Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2013

“Kinsa ba Gayod ang Matinumanon ug Maalamong Ulipon?”

“Kinsa ba Gayod ang Matinumanon ug Maalamong Ulipon?”

“Kinsa ba gayod ang matinumanon ug maalamong ulipon nga gitudlo sa iyang agalon ibabaw sa iyang mga sulugoon sa panimalay?”—MAT. 24:45.

1, 2. Kinsay gigamit ni Jesus sa pagpakaon kanato karon, ug nganong importante kaayo nga ato kining mailhan?

“MGA igsoon, dili na nako maihap kon pila ka beses na kong nakadawat ug mga artikulo sa panahong gikinahanglan ko kaayo kini.” Kanay gisulat sa usa ka sister nga nagpasalamat sa mga igsoon nga nagtrabaho sa atong hedkuwarter. Daghan kanato ang mibati usab niana. Angay ba kitang matingala? Dili.

2 Ang nunot sa panahong espirituwal nga pagkaon nga atong madawat maoy pamatuod nga si Jesus, ang Ulo sa kongregasyon, nagtuman sa iyang saad sa pagtaganag pagkaon. Kinsay iyang gigamit sa paghimo niana? Dihang naghatag sa ilhanan sa iyang presensiya, si Jesus miingon nga iyang gamiton “ang matinumanon ug maalamong ulipon” sa pagtagana sa iyang mga sulugoon sa panimalay ug “pagkaon sa hustong panahon.” * (Basaha ang Mateo 24:45-47.) Kining matinumanong ulipon mao ang gigamit ni Jesus sa pagpakaon sa iyang tinuod nga mga sumusunod niining panahon sa kataposan. Importante kaayo nga atong mailhan ang matinumanong ulipon kay nagdepende niini ang atong espirituwal nga kahimsog ug relasyon sa Diyos.—Mat. 4:4; Juan 17:3.

3. Kaniadto, unsay giingon sa atong mga publikasyon bahin sa ilustrasyon sa matinumanong ulipon?

3 Nan, unsay kahulogan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa matinumanong ulipon? Kaniadto, kini ang giingon sa atong mga publikasyon: Sa Pentekostes 33 C.E., gitudlo ni Jesus ang matinumanong ulipon ibabaw sa iyang mga sulugoon sa panimalay. Ang ulipon nagtumong sa tanang dinihogang Kristohanon sa yuta ingong usa ka grupo nga nagkinabuhi sa bisan unsang partikular nga panahon sukad niadto. Ang mga sulugoon sa panimalay nagtumong gihapon sa mga dinihogan apan ingong mga indibiduwal. Sa 1919, gitudlo ni Jesus ang matinumanong ulipon “ibabaw sa tanan niyang mga kabtangan”—tanang intereses sa Gingharian dinhi sa yuta. Apan human sa maampingon ug mainampoong pagtuon ug pagpamalandong niana, nakita  nga duna kitay kinahanglang usbon sa atong pagsabot sa gisulti ni Jesus bahin sa matinumanon ug maalamong ulipon. (Prov. 4:18) Atong susihon ang ilustrasyon ug kon sa unsang paagi kita nalangkit niana, sa langit man o sa yuta ang atong paglaom.

KANUS-A NATUMAN ANG ILUSTRASYON?

4-6. Nganong makahinapos kita nga ang ilustrasyon ni Jesus sa matinumanong ulipon nagsugod lang pagkatuman human sa 1914?

4 Gipakita sa ubang bersikulo sa Mateo 24 nga ang ilustrasyon bahin sa matinumanon ug maalamong ulipon nagsugod pagkatuman, dili sa Pentekostes 33 C.E., kondili niining panahon sa kataposan. Atong susihon ang Kasulatan kon nganong makahinapos kita niini.

5 Ang ilustrasyon bahin sa matinumanong ulipon maoy usa ka bahin sa tagna ni Jesus may kalabotan sa ilhanan sa iyang presensiya ug sa kataposang mga adlaw. (Mat. 24:3) Ang unang bahin sa tagna, nga narekord sa Mateo 24:4-22 may duha ka katumanan—una, sa 33 C.E. hangtod 70 C.E., ug ang ikaduha ug mas dakong katumanan niini maoy sa atong panahon. Nagpasabot ba kini nga ang gisulti ni Jesus bahin sa matinumanong ulipon may duha usab ka katumanan? Wala.

