“Maayo ang pag-awit ug mga pagdayeg sa atong Diyos.”—SAL. 147:1.

1, 2. (a) Unsay resulta kon kita maghunahuna ug mag-estorya bahin sa atong minahal? (Tan-awa ang hulagway niini nga panid.) (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan?

ANG paghunahuna ug pag-estorya bahin sa atong minahal magpalig-on sa atong relasyon kaniya. Tinuod usab kana sa atong relasyon kang Jehova nga Diyos. Niadtong magbalantay pa si David, kanunay siyang magsud-ong sa mga bituon sa langit ug mamalandong sa pagkakahibulongan sa Maglalalang. Siya misulat: “Sa dihang makakita ako sa imong mga langit, ang mga buhat sa imong mga tudlo, sa bulan ug sa mga bituon nga imong giandam, unsa ba ang may-kamatayong tawo nga ikaw nagahunahuna man kaniya, ug ang anak sa yutan-ong tawo nga ikaw nagaatiman man kaniya?” (Sal. 8:3, 4) Ug human hisgoti ni apostol Pablo ang kahibulongang paagi nga gituman ni Jehova ang iyang katuyoan labot sa espirituwal nga Israel, siya mipahayag: “Oh pagkalawom sa bahandi ug sa kaalam ug sa kahibalo sa Diyos!”—Roma 11:17-26, 33.

2 Samtang anaa kita sa ministeryo, kita maghunahuna ug mag-estorya bahin kang Jehova. Kana dunay positibong epekto. Daghang payunir mibati nga mas milalom ang ilang gugma sa Diyos tungod sa ilang paggahin ug mas daghang panahon sa ministeryo. Kon payunir ka o naningkamot sa pagkab-ot niana, palandonga kini: Sa unsang paagi ang bug-os panahong pag-alagad magpalig-on sa imong relasyon kang Jehova? Kon payunir ka, pangutan-a ang kaugalingon, ‘Unsay makatabang kanako nga magpadayon niining makapalipay nga natad sa pag-alagad?’ Kon dili ka pa payunir, pangutan-a ang kaugalingon, ‘Unsang mga kausaban ang akong mahimo aron makapayunir?’ Atong hisgotan kon sa unsang mga paagi ang bug-os panahong pag-alagad magpalig-on sa atong relasyon sa Diyos.

 BUG-OS PANAHONG PAG-ALAGAD UG ANG ATONG RELASYON SA DIYOS

3. Diha sa ministeryo, sa unsang paagi makaapektar kanato ang paghisgot sa mga panalangin sa Gingharian?

3 Ang paghisgot sa mga panalangin sa Gingharian ngadto sa uban mas magpasuod kanato kang Jehova. Unsang teksto ang pirme nimong gamiton sa ministeryo? Paborito ba nimo ang Salmo 37:10, 11, Daniel 2:44, Juan 5:28, 29, o Pinadayag 21:3, 4? Matag higayon nga maghisgot kita niana nga mga saad ngadto sa uban, kita mapahinumdoman nga “ang matag maayong gasa ug matag hingpit nga regalo” naggikan sa atong mahinatagong Diyos, si Jehova. Kana mas magpasuod kanato kaniya.—Sant. 1:17.

4. Nganong mas mosamot ang atong pagpabili sa pagkamaayo sa Diyos dihang makita nato ang makaluluoyng espirituwal nga kahimtang sa uban?

4 Dihang makita nato ang makaluluoy nga espirituwal nga kahimtang sa atong sangyawan, mas mosamot ang atong pagpabili sa kamatuoran. Ang katawhan sa kalibotan walay kasaligang giya nga motabang kanilang molampos ug magmalipayon. Ang kadaghanan nabalaka bahin sa umaabot ug walay paglaom. Nangita sila sa kahulogan sa kinabuhi. Gani kadaghanan sa mga relihiyoso diyutay rag kahibalo sa Kasulatan. Sama sila sa mga tawo sa karaang Nineve. (Basaha ang Jonas 4:11.) Dihang mas daghan kitag panahon sa ministeryo, mas makita nato ang kalainan sa espirituwal nga kahimtang sa atong gisangyawan ug sa katawhan ni Jehova. (Isa. 65:13) Kita mapahinumdoman sa pagkamaayo ni Jehova kay gawas sa pagtagana sa atong espirituwal nga mga panginahanglan, siya usab nagdapit sa tanan sa pagdawat ug espirituwal nga paghupay ug tinuod nga paglaom.—Pin. 22:17.

