Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Abril 2013

Ayawg Kaluya!

Ayawg Kaluya!

“Dili kita mohunong sa pagbuhat ug maayo.”GAL. 6:9.

1, 2. Sa unsang paagi mapalig-on ang atong pagsalig kon atong pamalandongon ang unibersohanong organisasyon ni Jehova?

ANG pagpamalandong nga bahin kita sa dakong unibersohanong organisasyon makapahingangha gayod. Ang panan-awon sa Ezequiel kapitulo 1 ug Daniel kapitulo 7 tin-awng naghubit kon giunsa pagpalampos ni Jehova ang iyang katuyoan. Si Jesus ang nanguna sa yutan-ong bahin sa organisasyon ni Jehova. Iya kining gigiyahan aron matuman ang buluhatong pagsangyaw, maatiman ang espirituwalidad niadtong nakigbahin niini, ug mapauswag ang matuod nga pagsimba kang Jehova. Magpalig-on gayod kini sa atong pagsalig sa organisasyon ni Jehova!—Mat. 24:45.

2 Kita ba minunot sa paglihok niining talagsaong organisasyon? Ang ato bang kadasig sa kamatuoran misamot o nagkawala? Dihang konsiderahon kining mga pangutanaha, basin makita natong kita nagkaluya o kaha namenosan ang kadasig. Posible kanang mahitabo. Sa unang siglo, giawhag ni apostol Pablo ang iyang isigka-Kristohanon sa paghinumdom sa kadasig ni Jesus. Siya miingon nga kini makatabang kanila nga dili “kapoyon ug mangaluya.” (Heb. 12:3) Sa susama, ang pagtuon sa miaging artikulo, nga nagpakita sa nalampos sa organisasyon ni Jehova, makatabang kanato nga magpabiling madasigon ug malahutayon.

3. Unsay gikinahanglan aron dili kita maluya, ug unsay hisgotan niining artikuloha?

3 Apan si Pablo miingon nga labaw pa ang gikinahanglan aron dili kita maluya. Kinahanglang magpadayon kita “sa pagbuhat ug maayo.” (Gal. 6:9) Busa duna kitay angayng himoon. Atong hisgotan ang lima ka butang nga motabang kanato nga magpabiling madasigon ug makanunot sa organisasyon ni Jehova. Dayon susihon nato ang atong kaugalingon o ang atong pamilya kon duna bay mga butang nga angayng hatagag mas dakong pagtagad.

 TAMBONG SA MGA TIGOM ALANG SA PAGDINASIGAY UG PAGSIMBA

4. Nganong makaingon kita nga ang panagkatigom maoy importanteng bahin sa matuod nga pagsimba?

4 Ang panagkatigom importante kaayo sa mga alagad ni Jehova. Didto sa langit, may mga panahon nga dapiton ang mga espiritung linalang nga magtigom atubangan sa presensiya ni Jehova. (1 Hari 22:19; Job 1:6; 2:1; Dan. 7:10) Sa karaang panahon, ang Israel gisugo sa pagtigom ‘aron sila mamati ug makakat-on.’ (Deut. 31:10-12) Sa unang siglo, nabatasan sa mga Hudiyo ang pag-adto sa sinagoga aron magbasa sa Kasulatan. (Luc. 4:16; Buh. 15:21) Ang panagkatigom nagpadayon dihang natukod ang Kristohanong kongregasyon, ug importante gihapon kaayo kini sa atong pagsimba. Ang matuod nga mga Kristohanon ‘mahunahunaon sa usag usa nga nagdasig sa paghigugma ug sa maayong mga buhat.’ Kinahanglang padayon kitang “magdinasigay sa usag usa, ug ilabina gayod samtang makita [nato] nga ang adlaw [ni Jehova] nagkaduol na.”—Heb. 10:24, 25.

5. Sa unsang paagi kita magdinasigay sa usag usa diha sa atong panagkatigom?

5 Ang usa ka importanteng paagi sa pagdinasigay sa usag usa mao ang pagpakigbahin sa atong mga tigom. Mahimo natong ipahayag ang atong pagtuo pinaagi sa pagtubag sa mga pangutana, pagkomento sa kapadapatan sa teksto, o sa paghisgot ug mubong kasinatian nga nagpakita kon nganong maalamon ang pagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya. (Sal. 22:22; 40:9) Seguradong mouyon ka nga bisag dugay na kitang tigtambongan sa mga tigom, madasig gihapon kita sa kinasingkasing nga mga komento sa atong mga igsoon—tigulang man o batan-on.

6. Sa unsang paagi ang mga tigom motabang kanato nga magpabiling aktibo sa espirituwal?

6 Unsa pay laing mga rason kon nganong buot sa Diyos nga regular kitang magtigom? Ang atong mga tigom, asembliya, ug kombensiyon motabang kanato sa pagsangyaw nga maisogon ug sa pag-atubang sa mga pagsupak o kawalay interes diha sa atong teritoryo. (Buh. 4:23, 31) Ang mga panaghisgot nga binase sa Kasulatan makapalig-on sa atong pagtuo. (Buh. 15:32; Roma 1:11, 12) Ang gitudlo diha sa mga tigom ug ang pagdinasigay sa usag usa makahatag kanatog tinuod nga kalipay ug “kalinaw sa mga adlaw sa katalagman.” (Sal. 94:12, 13) Ang Teaching Committee sa Nagamandong Lawas maoy nagdumala sa pag-andam sa tanang espirituwal nga programa aron matudloan ang katawhan ni Jehova sa tibuok yuta. Mapasalamaton gayod kita sa mga tagana nga atong mapahimuslan sa mga tigom matag semana!

