Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Abril 2013

Tabangi ang Imong Kaugalingon ug ang Uban Pinaagi sa Pulong sa Diyos

Tabangi ang Imong Kaugalingon ug ang Uban Pinaagi sa Pulong sa Diyos

“Giisip ko nga matul-id ang tanang sugo mahitungod sa tanang butang.”—SAL. 119:128.

1. Nganong kinahanglang bug-os kitang mosalig sa Pulong sa Diyos?

ARON maseguro nga kuwalipikado nang makigbahin sa ministeryo ang usa ka Bible study, tagdon sa mga ansiyano kining pangutanaha, ‘Ang mga komento sa estudyante nagpadayag ba nga siya nagtuo nga ang Bibliya mao ang inspiradong Pulong sa Diyos?’ * Angayng ipakita sa mga nagtinguha nga mahimong magmamantala sa Gingharian—ug sa tanang alagad sa Diyos—nga sila may pagsalig sa Bibliya. Ngano? Kon kita bug-os nga nagasalig sa Pulong sa Diyos ug naggamit niini sa epektibong paagi diha sa ministeryo, matabangan nato ang uban nga mailhan si Jehova ug makabatog kaluwasan.

2. Nganong angay kitang ‘magpadayon sa mga butang nga atong nakat-onan’?

2 Diha sa iyang sulat kang Timoteo, gipasiugda ni apostol Pablo ang kahinungdanon sa Pulong sa Diyos: “Magpadayon ka sa mga butang nga imong nakat-onan ug nakakombinsir kanimo sa pagtuo.” Ang “mga butang” nga gitumong ni Pablo mao ang mga kamatuoran sa Bibliya nga nagkombinsir kang Timoteo sa pagbatog pagtuo sa maayong balita. Kini nga mga kamatuoran nagpalig-on usab sa atong pagtuo ug nagtabang kanato nga padayong ‘magmaalamon alang sa kaluwasan.’ (2 Tim. 3:14, 15) Ang sunod nga gisulti ni Pablo mao ang sagad natong gamiton aron ipakita sa uban nga ang Bibliya gikan sa Diyos. Apan unsa pay dugang natong makat-onan sa maong mga pulong nga anaa sa 2 Timoteo 3:16? (Basaha.) Hisgotan nato nga mas detalyado kini nga bersikulo aron molig-on ang atong pagsalig nga ‘tul-id’ ang tanang pagtulon-an ni Jehova.—Sal. 119:128.

 “MAPUSLANON SA PAGPANUDLO”

3-5. (a) Unsay sanong sa mga mamiminaw sa pakigpulong ni Pedro sa Pentekostes, ug ngano? (b) Nganong daghan sa Tesalonica ang midawat sa kamatuoran? (c) Unsay namatikdan sa mga tawo karon bahin sa atong paagi sa pagsangyaw?

3 Si Jesus miingon sa nasod sa Israel: “Ako nagpadala kaninyog mga manalagna ug mga tawong maalamon ug mga magtutudlo sa publiko.” (Mat. 23:34) Ang gitumong ni Jesus mao ang iyang mga tinun-an, nga iyang gitudloan sa paggamit sa Kasulatan sa ilang ministeryo. Sa Pentekostes 33 C.E., si apostol Pedro, nga usa sa mga “magtutudlo sa publiko,” nagpakigpulong atubangan sa dakong panon sa Jerusalem diin iyang gikutlo ang pipila ka teksto sa Hebreohanong Kasulatan. Dihang nadungog sa mga mamiminaw ang pagpatin-aw ni Pedro sa maong mga teksto, daghan ang ‘nasamdan sa ilang kasingkasing.’ Sila naghinulsol sa ilang mga sala ug nangayog pasaylo sa Diyos. Mga tulo ka libo kanila ang nahimong Kristohanon.—Buh. 2:37-41.

