Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ikalipay ang mga Pahinumdom ni Jehova

Ikalipay ang mga Pahinumdom ni Jehova

“Gidawat ko ang imong mga pahinumdom ingon nga katigayonan hangtod sa panahong walay tino.”—SAL. 119:111.

1. (a) Unsay reaksiyon sa mga tawo sa mga pahinumdom, ug ngano? (b) Sa unsang paagi ang garbo makaapektar sa panglantaw sa usa sa tambag?

LAINLAIN ang sanong sa mga tawo sa instruksiyon. Kon ang pahinumdom maggikan sa usa nga may awtoridad, kini sagad daling dawaton. Apan kon kini maggikan sa kaedad o sa mas ubos, kini lagmit isalikway dayon. Lainlain usab ang reaksiyon sa mga tawo sa disiplina ug tambag. Ang pipila maguol, masubo, o maulaw samtang ang uban madasig ug maningkamot nga mouswag. Nganong lainlain man ang reaksiyon? Usa ka hinungdan niana mao ang garbo. Sa pagkatinuod, ang garbo makapalubog sa panghukom sa usa maong iyang isalikway ang tambag ug dili siya makabenepisyo sa hinungdanong instruksiyon.—Prov. 16:18.

2. Nganong gipabilhan sa matuod nga mga Kristohanon ang tambag gikan sa Pulong sa Diyos?

2 Sa laing bahin, gipabilhan sa matuod nga mga Kristohanon ang mapuslanong tambag ilabina kon gikan sa Pulong sa Diyos. Ang mga pahinumdom ni Jehova maghatag kanatog pagsabot, nga magtudlo ug magtabang kanato sa paglikay sa mga lit-ag sama sa materyalismo, seksuwal nga imoralidad, ug pag-abuso sa droga ug bino. (Prov. 20:1; 2 Cor. 7:1; 1 Tes. 4:3-5; 1 Tim. 6:6-11) Dugang pa, kita malipay tungod sa “maayong kahimtang sa kasingkasing” nga resulta sa pagsunod sa mga pahinumdom sa Diyos.—Isa. 65:14.

3. Unsang tinamdan sa salmista ang maayo natong sundogon?

3 Aron dili mawala ang atong bililhong relasyon sa atong langitnong Amahan, angay natong padayong ipadapat ang maalamong instruksiyon ni Jehova sa atong kinabuhi. Pagkamaayo kon ang atong tinamdan sama nianang sa salmista nga misulat: “Gidawat ko ang imong mga pahinumdom ingon nga katigayonan hangtod sa panahong walay tino, kay sila mao ang kasadya sa akong kasingkasing”! (Sal. 119:111) Nalipay ba usab kita sa pagsunod sa  mga sugo ni Jehova, o naghunahuna usahay nga lisod kanang sundon? Bisag malisdan kita usahay sa pagdawat ug tambag, dili kita angayng maluya. Mahimo natong maugmad ang lig-ong pagsalig sa mas labaw nga kaalam sa Diyos! Atong hisgotan ang tulo ka paagi.

PALIG-ONA ANG IMONG PAGSALIG PINAAGI SA PAG-AMPO

4. Unsa ang usa ka butang nga wala mausab sa kinabuhi ni David?

4 Si Haring David daghag maayo ug dili maayong kasinatian sa iyang kinabuhi. Apan usa ka butang ang wala mausab, ang iyang bug-os nga pagsalig sa iyang Maglalalang. Siya miingon: “Kanimo, Oh Jehova, bayawon ko ang akong kalag. Oh Diyos ko, kanimo misalig ako.” (Sal. 25:1, 2) Unsay nakatabang kang David nga maugmad ang iyang lig-ong pagsalig sa langitnong Amahan?

5, 6. Unsay giingon sa Pulong sa Diyos bahin sa relasyon ni David kang Jehova?

5 Daghang tawo mag-ampo lang sa Diyos dihang makasinatig kalisdanan. Komosta kon ang imong higala o paryente mahinumdom lang nimo dihang magkinahanglag kuwarta o pabor? Sa ngadtongadto, tingali imo nang kuwestiyonon ang iyang motibo sa pagduol kanimo. Apan dili ingon niana si David. Sa tibuok niyang kinabuhi, ang iyang relasyon kang Jehova nagpakita nga siya may pagtuo ug gugma sa Diyos—ubos sa maayo ug lisod nga kahimtang.—Sal. 40:8.

6 Matikdi ang pagdayeg ug pagpasalamat ni David kang Jehova: “Oh Jehova nga among Ginoo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibuok nga yuta, ikaw kansang dignidad ginasaysay sa ibabaw sa kalangitan!” (Sal. 8:1) Makita ba nimo kon unsa ka suod si David sa iyang langitnong Amahan? Tungod sa iyang pagpabili sa kahalangdon ug himaya sa Diyos, siya natukmod sa pagdayeg kang Jehova “sa tibuok nga adlaw.”—Sal. 35:28.

