Natukod ba pag-usab ang templo sa Jerusalem human sa 70 C.E.?

SI Jesus nagtagna nga ang templo ni Jehova bug-os nga malumpag. Kini natuman dihang ang Jerusalem gilaglag sa Romanong kasundalohan ilalom ni Tito niadtong 70 C.E. (Mat. 24:2) Sa ulahi, si Emperador Julian nagplano sa pagtukod pag-usab sa templo.

Si Julian ang giila nga kataposang paganong emperador sa Roma. Pag-umangkon siya ni Constantino nga Bantogan ug giedukar sa nag-angkong mga Kristohanon sa iyang panahon. Apan dihang nahimo siyang emperador niadtong 361 C.E., iyang gisalikway ang ilang gitudlo ug gipili ang paganismo. Diha sa mga libro sa kasaysayan, siya gitawag “ang Apostata.”

Gidumtan ni Julian ang Kristiyanidad. Tingali kay niadtong sayis anyos pa siya, gipatay sa mga nag-angkong Kristohanon ang iyang amahan ug ubang paryente. Ang mga historyano sa simbahan nag-ingon nga gidasig ni Julian ang mga Hudiyo sa pagtukod pag-usab sa ilang templo, aron pamatud-an nga mini nga propeta si Jesus. *

Si Julian nagplano gyod nga tukoron pag-usab ang templo. Apan ang mga historyano wala magkauyon kon nasugdan ba niya ang pagtukod. Ug kon nasugdan man, wala mahibaloi kon nganong naundang. Hinuon, usa ka butang ang segurado: Si Julian namatay wala pay duha ka tuig human nahimong emperador, ug ang templo wala matukod pag-usab.

Ang nahimutangan ug posibleng hitsura sa templo sa panahon ni Jesus

^ par. 5 Si Jesus wala mag-ingon nga ang templo dili na matukod pag-usab. Ang iya lang giingon nga malaglag kini, nga natuman niadtong 70 C.E.