4 Ang laing magtutudlo mao si apostol Pablo, kinsa nagsangyaw sa maayong balita sa ubang dapit. Pananglitan, iyang gisangyawan kadtong anaa sa usa ka sinagoga sa siyudad sa Tesalonica sa Macedonia. Sulod sa tulo ka Igpapahulay, si Pablo “nangatarongan kanila gikan sa mga Kasulatan, nga nagpatin-aw ug nagpamatuod pinaagig mga pangutlo nga kinahanglang si Kristo mag-antos ug bangonon gikan sa mga patay.” Ang resulta? “Ang pipila kanila [mga Hudiyo] nahimong mga magtutuo,” maingon man ang “usa ka dakong panon sa mga Grego.”—Buh. 17:1-4.

5 Daghan karon ang nakadayeg sa mga alagad sa Diyos sa paggamit sa Bibliya aron pamatud-an ang ilang gitudlo. Human basaha sa atong sister sa Switzerland ang usa ka teksto, siya gipangutana sa tagbalay: “Unsay inyong relihiyon?” Siya mitubag: “Mga Saksi ni Jehova mi.” Ang tagbalay miingon: “Daan pa lagi ko. Gawas ninyong mga Saksi, wala nay laing moanhi sa akong balay aron basahan kog Bibliya.”

6, 7. (a) Sa unsang paagi kadtong mohatag ug bahin sa kongregasyon bug-os maggamit sa Bibliya? (b) Sa unsang paagi nato epektibong magamit ang Kasulatan dihang magdumalag pagtuon sa Bibliya?

6 Diha sa atong pagpanudlo, sa unsang paagi bug-os natong magamit ang Bibliya? Kon mohatag kag bahin sa kongregasyon, paggamit ug espesipikong mga teksto. Imbes isulti lang ang diwa sa pangunang mga teksto o basahon kini gikan sa gadyet o sa giimprenta sa computer, basaha kini sa imong Bibliya. Dasiga ang mamiminaw nga sundan ka sa pagbasa. Ipatin-aw ang teksto ug ipakita kon sa unsang paagi kini makatabang sa mamiminaw nga mas masuod kang Jehova. Imbes mogamit ug komplikadong mga ilustrasyon o mga kasinatian aron lang mangatawa ang mga mamiminaw, gamita ang panahon sa pagpatin-aw sa Pulong sa Diyos.

7 Unsay angay natong hinumdoman dihang magdumalag pagtuon sa Bibliya? Kinahanglang ilakip sa pagtuon ang gisitar nga mga teksto. Angay natong dasigon ang estudyante sa pagbasa niini ug tabangan siyang masabtan kini. Sa unsang paagi? Dili sa paghatag ug tag-as nga eksplinasyon nga mora na hinuog lektyur ang pagtuon, kondili sa pagdasig sa estudyante nga isulti kon unsay naa sa iyang hunahuna. Imbes sultihan siya kon unsay tuohan o buhaton, makasukna kitag maayong mga pangutana nga makatabang kaniyang masabtan ang gitudlo sa Bibliya. *

“MAPUSLANON . . . SA PAGPAMADLONG”

8. Unsay gipakigbisogan ni Pablo?

8 Sagad, isipon nato nga ang “pagpamadlong” maoy responsabilidad lang sa mga ansiyano. Tinuod, ang mga magtatan-aw gisugo nga ‘badlongon kadtong nagpakasala.’ (1 Tim. 5:20; Tito 1:13) Apan importante usab ang pagbadlong sa atong kaugalingon. Si Pablo maoy maayong panig-ingnan sa pagbaton  ug hinlong konsensiya. (2 Tim. 1:3) Bisan pa niana, siya misulat: “Nakita ko sa akong mga sangkap ang laing balaod nga nakigbugno batok sa balaod sa akong hunahuna ug nagbihag kanako ngadto sa balaod sa sala.” Kon atong susihon ang konteksto niini, mas masabtan nato kon unsa ka lisod ang pagpakigbugno ni Pablo aron makontrolar ang iyang makasasalang kiling.—Basaha ang Roma 7:21-25.

9, 10. (a) Unsa ang posibleng mga kahuyangan ni Pablo? (b) Sa unsang paagi nakigbisog si Pablo sa iyang mga kahuyangan?