7. Sa unsang paagi makabenepisyo kita sa pagduol sa Diyos diha sa pag-ampo?

7 Sama kang David, kinahanglang regular kitang makigkomunikar kang Jehova aron molig-on ang atong pagsalig kaniya. Ang Bibliya nag-ingon: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.” (Sant. 4:8) Ang pagduol sa Diyos diha sa pag-ampo maoy hinungdanong paagi usab nga atong mabatonan ang balaang espiritu.—Basaha ang 1 Juan 3:22.

8. Nganong angay natong likayan ang paggamit ug samang mga pulong o ekspresyon dihang mag-ampo?

8 Dihang mag-ampo, kanunay ba nimong balikbalikon ang samang mga pulong o ekspresyon? Kon mao, sa dili ka pa mag-ampo, hunahunaa daan kon unsay imong isulti. Ganahan kaha ang imong higala o paryente kon balikbalik lang ang imong isulti sa matag higayon nga ikaw makig-estorya kaniya? Basig dili na siya gustong maminaw nimo. Siyempre, dili balewalaon ni Jehova ang sinserong mga pag-ampo sa iyang maunongong mga alagad. Apan maayong likayan nga balikbalikon ang samang mga ekspresyon dihang mag-ampo.

9, 10. (a) Unsay mahimo natong ilakip sa atong mga pag-ampo? (b) Unsay makatabang aron mahimong kinasingkasing ang atong mga pag-ampo?

9 Tin-aw nga kon gusto natong masuod sa Diyos, angay nga dili taphaw ang atong mga pag-ampo. Samtang isugid nato kang Jehova ang tanan natong gibati, kita mas masuod ug mas mosalig kaniya. Apan unsay angay natong ilakip sa atong mga pag-ampo? Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.” (Filip. 4:6) Ang tinuod, mahimo natong ilakip sa atong mga pag-ampo ang bisan unsang butang nga makaapektar sa atong relasyon sa Diyos o sa atong kinabuhi ingong iyang alagad.

10 Daghan kitag makat-onan sa mga pag-ampo sa matinumanong mga alagad nga narekord sa Bibliya. (1 Sam. 1:10, 11; Buh. 4:24-31) Ang Mga Salmo dunay daghang kinasingkasing nga mga pag-ampo ug pag-awit kang Jehova. Gipakita niini ang lainlaing  emosyon, sama sa kasubo ug kalipay. Kon atong palandongon ang mga ekspresyon nga gigamit sa maunongong mga alagad, makatabang kini nga mahimong makahuloganon ang atong mga pag-ampo kang Jehova.

PALANDONGA ANG MGA PAHINUMDOM SA DIYOS

11. Nganong kinahanglan natong palandongon ang tambag sa Diyos?

11 Si David mipahayag: “Ang pahinumdom ni Jehova kasaligan, nga nagahimo nga maalamon sa walay kasinatian.” (Sal. 19:7) Oo, bisag dili kita eksperyensiyado, kita mahimong maalamon kon atong sundon ang mga sugo sa Diyos. Apan dunay mga tambag sa Kasulatan nga kinahanglang palandongon aron bug-os kitang makabenepisyo. Ang pipila niini mao ang bahin sa pagpabiling maunongon dihang pit-oson diha sa eskuylahan o trabahoan, pagsunod sa balaod sa Diyos bahin sa dugo, pagpabiling neyutral, ug pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya labot sa sinina ug pag-areglar sa kaugalingon. Kon atong palandongon ang hunahuna sa Diyos sa maong mga butang, makapangandam kita sa mga problema. Dayon mahibalo na kita sa atong himoon kon motungha ang maong mga situwasyon. Sa ingon, malikayan nato ang pait nga sangpotanan sa sayop nga mga desisyon.—Prov. 15:28.

12. Unsay atong palandongon nga makatabang kanato nga sundon ang mga pahinumdom sa Diyos?

12 Samtang nagpaabot kita sa katumanan sa mga saad sa Diyos, ang ato bang pagkinabuhi nagpakita nga kita padayong nagtukaw sa espirituwal? Pananglitan, nagtuo ba gayod kita nga hapit nang laglagon ang Dakong Babilonya? Ang umaabot ba nga mga panalangin, sama sa kinabuhing dayon sa paraisong yuta, tin-aw gihapon sa atong hunahuna sama niadtong una nato kining nakat-onan? Padayon ba kitang nagmasiboton sa ministeryo o mas giuna nato ang personal nga mga kalihokan? Komosta ang bahin sa pagkabanhaw, pagbalaan sa ngalan ni Jehova, ug pagbindikar sa iyang pagkasoberano? Importante ba gihapon kini kanato? Ang pagpamalandong sa maong mga pangutana makatabang kanato sa pagbuhat sa giingon sa salmista, nga padayong isipon ang “mga pahinumdom [sa Diyos] ingon nga katigayonan hangtod sa panahong walay tino.”—Sal. 119:111.