6 Sugod sa Mateo 24:29, pangunang gihisgotan ni Jesus ang mga hitabo nga matuman sa atong panahon. (Basaha ang Mateo 24:30, 42, 44.) Sa paghisgot sa mahitabo sulod sa dakong kasakitan, siya miingon nga ang mga tawo “makakita sa Anak sa tawo nga moanhi diha sa mga panganod sa langit.” Dayon, iyang giawhag kadtong magkinabuhi unya panahon sa kataposang mga adlaw nga magpadayon sa pagbantay, nga miingon: “Kamo wala mahibalo kon unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo” ug, “Sa takna nga wala ninyo hunahunaa, ang Anak sa tawo moabot. * Human hisgoti ang mga hitabo nga matuman sa kataposang mga adlaw, gihatag ni Jesus ang ilustrasyon bahin sa matinumanong ulipon. Busa makahinapos kita nga ang iyang gisulti bahin sa matinumanong ulipon nagsugod lang pagkatuman human magsugod ang kataposang mga adlaw sa 1914. Makataronganon kana nga konklusyon. Ngano?

7. Unsang importanteng pangutana ang mitungha sa pagsugod sa panahon sa ting-ani, ug ngano?

7 Hunahunaa kadiyot ang pangutana: “Kinsa ba gayod ang matinumanon ug maalamong ulipon?” Sa unang siglo, walay rason nga kini ipangutana. Atong nakita sa miaging artikulo nga ang mga apostoles nakahimog mga milagro ug nakapasa pa ganig milagrosong mga gasa ingong pamatuod nga sila gipaluyohan sa Diyos. (Buh. 5:12) Busa walay rason nga ang usa mangutana pa kon kinsa gayod ang gitudlo ni Jesus nga manguna. Apan lahi kaayo ang kahimtang sa 1914. Ang panahon sa ting-ani nagsugod nianang tuiga. Miabot na ang panahon nga bulagon ang mga bunglayon gikan sa mga trigo. (Mat. 13:36-43) Sa pagsugod sa ting-ani, mitungha kining importanteng pangutana: Kay daghang mini nga mga Kristohanon ang nag-angkong tinuod nga mga sumusunod ni Kristo, sa unsang paagi mailhan ang trigo—ang dinihogang mga Kristohanon? Ang ilustrasyon bahin sa matinumanong ulipon naghatag sa tubag. Ang dinihogang mga sumusunod ni Kristo mao ang gipakaon pag-ayo sa espirituwal.

KINSA ANG MATINUMANON UG MAALAMONG ULIPON?

8. Nganong haom nga ang matinumanong ulipon langkoban sa dinihogang mga Kristohanon?

8 Ang matinumanong ulipon angayng langkoban ug dinihogang mga Kristohanon sa yuta. Sila gitawag nga “usa ka harianong pagkasaserdote” ug gisugo nga “‘kaylap [nilang] ipahayag ang mga kahamili’ sa usa nga nagtawag [kanila] gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag.” (1 Ped. 2:9) Haom lang nga ang mga membro nianang “harianong pagkasaserdote” mao ang magtudlo sa kamatuoran ngadto sa ilang mga isigkamagtutuo.—Mal. 2:7; Pin. 12:17.

9. Ang tanan bang dinihogang Kristohanon naglangkob sa matinumanong ulipon? Ipatin-aw.

9 Ang tanan bang dinihogan naglangkob sa matinumanong ulipon? Dili. Ang tinuod, dili  tanang dinihogan may papel sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon sa mga isigkamagtutuo sa tibuok yuta. Taliwala sa mga trigo, dunay dinihogang mga brader nga nag-alagad ingong mga ministeryal o ansiyano sa ilang kongregasyon. Sila nagsangyaw sa balaybalay, nagtudlo sa ilang kongregasyon, ug maunongong nagsunod sa mga instruksiyon gikan sa hedkuwarter. Apan dili sila apil sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon sa mga igsoon sa tibuok yuta. Dugang pa, lakip sa mga dinihogan ang mapainubsanong mga sister nga wala sukad mangahas sa pagtudlo sulod sa kongregasyon.—1 Cor. 11:3; 14:34.

