Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Agosto 2013

Ayaw Gayod ‘Kaaligutgot Kang Jehova’

Ayaw Gayod ‘Kaaligutgot Kang Jehova’

“Ang kabuangan sa usa ka yutan-ong tawo makapabaliko sa iyang dalan, mao nga ang iyang kasingkasing maaligutgot batok kang Jehova.”—PROV. 19:3.

1, 2. Nganong dili nato angayng basolon si Jehova sa mga problema sa katawhan? Iilustrar.

IBUTANG ta nga dugay na mong malipayong minyo sa imong asawa. Apan usa ka adlaw, naabtan nimong nagkalamukat ang mga gamit sa balay. Nangaguba ang mga muwebles ug nangabuak ang mga gamit sa kosina. Daw giagian ug bagyo ang inyong nindot nga balay. Moingon ka ba dayon, “Nganong gihimo man ni sa akong asawa?” O basin kini ang imong isulti, “Kinsay naghimo ani?” Seguradong ang ikaduhang pangutana ang mosulod dayon sa imong hunahuna. Ngano? Kay nahibalo ka nga dili kana mahimo sa imong minahal nga asawa.

2 Ang puy-anan sa katawhan karon nadaot usab tungod sa polusyon, kapintasan, ug imoralidad. Kay nagtuon kita sa Bibliya, nahibalo kita nga dili si Jehova ang hinungdan sa tanang problema. Gilalang niya ang Yuta aron mahimong matahom nga paraiso. (Gen. 2:8, 15) Si Jehova maoy Diyos sa gugma. (1 Juan 4:8) Sa atong pagtuon sa Kasulatan, atong nasayran kon kinsay tinuod nga hinungdan sa daghang problema sa kalibotan. Siya si Satanas nga Yawa, “ang magmamando niining kalibotana.”—Juan 14:30; 2 Cor. 4:4.

3. Sa unsang paagi kita makabaton ug sayop nga panglantaw?

3 Apan dili nato basolon si Satanas sa tanan natong problema. Ngano? Kay ang uban niini maoy resulta sa atong kaugalingong kasaypanan. (Basaha ang Deuteronomio 32:4-6.) Nahibalo kita nga tinuod kana. Apan tungod sa pagkadili-hingpit, mahimong makabaton kitag sayop nga panglantaw nga posibleng moresulta sa atong ikadaot. (Prov. 14:12) Sa unsang paagi? Imbes basolon ang kaugalingon o si Satanas sa atong mga problema, si Jehova na hinuon ang atong basolon. Gani basin ‘maaligutgot [pa kita] kang Jehova.’—Prov. 19:3.

4, 5. Sa unsang paagi ang usa ka Kristohanon mahimong ‘maaligutgot kang Jehova’?

 4 Posible ba gyod nga kita ‘maaligutgot kang Jehova’? Siyempre wala gayod kanay kapuslanan. (Isa. 41:11) Unsa may atong makuha niana? Usa ka magbabalak miingon: “Mubo ra kaayo ang imong kamot para makasumbag sa Diyos.” Tingali dili gyod kita direktang moreklamo batok kang Jehova. Apan ang Proverbio 19:3 nag-ingon nga ang kabuangan sa usa ka tawo “makapabaliko sa iyang dalan, mao nga ang iyang kasingkasing maaligutgot batok kang Jehova.” Oo, ang usa ka tawo mahimong maaligutgot sa Diyos diha sa iyang kasingkasing. Kini nga tinamdan mahimong dili dayon mailhan. Siya tingali maghambin ug kayugot kang Jehova. Ingong resulta, siya mobiya sa kongregasyon o dili na bug-os mosuportar sa mga kahikayan ni Jehova sa pagsimba.

5 Unsa kahay mga hinungdan nga kita ‘maaligutgot kang Jehova’? Unsaon nato paglikay niana nga lit-ag? Kinahanglang mahibalo kita sa mga tubag niana kay nalangkit mismo ang atong relasyon kang Jehova!

UNSA KAHAY MGA HINUNGDAN NGA KITA ‘MAALIGUTGOT KANG JEHOVA’?

6, 7. Nganong ang mga Israelinhon sa adlaw ni Moises mireklamo bahin kang Jehova?

6 Unsa kahay mga hinungdan nga ang usa ka matinumanong alagad mosugod sa pagreklamo bahin kang Jehova diha sa iyang kasingkasing? Atong hisgotan ang lima ka hinungdan ug susihon kon sa unsang paagi ang pipila ka indibiduwal diha sa Bibliya nahulog niini nga lit-ag.—1 Cor. 10:11, 12.

