Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Hulyo 2013

“Tan-awa! Ako Magauban Kaninyo sa Tanang Adlaw”

“Tan-awa! Ako Magauban Kaninyo sa Tanang Adlaw”

“Tan-awa! Ako magauban kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa kataposan sa sistema sa mga butang.”—MAT. 28:20.

1. (a) Isumaryo ang ilustrasyon bahin sa mga trigo ug mga bunglayon. (b) Sa unsang paagi gipatin-aw ni Jesus ang kahulogan niini?

SA USA sa mga ilustrasyon ni Jesus bahin sa Gingharian, ang mag-uuma nagpugas ug maayong binhi sa trigo ug ang kaaway nagsabod ug bunglayon taliwala sa maayong binhi. Ang mga bunglayon mas midaghan kay sa mga trigo. Apan giingnan sa mag-uuma ang iyang mga ulipon nga ‘pasagdan kanang magdungan sa pagtubo hangtod sa ting-ani.’ Panahon sa ting-ani, ang mga bunglayon gisunog ug ang mga trigo gitigom. Si Jesus mismo ang nagpatin-aw sa ilustrasyon, o sambingay. (Basaha ang Mateo 13:24-30, 37-43.) Unsay gipakita niini nga ilustrasyon? (Tan-awa ang tsart nga “Ang mga Trigo ug mga Bunglayon.”)

2. (a) Unsang mga hitabo ang gihubit sa ilustrasyon sa mga trigo ug mga bunglayon? (b) Unsang bahina sa ilustrasyon ang atong hisgotan?

2 Gipakita sa mga hitabo sa maong ilustrasyon kon sa unsang paagi ug kanus-a tigomon ni Jesus gikan sa katawhan ang tanang trigo nga matang—dinihogang mga Kristohanon nga magmando uban kaniya sa iyang Gingharian. Ang pagpugas nagsugod sa Pentekostes 33 C.E. Ang pagtigom makompleto dihang ang mga dinihogan nga buhi pa sa kataposan niining sistema sa mga butang makadawat sa ilang kataposang pagtimbre ug dayon dad-on sa langit. (Mat. 24:31; Pin. 7:1-4) Kon ang usa ka tawo anaa sa ibabaw sa bukid, iyang makita ang tibuok palibot. Sa susama, ang ilustrasyon sa mga trigo ug mga bunglayon nagtabang kanato nga mas masabtan ang mga hitabo nga matuman sulod sa mga 2,000 ka tuig. Busa unsang mga hitabo maylabot sa Gingharian ang atong nasabtan? Ang ilustrasyon naghubit sa panahon sa pagpugas, pagtubo, ug pag-ani. Pangunang hisgotan niining artikuloha ang panahon sa ting-ani. *

UBOS SA PANALIPOD NI JESUS

3. (a) Unsay nahitabo human sa unang siglo? (b) Sa Mateo 13:28, unsang pangutana ang gisukna, ug kinsay nangutana? (Tan-awa usab ang endnote.)

3 Sa pagsugod sa ikaduhang siglo C.E., “ang mga  bunglayon nagpakita” dihang nadayag ang mini nga mga Kristohanon. (Mat. 13:26) Sa ikaupat nga siglo, mas midaghan ang samag bunglayon nga mga Kristohanon kay sa dinihogang mga Kristohanon. Matikdi nga sa ilustrasyon, ang mga ulipon nangutana sa agalon kon ila bang ibton ang mga bunglayon. * (Mat. 13:28) Unsay tubag sa agalon?

4. (a) Unsay gipakita sa tubag sa Agalon, si Jesus? (b) Kanus-a nailhan ang samag trigong mga Kristohanon?

4 Ang Agalon, si Jesus, miingon bahin sa mga trigo ug mga bunglayon: “Pasagdi kining magdungan sa pagtubo hangtod sa ting-ani.” Gipakita niini nga sugo nga sukad sa unang siglo hangtod karon, kanunayng may samag trigo nga dinihogang mga Kristohanon sa yuta. Husto kini nga konklusyon kay si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an sa ulahi: “Ako magauban kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa kataposan sa sistema sa mga butang.” (Mat. 28:20) Busa ang dinihogang mga Kristohanon panalipdan ni Jesus sa tanang adlaw hangtod sa panahon sa kataposan. Sanglit mas daghan man ang samag bunglayon nga mga Kristohanon, dili nato matino kon kinsa gyod ang trigo nga matang sulod nianang taas nga yugto sa panahon. Apan mga 30 ka tuig una magsugod ang ting-ani, nailhan na ang trigo nga matang. Sa unsang paagi?