5. Dihang motabang kita sa uban sa espirituwal, unsay atong bation bahin sa atong mga problema?

5 Ang pagtabang nato sa uban sa espirituwal makatabang kanato nga dili sobrang mabalaka sa atong mga problema. Kanay gibati sa regular payunir nga si Trisha dihang nagdiborsiyo ang iyang mga ginikanan. Siya miingon: “Usa kadto sa kinasakitang hitabo sa akong kinabuhi.” Usa ka adlaw bisag subo siya ug gusto rang magpondo sa balay, siya miadto sa iyang mga Bible study nga tulo ka bata. Kini sila nagdako sa pamilya nga daghag problema. Sila giabandonar sa ilang amahan ug gimaltratar sa ilang magulang nga lalaki. Matod ni Trisha: “Wala ra sa kumingking ang akong problema ug kasakit kon itandi sa ilaha. Samtang nagtuon mi, nakita nako sa ilang nawong nga lipay kaayo sila. Kadtong mga bataa maoy gasa gayod ni Jehova, ilabina niadtong adlawa.”

6, 7. (a) Sa unsang paagi molig-on ang atong pagtuo dihang magtudlo sa mga kamatuoran sa Bibliya? (b) Dihang makita nato nga miuswag ang kinabuhi sa atong mga estudyante tungod sa ilang pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya, unsay epekto niini sa atong pagpabili sa kaalam sa Diyos?

6 Ang pagtudlo sa mga kamatuoran sa Bibliya magpalig-on sa atong pagtuo. Si apostol Pablo misulat bahin sa ubang Hudiyo sa iyang panahon nga wala magpadapat sa ilang gisangyaw: “Ikaw ba nga nagatudlo sa uban, dili magtudlo sa imong kaugalingon?” (Roma 2:21) Pagkalahi sa mga payunir karon! Daghan silag kahigayonan sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa uban ug sa pagdumalag pagtuon sa Bibliya. Aron epektibo nila kanang mahimo, kinahanglang mangandam sila sa matag pagtuon ug tingali manukiduki aron matubag ang mga pangutana. Ang usa ka payunir nga si Janeen miingon: “Sa matag higayon nga akong itudlo ang kamatuoran ngadto sa uban, mas matisok sa akong hunahuna ug kasingkasing ang maong mga kamatuoran. Ingong resulta, padayong milig-on ang akong pagtuo.”

7 Dihang mouswag ang kinabuhi sa atong mga estudyante pinaagi sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya, mas molalom ang atong pagpabili sa kaalam sa Diyos. (Isa. 48:17, 18) Tungod niana, kita mas determinado nga padayong ipadapat ang maong mga prinsipyo sa atong kinabuhi. Ang laing payunir nga si Adrianna miingon:  “Dihang ang mga tawo mosalig sa ilang kaugalingong kaalam, ang ilang kinabuhi sagad punog problema. Apan dihang sila mosalig sa kaalam ni Jehova, sila makabenepisyo dayon.” Si Phil usab miingon: “Imong makita kon sa unsang paagi nabag-o ni Jehova ang kinabuhi sa mga tawo nga wala molampos dihang sila misalig sa ilang kaugalingon.”

8. Unsay epekto kanato sa pagministeryo kuyog sa mga igsoon?

8 Ang pagministeryo kuyog sa mga igsoon magpalig-on kanato sa espirituwal. (Prov. 13:20) Dakong panahon ang ginagugol sa mga payunir diha sa ministeryo kuyog sa mga igsoon. Busa mas daghan silag kahigayonan sa “pagdinasigay.” (Roma 1:12; basaha ang Proverbio 27:17.) Ang payunir nga si Lisa miingon: “Sa trabahoan, sagad dunay kompetisyon ug kasina. Kada adlaw makadungog kag tsismis ug mga pamalikas. Himoon sa tanan ang bisan unsa aron lang molabaw. Usahay tamayon o biaybiayon ka tungod sa imong Kristohanong panggawi. Apan ang pagministeryo kuyog sa mga isigka-Kristohanon makapadasig gayod. Pagkahapon, mouli kong malipayon bisag gikapoy pag-ayo.”

9. Dihang magpayunir ang magtiayon, unsay epekto niana sa tulo ka bakukon nga pisi sa kaminyoon?

9 Ang pagpayunir uban sa atong kapikas magpalig-on sa tulo ka bakukon nga pisi sa kaminyoon. (Eccl. 4:12) Si Madeline nga nagpayunir uban sa iyang bana miingon: “Mag-estoryahanay mi sa akong bana bahin sa among adlaw sa ministeryo o sa among nabasahan sa Bibliya nga mapadapat sa among ministeryo. Matag tuig nga molabay, mas nagkasuod mi kay parehas ming payunir.” Si Trisha miingon usab: “Nagsabot mi sa akong bana nga dili mangutang, mao nga dili namo lalisan ang bahin sa kuwarta. Kay pareho mig eskedyul sa ministeryo, mag-uban mi sa pagbalikduaw ug sa pag-Bible study, ug nakatabang kana nga  mas molig-on ang among kaminyoon ug espirituwalidad.”