Ang pagpaminaw sa negatibong isulti sa uban mahimong makadaot kanimo (Tan-awa ang parapo 7)

7 Ang negatibong isulti sa uban mahimong makaimpluwensiya kanato. (Basaha ang Deuteronomio 1:26-28.) Ang mga Israelinhon bag-o lang giluwas sa pagkaulipon sa Ehipto. Si Jehova milagrosong nagpadalag napulo ka hampak nianang malupigong nasod ug dayon naglaglag kang Paraon ug sa iyang kasundalohan sa Pulang Dagat. (Ex. 12:29-32, 51; 14:29-31; Sal. 136:15) Ang katawhan sa Diyos hapit nang mosulod sa Yutang Saad. Apan nianang importante kaayong panahon, ang mga Israelinhon misugod sa pagreklamo bahin kang Jehova. Unsay hinungdan nga nawad-an silag pagtuo? Naluya sila sa negatibong taho sa uban nga gisugo sa pag-espiya sa yuta. (Num. 14:1-4) Unsay resulta? Kadto nga kaliwatan wala pasudla nianang “maayong yuta.” (Deut. 1:34, 35) Gitugotan ba nato usahay ang negatibong gisulti sa uban nga magpahuyang sa atong pagtuo ug dayon moreklamo bahin sa pagpakiglabot ni Jehova kanato?

8. Sa panahon ni Isaias, nganong gibasol sa mga tawo sa Juda si Jehova sa ilang kahimtang?

8 Ang mga problema ug kalisdanan mahimong makapaluya kanato. (Basaha ang Isaias 8:21, 22.) Sa panahon ni Isaias, lisod kaayo ang kahimtang sa nasod sa Juda. Sila gilibotan sa mga kaaway. Diyutay ra ang pagkaon. Daghan ang gigutom. Apan labaw sa tanan, dunay espirituwal nga kagutom. (Amos 8:11) Imbes mangayog tabang kang Jehova aron makalahutay sa maong kalisdanan, sila ‘nanghimaraot’ sa ilang hari ug sa Diyos. Oo, gibasol nila si Jehova sa ilang mga problema. Kon makasinati kitag trahedya o problema, moingon ba usab kita sa atong kasingkasing, ‘Asa man si Jehova sa panahon nga ako siyang gikinahanglan?’

9. Nganong naugmad sa mga Israelinhon sa panahon ni Ezequiel ang sayop nga panglantaw?

9 Wala kita mahibalo sa tanang detalye. Kay wala mahibalo sa tanang detalye, gibati sa mga Israelinhon sa panahon ni Ezequiel nga “dili matul-id” ang dalan ni Jehova. (Ezeq. 18:29) Sama rag gihimo nila ang ilang kaugalingon nga maghuhukom sa Diyos, nga daw ang ilang mga sukdanan sa hustisya mas taas kay sa kang Jehova ug naghukom kaniya base sa ilang limitadong pagsabot sa mga hitabo. Kon dili nato bug-os masabtan ang usa ka asoy sa Bibliya o ang mga nahitabo sa atong kinabuhi, mobati ba kita nga ang  paagi ni Jehova dili makataronganon ug “dili matul-id”?—Job 35:2.

10. Sa unsang paagi masundog sa usa ang dili maayong panig-ingnan ni Adan?

10 Gibasol nato ang uban sa atong mga sala ug kasaypanan. Sa sinugdan pa lang sa kasaysayan sa tawo, gibasol ni Adan ang Diyos sa iyang sala. (Gen. 3:12) Bisag tinuyong gilapas ni Adan ang balaod sa Diyos ug nahibalo sa mahimong resulta niana, gibasol niya si Jehova. Sama rag miingon siya nga gihatagan siya ni Jehova ug daotang asawa. Sukad niadto, daghan ang nagsundog kang Adan, nga gibasol ang Diyos sa ilang mga kasaypanan. Maayong pangutan-on ang kaugalingon, ‘Ang sobrang kahigawad ug kaguol ba tungod sa akong kasaypanan ang hinungdan nga maghunahuna kong estrikto ra kaayo ang mga sukdanan ni Jehova?’

11. Unsay atong makat-onan kang Jonas?

11 Sobrang paghunahuna sa atong kaugalingon. Si propeta Jonas wala malipay nga gipakitaan ni Jehova ug kaluoy ang Nineve. (Jon. 4:1-3) Ngano? Lagmit mas nabalaka siyang maulawan kon dili mahitabo ang iyang gimantala nga kalaglagan. Imbes maluoy sa mahinulsolong mga taga-Nineve, mas naghunahuna siya sa iyang dungog. Posible ba nga sobra usab kitang maghunahuna sa kaugalingon ug ‘maaligutgot kang Jehova’ kay wala pa moabot ang kataposan? Kon daghang dekada na kitang nagsangyaw nga duol na ang kataposan, mawad-an ba kitag pailob kang Jehova dihang biaybiayon kita sa uban tungod sa pagmantala sa kon unsay giingon sa Bibliya?—2 Ped. 3:3, 4, 9.