10. Kinsa ang matinumanon ug maalamong ulipon?

10 Nan, kinsa ang matinumanon ug maalamong ulipon? Agig pagsundog sa sumbanan ni Jesus nga nagpakaon sa daghan pinaagi sa pipila, ang maong ulipon gilangkoban sa gamayng grupo sa dinihogang mga brader nga direktang nalangkit sa pag-andam ug pagtaganag espirituwal nga pagkaon panahon sa presensiya ni Kristo sukad sa 1919. Latas sa kataposang mga adlaw, ang dinihogang mga brader nga naglangkob sa matinumanong ulipon magkaubang nag-alagad didto sa hedkuwarter. Sa milabayng mga dekada, ang ulipon mao na ang Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova. Apan matikdi nga bisag ang “ulipon” gilangkoban ug kapin sa usa ka indibiduwal, kini gihubit ni Jesus sa iyang ilustrasyon ingong usa ra ka ulipon. Busa ang Nagamandong Lawas mohimog mga desisyon ingong usa ka grupo.

KINSA ANG MGA SULUGOON SA PANIMALAY?

11, 12. (a) Unsang duha ka pagtudlo ang nadawat sa matinumanon ug maalamong ulipon? (b) Kanus-a gitudlo ni Jesus ang matinumanong ulipon ibabaw sa iyang mga sulugoon sa panimalay, ug kinsay iyang gipili?

11 Matikdi nga sa ilustrasyon ni Jesus, ang matinumanon ug maalamong ulipon nakadawat ug duha ka magkalahing pagtudlo. Una, sila gitudlo ibabaw sa mga sulugoon sa panimalay; ang ikaduha, ibabaw sa tanang kabtangan sa agalon. Sanglit ang ilustrasyon natuman lang niining panahon sa kataposan, kining duha ka pagtudlo mahitabo human sa pagsugod sa presensiya ni Jesus ingong Hari sa 1914.

12 Kanus-a gitudlo ni Jesus ang matinumanong ulipon ibabaw sa iyang mga sulugoon sa panimalay? Aron matubag kana, kinahanglang mobalik kita sa 1914—ang pagsugod sa panahon sa ting-ani. Sa ato nang nakat-onan, daghang grupo ang nag-angkong mga Kristohanon nianang panahona. Hain niining mga grupoha ang pilion ug itudlo ni Jesus ingong matinumanong ulipon? Natubag kana human miabot si Jesus ug ang iyang Amahan aron  sa pagsusi sa templo, o espirituwal nga kahikayan sa pagsimba, gikan sa 1914 hangtod sa sayong bahin sa 1919. * (Mal. 3:1) Sila nalipay nga may gamayng grupo sa maunongong mga Estudyante sa Bibliya nga nagpakita sa ilang gugma kang Jehova ug sa iyang Pulong. Siyempre, kinahanglan pa silang hinloan. Apan sila mapainubsanong misanong sulod nianang mubong yugto sa pagsulay ug pagdalisay. (Mal. 3:2-4) Kadtong matinumanong mga Estudyante sa Bibliya maoy mga trigo, o matuod nga mga Kristohanon. Sa 1919, panahon sa espirituwal nga pagpasig-uli, si Jesus mipilig kuwalipikadong mga brader gikan sa maong mga dinihogan aron maglangkob sa matinumanon ug maalamong ulipon, ug sila gitudlo ibabaw sa iyang mga sulugoon sa panimalay.

13. Kinsay lakip sa mga sulugoon sa panimalay, ug ngano?

13 Nan, kinsa ang mga sulugoon sa panimalay? Sa simpleng pagkasulti, sila kadtong gipakaon. Sa sayong bahin sa kataposang mga adlaw, ang tanang sulugoon maoy mga dinihogan. Sa ulahi, ang mga sulugoon sa panimalay naglakip na sa dakong panon sa ubang karnero. Karon, ang kinadak-ang bahin sa “usa ka panon” nga ilalom sa pagpanguna ni Kristo gilangkoban sa ubang karnero. (Juan 10:16) Ang duha ka grupo nakabenepisyo sa samang espirituwal nga pagkaon nga gitagana sa matinumanong ulipon sa hustong panahon. Komosta ang mga membro sa Nagamandong Lawas nga naglangkob karon sa matinumanon ug maalamong ulipon? Sila usab kinahanglang pakan-on sa espirituwal. Mao nga mapainubsanon nilang giila nga ingong mga indibiduwal, sila maoy mga sulugoon sa panimalay sama sa tanang ubang tinuod nga mga sumusunod ni Jesus.

