nga among nasinati, may maayong mga leksiyon ming nakat-onan:

  1. Salig kanunay kang Jehova ug dawata kon unsay iyang gitugot. Ayawg salig sa imong kaugalingong pagsabot.—Prov. 3:5, 6; Jer. 17:7.

  2. Magpagiya sa Pulong ni Jehova, bisan unsa pay problema. Importante ang pagsugot kang Jehova ug sa iyang mga balaod. Duha ray imong kapilian—magmasinugtanon o dili.—Roma 6:16; Heb. 4:12.

  3. Ang labing importante sa kinabuhi mao ang pagbaton ug maayong ngalan kang Jehova. Unaha ang pag-alagad kaniya, dili ang pagpangagpas ug materyal nga mga bahandi.—Prov. 28:20; Eccl. 7:1; Mat. 6:33, 34.

  4. Pag-ampo nga magmabungahon ka ug aktibo sa pag-alagad kang Jehova kutob sa imong maarangan. Pagpokus sa imong mahimo, dili sa imong dili mahimo.—Mat. 22:37; 2 Tim. 4:2.

  5. Ilha nga wala nay laing organisasyon nga gipanalanginan ug giuyonan ni Jehova.—Juan 6:68.

Kada usa namo ni Grace nag-alagad kang Jehova ug kapin sa 75 ka tuig, ug ingong magtiayon, sa halos 65 ka tuig. Sulod niana nga mga dekada, kami malipayon kaayong nag-alagad kang Jehova. Hinaot masinati sa tanang igsoon kon unsa ka malipayon ang kinabuhi kon mosalig sila kang Jehova.