Husto bang motapad paglingkod ang Kristohanong mga ginikanan sa ilang napalagpot nga menor de edad nga anak panahon sa mga tigom sa kongregasyon?

Dili angayng himoong isyu kon asa maglingkod ang napalagpot diha sa Kingdom Hall. Kining magasina nagdasig sa Kristohanong mga ginikanan nga tabangan sa espirituwal ang ilang napalagpot nga menor de edad nga anak nga ipon pa nilag puyo, kon kini nahiangay. Sumala sa giingon sa panid 19 ug 20 sa Nobyembre 15, 1988, nga gula sa Ang Bantayanang Torre, ang mga ginikanan maka-Bible study pa gani sa napalagpot nga menor de edad nga nagpuyo ipon kanila. Pinaagi niini, gilaoman nga madawat sa anak ang gikinahanglang pagdasig sa pagtul-id sa iyang kinabuhi.

Kon bahin sa paglingkod diha sa Kingdom Hall, dili ra problema kon ang napalagpot nga menor de edad hilom nga maglingkod tapad sa iyang mga ginikanan. Sanglit walay lagda nga ang usa ka napalagpot angayng molingkod sa likod, ang napalagpot nga menor de edad makatapad ra sa iyang ginikanan bisag asa sila molingkod. Kay obligasyon man sa mga ginikanan ang pag-atiman sa espirituwalidad sa ilang anak, paneguroon nilang makabenepisyo siyag maayo sa mga tigom. Busa niining bahina, tingali mas maayong tapad nila ang ilang menor de edad nga anak imbes pasagdan siya.

Apan komosta kon ang napalagpot nga menor de edad wala na magpuyo ipon sa iyang mga ginikanan? Dili na ba siya puwedeng molingkod tapad nila? Sa nangagi, kini nga magasin tin-awng naghisgot sa angayng tinamdan sa usa ka Kristohanon bahin sa pagpakig-uban sa napalagpot nga membro sa pamilya nga wala na magpuyo ipon nila. * Apan ang paglingkod sa usa ka napalagpot tapad sa iyang pamilya diha sa tigom lahi ra kaayo sa wala kinahanglana ug tinuyong pagpakig-uban kaniya. Kon ang matinumanong mga membro sa pamilya dunay hustong tinamdan labot sa ilang napalagpot nga membro sa pamilya ug naningkamot sa pagsunod sa tambag sa Kasulatan bahin sa pagpakig-uban kaniya, walay rason nga himoong isyu kon asa molingkod ang napalagpot.—1 Cor. 5:11, 13; 2 Juan 11.

Kon ang napalagpot molingkod tapad sa iyang pamilya o sa laing membro sa kongregasyon diha sa Kingdom Hall, dili kini angayng himoong isyu basta hilom lang siyang maglingkod. Ang paghimog lagda kon asa angayng molingkod ang napalagpot mahimong magpatunghag lainlaing problema, depende sa kahimtang. Kon ang tanang nanambong, lakip ang maunongong mga membro sa pamilya, nagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya bahin sa pagpalagpot, ug kon ang dapit nga gilingkoran sa napalagpot dili ra makapandol sa mga igsoon sa kongregasyon, dili angayng himoong isyu kon asa molingkod ang mga manambong sa tigom. *

^ par. 5 Tan-awa ang Bantayanang Torre, Marso 15, 1982, panid 24 ug 25.

^ par. 6 Kini maoy kausaban sa giingon sa The Watchtower sa Abril 1, 1953, panid 223.