USA KA MENSAHERO ‘NAGHAWAN SA DALAN’

5. Sa unsang paagi ang tagna ni Malaquias natuman sa unang siglo?

 5 Gatosan ka tuig una gihatag ni Jesus ang ilustrasyon sa mga trigo ug mga bunglayon, giinspirar ni Jehova si propeta Malaquias sa pagtagna ug mga hitabo nga anaa sa ilustrasyon ni Jesus. (Basaha ang Malaquias 3:1-4.) Si Juan nga Bawtista mao ‘ang mensahero nga naghawan sa dalan.’ (Mat. 11:10, 11) Dihang siya miabot sa 29 C.E., hapit nang hukman ang nasod sa Israel. Si Jesus mao ang ikaduhang  mensahero. Kaduha niya gihinloan ang templo sa Jerusalem—ang una, sa sinugdanan sa iyang ministeryo ug ang ikaduha, sa hapit nang matapos ang iyang ministeryo. (Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17) Busa ang pagpanghinlo ni Jesus nahitabo sulod sa usa ka yugto sa panahon.

6. (a) Unsa ang mas dakong katumanan sa tagna ni Malaquias? (b) Unsang yugto sa panahon nga gisusi ni Jesus ang espirituwal nga templo? (Tan-awa usab ang endnote.)

 6 Unsa ang mas dakong katumanan sa tagna ni Malaquias? Sulod sa mga dekada una pa ang 1914, gihimo ni C. T. Russell ug sa iyang mga kauban ang sama sa gihimo ni Juan nga Bawtista. Nalangkit nianang importanteng buluhaton ang pagpasig-uli sa mga kamatuoran sa Bibliya. Gitudlo sa mga Estudyante sa Bibliya ang tinuod nga kahulogan sa halad lukat ni Kristo, ilang giyagyag nga bakak ang pagtulon-an sa impiyernong kalayo, ug gimantala nga hapit nang matapos ang Panahon sa mga Hentil. Apan daghang relihiyosong grupo ang nag-angkong mga sumusunod ni Kristo. Busa usa ka hinungdanong pangutana ang kinahanglang matubag: Kinsa ang trigo sa maong mga grupo? Aron matubag kana, gisugdan pagsusi ni Jesus ang espirituwal nga templo sa 1914. Kana nga pagsusi ug paghinlo nahitabo sulod sa usa ka yugto sa panahon—gikan sa 1914 hangtod sa sayong bahin sa 1919. *

MGA TUIG SA PAGSUSI UG PAGHINLO

7. Dihang gisugdan ni Jesus ang pagsusi niadtong 1914, unsay iyang nakita?

7 Dihang gisugdan ni Jesus ang pagsusi, unsay iyang nakita? Nakita niya ang gamayng grupo sa madasigong mga Estudyante sa Bibliya nga naggamit sa ilang kusog ug salapi sa pagsangyaw sa maayong balita sa kapig 30 na ka tuig. * Seguradong nalipay si Jesus ug ang mga manulonda nga makita kining gamayng grupo sa mga trigo nga nagpabiling lig-on ug  wala matuok sa mga bunglayon ni Satanas! Apan kinahanglan gihapong “hinloan ang mga anak ni Levi,” ang mga dinihogan. (Mal. 3:2, 3; 1 Ped. 4:17) Ngano?

8. Unsay nahitabo human sa 1914?

8 Sa ulahing bahin sa 1914, nahigawad ang pipila ka Estudyante sa Bibliya kay wala sila mahiadto sa langit. Niadtong 1915 ug 1916, ang pagsupak gikan sa gawas sa organisasyon nagpahinay sa buluhatong pagsangyaw. Pagkamatay ni Brader Russell sa Oktubre 1916, misamot pa ang kahimtang kay mitungha ang pagsupak sulod sa organisasyon. Ang upat sa pito ka direktor sa Watch Tower Bible and Tract Society misupak sa pagpili kang Brader Rutherford nga manguna sa organisasyon. Sila nagpatunghag pagkabahinbahin taliwala sa mga igsoon. Hinuon pagka-Agosto 1917, sila mibiya sa Bethel—usa gayod ka paghinlo! Dugang pa, ang ubang Estudyante sa Bibliya miundang sa pag-alagad tungod sa kahadlok sa tawo. Apan daghan ang misanong sa paghinlo ni Jesus ug mihimog mga kausaban. Busa si Jesus naghukom kanila ingong trigo (matuod nga mga Kristohanon), apan iyang gisalikway ang tanang mini nga Kristohanon ug kadtong sakop sa mga relihiyon sa Kakristiyanohan. (Mal. 3:5; 2 Tim. 2:19) Unsay sunod nga nahitabo? Aron atong mahibaloan, ipadayon nato ang pagsusi sa ilustrasyon sa mga trigo ug mga bunglayon.

