Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pabilhi ang Pagkamahinatagon ug Pagkamakataronganon ni Jehova

Pabilhi ang Pagkamahinatagon ug Pagkamakataronganon ni Jehova

“Si Jehova maayo sa tanan, ug ang iyang mga kaluoy anaa sa ibabaw sa tanan niyang mga buhat.”—SAL. 145:9.

1, 2. Unsay kahigayonan sa mga higala ni Jehova?

“HALOS 35 ka tuig na ming minyo,” miingon ang Kristohanong si Monika. “Sinati na kaayo namo ang usag usa. Pero bisag dugay na ming minyo, daghan gihapon mig madiskobrehan sa usag usa!” Seguradong tinuod usab kana sa daghang magtiayon ug managhigala.

2 Malipay kitang mas mailhan ang atong mga minahal. Apan sa tanang panaghigalaay, wala nay mas importante kay sa atong pagpakighigala kang Jehova. Dili gayod nato mahibaloan ang tanan bahin kaniya. (Roma 11:33) Pero duna kitay kahigayonan nga mapalalom ang atong pagpabili sa mga hiyas ni Jehova hangtod sa walay kataposan.—Eccl. 3:11.

3. Unsay hisgotan niining artikuloha?

3 Sa miaging artikulo, natabangan kitang mapalalom ang atong pagpabili sa pagkadaling duolon ug pagkadili-mapihigon ni Jehova. Atong hisgotan karon ang laing duha ka nindot nga hiyas ni Jehova—ang pagkamahinatagon ug pagkamakataronganon. Pinaagi niini, mas bug-os natong masabtan nga “si Jehova maayo sa tanan, ug ang iyang mga kaluoy anaa sa ibabaw sa tanan niyang mga buhat.”—Sal. 145:9.

SI JEHOVA MAHINATAGON

4. Unsa ang diwa sa tinuod nga pagkamahinatagon?

4 Unsay kahulogan sa pagkamahinatagon? Atong makita ang tubag niana sa mga pulong ni Jesus sa Buhat 20:35: “Adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.” Niining simpleng pamulong, gipakita ni Jesus ang diwa sa tinuod nga pagkamahinatagon. Ang tawong mahinatagon andam mohatag sa iyang panahon, kusog, ug materyal nga mga butang alang sa kaayohan sa uban—ug malipay siya sa pagbuhat niana. Ang  pagkamahinatagon masukod, dili pinaagi sa gidak-on sa gasa, kondili sa motibo sa naghatag. (Basaha ang 2 Corinto 9:7.) Wala nay molabaw pa sa pagkamahinatagon sa atong “malipayong Diyos,” si Jehova.—1 Tim. 1:11.

5. Sa unsang mga paagi si Jehova nagmahinatagon?

5 Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya mahinatagon? Iyang gitagana ang panginahanglan sa tanang tawo, lakip kadtong wala mosimba kaniya. Oo, “si Jehova maayo sa tanan.” Siya ‘nagapasubang sa iyang adlaw sa mga tawong daotan ug sa mga maayo ug nagapaulan sa mga tawong matarong ug dili matarong.’ (Mat. 5:45) Kanay rason nga si apostol Pablo miingon ngadto sa mga dili magtutuo nga si Jehova ‘nagbuhat ug maayo, nga naghatag kanilag ulan gikan sa langit ug mabungahong mga panahon, nga nagbuhong sa ilang mga kasingkasing sa pagkaon ug sa kalipay.’ (Buh. 14:17) Tin-aw nga si Jehova mahinatagon sa tanan.—Luc. 6:35.

6, 7. (a) Kang kinsang panginahanglan ilabinang malipay si Jehova sa pagtagana? (b) Paghatag ug pananglitan kon sa unsang paagi ang Diyos nagtagana sa iyang matinumanong mga magsisimba.

6 Si Jehova ilabinang malipay sa pagtagana sa panginahanglan sa iyang matinumanong mga magsisimba. Si Haring David miingon: “Batan-on ako kaniadto, ako natigulang na usab, apan wala ako makakita ug matarong nga gibiyaan sa bug-os, ni sa iyang kaliwat nga nagapangita ug tinapay.” (Sal. 37:25) Daghang matinumanong Kristohanon ang nakasinati sa pag-atiman ni Jehova. Tagda kini nga pananglitan.

