Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2013

Nagpakaon sa Daghan Pinaagi sa Pipila

Nagpakaon sa Daghan Pinaagi sa Pipila

“Human pikaspikasa ang mga tinapay, [si Jesus] nag-apod-apod niini ngadto sa mga tinun-an, ang mga tinun-an sa baylo ngadto sa mga panon sa katawhan.”—MAT. 14:19.

1-3. Sa unsang paagi si Jesus nagpakaon sa dakong panon duol sa Betsaida? (Tan-awa ang hulagway niini nga panid.)

HANDURAWA ang esena. (Basaha ang Mateo 14:14-21.) Nahitabo kini sa hapit na ang Paskuwa sa 32 C.E. Mga 5,000 ka lalaki, gawas sa mga babaye ug bata, ang misunod kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an sa usa ka mingaw nga dapit duol sa Betsaida, balangay sa amihanang baybayon sa Dagat sa Galilea.

2 Sa pagkakita sa panon, si Jesus naluoy kanila maong iyang giayo ang mga masakiton ug gitudloan silag daghang butang bahin sa Gingharian sa Diyos. Sa nagkilumkilom na, si Jesus giingnan sa iyang mga tinun-an nga palakwon na ang mga tawo aron makapalit ug pagkaon sa dug-ol nga mga balangay. Apan si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: ‘Hatagi ninyo silag makaon.’ Seguradong natingala sila sa iyang giingon kay diyutay ra ang ilang pagkaon—lima ka tinapay ug duha ka gamayng isda.

3 Tungod sa kaluoy, si Jesus naghimog milagro—ang bugtong milagro nga parehong narekord sa upat ka Ebanghelyo. (Mar. 6:35-44; Luc. 9:10-17; Juan 6:1-13) Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga grupohon ang panon sa tag-50 ug tag-100, ug palingkoron sila sa lunhawng kasagbotan. Human mag-ampo, si Jesus nagpikaspikas sa tinapay ug nagbahinbahin sa isda. Dayon, imbes direkta kining ihatag sa mga tawo, si Jesus nag-apod-apod niini “sa mga tinun-an, ang mga tinun-an sa baylo ngadto sa mga panon sa katawhan.” Katingalahan kay misobra pa gyod ang pagkaon! Hunahunaa kini: Si Jesus nagpakaon sa linibo pinaagi sa pipila—ang iyang mga tinun-an. *

4. (a) Para kang Jesus, unsang matanga sa pagkaon ang mas importanteng itagana, ug ngano? (b) Unsay atong hisgotan karon ug sa sunod nga artikulo?

4 Mas importante kang Jesus nga tagan-ag espirituwal nga pagkaon ang iyang mga sumusunod. Siya nahibalo nga ang espirituwal nga pagkaon, ang mga kamatuoran sa Pulong sa Diyos, motultol sa kinabuhing walay kataposan. (Juan 6:26, 27; 17:3) Ang kaluoy nga nagpalihok kang Jesus sa pagpakaog tinapay ug isda sa panon mao  usab ang nagtukmod kaniya sa paggahin ug daghang oras sa pagtudlo sa iyang mga sumusunod. (Mar. 6:34) Apan nasayod siya nga hapit na siyang mobalik sa langit. (Mat. 16:21; Juan 14:12) Sa unsang paagi padayong matagan-an ni Jesus ug espirituwal nga pagkaon ang iyang mga sumusunod sa yuta inigbalik niya sa langit? Sama sa una niyang gihimo—siya magpakaon sa daghan pinaagi sa pipila. Apan kinsa sila? Atong tan-awon kon giunsa paggamit ni Jesus ang pipila aron pakan-on ang iyang daghang dinihogang sumusunod sa unang siglo. Dayon sa sunod nga artikulo, atong hisgotan kining importante kaayong pangutana: Sa unsang paagi nato mailhan ang pipila nga gigamit ni Kristo sa pagpakaon kanato karon?