UNSAY MAHITABO HUMAN MAGSUGOD ANG TING-ANI?

9, 10. (a) Unsay atong susihon karon bahin sa panahon sa ting-ani? (b) Unsay unang nahitabo panahon sa ting-ani?

9 “Ang pag-ani mao ang kataposan [sa Grego, “konklusyon”] sa sistema sa mga butang,” matod ni Jesus. (Mat. 13:39) * Kini nagsugod sa 1914. Atong susihon ang lima ka hitabong gitagna ni Jesus nga matuman panahon sa ting-ani.

10 Una, ang pag-ibot sa mga bunglayon. Si Jesus miingon: “Sa panahon sa ting-ani sultihan ko ang mga mag-aani, Ibta pag-una ang mga bunglayon ug pamugkosa kini nga mga binangan.” Human sa 1914, gisugdan sa mga manulonda ang ‘pag-ibot’ sa mga bunglayon, o mini nga mga Kristohanon, pinaagi sa paglain kanila gikan sa dinihogang “mga anak sa gingharian.”—Mat. 13:30, 38, 41.

11. Hangtod karon, unsa ang ilabinang nakapalahi sa matuod nga mga Kristohanon gikan sa mini nga mga Kristohanon?

11 Samtang nagpadayon ang pagpang-ibot, mas nadayag ang kalainan tali sa duha ka grupo. (Pin. 18:1, 4) Pagka-1919, tin-aw nga napukan na ang Dakong Babilonya. Unsay ilabinang nakapalahi sa matuod nga mga Kristohanon gikan sa mini nga mga Kristohanon? Ang buluhatong pagsangyaw. Gipasiugda sa mga nanguna sa mga Estudyante sa Bibliya ang kahinungdanon sa pagpakigbahin sa pagsangyaw sa Gingharian. Pananglitan, ang bokleta nga To Whom the Work Is Entrusted nga giimprenta sa 1919, nagdasig sa tanang dinihogang Kristohanon sa pagsangyaw sa balay ug balay. Kini nag-ingon: “Daw dako kaayo ang buluhaton, apan kay iya man kini sa Ginoo, tabangan niya kita sa paghimo niini. Duna kay pribilehiyo sa pagpakigbahin niini.” Unsay sanong? Ang The Watch Tower sa 1922 nag-ingon nga sukad niadto gipangusgan sa mga Estudyante sa Bibliya ang ilang buluhatong pagsangyaw. Wala madugay, kadtong matinumanong mga Kristohanon nailhan sa ilang pagsangyaw sa balay ug balay, ug hangtod karon.

12. Kanus-a nagsugod ang pagtigom sa trigo nga matang?

12 Ikaduha, ang pagtigom sa mga trigo. Gisugo ni Jesus ang mga manulonda: “Tigoma ang trigo ngadto sa akong balay-tipiganan.” (Mat. 13:30) Sukad sa 1919, ang mga dinihogan gitigom ngadto sa nahinloang Kristohanong kongregasyon. Alang sa dinihogang mga Kristohanon nga buhi pa sa kataposan niining sistema sa mga butang, ang kataposang pagtigom kanila mahitabo dihang moadto na sila sa langit.—Dan. 7:18, 22, 27.

13. Unsay gipakita sa Pinadayag 18:7 bahin sa tinamdan karon sa bigaon, o Dakong Babilonya, lakip ang Kakristiyanohan?

 13 Ikatulo, ang pagdanguyngoy ug ang pagkagot. Human mabugkos sa mga manulonda ang mga bunglayon, unsay sunod nga mahitabo? Bahin sa kahimtang sa bunglayon nga matang, si Jesus miingon: “Didto unya ang ilang pagdanguyngoy ug ang pagkagot sa ilang mga ngipon.” (Mat. 13:42) Nahitabo na ba kini karon? Wala pa. Tungod kay ang Kakristiyanohan, ingong bahin sa bigaon, naghunahuna gihapon: “Naglingkod ako nga rayna, ug dili ako balo, ug dili gayod ako makatilawg pagbangotan.” (Pin. 18:7) Oo, gibati sa Kakristiyanohan nga kontrolado pa niya ang tanan, nga naghunahuna pa gani nga siya ‘naglingkod ingong rayna’ ibabaw sa mga lider sa politika. Sa pagkakaron, kadtong gihulagwayan sa bunglayon mapasigarbohon gihapon, ug wala magdanguyngoy. Apan hapit na kanang mausab.

