‘Tinoa ang mas hinungdanong mga butang.’—FILIP. 1:10.

1, 2. Unsang tagna bahin sa kataposang mga adlaw ang nakapainteres sa mga tinun-an ni Jesus, ug ngano?

BAG-O pa lang giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga ang templo pagalumpagon. Kini nakapabalaka kang Pedro, Santiago, Juan, ug Andres. (Mar. 13:1-4) Busa dihang silasila na lang, gipangutana nila si Jesus: “Sultihi kami, Kanus-a man mahitabo kining mga butanga, ug unsa man unya ang ilhanan sa imong presensiya ug sa kataposan sa sistema sa mga butang?” (Mat. 24:1-3) Gisultihan sila ni Jesus bahin sa mga hitabo, o kahimtang, nga dili lang magpahinabog dakong kausaban sa ilang kinabuhi kondili magpaila usab sa kataposang mga adlaw sa daotang kalibotan ni Satanas. Usa ka hitabo ang nakapainteres sa mga tinun-an ni Jesus. Human hisgoti ang makapasubong kahimtang sama sa gubat, kanihit sa pagkaon, ug pag-uswag sa kalapasan, gitagna ni Jesus ang usa ka positibong butang nga magtimaan usab sa kataposang mga adlaw. Siya miingon: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.”—Mat. 24:7-14.

2 Uban ni Jesus, ang mga tinun-an nagsangyaw na sa maayong balita sa Gingharian. (Luc. 8:1; 9:1, 2) Lagmit nahinumdom sila sa iyang giingon: “Sa pagkatinuod, dako ang alanihon, apan diyutay ang mga mamumuo. Busa pangamuyo kamo sa Agalon sa pagpangani nga magpadalag mga mamumuo ngadto sa iyang pagpangani.” (Luc. 10:2) Apan unsaon nila pagsangyaw “sa tibuok gipuy-ang yuta” ug sa “pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran”? Asa kaha maggikan ang mga mamumuo? Kon makita pa unta nila niadtong adlawa ang katumanan sa tagna sa Mateo 24:14, mahingangha gayod sila!

3. Sa unsang paagi nagakatuman ang Lucas 21:34 karon? Unsay angay natong ipangutana sa kaugalingon?

 3 Kita nagkinabuhi sa panahong nagakatuman ang tagna ni Jesus. Minilyon ang miduyog sa pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa tibuok yuta. (Isa. 60:22) Apan gipakita ni Jesus nga ang pipila malisdan sa pagpokus sa maong buluhaton niining kataposang mga adlaw, kay sila mabalda ug “mabug-atan.” (Basaha ang Lucas 21:34.) Nakita usab nato ang katumanan niining mga pulonga. Ang pipila sa mga alagad sa Diyos wala mag-una sa labing hinungdanong mga butang. Makita kini sa ilang mga desisyon labot sa pagpanarbaho, taas nga edukasyon, ug pagtigom ug materyal, maingon man sa panahong gigugol sa sports ug kalingawan. Ang uban naluya tungod sa mga kapit-os ug kabalaka sa adlaw-adlawng pagkinabuhi. Pangutan-a ang kaugalingon: ‘Komosta ko? Ang ako bang mga desisyon nagpakita nga akong giuna ang kabubut-on sa Diyos?’

4. (a) Unsay giampo ni Pablo alang sa mga Kristohanon sa Filipos, ug ngano? (b) Unsay atong hisgotan niini ug sa sunod nga artikulo, ug sa unsang paagi makatabang kini kanato?

4 Ang mga Kristohanon sa unang siglo angayng manlimbasog nga padayong unahon ang espirituwal nga mga butang. Kini ang rason nga si apostol Pablo nag-ampo nga ‘tinoon’ sa mga taga-Filipos “ang mas hinungdanong mga butang.” (Basaha ang Filipos 1:9-11.) Sama kang Pablo, kadaghanan kanila “nagapakita ug labi pa gayod nga kaisog sa pagsulti sa pulong sa Diyos sa walay kahadlok.” (Filip. 1:12-14) Sa susama, kadaghanan kanato karon maisogong nagsangyaw sa Pulong sa Diyos. Apan ang pagkonsiderar ba sa nalampos sa organisasyon ni Jehova karon motabang kanato nga mas magpokus sa hinungdanon kaayong buluhatong pagsangyaw? Oo! Niining artikuloha, atong hisgotan ang kahikayan nga gihimo ni Jehova aron matuman ang Mateo 24:14. Sa unsa nakapokus ang iyang organisasyon, ug sa unsang paagi ang pagkasayod niini magdasig kanato ug sa atong pamilya? Sa sunod nga artikulo, atong hisgotan kon unsay makatabang kanato nga makalahutay ug padayong makanunot sa organisasyon ni Jehova.