9 Unsang mga kahuyangan ang gipaningkamotang mabuntog ni Pablo? Wala siyay espesipikong giingon. Apan siya misulat kang Timoteo nga siya usa ka “tawong bagis” kaniadto. (1 Tim. 1:13) Sa wala pa siya makombertir, dako kaayo ang iyang kasuko sa mga Kristohanon. Siya miangkon: ‘Ako nasuko pag-ayo kanila.’ (Buh. 26:11) Hinuon nakakat-on si Pablo sa pagkontrolar sa iyang kasuko, apan may panahong naglisod siya sa pagkontrolar sa iyang emosyon ug sinultihan. (Buh. 15:36-39) Unsay nakatabang kaniya?

10 Sa iyang sulat sa mga Kristohanon sa Corinto, gihubit ni Pablo kon giunsa niya pagbadlong ang iyang kaugalingon. (Basaha ang 1 Corinto 9:26, 27.) Siya naningkamot gayod sa pagbuntog sa iyang mga kahuyangan. Seguradong nangita siyag mga tambag sa Kasulatan, nangamuyo kang Jehova nga tabangan siya sa pagpadapat niini, ug naningkamot nga mouswag. * Makabenepisyo kita sa iyang panig-ingnan kay nakigbugno usab kita sa atong makasasalang mga kiling.

11. Sa unsang paagi ‘padayon natong sulayan’ ang kaugalingon aron matino kon kita ba naglakaw sa dalan sa kamatuoran?

11 Dili kita angayng mokompiyansa sa atong mga kahuyangan. Hinunoa, ‘padayon natong sulayan’ ang kaugalingon aron matino kon kita ba naglakaw sa dalan sa kamatuoran. (2 Cor. 13:5) Dihang magbasa ug teksto sama sa Colosas 3:5-10, suknaa ang kaugalingon: ‘Nanlimbasog ba ko sa pagpatay sa akong makasasalang tendensiya o nagpadaog sa akong kahuyangan? Dihang mag-Internet, sirad-an ba dayon nako ang imoral nga Web site nga motunghag kalit o mangita ba hinuon kog dili maayong mga Web site?’ Kon atong ipadapat ang tambag sa Bibliya, kini motabang natong ‘magtukaw ug maghupot ug maayong panghunahuna.’—1 Tes. 5:6-8.

“MAPUSLANON . . . SA PAGPANUL-ID SA MGA BUTANG”

12, 13. (a) Unsay kahulogan sa “pagpanul-id sa mga butang”? Sa unsang paagi nato masundog ang panig-ingnan ni Jesus labot niini? (b) Sa “pagpanul-id sa mga butang,” unsang matanga sa sinultihan ang angay natong likayan?

12 Ang Gregong pulong nga gihubad “pagpanul-id sa mga butang” nagkahulogan ug “paghimog maayo, pagtul-id, pagpasig-uli ngadto sa husto ug matarong nga kahimtang.” Usahay, kinahanglan natong tul-iron ang mga butang dihang masaypan pagsabot sa uban ang atong gisulti o gihimo. Pananglitan, ang Hudiyong mga lider sa relihiyon mireklamo nga si Jesus maluloton sa “mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala.” Si Jesus nangatarongan: “Ang mga tawong himsog wala magkinahanglan ug mananambal, kondili ang mga masakiton. Nan, lakaw ug tun-i ninyo ang kahulogan niini, ‘Buot ko ug kaluoy, ug dili halad.’” (Mat. 9:11-13) Si Jesus mapailobon ug malulotong nagpatin-aw sa Pulong sa Diyos ngadto sa tanan. Busa nailhan sa mga mapainubsanon si Jehova ingong “Diyos nga maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot ug kamatuoran.” (Ex. 34:6) Ingong resulta, daghan ang midawat sa maayong balita.

13 Ang panig-ingnan ni Jesus nagtudlo kon sa unsang paagi nato tabangan ang uban. Ang usa nga nasuko tingali isog nga moingon, ‘Magklarohay ta!’ Apan kini nga sinultihan wala mahiuyon sa 2 Timoteo 3:16. Ang “tibuok  Kasulatan” wala maghatag kanatog katungod sa pagpakigsulti sa uban nga dili tagdon ang ilang pagbati. Ang pagpanaway samag “mga dunggab sa espada” nga makapasakit ug sagad dili makahatag ug kaayohan.—Prov. 12:18.

