“Sayon ra nimo ang pagpayunir. Parehong Saksi ang imong ginikanan, ug makasuportar sila nimo,” giingnan namo ang among higala nga naa sa bug-os panahong ministeryo. “Usa ra baya ang Amahan natong tanan,” matod niya. Ang iyang giingon nagtudlo namog importanteng leksiyon: Ang atong langitnong Amahan mag-atiman ug magpalig-on sa iyang mga alagad. Nasinati gyod namo nga tinuod kana.

 KAMI nagpuyo sa usa ka uma sa Northern Ostrobothnia, Finland. Napulo mi ka magsoon, ug mga bata pa panahon sa Gubat sa Kalibotan II. Bisag nagpuyo layo sa gubat, nahibalo ming ang mga tawo grabeng nag-antos. Dihay gabii nga gibombahan ang mga siyudad sa Oulu ug Kalajoki, ug among nakita nga mipula ang langit. Patagoon dayon mi sa among ginikanan kon makakita mig mga eroplanong iggugubat. Busa dihang si Tauno, among kinamagulangang igsoon nga lalaki, naghisgot ug paraisong yuta nga walay inhustisya, nainteres mi.

Si Tauno nakakat-on sa kamatuoran sa edad nga 14 pinaagi sa mga literatura sa mga Estudyante sa Bibliya. Dihang mibuto ang Gubat sa Kalibotan II, midumili siyang magsundalo tungod sa iyang konsensiya nga nabansay sa Bibliya. Busa siya gibilanggo ug gidagmalan pag-ayo. Kini nakapalig-on hinuon sa iyang determinasyon nga moalagad kang Jehova, ug human buhii, misamot pa ang iyang kadasig sa ministeryo. Ang iyang maayong panig-ingnan nagdasig namo sa pagtambong sa mga tigom sa mga Saksi sa duol nga baryo. Tigtambongan sab mig kombensiyon. Aron makatigom ug ikaplete, nanahi mig sinina sa among mga silingan, nananom ug sibuyas, ug namupog mga berry. Kay daghag buluhaton sa uma, dili mi puwedeng magdungan ug tambong maong magpulipuli ra mi.

Gikan sa wala: Si Matti (amahan), Tauno, Saimi, Maria Emilia (inahan), Väinö (masuso), Aili, ug Annikki sa 1935

Ang among nakat-onan bahin kang Jehova ug sa iyang mga katuyoan nagpalalom sa among gugma kaniya, mao nga midesisyon ming magpahinungod kaniya. Nabawtismohan mi niadtong 1947 ingong simbolo sa among dedikasyon. (Si Annikki sa edad nga 15, ug si Aili sa edad nga 17.) Ang among igsoong si Saimi nabawtismohan usab niadtong tuiga. Gitun-an usab namo sa Bibliya ang among minyo nang igsoon nga si Linnea. Siya ug ang iyang pamilya nahimong mga Saksi ni Jehova. Human sa bawtismo, gihimo namong tumong nga mag-alagad sa popanahon ingong vacation pioneer (o, oksilyare payunir).

MISULOD SA BUG-OS PANAHONG MINISTERYO

Gikan sa wala: Si Eeva Kallio, Saimi Mattila-Syrjälä, Aili, Annikki, ug Saara Noponen sa 1949

Sa 1955, mibalhin mi sa Kemi, usa ka siyudad sa amihanan. Bisag full-time nga nagtrabaho, gusto namong magpayunir. Apan nabalaka mi kon unsaon pagsuportar ang among kaugalingon. Naghunahuna ming magtigom unag kuwarta. Mao ning higayona nga naestorya namo ang payunir nga gihisgotan ganina. Ang iyang gisulti nagpaamgo kanamo nga ang bug-os panahong pag-alagad kang Jehova wala lang magdepende sa kaugalingong paningkamot o sa suportar sa pamilya. Ang labing importante nga mosalig kita sa atong langitnong Amahan.

Paingon sa kombensiyon sa Kuopio sa 1952. Gikan sa wala: Si Annikki, Aili, ug Eeva Kallio

Niadtong panahona, duna miy natigom nga igong makasuportar sa duha ka bulang pagpayunir. Busa sa Mayo 1957, bisag gikulbaan, miaplay mi sa pagpayunir sa Pello, usa ka lungsod sa Lapland, ibabaw sa Arctic Circle. Human sa duha ka bulan, wala makuhai ang among tinigom mao nga  miaplay na pod mi sa pagpayunir. Paglabay na pog duha ka bulan, naa gihapon ang tanan namong tinigom. Karon natino na namo nga si Jehova mag-atiman kanamo. Human sa 50 ka tuig nga pagpayunir, kompleto gihapon ang among tinigom! Samag si Jehova nagkupot sa among mga kamot ug miingon: “Ayaw kahadlok. Ako magatabang kanimo.”—Isa. 41:13.