NAGALIHOK ANG LANGITNONG BAHIN SA ORGANISASYON NI JEHOVA

5, 6. (a) Nganong gipakita ni Jehova ang langitnong bahin sa iyang organisasyon pinaagig mga panan-awon? (b) Unsay nakita ni Ezequiel sa panan-awon?

5 Daghang butang ang wala ilakip ni Jehova diha sa Bibliya. Pananglitan, wala siya mohatag ug detalye kon sa unsang paagi nagaobra ang utok o nagalihok ang uniberso, bisan tuod makapaikag kining masayran! Hinunoa, si Jehova nagtaganag impormasyon aron atong masabtan ang iyang katuyoan ug magkinabuhi uyon niana. (2 Tim. 3:16, 17) Nan, makapainteres gayod nga pinaagi sa Bibliya, gusto ni Jehova nga kita mahibalo mahitungod sa dili makitang bahin sa iyang organisasyon! Makapahinam ang pagbasa sa mga panan-awon nga naghulagway sa langitnong kahikayan ni Jehova nga gisulat ni Isaias, Ezequiel, ug Daniel, ug sa Pinadayag ni Juan. (Isa. 6:1-4; Ezeq. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; Pin. 4:1-11) Daw samag giwahing ni Jehova ang kortina sa kalangitan aron atong makita ang nagakahitabo didto. Ngano?

6 Buot ni Jehova nga kanunay natong hinumdoman nga bahin kita sa iyang unibersohanong organisasyon. Ang dili makitang bahin sa organisasyon ni Jehova nagalihok sa pagtuman sa iyang kabubut-on. Pananglitan, kini gihulagway sa panan-awon ni Ezequiel ingong dako kaayo nga langitnong karo. Kini nga karo paspas kaayo ug  makaliko dayon sa laing direksiyon. (Ezeq. 1:15-21) Tungod sa kapaspas sa mga ligid niini, makapanaw kinig lagyong distansiya. Nakita usab ni Ezequiel ang nagsakay niini. Siya miingon: “Ako may nakitang ingon sa kinlaw sa sinubong, ingon sa dagway sa kalayo sulod niana nga naglibot . . . Kadto maoy sama sa dagway sa himaya ni Jehova.” (Ezeq. 1:25-28) Seguradong nahingangha si Ezequiel sa maong panan-awon! Iyang nakita nga bug-os kontrolado ni Jehova ang iyang organisasyon, nga naggiya niini pinaagi sa iyang balaang espiritu. Pagkatalagsaong paghulagway sa nagalihok nga langitnong bahin sa organisasyon ni Jehova!

7. Sa unsang paagi ang panan-awon ni Daniel makapalig-on sa atong pagsalig?

7 Ang panan-awon ni Daniel makapalig-on usab sa atong pagsalig. Nakita niya si Jehova nga gihulagway ingong “ang Karaan sa mga Adlaw” nga naglingkod sa trono nga nagkalayo ug may mga ligid. (Dan. 7:9) Buot ni Jehova nga makita ni Daniel nga naglihok ang Iyang organisasyon, sa ato pa, nagpalampos sa Iyang katuyoan. Nakita usab ni Daniel ang “sama sa anak sa tawo,” si Jesus, nga gihatagag awtoridad sa pagdumala sa yutan-ong bahin sa organisasyon ni Jehova. Ang hingpit nga pagmando ni Kristo dili lang sulod sa pipila ka tuig, kondili “mohangtod sa panahong walay tino nga dili mahanaw, ug ang iyang gingharian dili magun-ob.” (Dan. 7:13, 14) Kini nga panan-awon magdasig kanato nga mosalig kang Jehova ug sa iyang ginahimo. Gihatagan niyag “pagmando ug dignidad ug gingharian” ang iyang nasulayan ug napamatud-ang matinumanong Anak, si Jesus. May pagsalig si Jehova sa iyang Anak.  Busa makasalig usab kita sa pagpanguna ni Jesus.