Ang suod nga relasyon sa Kakristiyanohan ug sa mga lider sa politika hapit nang matapos (Tan-awa ang parapo 13)

14. (a) Kanus-a ug nganong ang mini nga mga Kristohanon ‘magkagot sa ilang mga ngipon’? (b) Sa unsang paagi ang atong bag-ong pagsabot sa Mateo 13:42 nahiuyon sa gihisgotan sa Salmo 112:10? (Tan-awa ang endnote.)

14 Panahon sa dakong kasakitan, human malaglag ang tanang bakak nga relihiyon, ang kanhing mga tigsuportar niini managan aron manago apan wala silay makitang luwas nga katagoan. (Luc. 23:30; Pin. 6:15-17) Dihang makaamgo nga dili sila makaikyas sa kalaglagan, sila magdanguyngoy kay walay kapaingnan ug ‘magkagot sa ilang mga ngipon’ sa kasuko. Sama sa gitagna ni Jesus bahin sa dakong kasakitan, sila “magapukpok sa ilang kaugalingon sa pagminatay” nianang panahona. *Mat. 24:30; Pin. 1:7.

15. Unsay dangatan sa mga bunglayon, ug kanus-a kana mahitabo?

15 Ikaupat, ang pagtambog ngadto sa hudno. Unsay mahitabo sa mga binugkos nga bunglayon? Ang mga manulonda ‘magtambog niini ngadto sa nagkalayong hudno.’ (Mat. 13:42) Kana nagkahulogan ug bug-os nga kalaglagan. Busa kadtong mga tigsuportar kanhi sa bakak nga relihiyon pagalaglagon panahon sa kataposang bahin sa dakong kasakitan, ang Armagedon.—Mal. 4:1.

16, 17. (a) Unsa ang kataposang hitabo nga gihisgotan ni Jesus sa iyang ilustrasyon? (b) Nganong makahinapos kita nga sa umaabot pa ang katumanan niana?

16 Ikalima, ang hayag nga pagsidlak. Gitapos ni Jesus ang iyang tagna pinaagi sa pag-ingon: “Niana nga panahon ang mga matarong mosidlak ingon nga kahayag sa adlaw diha sa gingharian sa ilang Amahan.” (Mat. 13:43) Kanus-a ug asa kana mahitabo? Ang katumanan niana maoy sa umaabot pa. Si Jesus wala magtagna ug usa ka buluhaton nga nagakahitabo karon sa yuta. Hinunoa, kini maoy usa ka umaabot nga hitabo didto sa langit. * Ngano? Tagda kining duha ka rason.

17 Una, tagda kon “kanus-a” kini mahitabo. Si Jesus miingon: “Niana nga panahon ang mga matarong mosidlak.” Ang mga pulong nga  “niana nga panahon” tin-awng nagtumong sa hitabo nga bag-o lang gihisgotan ni Jesus—ang ‘pagtambog sa mga bunglayon ngadto sa nagkalayong hudno.’ Kana mahitabo panahon sa kataposang bahin sa dakong kasakitan. Busa ang ‘hayag nga pagsidlak’ sa mga dinihogan mahitabo usab nianang panahona. Ikaduha, tagda kon “asa” kana mahitabo. Si Jesus miingon nga ang mga matarong ‘mosidlak diha sa gingharian.’ Unsay kahulogan niana? Human sa unang bahin sa dakong kasakitan, nadawat na sa tanang matinumanong dinihogan nga ania pa sa yuta ang ilang kataposang pagtimbre. Dayon, sumala sa tagna ni Jesus bahin sa dakong kasakitan, sila tigomon ngadto sa langit. (Mat. 24:31) Didto, sila mosidlak “sa gingharian sa ilang Amahan.” Ug dili madugay human sa gubat sa Armagedon, sila mahimong bahin sa malipayong pangasaw-onon ni Jesus sa “kasal sa Kordero.”—Pin. 19:6-9.

