Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 NAHINUMDOM KA BA?

Nahinumdom Ka Ba?

Nabasa ba nimog maayo ang bag-ong mga gula sa Ang Bantayanang Torre? Sulayi kon makatubag ka sa mosunod nga mga pangutana:

Unsa ang bibliomancy, ug unsay angayng panglantaw niini sa mga Kristohanon?

Ang bibliomancy mao ang basta na lang pagpakli ug Bibliya, dayon magtuo nga ang unang bersikulo nga makita maghatag sa gikinahanglang tabang. Ang matuod nga mga Kristohanon dili mangitag mga tilimad-on. Hinunoa, sila nagtuon sa Bibliya aron mabatonan ang tukmang kahibalo ug giya sa Diyos.—12/15, panid 3.

Unsa “ang kalibotan” nga mahanaw?

“Ang kalibotan” nga mahanaw nagtumong sa tanang tawo nga nagkinabuhing supak sa kabubut-on sa Diyos. (1 Juan 2:17) Ang yuta ug ang matinumanong mga tawo parehong magpabilin.—1/1, panid 5-7.

Bisag patay na, sa unsang paagi si Abel nagasulti pa gihapon kanato? (Heb. 11:4)

Siya nagasulti pinaagi sa iyang pagtuo. Kita makakat-on ug makasundog sa iyang pagtuo. Ang iyang panig-ingnan buhi pa gihapon.—1/1, panid 12.

Sa unsang mga bahina nga angay kitang mag-amping aron dili mapahilayo sa Diyos?

Ang pipila mao: Ang atong trabaho o karera, gipiling lulinghayaw ug kalingawan, pagpakig-uban sa paryente nga gipalagpot, paggamit sa modernong teknolohiya, kabalaka bahin sa panglawas, sayop nga panglantaw sa kuwarta, ug sobrang paghatag ug importansiya sa atong mga opinyon o posisyon.—1/15, panid 12-21.

Unsay atong makat-onan sa pagkamapainubsanon ni Moises?

Bisag gihatagag awtoridad, wala modako ang ulo ni Moises. Siya misalig sa Diyos, dili sa iyang kaugalingon. Dili gyod nato tugotan nga modako ang atong ulo tungod sa gahom, awtoridad, o katakos; kondili, kita mosalig kang Jehova. (Prov. 3:5, 6)—2/1, panid 5.

Asa magpuyo ang mga binanhaw?

Limitado ra ang magpuyo sa langit—144,000. Apan ang kadaghanan sa banhawon magpuyo sa yuta uban ang paglaom nga mabuhi sa walay kataposan.—3/1, panid 6.

Unsay kahulogan nga ang mga Israelinhon “dili-tinuli sa kasingkasing”? (Jer. 9:26)

Sila rebelyoso, ug kinahanglang tangtangon nila ang nakapatig-a sa ilang kasingkasing—panghunahuna, tinguha, o motibo nga supak nianang sa Diyos. (Jer. 5:23, 24)—3/15, panid 9-10.

Sa unsang paagi si Jesus ehemplo sa pagbaton ug makahuloganong kinabuhi?

Siya dunay katuyoan sa kinabuhi, ang pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Siya may dakong gugma sa iyang Amahan, ug nahigugma sa katawhan. Mao nga nahibalo si Jesus nga siya gihigugma ug giuyonan sa iyang Amahan. Kini ang mga yawi sa makahuloganong kinabuhi. —4/1, panid 4-5.

Unsay naglangkob sa yutan-ong bahin sa organisasyon sa Diyos?

Kini naglangkob sa Nagamandong Lawas, mga branch committee, mga nagapanawng magtatan-aw, mga lawas sa mga ansiyano, mga kongregasyon, ug indibiduwal nga mga Saksi.—4/15, panid 29.

Nganong makaingon kita nga ang Diyos dili mapintas sa iyang pagpahamtang ug mga paghukom?

Si Jehova dili malipay sa kamatayon sa daotan. (Ezeq. 33:11) Gipakita niya sa nangagi nga siya mahigugmaong nagpasidaan sa mga tawo una nagpahamtang ug paghukom. Kini makahatag kanatog paglaom nga maluwas sa umaabot nga mga paghukom.—5/1, panid 5-6.

Ang mga Israelinhon ba nagsilot sa mga kriminal pinaagi sa pagbitay o paglansang kanila sa estaka?

Wala. Gihimo kana sa karaang mga nasod apan dili ang mga Israelinhon. Panahon sa karaang Israel, ang mga daotan patyon una, sama sa pagbato kanila. (Lev. 20:2, 27) Dayon ang patayng lawas ibitay sa estaka aron magsilbing pasidaan sa uban.—5/15, panid 13.

Nganong lisod makab-ot ang kalinaw sa kalibotan?

Bisag daghan nag nalampos ang mga tawo, wala silay katakos sa pagtultol sa ilang kaugalingong mga lakang. (Jer. 10:23) Kontrolado ni Satanas ang kalibotan mao nga ang mga tawo dili makapatunghag kalinaw. (1 Juan 5:19)—6/1, panid 16.