Human sa 50 ka tuig nga pagpayunir, kompleto gihapon ang among tinigom!

Si Kaisu Reikko ug Aili diha sa kanataran

Sa 1958, ang among magtatan-aw sa sirkito misugyot nga mobalhin mi sa Sodankylä, Lapland aron mag-espesyal payunir didto. Niadtong panahona, usa ray Saksi didto. Kini nga sister nakakat-on sa kamatuoran sa talagsaong paagi. Ang iyang anak nga lalaki nag-field trip kauban sa iyang mga klasmet didto sa Helsinki, ang kaulohan sa Finland. Samtang nanuroy sa siyudad, ang iyang anak gihatagan sa usa ka edarang sister ug Bantayanang Torre, ug giingnan nga ihatag kini sa iyang inahan. Dihang gibasa sa inahan, iya dayong nasabtan nga nagtudlo kini sa kamatuoran sa Bibliya.

Nangabang mig kuwarto nga ang silong gabsanan. Anha sab mi magtigom sa among kuwarto. Sa primero, upat lang ang tigtambongan—kaming duha ug usa ka sister kauban sa iyang anak. Basahon lang namo ang gieskedyul nga tun-anan sa matag semana. Sa ulahi, usa ka lalaki nga nagtuon ug Bibliya kaniadto uban sa mga Saksi miabot aron magtrabaho sa gabsanan. Mao nga siya ug ang iyang pamilya mitambong uban namo. Wala madugay, siya ug ang iyang asawa nabawtismohan. Ang maong brader na ang nagdumala sa among mga tigom. May mga lalaking nagtrabaho usab sa gabsanan ang misugod sa pagtambong ug midawat sa kamatuoran. Pipila ka tuig sa ulahi, midako ang among grupo ug nahimong kongregasyon.

LISOD ANG PAGSANGYAW

Lisod ang pagsangyaw kay lagyo ang mga teritoryo. Sa ting-init, kami magbaktas, magbisikleta, ug magbangka pa gani paingon sa teritoryo. Dako kaayog tabang ang among mga bisikleta. Kini ang among gamiton sa pagtambong ug kombensiyon ug sa pagduaw sa among ginikanan, nga nagpuyo gatosan ka kilometro ang gilay-on. Sa tingtugnaw, magsakay mig bus sayo sa buntag paingon sa usa ka baryo ug dayon magbaktas sa pagpamalaybalay. Humag sangyaw sa usa ka baryo, magbaktas na pod mi paingon sa sunod nga baryo. Ang niyebe baga kaayo ug usahay dili na makita ang kalsada. Kanunay ming magbaktas subay sa inagian sa kangga nga giguyod ug kabayo. Pero kon moulan na pod ug niyebe, matabonan ang mga inagian sa  kangga. Sa sayong tingpamulak, ang niyebe danlog ug basa, maong magsagadsad mig lakaw.

Magkaubang nagsangyaw sa tingtugnaw

Tungod sa niyebe ug katugnaw, kinahanglan ming magsul-ob ug baga nga sinina, wool nga stocking, duha o tulo ka sapaw nga medyas, ug botas nga kutob sa tuhod. Sagad mapunog niyebe ang among botas. Pag-abot namo sa hagdanan sa usa ka balay, huboon namo kini ug ihuho ang niyebe. Ang sidsid usab sa among tag-as nga winter coat mabasa kay masangyad sa niyebe samtang magbaktas mi. Dayon dihang mosamot katugnaw, ang sidsid mogahi nga mahisamag pligo sa metal. Usa ka babaye miingon, “Dako gyod mog pagtuo, kay nangarisgar mog anhi dinhi bisag puwerteng tugnawa.” Nagbaktas mig kapin sa 11 kilometros paingon sa maong balay.

Kay lagyo man ang teritoryo, sagad magpalabay mi sa kagabhion diha sa mga balay sa baryo. Dihang mogabii na, mangita na mig kasak-an. Simple lang ang mga balay, pero mahigalaon ug maabiabihon ang mga tawo. Gawas nga ila ming pasak-on, pakaonon pa gyod mi. Sagad ang among higdaan maoy panit sa reindeer, moose, o oso. Pero usahay nindot kaayo ang among tulganan. Pananglitan, gipadayon mi sa usa ka ginang nga dako ang balay. Iya ming gipatulog sa kuwarto para sa bisita nga may nindot nga kama, nga gihapinag humot nga puting tela. Kadaghan ming maghisgot sa Bibliya uban sa iyang pamilya nga maabtag tungang gabii. Sa laing balay, ang magtiayong nagpasaka namo natulog sa usa ka kilid sa kuwarto, ug kami sa pikas kilid. Sa among panaghisgot sa Bibliya, magpulipuli silag pangutana mao nga maabtan mig kadlawon.