7 Pipila ka tuig sa miagi, nakaatubang ug problema ang payunir nga si Nancy. “Nagkinahanglan kog $66 kay tingbayad na sa abang sa balay pagkaugma,” matod ni Nancy. “Wala ko mahibalo kon asa mangitag kuwarta. Akong giampo ang problema, ug dayon misulod sa akong trabaho ingong waitress. Wala ko magdahom nga makadawat kog daghang tip niadtong gabhiona kay sagad gamay rag tawo sa maong adlaw. Natingala ko kay daghag kustomer sa restawran niadtong gabhiona. Human sa trabaho, giihap nako ang akong tip ug miabot kinig $66.” Kombinsido si Nancy nga si Jehova mahinatagon ug nagtagana gayod sa iyang gikinahanglan.—Mat. 6:33.

8. Unsa ang kinadak-ang pamatuod sa pagkamahinatagon ni Jehova?

8 Ang kinadak-ang gasa ni Jehova bukas alang sa tanan. Unsa kini? Ang halad lukat sa iyang Anak. Si Jesus miingon: “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.” (Juan 3:16) Niini nga konteksto, ang “kalibotan” nagtumong sa katawhan. Oo, ang kinadak-ang gasa ni Jehova mabatonan niadtong buot modawat niini. Kadtong motuo kang Jesus makadawat ug kinabuhing walay kataposan! (Juan 10:10) Kini ang kinadak-ang pamatuod sa pagkamahinatagon ni Jehova.

 SUNDOGA ANG PAGKAMAHINATAGON NI JEHOVA

Ang mga Israelinhon gidasig sa pagsundog sa pagkamahinatagon ni Jehova (Tan-awa ang parapo 9)

9. Sa unsang paagi nato masundog ang pagkamahinatagon ni Jehova?

 9 Sa unsang paagi nato masundog ang pagkamahinatagon ni Jehova? Siya “dagayang naghatag kanato sa tanang butang aron atong pagakalipayan”; busa angay kitang ‘andam magpaambit’ sa uban, sa ingon makadugang sa ilang kalipay. (1 Tim. 6:17-19) Malipay kitang mohatag ug gasa sa atong mga minahal ug motabang sa mga nanginahanglan. (Basaha ang Deuteronomio 15:7.) Unsay makatabang kanato nga magmahinatagon kanunay? Kini ang gihimo sa ubang Kristohanon: Dihang makadawat ug gasa, mangita silag kahigayonan nga makahatag usab ug gasa sa uban. Daghang alagad ni Jehova karon ang maayong panig-ingnan sa pagkamahinatagon.

10. Unsa ang usa ka labing maayong paagi nga magmahinatagon?

10 Ang usa sa labing maayong paagi nga magmahinatagon maoy pinaagi sa pulong ug buhat. Unsaon nato kini paghimo? Pinaagi sa paggamit sa atong panahon ug kusog sa pagtabang ug pagdasig sa uban. (Gal. 6:10) Komosta kita niining bahina? Pangutan-a ang kaugalingon: ‘Mobati ba ang uban nga andam kong motabang ug maminaw sa ilang mga gikabalak-an? Kon may mangayog tabang o mamalihog nako, mosugot ba ko kutob sa mahimo? Kanus-a ko ulahing naghatag ug sinserong komendasyon sa usa ka membro sa pamilya o isigkamagtutuo?’ Kon atong ‘mabatasan ang paghatag,’ mas masuod kita kang Jehova ug sa atong mga higala.—Luc. 6:38; Prov. 19:17.

11. Unsa ang pipila ka paagi nga kita magmahinatagon kang Jehova?

 11 Puwede usab kitang magmahinatagon kang Jehova. Ang Kasulatan nagdasig: “Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong bililhong mga butang.” (Prov. 3:9) Ang “bililhong mga butang” naglakip sa panahon, kusog, ug materyal nga mga butang, nga magamit nato sa  pag-alagad kaniya. Bisan ang mga bata makakat-on nga magmahinatagon kang Jehova. “Dihang ang among pamilya mohatag ug donasyon sa Kingdom Hall, ang among mga anak maoy mohulog sa kuwarta sa contribution box,” matod sa amahan nga si Jason. “Ganahan sila niini kay matod nila, sila ‘naghatag kang Jehova.’” Ang mga anak nga nakasinati sa kalipay sa paghatag kang Jehova samtang bata pa dakog purohan nga padayong magmahinatagon Kaniya inigkadako nila.—Prov. 22:6.