13. Nganong dunay mga butang nga wala masabti sa mga Kristohanon sa unang siglo? Paghatag ug pananglitan.

13 Dunay mga butang nga gihisgotan sa Bibliya nga dili pa nato bug-os masabtan karon kay wala pa ang gitakdang panahon ni Jehova sa pagpatin-aw niana. Si Jesus balikbalik nga miingon sa iyang mga apostoles nga kinahanglan siyang mag-antos ug mamatay. (Basaha ang Mateo 12:40; 16:21.) Apan wala kana masabti sa mga apostoles. Nasabtan lang nila ang giingon ni Jesus human siya mamatay ug mabanhaw, dihang nagpakita siya sa iyang mga tinun-an, ug dihang ‘gibuksan niya sa bug-os ang ilang mga kaisipan aron masabtan ang kahulogan sa Kasulatan.’ (Luc. 24:44-46; Buh. 1:3) Ug dihang gibubo nganha sa mga sumusunod ni Kristo ang balaang espiritu niadtong Pentekostes 33 C.E., ayha lang nila nasabtan nga ang Gingharian sa Diyos pagatukoron sa langit.—Buh. 1:6-8.

14. Sa sinugdan sa ika-20ng siglo, unsang maayong panig-ingnan ang gipakita sa daghang igsoon bisag may sayop silang pagsabot bahin sa kataposang mga adlaw?

14 Sa susama, sa sinugdan sa ika-20ng siglo, ang matuod nga mga Kristohanon daghag sayop nga pagdahom bahin sa “kataposang mga adlaw.” (2 Tim. 3:1) Pananglitan sa tuig 1914, daghan ang nagdahom nga hapit na silang dad-on sa langit. Dihang wala kana mahitabo, gisusi nila pag-usab ang Kasulatan ug ilang nasabtan nga duna pay dakong pagsangyaw nga angayng himoon. (Mar. 13:10) Busa sa 1922, si J. F. Rutherford, kinsa nagdumala sa buluhatong pagsangyaw niadtong panahona, miingon sa mga mitambong sa internasyonal nga kombensiyon sa Cedar  Point, Ohio, U.S.A.: “Tan-awa, ang Hari nagmando! Kamo ang iyang mga magwawali. Busa imantala, imantala, imantala, ang Hari ug ang iyang gingharian.” Sukad niadto, ang mga alagad ni Jehova nailhan sa ilang pagsangyaw sa “maayong balita sa gingharian.”—Mat. 4:23; 24:14.

15. Sa unsang paagi makabenepisyo kita sa pagpamalandong sa paagi sa pagpakiglabot sa Diyos sa iyang katawhan?

15 Kahibulongan gayod ang paagi sa pagpakiglabot ni Jehova sa iyang katawhan, kaniadto ug karon. Pinaagi sa pagpamalandong niana, mas makasalig kita nga iya gayong tumanon sa umaabot ang iyang kabubut-on ug katuyoan. Dugang pa, ang mga pahinumdom sa Diyos makatabang nga magpabiling tin-aw sa atong hunahuna ug kasingkasing ang iyang mga tagna nga wala pa matuman. Kon ato kanang himoon, seguradong molig-on ang atong pagsalig sa iyang mga saad.

PALIG-ONA ANG IMONG PAGSALIG PINAAGIG MGA BUHAT SA PAGSIMBA

16. Unsay benepisyo kon kanunay kitang puliki sa ministeryo?

16 Ang atong Diyos, si Jehova, maoy gamhanang Diyos, usa ka aktibong Diyos. Ang salmista miingon: “Kinsa ang mabaskog nga sama kanimo, Oh Jah?” Siya midugang: “Ang imong kamot kusgan, ang imong tuong kamot binayaw.” (Sal. 89:8, 13) Busa, pabilhan ug panalanginan ni Jehova ang atong mga paningkamot alang sa intereses sa Gingharian. Iyang makita ang iyang mga alagad—lalaki man o babaye, bata o tigulang—nga wala magrelaksrelaks ug mokaon sa “tinapay sa pagkatapolan.” (Prov. 31:27) Agig pagsundog sa atong Maglalalang, kanunay kitang puliki sa teokratikanhong mga kalihokan. Makapalipay gayod ang kinasingkasing nga pag-alagad sa Diyos, ug malipay usab si Jehova sa pagpanalangin sa atong ministeryo.—Basaha ang Salmo 62:12.

17, 18. Nganong makaingon kita nga ang mga buhat sa pagtuo makatabang sa pagpalig-on sa atong pagsalig sa tambag ni Jehova? Paghatag ug pananglitan.

