PAGSUGOD sa Gubat sa Kalibotan I niadtong 1914, nadayag sa tibuok kalibotan ang neyutralidad sa mga Estudyante sa Bibliya. (Isa. 2:2-4; Juan 18:36; Efe. 6:12) Unsay nasinati sa mga alagad sa Diyos sa Britain?

Henry Hudson

Ang Military Service Act sa 1916 sa Britain nag-obligar sa dili minyong mga lalaki nga nag-edad ug 18 hangtod 40 sa pagsundalo. Apan may probisyon usab kini nga hatagag eksepsiyon kadtong modumili tungod sa “relihiyoso o moral nga baroganan.” Ang gobyerno nagpormag mga komite sa paghukom kon kinsay hatagag eksepsiyon ug kon unsay mga limitasyon niini.

Bisan pa niana, mga 40 ka Estudyante sa Bibliya ang gipriso, ug 8 ang gipadala sa panggubatan sa France. Tungod niini, ang mga igsoon sa Britain nagpadalag sulat kang Prime Minister Herbert Asquith ingong protesta sa maong mga pagbilanggo, lakip ang petisyon nga may 5,500 ka pirma.

Dayon, nabalitaan nga ang walo ka igsoong gipadala ngadto sa France gisentensiyahang i-firing squad kay midumili nga makiggubat. Apan dihang gilinya na sila aron pusilon, giusab ang ilang sentensiya ngadto sa napulo ka tuig nga pagkapriso. Sila gibalik sa England aron didto prisohon.

James Frederick Scott

Kay nagdugay ang gubat, ang minyong mga lalaki giobligar na sa pagsundalo. Sa Manchester, England niadtong Agosto 3, 1916, gihukman sa korte ang usa ka doktor ug Estudyante sa Bibliya nga si Henry Hudson. Siya gipamulta ug gitugyan ngadto sa militar. Niining panahona usab, gihusay ang laing kaso didto sa Edinburgh, Scotland. Hinuon naabsuwelto ang giakusahan nga si James Frederick Scott, 25 anyos nga colporteur (bug-os panahong ministro). Ang gobyerno miapelar apan wala mopadayon kay mas gihatag pagtagad ang laing kaso sa London. Niini nga kaso, ang laing brader nga si Herbert Kipps gihukmang sad-an, gipamulta, ug gitugyan ngadto sa militar.

Pagka-Septiyembre 1916, miabot nag 264 ka brader ang miaplay nga maeksepsiyon sa pagsundalo. Lima kanila ang nahatagag eksepsiyon, 154 ang gihatagan konog “hinungdanong trabaho sa nasod,” 23 ang giasayn sa serbisyo militar nga wala maglakip sa pagpakiggubat, ug 82 ang gitugyan ngadto sa militar diin ang pipila niini gihusay sa korte militar ug gipriso. Kay gikondenar man sa publiko ang pagmaltratar kanila diha sa mga prisohan, ang gobyerno nagbalhin kanila sa pagtrabaho sa mga kampo.

Pryce Hughes

 Si Edgar Clay ug Pryce Hughes, nga sa ulahi nahimong magtatan-aw sa sangang buhatan sa Britain, gipatrabaho sa konstruksiyon sa dam sa Wales. Si Herbert Senior, usa sa walo nga gipabalik gikan sa France, gipriso sa Wakefield Prison sa Yorkshire. Ang uban gisentensiyahag hago nga trabaho ubos sa lisod nga mga kahimtang sa Dartmoor Prison. Dinhi gipriso ang kadaghanan niadtong midumili sa pagsundalo tungod sa konsensiya.

Si Frank Platt, nga usa ka Estudyante sa Bibliya, misugot nga hatagag trabaho sa militar nga wala maglangkit sa pagpakiggubat. Apan nakaagom siyag dugay ug pintas nga paglutos kay midumiling makiggubat dihang gipadala sa panggubatan. Si Atkinson Padgett, nga nakakat-on sa kamatuoran wala madugay human siya magsundalo, gimaltratar usab pag-ayo sa militar kay midumiling makiggubat.

Herbert Senior

Bisag daghan sa mga igsoon kaniadto ang wala pa bug-os makasabot kon unsay nalangkit sa Kristohanong neyutralidad, sila naningkamot nga pahimut-an si Jehova nga Diyos. Ang mga brader nga ginganlan dinhi nagpakitag maayong panig-ingnan sa pagkaneyutral bisan sa maong lisod nga “takna sa pagsulay.” (Pin. 3:10)—Gikan sa among archives sa Britain.