KON SA UNSANG PAAGI MALIKAYAN NGA ‘MAALIGUTGOT KANG JEHOVA’

12, 13. Kon ang atong kasingkasing mosugod sa pagkuwestiyon sa pipila ka gihimo ni Jehova, unsay dili nato angayng pasagdan?

12 Unsay atong buhaton kon ang atong makasasalang kasingkasing mosugod sa pagkuwestiyon sa pipila ka gihimo ni Jehova? Hinumdomi nga dili kana maalamon. Ang laing hubad sa Proverbio 19:3 nag-ingon: “Ang kawalay alamag sa usa ka tawo nakadaot sa iyang mga kalihokan ug iyang gibasol si Jehova.” (Byington) Busa atong hisgotan ang lima ka butang nga makatabang kanato nga dili basolon si Jehova sa mga kapakyasan sa kinabuhi.

 13 Ayaw pasagdi ang imong relasyon kang Jehova. Malikayan nato ang tendensiya nga maaligutgot sa Diyos kon atong huptan ang suod nga relasyon kaniya. (Basaha ang Proverbio 3:5, 6.) Kinahanglan kitang mosalig kang Jehova. Angay usab natong likayan nga magmaalamon sa kaugalingon o maghunahuna lang sa kaugalingon. (Prov. 3:7; Eccl. 7:16) Sa ingon, atong malikayan nga basolon si Jehova kon dunay daotang mahitabo.

14, 15. Unsay makatabang kanato nga dili maapektohan sa negatibong isulti sa uban?

14 Ayaw paapektar sa negatibong isulti sa uban. Sa panahon ni Moises, daghag rason ang mga Israelinhon sa pagtuo nga si Jehova malamposong makagiya kanila ngadto sa Yutang Saad. (Sal. 78:43-53) Apan dihang nadungog nila ang negatibong taho sa napulo ka dili matinumanong espiya, sila wala “mahinumdom sa iyang kamot.” (Sal. 78:42) Kon atong palandongon ang mga gihimo ni Jehova, nga hinumdoman ang tanang maayong butang nga iyang gihimo para nato, mapalig-on nato ang atong relasyon kaniya. Ingong resulta, ang atong relasyon kang Jehova dili maapektohan sa negatibong isulti sa uban.—Sal. 77:11, 12.

15 Komosta kon negatibo kitag tinamdan sa atong mga isigkamagsisimba? Kini makaapektar sa atong relasyon kang Jehova. (1 Juan 4:20) Dihang gikuwestiyon sa mga Israelinhon ang pagtudlo kang Aaron sa iyang katungdanan, giisip kana ni Jehova nga pagbagulbol batok Kaniya. (Num. 17:10) Kon kita usab moreklamo ug magbagulbol labot niadtong gigamit ni Jehova sa pagdumala sa yutan-ong bahin sa iyang organisasyon, sama rag mireklamo kita batok kang Jehova.—Heb. 13:7, 17.

16, 17. Unsay angay natong hinumdoman dihang mag-atubang ug mga problema?

16 Hinumdomi nga dili si Jehova ang hinungdan sa atong mga problema. Bisag gitalikdan sa mga Israelinhon sa panahon ni Isaias si Jehova, buot gihapon Niyang tabangan sila. (Isa. 1:16-19) Bisan unsa pay atong problema, makapahupay ang pagkahibalo nga si Jehova nahingawa ug buot motabang kanato. (1 Ped. 5:7) Gani, siya nagsaad nga hatagan niya kitag kusog aron makalahutay.—1 Cor. 10:13.

17 Kon makaagom kitag inhustisya—sama sa matinumanong si Job—atong hinumdoman nga dili si Jehova ang hinungdan niini. Gidumtan ni Jehova ang inhustisya ug siya nahigugma sa pagkamatarong. (Sal. 33:5) Hinaot mahisama kita sa higala ni Job nga si Elihu, kinsa miingon: “Halayo ra sa matuod nga Diyos nga mobuhat sa pagkadaotan, ug sa Labing Gamhanan nga mobuhat sa kawalay-hustisya!” (Job 34:10) Dili si Jehova ang hinungdan sa atong mga problema. Hinuon, siya ang Maghahatag sa “matag maayong gasa ug matag hingpit nga regalo.”—Sant. 1:13, 17.