14-16. (a) Dihang motabang sa pagsulbad sa problema sa uban, sa unsang paagi ang mga ansiyano ‘magtul-id sa mga butang’? (b) Nganong ang “pagpanul-id sa mga butang” sa Kasulatanhong paagi hinungdanon kaayo sa pagmatutog mga anak?

14 Nan, sa unsang paagi kita magpakitag pailob ug kalulot dihang ‘magtul-id sa mga butang’? Ibutang ta nga dunay magtiayon nga kanunayng maglalis, ug mangayog tabang sa ansiyano. Unsay himoon sa ansiyano? Wala siyay angayng dapigan. Hinuon mangatarongan siya base sa mga prinsipyo sa Bibliya, nga tingali gamiton ang gihisgotan sa kapitulo 3 sa librong Ang Sekreto sa Kalipay sa Pamilya. Samtang maghisgot niini, lagmit makita sa magtiayon kon unsang tambag ang angayng ipadapat sa matag usa. Sa ulahi, tingali komostahon sa ansiyano ang magtiayon ug motanyag ug dugang tabang kon gikinahanglan.

 15 Unsaon sa ginikanan ‘pagtul-id sa mga butang’ aron ang ilang mga anak molig-on sa espirituwal? Ibutang ta nga gusto nimong tabangan ang imong tin-edyer nga anak nga likayan ang usa ka higala nga morag dili maayong impluwensiya. Angay nimong sayron una ang mga butang bahin sa maong higala. Kon dunay angayng tul-iron, mahimo kang makigsulti sa imong anak, ug gamiton ang mga punto sa librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler, Tomo 2. Dayon, paggahin ug dugang panahon uban niya. Mahimo usab nimong panid-an ang iyang tinamdan samtang anaa sa ministeryo o sa lulinghayaw uban sa pamilya. Kon magpakita kag pailob ug kalulot, makita sa imong anak ang imong mahigugmaong interes. Kini makatabang kaniya sa pagpadapat sa imong tambag ug sa paglikay sa posibleng mga problema.

Kon ang ginikanan malulotong maggamit sa Bibliya sa ‘pagtul-id sa mga butang’ labot sa ilang mga anak, ilang matabangan sila nga makalikay sa dagkong mga problema (Tan-awa ang parapo 15)

 16 Sa mapailobon ug malulotong paagi, mahimo usab natong madasig kadtong nabalaka sa ilang panglawas, naguol kay nawad-ag trabaho, o naglisod pagsabot sa usa ka pagtulon-an sa Kasulatan. Busa ang paggamit sa Pulong sa Diyos “sa pagpanul-id sa mga butang” makahatag ug dakong kaayohan sa katawhan ni Jehova.

“MAPUSLANON . . . SA PAGDISIPLINA DIHA SA PAGKAMATARONG”

17. Nganong angay natong dawaton nga mapasalamaton ang disiplina?

17 “Walay disiplina nga daw makapalipay, hinunoa makapaguol.” Apan “pagkahuman niini alang kanila nga nabansay niini kini magpatunghag madaitong bunga, nga mao, ang pagkamatarong.” (Heb. 12:11) Daghang Kristohanon nga namatuto sa kamatuoran ang mouyon nga nakatabang kanila ang disiplina gikan sa ilang ginikanan. Ug kon atong dawaton ang disiplina ni Jehova, nga gihatag pinaagi sa mga ansiyano, kita makapabilin sa dalan sa kinabuhi.—Prov. 4:13.

18, 19. (a) Nganong ang tambag sa Proverbio 18:13 importante kaayo sa “pagdisiplina diha sa pagkamatarong”? (b) Sagad unsay resulta kon ang mga ansiyano magpakitag kalumo ug gugma sa nakasala?