Makapalipay ang bug-os panahong pag-alagad (Tan-awa ang parapo 9)

10. Dihang atong unahon ang Gingharian ug masinati ang pagpaluyo sa Diyos, unsay epekto niana sa atong pagsalig kang Jehova?

10 Mas molig-on ang atong pagsalig kang Jehova samtang atong unahon ang intereses sa Gingharian, masinati ang pagpaluyo ni Jehova, ug makita nga iyang gitubag ang atong mga pag-ampo. Tinuod kana alang sa tanang maunongong Kristohanon. Apan nakita niadtong anaa sa bug-os panahong pag-alagad nga ang pagsalig kang Jehova nakatabang kanila sa pagpabiling payunir. (Basaha ang Mateo 6:30-34.) Si Curt, nga usa ka payunir ug kapuling magtatan-aw sa sirkito, misugot nga moduaw sa kongregasyon nga duha ug tunga ka oras ang gilay-on gikan sa ilaha. Ang iyang asawa payunir usab. Ang gasolina sa ilang sakyanan igo rang makaabot sa kongregasyon pero dili na paigo pabalik, ug ang iyang suweldo sunod semana pa. Si Curt miingon, “Nagduhaduha na ko kon husto ang akong desisyon.” Human mag-ampo, sila midesisyon nga modayon sa ilang asaynment ug mosalig nga itagana sa Diyos ang ilang mga panginahanglan. Sa hapit na silang mogikan, usa ka sister mitawag ug miingon nga duna siyay ihatag nila. Kadto mao ang eksaktong kantidad nga ilang gikinahanglan aron makapauli. Matod ni Curt, “Kon kanunay kang makasinati ug sama niini, dali nimong makita ang pagpaluyo ni Jehova.”

11. Bisan pa sa mga kalisdanan, nakadawat bag mga panalangin ang mga payunir?

11 Oo, nakita sa mga payunir nga samtang ilang gigamit ang ilang kinabuhi sa pag-alagad kang Jehova ug sa pagpakigsuod kaniya, mas daghang panalangin ang ‘midangat’ kanila. (Deut. 28:2) Apan may mga kalisdanan usab ang pagpayunir. Walay alagad sa Diyos nga dili maapektohan sa mga problema nga resulta sa pagrebelde ni Adan. Bisag ang uban kinahanglang moundang usa sa pagpayunir, sagad ang ilang mga problema masulbad ra o malikayan pa gani. Unsay makatabang sa mga payunir nga makapadayon sa ilang pribilehiyo?

KON SA UNSANG PAAGI MAKAPABILIN SA BUG-OS PANAHONG PAG-ALAGAD

12, 13. (a) Unsay angayng himoon sa usa ka payunir kon naglisod siyag kab-ot sa iyang oras? (b) Nganong importante kaayo nga may eskedyul sa adlaw-adlaw nga pagbasa sa Bibliya, personal nga pagtuon, ug pagpamalandong?

12 Kadaghanan sa mga payunir puliki kaayo. Daghan silag buluhaton nga kinahanglang humanon, ug dili kana sayon. Busa importante ang maayong pag-organisar. (1 Cor. 14:33, 40) Kon ang usa ka payunir naglisod sa pagkab-ot sa iyang oras, basin kinahanglan niyang susihon pag-usab kon giunsa niya paggamit ang iyang panahon. (Efe. 5:15, 16) Mahimo niyang pangutan-on ang kaugalingon: ‘Unsa ka daghang panahon ang akong gigugol sa kalingawan? Kinahanglan ba nakong disiplinahon pag dugang ang akong kaugalingon? Mahimo ba nakong usbon ang akong eskedyul sa trabaho?’ Bisan kinsang Kristohanon mouyon nga sayon lang magdugang ug ubang butang sa eskedyul; busa kinahanglang regular nga susihon niadtong anaa sa bug-os panahong pag-alagad ang ilang eskedyul ug mohimog gikinahanglang kausaban.

13 Angayng lakip sa eskedyul sa payunir ang adlaw-adlaw nga pagbasa sa Bibliya, personal nga pagtuon, ug pagpamalandong. Aron mahimo kana, ang payunir kinahanglang may disiplina sa kaugalingon aron ang panahon nga igahin sa hinungdanong mga butang dili magamit sa dili kaayo importanteng mga kalihokan. (Filip. 1:10) Pananglitan, handurawa ang usa ka payunir nga miuli gikan sa tibuok adlaw nga pagministeryo. Plano niya nianang gabhiona nga mangandam alang sa tigom. Apan gibasa una niya ang miabot nga mga sulat. Dayon iyang giablihan ang computer, ug gibasa ug gitubag ang mga e-mail. Samtang nag-Internet, siya miadto sa usa ka Web site aron tan-awon kon mius-os na ang presyo sa iyang gustong paliton.  Wala niya mamatikdi nga halos duha ka oras na ang milabay ug wala pa siya nakatuon, nga maoy iyang giplano nianang gabhiona. Nganong problema kana? Ang mga atleta kinahanglang mag-atiman sa ilang lawas kon buot nilang magdugay sa ilang propesyon. Sa susama, ang mga payunir kinahanglang may maayong rutina sa personal nga pagtuon aron lig-on sila kanunay sa espirituwal ug makapadayon sa bug-os panahong pag-alagad.—1 Tim. 4:16.