18, 19. Nganong dili kita angayng magduhaduha kang Jehova? Iilustrar.

18 Ayaw pagduhaduha kang Jehova. Ang Diyos hingpit, ug ang iyang hunahuna mas labaw kay sa atoa. (Isa. 55:8, 9) Busa ang pagpaubos ug pagkamakasaranganon motabang kanato sa pag-ila nga limitado ra ang atong pagsabot. (Roma 9:20) Sagad wala kita mahibalo sa tanang detalye bahin sa usa ka situwasyon. Seguradong mouyon ka nga tinuod kini nga panultihon: “Ang unang mopresentar sa iyang kaso morag husto, hangtod nga dunay laing moabot ug magsukitsukit niya.”—Prov. 18:17, New International Version.

19 Kon may gihimo ang atong suod nga higala nga wala nato masabti sa sinugdan o dili niya sagad ginahimo, moingon ba dayon kita nga may nahimo siyang sayop? O hunahunaon ba nato nga basin duna siyay rason sa paghimo niana, ilabina kon dugay na nato siyang higala? Kon atong trataron ang atong dili hingpit nga  mga higala sa maong mahigugmaong paagi, mas labaw na nga angay kitang mosalig sa atong langitnong Amahan kay ang iyang mga dalan ug hunahuna mas labaw kay sa atoa!

20, 21. Nganong importanteng sayron kon unsa o kinsa gyoy hinungdan sa atong mga problema?

20 Sayra kon unsa o kinsa gyoy hinungdan. Ngano? Kay basin kita ray hinungdan sa atong ubang problema. Kon mao, kinahanglang dawaton nato kana. (Gal. 6:7) Ayawg basola si Jehova sa mga problema. Nganong dili kana makataronganon? Tagda kini nga pananglitan: Ang usa ka kotse puwedeng padaganon ug kusog kaayo. Apan komosta kon ang drayber milapas sa speed limit sa kurbada kaayong dalan ug naaksidente? Ang tighimo ba sa kotse ang basolon sa aksidente? Siyempre dili! Sa susama, gilalang kita ni Jehova nga may kagawasan sa pagpili. Apan naghatag usab siyag mga giya kon unsaon paghimog maalamong mga desisyon. Busa nganong basolon man nato ang atong Maglalalang sa atong mga kasaypanan?

21 Siyempre, dili tanan natong problema resulta sa atong mga kasaypanan ug sayop nga binuhatan. Ang uban maoy tungod sa ‘panahon ug wala damhang panghitabo.’ (Eccl. 9:11) Apan dili nato angayng kalimtan nga si Satanas nga Yawa ang pangunang hinungdan sa pagkadaotan. (1 Juan 5:19; Pin. 12:9) Siya ang kaaway, dili si Jehova!—1 Ped. 5:8.

AMPINGI ANG IMONG BILILHONG RELASYON KANG JEHOVA

Si Josue ug Caleb gipanalanginan kay sila misalig kang Jehova (Tan-awa ang parapo 22)

22, 23. Unsay angay natong hinumdoman kon maluya kita tungod sa atong mga problema?

22 Dihang mag-atubang ug mga kalisdanan ug problema, hinumdomi ang ehemplo ni Josue ug Caleb. Dili sama sa ubang napulo ka espiya, kining duha ka matinumanong lalaki nagdalag positibong taho. (Num. 14:6-9) Sila nagpakitag pagtuo kang Jehova. Bisan pa niana, kinahanglan pod silang maglatagaw sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig uban sa ilang isigka-Israelinhon. Si Josue ug Caleb ba mireklamo o nayugot kay mibating dili kadto makataronganon? Wala. Sila misalig kang Jehova. Gipanalanginan ba sila? Oo! Sa ulahi, silang duha nakasulod sa Yutang Saad samtang ang tibuok kaliwatan namatay sa kamingawan. (Num. 14:30) Sa susama, kita panalanginan usab ni Jehova kon “kita dili molunga” sa pagbuhat sa iyang kabubut-on.—Gal. 6:9; Heb. 6:10.

23 Kon naluya ka tungod sa mga problema, mga kahuyangan sa uban, o sa imong kahuyangan, unsay angay nimong buhaton? Pagpokus sa nindot nga mga hiyas ni Jehova. Handurawa ang nindot nga mga saad ni Jehova kanimo. Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Unsa kahay akong kinabuhi kon wala si Jehova?’ Magpabiling suod kaniya, ug ayaw tugoti ang imong kasingkasing nga maaligutgot kang Jehova!