18 Sa unsang paagi ang mga ansiyano ug mga ginikanan makahatag ug maayong disiplina? Si Jehova miingon nga kinahanglan kitang modisiplina “diha sa pagkamatarong.” (2 Tim. 3:16) Sa ato pa, angay natong himoong giya ang mga prinsipyo sa Bibliya. Usa sa mga prinsipyo mabasa sa Proverbio 18:13: “Kon ang usa magahatag ug tubag sa usa ka butang nga wala pa niya madungog, kana maoy kabuangan sa iyang bahin ug usa ka kaulawan.” Busa sa dili pa estoryahon sa mga ansiyano ang igsoong gisumbong nga nakahimog seryosong sala, kinahanglang sayron una nila ang tanang detalye. (Deut. 13:14) Niining paagiha lamang nga sila makadisiplina “diha sa pagkamatarong.”

19 Dugang pa, ang Pulong sa Diyos nagsugo sa mga ansiyano sa pagdisiplina uban ang ‘kalumo.’ (Basaha ang 2 Timoteo 2:24-26.) Tinuod, ang sala sa usa lagmit nakapasipala kang Jehova ug nakapasakit sa uban. Apan kon ang ansiyano masuko dihang magtambag, dili niya matabangan ang nakasala. Hinunoa, kon sundogon sa mga ansiyano “ang malulotong hiyas sa Diyos,” lagmit ilang mapalihok siya nga maghinulsol.—Roma 2:4.

20. Unsang mga prinsipyo ang angayng ipadapat sa ginikanan dihang magdisiplina sa mga anak?

20 Sa pagmatuto sa ilang mga anak diha “sa disiplina ug sa pagdumala-sa-kaisipan ni Jehova,” angayng ipadapat sa ginikanan ang mga prinsipyo sa Bibliya. (Efe. 6:4) Ang usa ka amahan angayng mahibalo una sa tanang detalye ayha disiplinahon ang iyang anak. Ang kasuko nga motultol sa pagkabayolente dili angayng mahitabo sulod sa Kristohanong pamilya. “Si Jehova malumo kaayo sa pagmahal ug maluluy-on,” ug kinahanglang sundogon siya sa mga ginikanan dihang magdisiplina sa ilang mga anak.—Sant. 5:11.

BILILHONG GASA NI JEHOVA KANATO

21, 22. Kon imong basahon ang Salmo 119:97-104, unsang mga pulong niini ang maghubit sa imong gibati alang sa Pulong ni Jehova?

21 Gipahayag sa usa ka alagad sa Diyos kon nganong iyang gihigugma ang balaod ni Jehova. (Basaha ang Salmo 119:97-104.) Pinaagi sa pagtuon niini, siya nakabaton ug kaalam ug lalom nga pagsabot. Ang pagsunod sa mga tambag niini nakatabang kaniya nga makalikay sa sayop nga dalan nga nakadaot sa uban. Para niya, makapalipay ug mapuslanon ang pagtuon sa Kasulatan. Determinado siyang sundon ang mga instruksiyon sa Diyos nga nakahatag kaniyag daghang kaayohan.

22 Bililhon ba ang Bibliya para nimo? Kini magpalig-on sa imong pagtuo nga tumanon sa Diyos ang iyang katuyoan. Ang inspiradong tambag niini magpanalipod kanimo gikan sa makamatayng mga epekto sa pagpakasala. Ug pinaagi sa epektibong pagpatin-aw niini, imong matabangan ang uban sa pagsubay ug sa pagpabilin sa dalan sa kinabuhi. Hinaot padayon natong gamiton ang “tibuok Kasulatan” samtang nag-alagad sa atong maalamon ug mahigugmaong Diyos, si Jehova.

^ par. 1 Tan-awa ang librong Organisado Aron Buhaton ang Kabubut-on ni Jehova, panid 79.

^ par. 7 Dihang nanudlo sa uban, si Jesus sagad mangutana: “Unsay inyong hunahuna?” Dayon hatagan niya silag higayon sa pagtubag.—Mat. 18:12; 21:28; 22:42.

^ par. 10 Daghan sa mga sulat ni Pablo nagdasig kanato sa pagbuntog sa atong mga kahuyangan. (Roma 6:12; Gal. 5:16-18) Makataronganong isipon nga siya mismo nagpadapat sa iyang mga tambag.—Roma 2:21.