 17 Sa unsang paagi ang mga buhat sa pagtuo makatabang sa pagpalig-on sa atong pagsalig kang Jehova? Tagda ang nahitabo dihang ang Israel misulod sa Yutang Saad. Gisugo ni Jehova ang mga saserdote nga nagdala sa arka sa pakigsaad nga motabok sa Suba sa Jordan. Apan samtang nagkaduol sila sa suba, ilang nakita nga taas ug sulog kaayo ang tubig tungod sa ulan. Unsa kahay buhaton sa mga Israelinhon? Magkampo ba sila sa tampi sa suba ug maghulat ug pipila ka semana o mas dugay pa hangtod momabaw ang tubig? Dili. Sila bug-os misalig kang Jehova ug misunod sa iyang instruksiyon. Unsay resulta? Ang asoy nag-ingon: “Pagtunob sa mga tiil sa mga saserdote diha sa tubig, ang suba mihunong sa pag-agos, . . . ug ang mga saserdote nagbarog sa mamalang yuta diha sa tunga sa suba duol sa Jerico hangtod ang tanan nakatabok.” (Jos. 3:12-17, Contemporary English Version) Handurawa ang ilang kalipay sa pagkakita nga mihunong pag-agos ang tubig! Oo, nalig-on gayod ang ilang pagtuo kang Jehova kay sila misalig sa iyang instruksiyon.

Mosalig ka ba kang Jehova sama sa gipakita sa mga Israelinhon sa adlaw ni Josue? (Tan-awa ang parapo 17 ug 18)

18 Tinuod, si Jehova wala na maghimog mga milagro nga sama niana alang sa iyang katawhan karon, apan siya nagpanalangin sa ilang mga buhat sa pagtuo. Ang aktibong puwersa sa Diyos nagtabang kanila sa pagtuman sa ilang buluhaton, ang pagsangyaw sa mensahe sa Gingharian sa tibuok kalibotan. Ug ang pangunang Saksi ni Jehova, ang gibanhaw nga si Jesu-Kristo, nagpasalig sa iyang mga tinun-an nga siya magpaluyo kanila niining hinungdanong buluhaton. Siya miingon: “Busa panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran . . . Ako magauban kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa kataposan sa sistema sa mga butang.” (Mat. 28:19, 20) Daghang Saksi nga maulawon o kulbaanon ang nakaingon nga sila gitabangan sa balaang espiritu sa Diyos nga makabatog kaisog sa pagpakigsulti sa mga tawong dili nila kaila diha sa ministeryo.—Basaha ang Salmo 119:46; 2 Corinto 4:7.

19. Bisan pa sa atong mga limitasyon, sa unsa kita makaseguro?

19 Daghang igsoon ang limitado na lag mahimo tungod sa sakit o pagkatigulang. Apan makaseguro sila nga “ang Amahan sa malumong mga kaluoy ug ang Diyos sa tanang paghupay” nakasabot sa kahimtang sa matag matuod nga Kristohanon. (2 Cor. 1:3) Iyang gipabilhan ang tanan natong gihimo alang sa intereses sa Gingharian. Samtang naningkamot kita kutob sa atong maarangan, angay natong hinumdoman nga ang atong kaluwasan pangunang nagdepende sa atong pagtuo sa halad lukat ni Kristo.—Heb. 10:39.

20, 21. Sa unsang mga paagi ikapakita nato ang atong pagsalig kang Jehova?

20 Lakip sa atong pagsimba ang paggamit sa atong panahon, kusog, ug materyal nga mga butang kutob sa atong maarangan. Oo, buot natong kinasingkasing nga ‘himoon ang buluhaton sa usa ka tig-ebanghelyo.’ (2 Tim. 4:5) Sa pagkatinuod, nalipay kita sa pagtabang sa uban nga “makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.” (1 Tim. 2:4) Tin-aw nga ang pagbalaan ug pagdayeg kang Jehova magpadato kanato sa espirituwal. (Prov. 10:22) Kini usab makatabang kanato nga maugmad ang lig-ong pagsalig sa atong Maglalalang, bisan unsa pay mahitabo.—Roma 8:35-39.

21 Sa nahisgotan na, ang pagsalig kang Jehova alang sa maalamong instruksiyon dili awtomatikong maugmad; nagkinahanglan kanag paningkamot. Busa, salig kang Jehova pinaagi sa pag-ampo. Palandonga kon giunsa pagtuman ni Jehova sa nangagi ang iyang kabubut-on ug kon sa unsang paagi niya kana himoon sa umaabot. Ug padayong palig-ona ang imong pagsalig kang Jehova pinaagig mga buhat sa pagsimba. Oo, ang mga pahinumdom ni Jehova molungtad hangtod sa panahong walay tino. Ug kon ikaw mamati niana, ikaw mabuhi sa walay kataposan!