8. Unsay epekto sa mga panan-awon kang Ezequiel ug Isaias, ug unsay angayng epekto niini kanato?

8 Unsay epekto kanato sa panan-awon labot sa dili makitang bahin sa organisasyon ni Jehova? Sama kang Ezequiel, kita nahingangha gayod sa ginahimo ni Jehova. (Ezeq. 1:28) Ang pagpamalandong bahin sa organisasyon ni Jehova magpalihok kanato, maingon nga kini nagpalihok kang Isaias. Dihang mitungha ang kahigayonan alang kaniya nga isulti sa uban ang ginahimo ni Jehova, iya dayon kanang gipahimuslan. (Basaha ang Isaias 6:5, 8.) Si Isaias misalig nga tabangan siya ni Jehova nga magmalamposon bisan pa sa mga kalisdanan. Sa susama, kining makapahinganghang panan-awon sa dili makitang bahin sa organisasyon ni Jehova angayng magpalihok kanato sa pagsuportar niini. Makapadasig gayod nga kini nga organisasyon padayong naglihok, ug nakapokus sa pagpalampos sa katuyoan ni Jehova!

ANG YUTAN-ONG BAHIN SA ORGANISASYON NI JEHOVA

9, 10. Nganong gikinahanglan ang yutan-ong bahin sa organisasyon ni Jehova?

9 Pinaagi sa iyang Anak, si Jehova naghimog kahikayan dinhi sa yuta nga naglihok kaharmonya sa dili makitang bahin sa iyang organisasyon. Gikinahanglan kini sa pagpalampos sa buluhaton nga gihisgotan sa Mateo 24:14. Ngano? Tagda kining tulo ka rason.

10 Una, si Jesus miingon nga ang iyang mga tinun-an magsangyaw “hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.” (Buh. 1:8) Ikaduha, gikinahanglan ang pagtaganag espirituwal nga pagkaon ug ang pag-atiman sa mga nakigbahin niini. (Juan 21:15-17) Ikatulo, gikinahanglan ang mga tigom aron kadtong nagsangyaw sa maayong balita makasimba kang Jehova ug matudloan kon unsaon pagtuman ang maong buluhaton. (Heb. 10:24, 25) Aron molampos kining tanan, kinahanglang organisado ang mga sumusunod ni Jesus.

11. Sa unsang paagi nato ikapakita nga kita nagsuportar sa mga kahikayan sa organisasyon ni Jehova?

11 Sa unsang paagi nato ikapakita nga kita nagsuportar sa mga kahikayan sa organisasyon ni Jehova? Usa ka hinungdanong paagi mao ang pagsalig kanunay niadtong gipiyalan ni Jehova ug ni Jesus sa pagpanguna sa buluhatong pagsangyaw. Daghang kalihokan o butang sa kalibotan karon ang mahimong makakuha sa atensiyon niadtong nagapanguna kanato. Apan sa unsa nakapokus kanunay ang makitang bahin sa organisasyon ni Jehova?

NAKAPOKUS SA “MAS HINUNGDANONG MGA BUTANG”

12, 13. Sa unsang paagi gituman sa mga ansiyano ang ilang asaynment, ug nganong makapadasig kana kanimo?

12 Ang eksperyensiyadong mga ansiyano sa tibuok kalibotan gitudlo sa pagdumala ug sa pagpanguna sa buluhatong pagsangyaw sa Gingharian sa mga dapit diin sila nag-alagad. Dihang kining mga igsoona mohimog desisyon, sila magsusi sa Pulong sa Diyos, nga naggamit niini ingong ‘lampara sa ilang tiil ug kahayag sa ilang alagianan,’ ug sinserong mag-ampo kang Jehova alang sa giya.—Sal. 119:105; Mat. 7:7, 8.

13 Sama sa mga nanguna niadtong unang siglo, ang mga ansiyano karon nakapokus sa “pagministeryo sa pulong.” (Buh. 6:4) Nalipay kaayo sila sa pag-uswag sa buluhatong pagsangyaw sa ilang dapit ug sa tibuok kalibotan. (Buh. 21:19, 20) Sila wala maghimog daghang lagda ug pamaagi. Hinuon, ilang gisunod ang Kasulatan ug ang paggiya sa balaang espiritu  sa Diyos dihang mohimog gikinahanglang kahikayan sa pagpalampos sa buluhatong pagsangyaw. (Basaha ang Buhat 15:28.) Sa pagbuhat niana, sila nagpakitag maayong panig-ingnan sa kongregasyon.—Efe. 4:11, 12.