Libolibo ang gipakaon pinaagi lang sa pipila ka tawo (Tan-awa ang parapo 4)

SI JESUS MIPILIG PIPILA KA TAWO

5, 6. (a) Unsang bug-at nga desisyon ang gihimo ni Jesus aron maseguro nga matagan-ag espirituwal nga pagkaon ang iyang mga sumusunod human sa iyang kamatayon? (b) Giunsa pag-andam ni Jesus ang iyang mga apostoles alang sa importante kaayong responsabilidad human sa iyang kamatayon?

5 Ang usa ka responsableng ulo sa pamilya mangandam aron maseguro nga maatiman ang iyang pamilya engkasog mamatay siya. Sa susama, si Jesus—nga mahimong Ulo sa Kristohanong kongregasyon—mihimog mga kahikayan aron maseguro nga maatiman ang espirituwal nga panginahanglan sa iyang mga sumusunod human sa iyang kamatayon. (Efe. 1:22) Pananglitan, mga duha ka tuig una siya mamatay, si Jesus mihimog bug-at nga desisyon. Iyang gipili ang una sa pipila nga iyang gamiton sa ulahi sa pagpakaon sa daghan. Tagda kon unsay nahitabo.

6 Human mag-ampo sa tibuok gabii, gitigom ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug gikan kanila mipilig 12 ka apostoles. (Luc. 6:12-16) Sa misunod nga duha ka tuig, siya mas nasuod niining 12, nga nagtudlo kanila pinaagi sa iyang pulong ug buhat. Nahibalo siya nga daghan pa silag angayng makat-onan; gani, sila padayong gitawag nga mga “tinun-an.” (Mat. 11:1; 20:17) Siya naghatag kanilag importanteng mga tambag ug nagbansay pag-ayo kanila sa ministeryo. (Mat. 10:1-42; 20:20-23; Luc. 8:1; 9:52-55) Tin-aw nga iyang giandam sila alang sa usa ka importante kaayong responsabilidad human siya mamatay ug mobalik sa langit.

7. Sa unsang paagi si Jesus naghatag ug ideya kon unsay pangunang hatagag pagtagad sa mga apostoles?

7 Unsa unyay responsabilidad sa mga apostoles? Sa nagkaduol na ang Pentekostes 33 C.E., tin-aw nga ang mga apostoles mag-alagad sa “katungdanan sa pagkamagtatan-aw.” (Buh. 1:20) Apan, unsay panguna nilang hatagag pagtagad? Human si Jesus mabanhaw, duna siyay gisulti kang apostol Pedro nga maghatag kanatog ideya bahin niana. (Basaha ang Juan 21:1, 2, 15-17.) Atubangan sa pipila ka apostoles, giingnan ni Jesus si Pedro: “Pakan-a ang akong gagmayng mga karnero.” Busa, gipakita dinhi ni Jesus nga ang iyang mga apostoles maoy lakip sa pipila nga iyang gamiton sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon alang sa daghan. Makapatandog gayod ang kahangawa ni Jesus sa iyang “gagmayng mga karnero”! *

PAGPAKAON SA DAGHAN SUGOD SA PENTEKOSTES UG PADAYON

8. Sa unsang paagi gipakita sa bag-ong mga magtutuo niadtong Pentekostes nga tin-aw kanila kon kinsay gigamit ni Kristo?

8 Sugod sa Pentekostes 33 C.E., gigamit sa nabanhawng si Kristo ang iyang mga apostoles ingong instrumento sa pagpakaon sa uban pa niyang dinihogang tinun-an. (Basaha ang Buhat 2:41, 42.) Tin-aw alang sa mga Hudiyo ug mga kinabig nga nahimong dinihogang mga Kristohanon niadtong adlawa kon kinsay gigamit ni Kristo. Sa walay pagduhaduha, sila “nagpadayon sa pagdeboto sa ilang kaugalingon sa ginatudlo sa mga apostoles.” Matod sa usa ka eskolar, ang Gregong pulong nga gihubad “nagpadayon sa pagdeboto sa ilang kaugalingon” mahimong nagkahulogang “dili matarog, nakapokus, ug matinumanon sa pagbuhat sa usa ka butang.” Ang bag-ong mga magtutuo gigutom pag-ayo  sa espirituwal nga pagkaon, ug nahibalo gayod sila kon asa kana mabatonan. Sila misalig gayod sa mga apostoles alang sa pagpatin-aw sa mga pulong ug buhat ni Jesus ug sa kahulogan sa mga kasulatan nga nagtumong kaniya. *Buh. 2:22-36.