SI JEHOVA MAKATARONGANON

12. Unsay kahulogan sa pagkamakataronganon?

12 Ang pagkamakataronganon maoy laing nindot nga hiyas ni Jehova. Unsay kahulogan niini? Ang orihinal nga pulong nga sagad gihubad nga “makataronganon” sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa literal nagkahulogang “mapahiuyonon.” (Tito 3:1, 2, footnote sa Reference Bible.) Ang makataronganong tawo dili kanunayng moinsistir nga sundon letra por letra ang balaod. Dili usab siya sobra ka estrikto o mapig-oton. Hinuon, siya maningkamot nga malumong makiglabot sa uban, nga konsiderahon ang ilang kahimtang. Siya andam maminaw sa uban ug, kon haom, mopahiuyon sa ilang gusto ug usbon ang iyang gipangayo.

13, 14. (a) Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya makataronganon? (b) Bahin sa pagkamakataronganon, unsay atong makat-onan sa pagpakiglabot sa Diyos kang Lot?

13 Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya makataronganon? Malumo niyang gikonsiderar ang pagbati sa iyang mga alagad, ug sagad mosugot sa ilang mga hangyo. Pananglitan, tagda kon sa unsang paagi si Jehova nakiglabot sa matarong nga si Lot. Dihang miingon si Jehova nga iyang laglagon ang Sodoma ug Gomora, siya mihatag ug tin-awng instruksiyon kang Lot nga mokalagiw ngadto sa kabukiran. Apan tungod sa pipila ka rason nga wala nato mahibaloi, si Lot mihangyo nga moadto sa laing dapit. Hunahunaa kana—si Lot mihangyo kang Jehova nga usbon ang Iyang instruksiyon!—Basaha ang Genesis 19:17-20.

14 Tingali moingon dayon ang usa nga si Lot huyang o dili masinugtanon. Kon buot hunahunaon, si Jehova magluwas man kaniya, busa dili unta siya angayng mahadlok. Bisan pa niana, siya nahadlok ug gisabot ni Jehova ang iyang gibati. Busa si Jehova mipahiuyon kang Lot ug gitugotan siyang moadto sa siyudad nga Iya untang laglagon. (Basaha ang Genesis 19:21, 22.) Tin-aw nga si Jehova dili estrikto o mapig-oton. Siya mapahiuyonon ug makataronganon.

15, 16. Sa unsang paagi ang Moisesnong Balaod nagpakita sa pagkamakataronganon ni Jehova? (Tan-awa ang hulagway sa panid 12.)

15 Tagda ang laing pananglitan sa pagkamakataronganon ni Jehova nga makita diha sa Moisesnong Balaod. Kon ang usa ka Israelinhon dili makahalad ug nating karnero o kanding tungod sa kakabos, siya puwedeng mohalad ug duha ka tukmo o duha ka salampati. Apan komosta kon dili gihapon siya makapalit ug bisan duha ka salampati? Niini nga kahimtang, gitugotan ni Jehova ang kabos kaayong Israelinhon sa paghalad ug gamayng harina. Apan matikdi kining importanteng detalye: Kinahanglang dili kini basta ordinaryong harina, kondili “pinong harina,” nga sagad gamiton para sa espesyal nga mga bisita. (Gen. 18:6) Nganong importante kini nga detalye?—Basaha ang Levitico 5:7, 11.

16 Handurawa nga ikaw kabos kaayo nga Israelinhon. Pag-abot nimo sa tabernakulo nga nagdalag gamayng harina nga ihalad, nakita nimo ang adunahang mga Israelinhon nga nagdalag mga hayop. Tingali maulaw ka kay morag walay bili ang imong ihalad nga harina. Apan mahinumdom ka nga ang imong ihalad bililhon sa mga mata ni Jehova. Ngano? Kay ang gipangayo ni Jehova maayo kaayong matang sa harina. Si Jehova sama rag miingon sa kabos kaayong mga Israelinhon: ‘Nahibalo ko nga dili mo makahalad sama nianang ginahalad sa uban, apan nasayod ko nga ang inyong ginahatag kanako  mao ang inyong kinamaayohan.’ Oo, si Jehova nagpakitag pagkamakataronganon pinaagi sa pagkonsiderar sa limitasyon ug kahimtang sa iyang mga alagad.—Sal. 103:14.

