Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Nganong mihilak si Jesus sa wala pa niya banhawa si Lazaro, sumala sa gihubit sa Juan 11:35?

Dihang mamatay ang usa ka minahal, natural lang nga kita mohilak kay mingawon kita niya. Bisag gimahal ni Jesus si Lazaro, siya mihilak dili tungod kay namatay si Lazaro. Siya mihilak kay naluoy sa mga nagbangotan, sumala sa gihubit sa konteksto sa asoy ni Juan.—Juan 11:36.

Dihang nadungog ni Jesus nga si Lazaro nasakit, wala dayon siya moadto aron ayohon kini. Ang asoy nag-ingon: “Sa pagkadungog [ni Jesus] nga [si Lazaro] nagmasakiton, nagpabilin pa siya ug duha ka adlaw sa dapit diin didto siya.” (Juan 11:6) Nganong wala dayon moadto si Jesus? Iya kadtong gituyo. Siya miingon: “Kining sakita dili mosangpot sa kamatayon, kondili maoy alang sa kahimayaan sa Diyos, aron mahimaya ang Anak sa Diyos pinaagi niini.” (Juan 11:4) Ang kamatayon dili mao ang ‘sangpotanan,’ o kataposan, sa pagkasakit ni Lazaro. Gusto ni Jesus nga gamiton ang kamatayon ni Lazaro “alang sa kahimayaan sa Diyos.” Sa unsang paagi? Si Jesus mohimog usa ka katingalahang milagro pinaagi sa pagbanhaw sa iyang minahal nga higala gikan sa lubnganan.

Dihang nakig-estorya sa iyang mga tinun-an, gipakasama ni Jesus ang kamatayon sa pagkatulog. Kanay rason nga iyang giingnan sila nga siya ‘moadto didto aron pukawon si Lazaro gikan sa pagkatulog.’ (Juan 11:11) Alang kang Jesus, ang pagbanhaw kang Lazaro maoy samag pagpukaw sa ginikanan sa iyang anak nga natulog. Busa walay rason nga maguol siya sa kamatayon ni Lazaro.

Nan, nganong mihilak si Jesus? Anaa gihapon sa konteksto ang tubag. Dihang nakita ni Jesus ang igsoon ni Lazaro nga si Maria ug ang uban nga nanghilak, siya “miagulo diha sa espiritu ug naguol.” Kay nakita silang nagbangotan, si Jesus nasakitan mao nga siya ‘miagulo sa espiritu.’ Kanay rason nga “si Jesus mihilak.” Nasubo kaayo siya sa pagkakitang naguol pag-ayo ang iyang mga higala.—Juan 11:33, 35.

Kini nga asoy nagpakita nga si Jesus may gahom ug katakos sa pagbanhaw sa atong mga minahal ug sa paghatag kanilag maayong panglawas sa umaabot nga bag-ong kalibotan. Gipakita usab niini nga si Jesus may empatiya niadtong namatyan ug minahal. Dugang pa, kini nagtudlo kanato nga angay kitang maluoy niadtong nagbangotan sa kamatayon sa ilang mga minahal.

Bisag nahibalo si Jesus nga iyang banhawon si Lazaro, siya mihilak tungod sa iyang dakong gugma ug kaluoy sa iyang mga higala. Sa susama, ang atong empatiya magtukmod nato nga ‘mohilak uban sa mga tawong nanghilak.’ (Roma 12:15) Ang maong paghilak wala magpasabot nga ang usa walay pagtuo sa pagkabanhaw. Busa haom gayod nga si Jesus naghatag ug ehemplo sa pagpakitag empatiya sa mga nagbangotan pinaagi sa paghilak bisan pag iyang banhawon si Lazaro.