Sa langit man o sa yuta ang atong paglaom, kitang tanan maoy mga sulugoon sa panimalay ug nagkinahanglag samang espirituwal nga pagkaon sa hustong panahon

14. (a) Unsang responsabilidad ang gihatag ngadto sa matinumanong ulipon, ug unsay lakip niana? (b) Unsang pasidaan ang gihatag ni Jesus sa matinumanon ug maalamong ulipon? (Tan-awa ang kahong “Kon Ugaling Kanang Daotang Ulipon . . . ”)

14 Si Jesus naghatag ug bug-at nga responsabilidad sa matinumanon ug maalamong ulipon. Panahon sa Bibliya, ang sinaligang ulipon, o piniyalan, mao ang tagdumala sa panimalay. (Luc. 12:42) Sa susama, ang matinumanon ug maalamong ulipon gihatagag responsabilidad sa pagdumala sa panimalay sa pagtuo. Lakip sa maong responsabilidad ang pagdumala sa materyal nga mga kabtangan, buluhatong pagsangyaw, ug mga programa sa asembliya ug kombensiyon. Lakip usab niana ang pag-imprentag mga literatura sa Bibliya nga gamiton sa ministeryo, sa personal nga pagtuon, ug sa kongregasyon. Ang mga sulugoon sa panimalay nag-agad sa tanang espirituwal nga pagkaon nga gitagana sa matinumanong ulipon.

 IGATUDLO IBABAW SA TANANG KABTANGAN SA AGALON—KANUS-A?

15, 16. Kanus-a itudlo ni Jesus ang matinumanong ulipon ibabaw sa tanan niyang kabtangan?

15 Kanus-a himoon ni Jesus ang ikaduhang pagtudlo—“ibabaw sa tanan niyang mga kabtangan”? Si Jesus miingon: “Malipayon kanang ulipona kon sa pag-abot sa iyang agalon makaplagan siya nga nagabuhat sa ingon! Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, igatudlo niya siya ibabaw sa tanan niyang mga kabtangan.” (Mat. 24:46, 47) Matikdi nga himoon ni Jesus ang ikaduhang pagtudlo human sa iyang pag-abot, ug iyang makaplagan ang ulipon nga “nagabuhat sa ingon”—matinumanong nagtaganag espirituwal nga pagkaon. Busa dunay kal-ang, o yugto sa panahon, tali sa duha ka pagtudlo. Aron masabtan kon sa unsang paagi ug kanus-a itudlo ni Jesus ang ulipon ibabaw sa tanan niyang kabtangan, duha ka butang ang kinahanglan natong masayran: kon kanus-a siya moabot ug kon unsay lakip sa iyang mga kabtangan.

16 Kanus-a si Jesus moabot? Anaa sa konteksto ang tubag. Hinumdomi nga dihang gihisgotan sa nag-unang mga bersikulo nga si Jesus “moabot,” o “moanhi,” kini nagtumong sa iyang pag-abot aron sa pagpahayag sa iyang paghukom ug sa pagpahamtang niana sa kataposan niining sistemaha. * (Mat. 24:30, 42, 44) Busa ang ‘pag-abot,’ o ‘pag-anhi,’ ni Jesus nga gihisgotan sa ilustrasyon sa matinumanong ulipon mahitabo panahon sa dakong kasakitan.

17. Unsay lakip sa mga kabtangan ni Jesus?

17 Unsay lakip sa ‘tanang kabtangan’ ni Jesus? Ang pulong “tanan” wala lang magtumong sa iyang mga kabtangan sa yuta. Sa pagkatinuod, si Jesus may dakong awtoridad sa langit. “Ang tanang awtoridad gihatag na kanako sa langit ug sa yuta,” matod niya. (Mat. 28:18; Efe. 1:20-23) Lakip sa iyang mga kabtangan karon ang Mesiyanikong Gingharian.  Nadawat niya kini niadtong 1914, ug iyang ipaambit ang pagmando niini ngadto sa iyang dinihogang mga sumusunod.—Pin. 11:15.

