Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Septiyembre 2013

Ang mga Pagtandi Makatabang Kanimo

Ang mga Pagtandi Makatabang Kanimo

Mouyon ka ba nga si Jesus mao ang labing dakong Magtutudlo nga nabuhi sukad sa yuta? Tingali gisundog nimo ang iyang pipila ka paagi sa pagtudlo, sama sa paggamit ug mga pangutana ug ilustrasyon. Apan namatikdan ba nimo nga kanunay siyang migamit ug mga pagtandi diha sa iyang pagpanudlo?

Daghan ang naggamit ug mga pagtandi dihang makig-estorya. Tingali wala ka kamatikod nga pirme usab nimo kanang gihimo. Basin ikaw miingon, “Ingon nila hinog na ang tanang prutas, pero hilaw pa man ning uban.” O, “Kaniadto maulawon siya nga bata, pero karon estoryador na.”

Niini nga mga pananglitan, maghisgot una kag usa ka ideya o butang nga tinuod; dayon mogamit kag pulong sama sa pero, apan, hinunoa, kondili, o sa laing bahin; ug unya himoon ang pagtandi pinaagi sa pagdugang ug impormasyon. Kon mosulti ka niining paagiha, natural kining paminawon ug masabtan sa uban ang imong punto.

Bisag dili komon sa pipila ka pinulongan o kultura ang pagtandi, angay natong makita ang kahinungdanon niini. Ngano? Kay anaay daghan niini sa inspiradong Pulong sa Diyos. Si Jesus kanunayng migamit ug mga pagtandi. Kini ang pipila: “Ang mga tawo magdagkot ug lampara ug magpahimutang niini, dili ilalom sa bukag nga sukdanan, kondili diha sa tangkawan.” “Ako mianhi, dili sa pagbungkag [sa Balaod], kondili sa pagtuman.” “Nadungog ninyo nga kini giingon, ‘Dili ka manapaw.’ Apan ako magaingon kaninyo nga ang matag usa nga magpadayon sa pagtan-aw sa usa ka babaye . . . ” “Kini giingon, ‘Mata alang sa mata ug ngipon alang sa ngipon.’ Bisan pa niana, ako magaingon kaninyo: Ayaw sukli siya nga daotan; apan si bisan kinsa nga mosagpa kanimo sa imong tuo nga aping, itahan mo usab kaniya ang pikas.”—Mat. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39.

Ang susamang mga pagtandi makita usab sa ubang basahon sa Bibliya. Kini makatabang kanimo nga masabtan ang usa ka punto o mapasiugda ang mas maayong paagi sa pagbuhat sa usa ka butang. Kon ikaw usa ka ginikanan, palandonga kini nga pagtandi: “Kamong mga amahan, ayaw palagota ang inyong mga anak, kondili magpadayon sa pagmatuto kanila sa disiplina ug sa pagdumala-sa-kaisipan ni Jehova.” (Efe. 6:4) Husto ra man gihapon kon yanong moingon si apostol Pablo nga ang usa ka amahan (o inahan) angayng magmatuto sa iyang anak sumala sa disiplina sa Diyos. Apan mas milutaw ang ideya dihang migamit siyag pagtandi nga ‘ayaw sila palagota kondili matutoa sila diha sa pagdumala sa kaisipan ni Jehova.’

Sa Efeso 6:12, si Pablo misulat: “Kita adunay pakigdumog, dili batok sa dugo ug unod, kondili batok sa . . . daotang mga puwersa nga espirituhanon sa langitnong mga dapit.” Kini nga pagtandi makatabang kanimo sa pagsabot nga duna kay seryoso kaayong pagpakigbugno. Kini dili batok sa tawo, kondili batok sa daotang mga espiritu.

 MAKABENEPISYO KA SA MGA PAGTANDI

Sa mao gihapong basahon sa Efeso, makakita ka pag daghang teksto diin migamit si Pablo ug mga pagtandi. Kon ato kanang palandongon, kana makatabang kanato nga makuha ang punto ni Pablo ug mas masabtan kon unsay angay natong buhaton.

Seguradong malingaw ug makabenepisyo ka sa pagkonsiderar sa tsart niini nga artikulo. Gipakita sa tsart ang pipila ka pagtandi diha sa Efeso kapitulo 4 ug 5. Samtang imong basahon ang matag usa niini, palandonga ang imong kinabuhi. Pangutan-a ang kaugalingon: ‘Unsa gyoy akong tinamdan? Unsay akong reaksiyon niini o sa susamang mga situwasyon? Sa tan-aw sa uban, asa kaha ko sa duha ka bahin sa pagtandi?’ Kon gipakita sa usa ka pagtandi nga duna kay angayng pauswagon, buhata kana. Sa ingon, makabenepisyo ka sa maong pagtandi.

O mahimo nimong gamiton ang tsart diha sa inyong pamilyahanong pagsimba. Una, mahimong basahon sa tanang membro sa pamilya ang mga pagtandi. Dayon, mahimong hisgotan sa usa ninyo ang unang bahin sa pagtandi ug isulti sa ubang membro ang ilang mahinumdomang punto nga gipasiugda sa ikaduhang bahin sa pagtandi. Pinaagi niana, mahimong makalingaw ang inyong panaghisgot kon unsaon nga mas bug-os mapadapat ang ikaduhang bahin. Oo, ang maong paagi sa pagtuon sa mga pagtandi makatabang sa mga bata ug edaran nga magpakitag Kristohanong panggawi sulod sa pamilya o sa ubang bahin sa kinabuhi.

Nahinumdom ka ba sa ikaduhang bahin sa pagtandi?

Samtang imong makita ang kahinungdanon sa pagtandi, mas dali na nimo kining mamatikdan diha sa Bibliya, ug imong makita nga dako kaayo kinig tabang sa imong ministeryo. Pananglitan, puwede kang moingon sa tagbalay: “Daghan ang nag-ingon nga ang tawo dunay imortal nga kalag, apan matikdi kon unsay giingon sa Pulong sa Diyos.” O kaha makapangutana ka sa imong Bible study: “Kadaghanan dinhi sa inyong lugar nagtuo nga ang Diyos ug si Jesus usa ra, pero unsay atong nabasa sa Bibliya? Ug unsay imong gituohan?”

Oo, ang Kasulatan naundan ug daghang pagtandi nga makatabang kanato sa paglakaw sa dalan sa Diyos. Ug magamit nato kini sa pagtabang sa uban nga mahibalo sa kamatuoran sa Bibliya.