14, 15. (a) Unsang mga kahikayan ang gihimo alang sa buluhatong pagsangyaw sa tibuok kalibotan? (b) Unsay imong gibati sa imong pagpakigbahin sa buluhatong pagsangyaw sa Gingharian?

14 Daghang igsoon ang makugihong nag-andam ug espirituwal nga pagkaon alang sa atong mga publikasyon, tigom, ug kombensiyon. Libolibong boluntaryo ang naghago sa paghubad niining espirituwal nga pagkaon ngadto sa mga 600 ka pinulongan. Tungod niini, daghan pa ang makakat-on sa “halangdong mga butang sa Diyos” sa ilang kaugalingong pinulongan. (Buh. 2:7-11) Ang batan-ong mga igsoon nagkugi sa pag-imprentag mga literatura gamit ang paspas nga mga imprentahanan ug binding machine. Dayon ipadala kini nga mga literatura ngadto sa mga kongregasyon, bisan sa hilit kaayong mga dapit.

15 Daghang kahikayan ang gihimo aron makapokus kita sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong teritoryo. Pananglitan, linibo ang nagboluntaryo sa pagpanukod ug Kingdom Hall ug Assembly Hall, pagtabang niadtong apektado sa kalamidad o nag-atubang ug medikal nga mga emerhensiya, pag-organisar ug mga asembliya ug kombensiyon, pagtudlo diha sa teokratikanhong mga tunghaan, ug uban pang kahikayan. Unsay katuyoan niining tanan? Kini gihimo aron mapadali ang pagsangyaw sa maayong balita, mapalig-on ang espirituwalidad sa mga nakigbahin niini, ug mapauswag ang matuod nga pagsimba. Oo, ang yutan-ong bahin sa organisasyon ni Jehova nagpokus sa mas hinungdanong mga butang!

SUNDOGA ANG PANIG-INGNAN SA ORGANISASYON NI JEHOVA

16. Unsay maayong ilakip sa personal nga pagtuon o sa pamilyahanong pagsimba?

16 Ato bang gipamalandong matag karon ug unya ang ginahimo sa organisasyon ni Jehova? Gilakip sa uban diha sa ilang personal nga pagtuon o sa pamilyahanong pagsimba ang pag-research bahin niini, ug gipamalandong ang ilang nakat-onan. Makaiikag kaayong tun-an ang mga panan-awon ni Isaias, Ezequiel, Daniel, ug Juan. Ang librong Mga Saksi ni JehovaMga Magmamantala sa Gingharian sa Diyos ug ang ubang publikasyon o DVD sa inyong pinulongan nagtaganag makapainteres nga mga impormasyon bahin sa organisasyon.

17, 18. (a) Sa unsang paagi ka nakabenepisyo niining artikuloha? (b) Unsang mga pangutana ang atong isukna sa kaugalingon?

17 Makabenepisyo kita sa pagpamalandong sa ginahimo ni Jehova pinaagi sa iyang organisasyon. Duyog niining talagsaong organisasyon, hinaot nga padayon kitang magpokus sa mas hinungdanong mga butang. Kini magpalig-on sa atong determinasyon sama kang Pablo, kinsa misulat: “Sanglit nakabaton man kami niini nga ministeryo sumala sa kaluoy nga gipakita kanamo, kami wala moangka.” (2 Cor. 4:1) Gidasig usab niya ang iyang mga isigkamagbubuhat: “Dili kita mohunong sa pagbuhat ug maayo, kay sa takdang panahon kita moani kon kita dili molunga [o, dili maluya].”—Gal. 6:9.

18 Ingong indibiduwal o pamilya, duna ba kitay angayng usbon aron maseguro nga giuna nato ang mas hinungdanong mga butang sa atong rutina matag adlaw? Mahimo ba natong pasimplehon ang atong kinabuhi o menosan ang mga kabaldahan aron makagahin ug mas daghang panahon alang sa hinungdanong buluhatong pagsangyaw? Sa sunod nga artikulo, atong hisgotan ang lima ka butang nga motabang kanatong makanunot sa organisasyon ni Jehova.