14, 15. (a) Nganong angayng huptang simple sa mga payunir ang ilang kinabuhi? (b) Kon makasinatig problema ang usa ka payunir, unsay angay niyang buhaton?

14 Ang malamposong mga payunir naningkamot nga padayong himoong simple ang ilang kinabuhi. Si Jesus nagdasig sa iyang mga tinun-an sa pagbaton ug simpleng mata. (Mat. 6:22) Gihuptan niyang simple ang iyang kinabuhi aron makapokus siya sa iyang ministeryo. Siya miingon: “Ang mga irong ihalas adunay mga lungib ug ang mga langgam sa langit adunay mga batoganan, apan ang Anak sa tawo walay dapit nga kapahilunaan sa iyang ulo.” (Mat. 8:20) Sa pagsundog sa panig-ingnan ni Jesus, angayng hinumdoman sa mga payunir nga kon mas daghan silag butang, mas daghan silag mentinahon, ayohon, o ilisan.

15 Bisag nahibalo ang mga payunir nga espesyal ang ilang pribilehiyo, wala sila maghunahuna nga labaw sila sa uban. Hinunoa, ang bisan unsang regalo o pribilehiyo sa pag-alagad nga atong nadawat maoy tungod sa dili takos nga kalulot sa Diyos. Busa aron padayong makapayunir, ang matag usa angayng mosalig kang Jehova. (Filip. 4:13) Siyempre, naa gyoy mga kalisdanan ug problema. (Sal. 34:19) Kon mahitabo kana, ang mga payunir angayng mangayog giya ug tabang kang Jehova, imbes moundang dayon sa ilang pribilehiyo. (Basaha ang Salmo 37:5.) Samtang ilang masinati ang mahigugmaong pagpaluyo sa Diyos, sila mas masuod kaniya ingong ilang langitnong Amahan.—Isa. 41:10.

MAKAPAYUNIR KA BA?

16. Kon gusto nimong magpayunir, unsay angay nimong buhaton?

16 Kon gusto nimong masinati ang mga panalangin sa pagpayunir, isulti kang Jehova ang imong tinguha. (1 Juan 5:14, 15) Pakig-estorya sa mga payunir. Paghimog mga tumong nga motabang kanimong makapayunir. Kanay gihimo ni Keith ug Erika. Sama sa mga magtiayon nga kaedad nila, sila full-time nga nagtrabaho ug nakapalit ug balay ug bag-ong sakyanan human sa ilang kasal. Sila miingon: “Abi namog magmalipayon mi tungod sa maong mga butang, dili diay.” Dihang natangtang sa trabaho si Keith, siya nag-oksilyare payunir. Matod niya: “Ang pagpayunir nagpahinumdom kanako kon unsa ka dakong kalipay ang ikahatag sa ministeryo.” Nasuod nila ang usa ka magtiayong payunir, nga nakatabang kanilang makita ang kalipay sa pagpayunir ug pagbatog simpleng kinabuhi. Unsay gihimo ni Keith ug Erika? “Gilista namo ang among espirituwal nga mga tumong, gipilit kana sa repridyeretor, ug gi-tsek ang matag tumong nga among nakab-ot.” Sa ulahi, sila nakapayunir.

17. Nganong maalamong konsiderahon ang paghimog kausaban sa imong eskedyul o pagkinabuhi aron makapayunir?

17 Makapayunir ka ba? Kon dili kana posible karon, buhata ang imong maarangan nga mas masuod kang Jehova pinaagi sa bug-os nga pagpakigbahin sa ministeryo. Human mag-ampo ug mamalandong, basin makahimo kag kausaban sa imong eskedyul o pagkinabuhi nga magtugot kanimong magpayunir. Kon makapayunir ka, ang imong kalipay dili gayod ikatandi sa mga sakripisyo nga imong himoon. Mas dako ang imong kalipay kon imong unahon ang intereses sa Gingharian. (Mat. 6:33) Masinati nimo ang dakong kalipay tungod sa imong paghatag sa uban. Dugang pa, mas daghan kag kahigayonan sa paghunahuna ug sa pag-estorya bahin kang Jehova. Kini magpalalom sa imong gugma kaniya ug magpalipay kaniya.