9. Sa unsang paagi gipakita sa mga apostoles nga nagpokus sila sa ilang responsabilidad sa pagpakaon sa mga karnero ni Jesus?

9 Ang mga apostoles kanunayng nagpokus sa ilang responsabilidad sa pagpakaon sa mga karnero ni Jesus. Pananglitan, matikdi kon giunsa nila pagsulbad ang seryosong isyu nga posibleng makapabahinbahin sa bag-ong naporma nga kongregasyon. Makapainteres nga ang isyu maoy labot sa pagkaon—materyal nga pagkaon. Ang uban mireklamo kay ang mga balo nga Gregog pinulongan wala makadawat sa adlaw-adlaw nga rasyon, samtang ang mga balo nga Hebreohanog pinulongan kanunayng natagan-an. Giunsa kini pagsulbad sa mga apostoles? “Ang napulog-duha” nagtudlog pito ka kuwalipikadong brader sa pagdumala niining “hinungdanong atimanonon,” ang pag-apod-apod ug pagkaon. Seguradong kadaghanan sa mga apostoles mitabang sa pag-apod-apod ug pagkaon dihang si Jesus milagrosong nagpakaon sa panon sa katawhan. Apan karon ilang nakita nga mas importante ang pagtaganag espirituwal nga pagkaon. Busa nagpokus sila “sa pagministeryo sa pulong.”—Buh. 6:1-6.

10. Sa unsang paagi gigamit ni Kristo ang mga apostoles ug mga ansiyano sa Jerusalem?

10 Pagka-49 C.E., ang nahibiling mga apostoles nadugangan ug pipila ka kuwalipikadong mga ansiyano. (Basaha ang Buhat 15:1, 2.) Ang ‘mga apostoles ug mga ansiyano sa Jerusalem’ nag-alagad ingong nagamandong lawas. Isip Ulo sa kongregasyon, gigamit ni Kristo kining gamayng grupo sa kuwalipikadong mga lalaki sa pagsulbad sa mga isyu labot sa Kristohanong mga pagtulon-an. Gigamit usab sila sa pagdumala sa pagsangyaw ug pagtudlo sa maayong balita sa Gingharian.—Buh. 15:6-29; 21:17-19; Col. 1:18.

11, 12. (a) Unsay nagpakita nga gipanalanginan ni Jehova ang kahikayan nga gigamit sa iyang Anak sa pagpakaon sa mga kongregasyon sa unang siglo? (b) Sa unsang paagi tin-awng mailhan kaniadto kon kinsay gigamit ni Kristo sa espirituwal nga pagpakaon?

11 Gipanalanginan ba ni Jehova ang kahikayan nga gigamit sa iyang Anak sa pagpakaon sa mga kongregasyon sa unang siglo? Oo! Nganong segurado kita niana? Ang basahon sa Buhat nag-ingon: “Karon samtang sila [si apostol Pablo ug ang iyang mga kauban] mipanaw agi sa mga siyudad ilang ipanghatod ang mga sugo nga gidesisyonan sa mga  apostoles ug mga ansiyano nga didto sa Jerusalem aron sundon sa mga atua didto. Busa, sa pagkatinuod, ang mga kongregasyon padayong nalig-on diha sa pagtuo ug miuswag sa gidaghanon adlaw-adlaw.” (Buh. 16:4, 5) Matikdi nga miuswag ang maong mga kongregasyon kay sila maunongong mikooperar sa nagamandong lawas sa Jerusalem. Dili ba pamatuod kana nga gipanalanginan ni Jehova ang kahikayan nga gigamit sa iyang Anak sa pagpakaon sa mga kongregasyon? Atong hinumdoman nga ang espirituwal nga pag-uswag magdepende lang sa panalangin ni Jehova.—Prov. 10:22; 1 Cor. 3:6, 7.