MABUNGAHONG MINISTERYO

Ang Lapland maoy nindot nga dapit ug ang kanindot niini mag-usab-usab depende sa panahon. Apan mas naapresyar namo ang mga tawo nga nakakat-on bahin kang Jehova. Lakip sa sinserong mga tawo nga among nasangyawan mao ang mga magtrotroso nga mibalhin sa Lapland aron mamutol ug kahoy. Usahay, makaduaw mig balay nga ubay-ubayng lalaki ang nagpuyo. Sila naminaw sa mensahe sa Bibliya ug midawat ug literatura.

Daghan mig makaiikag nga kasinatian. Usa ka adlaw niana, ang orasan sa estasyon sa bus abanteg lima ka minuto maong nabiyaan mi. Busa misakay mig bus nga paingon sa laing baryo. Wala pa mi sukad makasangyaw sa maong dapit. Sa unang balay, among naestorya ang babaye nga miingon, “Maayo kay nia na mo, nagpaabot ko ninyo.” Bible study diay namo ang iyang igsoong babaye, ug iya kining giingnan nga hangyoon ming duawon siya niadtong adlawa. Pero wala mi masultihi sa iyang igsoon. Nasugdan namo siyag pagtuon sa Bibliya, lakip ang iyang mga paryente nga nagpuyo sa duol. Wala madugay, giusa na namo sila pagtuon, nga mga 12 ka tawo. Sukad niadto, daghan kanila ang nahimong Saksi ni Jehova.

 Sa 1965, giasayn mi sa kongregasyon sa Kuusamo, ubos sa Arctic Circle. Kini ang among kongregasyon hangtod karon. Niadtong panahona, diyutay lang ang magmamantala dinhi. Sa sinugdan, medyo lisod ang pagsangyaw sa among bag-ong teritoryo. Ang mga tawo relihiyoso kaayo ug walay interes. Apan daghan ang nagtahod sa Bibliya, ug tungod niana masugdan ang panaghisgot. Busa naningkamot ming mailhan ang mga tawo, ug human sa mga duha ka tuig, mas sayon na ang pagsugod ug pagtuon sa Bibliya.

AKTIBO GIHAPON SA MINISTERYO

Ang pipila sa among Bible study kaniadto

Karon, halos adlaw-adlaw gihapon ming magsangyaw pero dili na namo kaya ang tibuok adlaw. Mas sayon na ang pagduaw sa mga tawo sa among dakong teritoryo dihang nagtuon ug drayb si Aili, sa sugyot sa among pag-umangkong lalaki. Mikuha siyag lisensiya niadtong 1987 sa edad nga 56. Natabangan sab mi dihang natukod ang bag-ong Kingdom Hall kay gipapuyo mi sa apartment niini.

Makapalipay kaayo ang pag-uswag nga among nakita. Dihang nagsugod mig payunir sa amihanang Finland, pipila lang ang magmamantala niining dako kaayong teritoryo. Karon duna nay usa ka sirkito dinhi. Sa mga asembliya ug kombensiyon, sagad dunay moduol namo ug mangutana kon nahinumdom pa mi nila. Ang pipila kanila nadumalahan diay namog pagtuon sa Bibliya uban sa ilang pamilya sa gagmay pa sila. Namunga gyod ang binhi nga gipugas paglabay sa daghang katuigan!—1 Cor. 3:6.

Ganahan gihapon ming mosangyaw bisag nag-ulan

Niadtong 2008, singkuwenta ka tuig na ming espesyal payunir. Nagpasalamat mi kang Jehova nga nakahimo mi sa pagdinasigay sa usag usa aron makalahutay sa pagtuman sa iyang bililhong buluhaton. Simple lang ang among kinabuhi, apan wala gyod mi makulangi. (Sal. 23:1) Wala gyod diay miy angayng kabalak-an labot sa pagpayunir! Makapalipay nga latas sa katuigan, si Jehova nagpalig-on kanamo sumala sa iyang gisaad sa Isaias 41:10: “Ako magapalig-on kanimo. Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo. Ako sa pagkatinuod magahawid kanimo sa akong tuong kamot sa pagkamatarong.”