KON SA UNSANG PAAGI KITA NAKABENEPISYO

18, 19. Sa unsang mga paagi kita nakabenepisyo sa pagsabot sa ilustrasyon ni Jesus sa mga trigo ug mga bunglayon?

18 Sa unsang paagi kita nakabenepisyo sa pagsusi niini nga ilustrasyon? Tagda kining tulo ka benepisyo. Una, kini nagpalalom sa atong pagsabot. Gipakita sa ilustrasyon ang importanteng rason kon nganong gitugotan ni Jehova ang pagkadaotan. Siya “nagtugot . . . sa mga sudlanan sa kapungot” aron tigomon ang “mga sudlanan sa kaluoy”—ang trigo nga matang. * (Roma 9:22-24) Ikaduha, kini nagpalig-on sa atong pagsalig. Samtang nagkaduol ang kataposan, mas mosamot ang pag-atake sa atong mga kaaway nganhi kanato, “apan sila dili makadaog.” (Basaha ang Jeremias 1:19.) Maingon nga gipanalipdan ni Jehova ang trigo nga matang sulod sa daghang katuigan, ang atong langitnong Amahan magauban kanato “sa tanang adlaw” pinaagi ni Jesus ug sa mga manulonda.—Mat. 28:20.

19 Ikatulo, ang ilustrasyon nakatabang kanato nga mailhan ang trigo nga matang. Nganong importante kini? Ang pagkahibalo kon kinsa ang samag trigong mga Kristohanon hinungdanon aron mahibaloan nato ang tubag sa pangutana ni Jesus diha sa iyang tagna bahin sa kataposang mga adlaw. Siya nangutana: “Kinsa ba gayod ang matinumanon ug maalamong ulipon?” (Mat. 24:45) Ang mosunod nga duha ka artikulo maghatag ug tin-awng tubag.

 

^ par. 2 Parapo 2: Kon buot nimong repasohon ang kahulogan sa ubang bahin sa ilustrasyon, basahan ang artikulong “Ang mga Matarong Mosidlak nga Sama ka Hayag sa Adlaw” sa Bantayanang Torre sa Marso 15, 2010.

^ par. 3 Parapo 3: Ang mga apostoles ni Jesus patay na ug ang dinihogang mga nanghibilin sa yuta gihubit sa ilustrasyon ingong mga trigo. Sila wala gihubit ingong mga ulipon. Busa ang mga ulipon sa ilustrasyon naghulagway sa mga manulonda. Sa ulahing bahin sa ilustrasyon, kadtong nag-ibot sa mga bunglayon gipaila ingong mga manulonda.—Mat. 13:39.

^ par. 6 Parapo 6: Kini maoy kausaban sa atong pagsabot. Kaniadto, nagtuo kita nga ang pagsusi ni Jesus nahitabo sa 1918.

^ par. 7 Parapo 7: Gikan sa 1910 hangtod sa 1914, ang mga Estudyante sa Bibliya nakapanagtag ug halos 4,000,000 ka libro ug kapin sa 200,000,000 ka tract ug bokleta.

^ par. 9 Parapo 9: Bahin sa kalainan tali sa “konklusyon” ug “kataposan,” tan-awa ang Bantayanang Torre sa Pebrero 15, 2008, panid 21, parapo 2.

^ par. 14 Parapo 14: Kini maoy kausaban sa atong pagsabot sa Mateo 13:42. Kaniadto, ang atong mga publikasyon nag-ingon nga ang mini nga mga Kristohanon ‘nagdanguyngoy ug nagkagot sa ilang mga ngipon’ sa daghan nang katuigan, nga nagbangotan kay “ang mga anak sa gingharian” nagyagyag kanila ingong “mga anak sa usa nga daotan.” (Mat. 13:38) Apan angayng hinumdoman nga ang pagkagot sa ngipon nalangkit sa kalaglagan.—Sal. 112:10.

^ par. 16 Parapo 16: Ang Daniel 12:3 nag-ingon nga “ang mga may hait nga salabotan [dinihogang mga Kristohanon] mosidlak sama sa kahayag sa kawanangan.” Samtang ania pa sila sa yuta, gihimo nila kini pinaagi sa pagpakigbahin sa pagsangyaw. Apan ang Mateo 13:43 nagtumong sa panahon sa ilang hayag nga pagsidlak diha sa langitnong Gingharian. Kaniadto, nagtuo kita nga ang duha ka teksto parehong nagtumong sa buluhatong pagsangyaw.

^ par. 18 Parapo 18: Tan-awa ang librong Pakigsuod Kang Jehova, panid 288-289.