12 Atong nakita nga may gisunod si Jesus nga sumbanan dihang nagpakaon sa iyang mga sumusunod: Siya nagpakaon sa daghan pinaagi sa pipila. Kaniadto, tin-aw kaayo kon kinsay iyang gigamit sa espirituwal nga pagpakaon. Dayag ang ebidensiya nga ang mga apostoles—ang orihinal nga mga membro sa nagamandong lawas—gipaluyohan sa Diyos. “Pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles daghang ilhanan ug mga tilimad-on ang padayong nahitabo taliwala sa katawhan,” nag-ingon ang Buhat 5:12. * Busa walay rason nga mangutana pa ang nahimong mga Kristohanon kaniadto, ‘Kinsa ba gayod ang gigamit ni Kristo sa pagpakaon sa iyang karnero?’ Apan sa kataposan sa unang siglo, nausab ang kahimtang.

Sa unang siglo, tin-aw kaayo ang ebidensiya kon kinsay gigamit ni Jesus sa pagpakaon sa kongregasyon (Tan-awa ang parapo 12)

DIHANG MIDAGHAN ANG BUNGLAYON UG DIYUTAY RA ANG TRIGO

13, 14. (a) Unsang pasidaan ang gihatag ni Jesus bahin sa usa ka pag-atake, ug kanus-a kini nagsugod pagkatuman? (b) Maggikan sa unsang duha ka tinubdan ang maong pag-atake? (Tan-awa ang endnote.)

13 Si Jesus nagtagna nga atakehon ang Kristohanong kongregasyon. Hinumdomi nga sa iyang ilustrasyon bahin sa mga trigo ug mga bunglayon, si Jesus nagpasidaan nga ang uma nga bag-ong gipugsan ug trigo (dinihogang mga Kristohanon) saboran ug mga bunglayon (mini nga mga Kristohanon). Siya miingon nga ang duha ka grupo pasagdang magdungan sa pagtubo hangtod sa ting-ani, nga mahitabo sa “kataposan [sa Grego, “konklusyon”] sa sistema sa mga butang.” (Mat. 13:24-30, 36-43) Wala madugay, nagsugod pagkatuman ang gipamulong ni Jesus. *

14 Ang apostasya mitungha sa unang siglo, pero ang matinumanong mga apostoles ni Jesus nagsilbing ‘pugong.’ Ilang gipanalipdan ang Kristohanong kongregasyon aron dili kini mahugawan sa bakak nga mga pagtulon-an. (2 Tes. 2:3, 6, 7) Apan pagkamatay sa kataposang apostol, ang apostasya migamot ug milabong sulod sa taas nga panahon sa pagtubo, nga mikabat ug daghang siglo. Nianang panahona usab, midaghan ang bunglayon apan diyutay ra ang trigo. Walay organisadong grupo nga regular nga nagtaganag espirituwal nga pagkaon. Apan sa ulahi, kana mausab. Kanus-a?

PANAHON SA TING-ANI —KINSAY MAGPAKAON?

15, 16. Unsay mga resulta sa makugihong pagtuon sa mga Estudyante sa Bibliya, ug unsang pangutana ang mitungha?

15 Sa hapit nang matapos ang panahon sa pagtubo, dihay mga tawong interesado kaayong mahibalo sa kamatuoran sa Bibliya. Hinumdomi nga sa dekada sa 1870, may usa ka gamayng grupo nga gitawag ug mga Estudyante sa Bibliya ang sinserong nangita sa kamatuoran. Sila nagtigom ug nagpormag mga klase sa Bibliya. Kini nga mga klase bulag sa mga bunglayon—mini nga mga Kristohanon nga sakop sa mga relihiyon ug sekta sa Kakristiyanohan. Uban ang mapainubsanong kasingkasing ug bukas nga hunahuna, ang mga Estudyante sa Bibliya mainampingon ug mainampoong nagsusi sa Kasulatan.—Mat. 11:25.