17. Unsang matanga sa pag-alagad ang makaseguro kang dawaton ni Jehova?

 17 Makapahupay ang pagkahibalo nga tungod sa pagkamakataronganon ni Jehova, iyang dawaton ang atong bug-os kalag nga pag-alagad. (Col. 3:23) Si Constance, usa ka edarang sister sa Italy, miingon: “Ganahan kaayo kong makigsulti sa uban bahin sa akong Maglalalang. Mao nga padayon kong nagsangyaw ug nagdumalag mga pagtuon sa Bibliya. Usahay maguol ko nga gamay na lang ang akong mahimo tungod sa akong panglawas. Apan nahibalo ko nga nakita ni Jehova ang akong mga limitasyon ug siya nahigugma kanako ug nagpabili sa kon unsay akong maarangan.”

SUNDOGA ANG PAGKAMAKATARONGANON NI JEHOVA

18. Unsa ang usa ka paagi nga masundog sa mga ginikanan si Jehova?

18 Sa unsang paagi nato masundog ang pagkamakataronganon ni Jehova? Hunahunaa pag-usab ang paagi sa pagpakiglabot ni Jehova kang Lot. Bisag si Jehova ang may awtoridad, siya malumong naminaw samtang nagpahayag si Lot sa iyang pagbati. Ug misugot ang Diyos sa hangyo ni Lot. Kon ikaw usa ka ginikanan, masundog ba nimo si Jehova? Mahimo ba nimong paminawon ang hangyo sa imong mga anak ug, kon haom, mosugot niana? Bahin niini, ang Septiyembre 1, 2007 nga isyu sa Ang Bantayanang Torre nag-ingon nga dihang ang ubang ginikanan mohimog mga lagda sa balay, iapil nila ang ilang mga anak sa panaghisgot. Pananglitan, gusto sa Kristohanong mga ginikanan nga magtakdag oras sa pagpauli sa ilang mga anak. Bisag katungod kini sa mga ginikanan, maayong paminawon nila kon unsay ikasulti sa ilang mga anak bahin niana. Sa pipila ka kahimtang, mahimong usbon sa ginikanan ang ilang gitakdang oras basta wala ray malapas nga prinsipyo sa Bibliya. Kon konsiderahon sa mga ginikanan ang hunahuna sa ilang mga anak dihang mohimog mga lagda sa balay, mas masabtan kana sa mga anak ug mas andam silang mosunod niana.

19. Sa unsang paagi ang mga ansiyano maningkamot sa pagsundog sa pagkamakataronganon ni Jehova?

19 Ang mga ansiyano angayng maningkamot sa pagsundog sa pagkamakataronganon ni Jehova pinaagi sa pagkonsiderar sa kahimtang sa ilang isigkamagtutuo. Hinumdomi nga gipabilhan ni Jehova bisan ang halad sa kabos kaayong mga Israelinhon. Sa susama, may mga igsoon nga limitado rag mahimo sa ministeryo, tingali tungod sa problema sa panglawas o pagkatigulang. Komosta kon kining minahal nga mga igsoon maguol tungod sa ilang mga limitasyon? Ang mga ansiyano malumong magpasalig kanila nga sila gihigugma ni Jehova kay gihatag nila kaniya ang ilang kinamaayohan.—Mar. 12:41-44.

20. Ang pagkamakataronganon ba nagpasabot nga dili na lang kita magkugi sa atong pag-alagad sa Diyos? Ipatin-aw.

20 Siyempre, ang pagkamakataronganon wala magpasabot nga dili na lang kita magkugi sa atong pag-alagad sa Diyos aron lang magmaluloton sa atong kaugalingon. (Mat. 16:22) Dili nato buot nga magrelaks-relaks ug dayon mopasangil nga kita nagmakataronganon lang. Hinunoa, kitang tanan kinahanglang ‘manlimbasog nga kusganon’ sa pagsuportar sa intereses sa Gingharian. (Luc. 13:24) Oo, maningkamot kita nga magmabalanse. Samtang manlimbasog kita sa pag-alagad, nga dili magparelaks-relaks, atong hinumdoman usab nga si Jehova dili mangayog labaw sa atong maarangan. Kon ihatag nato kaniya ang atong kinamaayohan, makaseguro kita nga siya mahimuot niana. Dili ba makapalipay ang pag-alagad sa mapabilhon ug makataronganong Agalon? Sa sunod nga artikulo, atong tun-an ang lain pang duha ka nindot nga hiyas ni Jehova.—Sal. 73:28.

“Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong bililhong mga butang.”—Prov. 3:9 (Tan-awa ang parapo 11)

“Bisan unsay inyong ginabuhat, buhata kini nga tibuok-kalag.”—Col. 3:23 (Tan-awa ang parapo 17)