18. Nganong malipay si Jesus sa pagtudlo sa matinumanong ulipon ibabaw sa tanan niyang kabtangan?

18 Base sa atong nahisgotan, unsay atong ikahinapos? Sa pag-abot ni Jesus panahon sa dakong kasakitan aron sa paglaglag sa mga daotan, iyang maabtan ang matinumanong ulipon nga maunongong nagtagana sa mga sulugoon sa panimalay ug espirituwal nga pagkaon sa hustong panahon. Busa si Jesus malipay sa paghimo sa ikaduhang pagtudlo—ibabaw sa tanan niyang kabtangan. Kadtong naglangkob sa matinumanong ulipon makadawat niini nga pagtudlo dihang madawat na nila ang ilang ganti sa langit, nga magmando kauban ni Kristo.

19. Ang matinumanong ulipon ba makadawat ug mas dakong ganti sa langit kay sa ubang dinihogan? Ipatin-aw.

19 Ang matinumanong ulipon ba makadawat ug mas dakong ganti sa langit kay sa ubang dinihogan? Dili. Ang ganti nga gisaad ngadto sa usa ka gamayng grupo mahimong mabatonan usab sa uban sa ulahi. Pananglitan, matikdi ang giingon ni Jesus sa iyang 11 ka matinumanong apostoles sa gabii una siya namatay. (Basaha ang Lucas 22:28-30.) Gisaaran ni Jesus kining gamayng grupo sa mga lalaki nga makadawat silag ganti sa ilang pagkamatinumanon. Sila maghari kauban niya. Apan mga katuigan sa ulahi, siya miingon nga ang tanang 144,000 molingkod sa trono ug magmando uban kaniya. (Pin. 1:1; 3:21) Sa susama, diha sa Mateo 24:47, siya misaad nga ang usa ka gamayng grupo sa mga lalaki—dinihogang mga brader nga naglangkob sa matinumanong ulipon—igatudlo ibabaw sa tanan niyang kabtangan. Apan sa pagkatinuod, ang tanang 144,000 makaambit sa iyang dakong awtoridad sa langit.—Pin. 20:4, 6.

Ang tanang 144,000 makaambit sa dakong awtoridad ni Jesus sa langit (Tan-awa ang parapo 19)

20. Nganong gitudlo ni Jesus ang matinumanong ulipon, ug unsay imong determinasyon?

20 Pinaagi sa matinumanon ug maalamong ulipon, gisunod ni Jesus ang sumbanan nga iyang gipakita sa unang siglo—nagpakaon sa daghan pinaagi sa pipila. Gitudlo ni Jesus ang maong matinumanong ulipon aron maseguro nga ang iyang tinuod nga mga sumusunod—dinihogan man o sa ubang karnero—padayong makadawat ug espirituwal nga pagkaon sa hustong panahon latas sa kataposang mga adlaw. Hinaot kanunay natong ipakita ang atong pagpabili pinaagi sa maunongong pagsuportar sa dinihogang mga brader nga naglangkob sa matinumanon ug maalamong ulipon.—Heb. 13:7, 17.

 

^ par. 2 Parapo 2: Una pa niini, naghatag si Jesus ug susamang ilustrasyon diin iyang gihisgotan ang “ulipon” ingong “piniyalan” ug ang “mga sulugoon sa panimalay” ingong “iyang pundok sa mga tig-alagad.”—Luc. 12:42-44.

^ par. 6 Parapo 6: Ang ‘pag-abot,’ o ‘pag-anhi,’ ni Kristo (sa Grego, er′kho·mai) lahi sa iyang “presensiya” (pa·rou·si′a). Ang iyang dili makitang presensiya magsugod una siya moabot aron sa pagpahamtang ug paghukom.

^ par. 12 Parapo 12: Tan-awa ang artikulong “Tan-awa! Ako Magauban Kaninyo sa Tanang Adlaw” niini nga gula, panid 10-12, parapo 5-8.

^ par. 16 Parapo 16: Tan-awa ang artikulong “Sultihi Kami, Kanus-a man Mahitabo Kining mga Butanga?” niini nga gula, panid 7-8, parapo 14-18.