16 Ang makugihong pagtuon sa mga Estudyante sa Bibliya may maayong mga resulta. Ilang giyagyag ang bakak nga mga doktrina ug gipakaylap ang espirituwal nga mga kamatuoran. Sila nagpatik ug mga literatura sa Bibliya ug nag-apod-apod niini hangtod  sa lagyong mga dapit. Tungod niini, daghang tawo nga gigutom ug giuhaw sa kamatuoran ang natandog ug nakombinsir. Busa mitungha kini nga pangutana: Sa mga katuigan una pa ang 1914, ang mga Estudyante sa Bibliya ba ang gigamit ni Kristo sa pagpakaon sa iyang mga karnero? Dili. Panahon pa kadto sa pagtubo, ug nagsugod pa lang pagkaporma ang kahikayan sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon. Dili pa panahon aron bulagon ang mga bunglayon (mini nga mga Kristohanon) gikan sa mga trigo (matuod nga mga Kristohanon).

17. Unsang importanteng mga hitabo ang natuman sa 1914?

17 Sa miaging artikulo, atong nakat-onan nga ang ting-ani nagsugod sa 1914. Nianang tuiga, daghang importanteng hitabo ang natuman. Si Jesus naentrono ingong Hari, ug nagsugod ang kataposang mga adlaw. (Pin. 11:15) Gikan sa 1914 hangtod sa sayong bahin sa 1919, gisusi ug gihinloan ni Jesus ug sa iyang Amahan ang espirituwal nga templo. * (Mal. 3:1-4) Dayon, sugod sa 1919, panahon na nga sugdan ang pagtigom sa mga trigo. Kini na ba ang panahon nga si Kristo magtudlog usa ka organisadong grupo alang sa pagtaganag espirituwal nga pagkaon? Oo!

18. Unsay gitagna ni Jesus nga iyang himoon, ug unsang importanteng pangutana ang mitungha human magsugod ang kataposang mga adlaw?

18 Sa iyang tagna bahin sa panahon sa kataposan, si Jesus miingon nga duna siyay itudlo sa pagtaganag espirituwal nga “pagkaon sa hustong panahon.” (Mat. 24:45-47) Kinsay iyang itudlo? Sama sa iyang sumbanan sa unang siglo, si Jesus magpakaon na usab sa daghan pinaagi sa pipila. Apan human magsugod ang kataposang mga adlaw, ang importanteng pangutana mao, Kinsa kanang pipila? Kana ug ang ubang pangutana bahin sa tagna ni Jesus hisgotan sa sunod nga artikulo.

 

^ par. 3 Parapo 3: Sa ulahi, dihang si Jesus milagrosong nagpakaon sa 4,000 ka lalaki, gawas sa mga babaye ug mga bata, gihatag na usab niya ang pagkaon “ngadto sa mga tinun-an, ang mga tinun-an sa baylo ngadto sa mga panon sa katawhan.”—Mat. 15:32-38.

^ par. 7 Parapo 7: Sa panahon ni Pedro, ang tanang “gagmayng mga karnero” nga pakaonon may langitnong paglaom.

^ par. 8 Parapo 8: Sanglit ang bag-ong mga magtutuo “nagpadayon sa pagdeboto sa ilang kaugalingon sa ginatudlo sa mga apostoles,” kini nagpakita nga ang mga apostoles regular nga nagtudlo. Ang ubang gitudlo sa mga apostoles narekord sa inspiradong mga basahon nga karon maoy bahin sa Kristohanon Gregong Kasulatan.

^ par. 12 Parapo 12: Gawas sa mga apostoles, ang uban nakadawat usab ug milagrosong mga gasa sa espiritu. Apan mopatim-aw nga sagad kini direktang gipasa kanila sa usa ka apostol o nadawat kini samtang presente ang usa ka apostol.—Buh. 8:14-18; 10:44, 45.

^ par. 13 Parapo 13: Ang mga pulong ni apostol Pablo sa Buhat 20:29, 30 nagpakita nga ang pag-atake nganha sa kongregasyon maggikan sa gawas ug sa sulod. Una, ang mini nga mga Kristohanon (“mga bunglayon”) ‘mosulod taliwala’ sa matuod nga mga Kristohanon. Ikaduha, ‘gikan sa taliwala’ sa matuod nga mga Kristohanon, ang pipila mahimong mga apostata ug magsultig “tinuis nga mga butang.”

^ par. 17 Parapo 17: Tan-awa ang artikulong “Tan-awa! Ako Magauban Kaninyo sa Tanang Adlaw,” niini nga gula, panid 11, parapo 6.