7, 8. (a) Unsay pangunang katuyoan sa atong mga tigom? (b) Sa unsang paagi ka natabangan sa mga tigom sa espirituwal nga paagi?

7 Apan duna pay mas importanteng rason sa pagtambong sa mga tigom kay sa mga benepisyo nga makuha niana. Ang pangunang katuyoan sa atong panagkatigom mao ang pagsimba kang Jehova. (Basaha ang Salmo 95:6.) Pagkadakong pribilehiyo ang pagdayeg sa atong mahimayaong Diyos! (Col. 3:16) Si Jehova takos sa atong regular nga pagsimba pinaagi sa atong pagtambong ug pagpakigbahin sa teokratikanhong mga tigom. (Pin. 4:11) Busa dili ikatingala nga kita giawhag nga “dili talikdan ang atong mga panagkatigom, sama sa nabatasan sa pipila”!—Heb. 10:25.

8 Ato bang giisip ang mga tigom ingong tagana nga motabang kanatong makalahutay hangtod nga si Jehova molihok batok niining daotang sistema sa mga butang? Kon mao, ang mga tigom maoy usa sa “mas hinungdanong mga butang” nga angay natong gahinag panahon, bisag unsa pa kita ka puliki. (Filip. 1:10) Dili gayod nato palabyon ang kahigayonan nga mahiusa sa atong mga igsoon sa pagsimba kang Jehova, gawas lang kon dunay seryoso kaayong hinungdan.

 PANGITAA ANG MATINUD-ANON UG KASINGKASING

9. Giunsa nato pagkahibalo nga importante ang buluhatong pagsangyaw?

9 Ang bug-os nga pagpakigbahin sa buluhatong pagsangyaw makatabang usab kanato nga padayong makanunot sa organisasyon ni Jehova. Gisugdan kini ni Jesus sa dinhi pa siya sa yuta. (Mat. 28:19, 20) Sukad niadto, ang pagsangyaw ug paghimog tinun-an mao ang labing importanteng buluhaton sa tibuok organisasyon ni Jehova. Daghang kasinatian sa atong panahon ang nagpamatuod nga ang mga manulonda nagsuportar ug naggiya kanato ngadto sa mga tawo nga “hustong nakiling alang sa kinabuhing walay kataposan.” (Buh. 13:48; Pin. 14:6, 7) Ang yutan-ong bahin sa organisasyon ni Jehova gitukod ug giorganisar aron mosuportar niining importante kaayong buluhaton. Ang ministeryo ba usab ang pokus sa imong kinabuhi?

10. (a) Paghatag ug pananglitan kon sa unsang paagi magpabilin ang atong gugma sa kamatuoran. (b) Sa unsang paagi ang ministeryo nakatabang kanimo nga dili maluya?

10 Ang pagkamasiboton diha sa ministeryo motabang kanato nga magpabiling madasigon sa kamatuoran. Tagda ang giingon ni Mitchel, nga dugay nang ansiyano ug regular payunir: “Ganahan kaayo kong isulti sa uban ang kamatuoran. Dihang may mga bag-ong artikulo sa Bantayanang Torre o Pagmata!, mahingangha ko sa kaalam, pagsabot, ug balanseng impormasyon sa matag isyu. Eksayted kaayo kong mosangyaw aron makita ang reaksiyon sa mga tawo ug kon sa unsang  paagi nako mahaling ang ilang interes.” Ang ministeryo nakatabang usab kaniya nga padayong unahon ang labing importanteng butang sa iyang kinabuhi ug seguroon nga way makabalda niini. Sa susama, kon magmapuliki kita kanunay sa sagradong pag-alagad, kini makatabang kanato nga makalahutay niining kataposang mga adlaw.—Basaha ang 1 Corinto 15:58.

PAHIMUSLI ANG ESPIRITUWAL NGA MGA TAGANA

11. Nganong angay natong pahimuslan ang espirituwal nga mga pagkaon?

11 Si Jehova nagtaganag dagayang espirituwal nga pagkaon pinaagig mga publikasyon nga makapalig-on kanato. Seguradong may higayon nga human mabasa ang usa ka publikasyon, ikaw nakaingon: ‘Mao gyod ni ang akong gikinahanglan! Daw gipasulat kini ni Jehova para nako!’ Dili kay naatol lang kini. Si Jehova nagtudlo ug naggiya kanato pinaagi niini nga mga tagana. Siya miingon: “Ihatag ko kanimo ang hait nga salabotan ug tudloan ko ikaw sa dalan nga imong pagalaktan.” (Sal. 32:8) Naningkamot ba kita nga basahon ang tanang espirituwal nga pagkaon ug pamalandongon kana? Pinaagi niana, kita matabangan nga padayong mamunga ug dili malaya sa espirituwal niining malisod nga kataposang mga adlaw.—Basaha ang Salmo 1:1-3; 35:28; 119:97.

12. Unsay makatabang kanato nga pabilhan ang espirituwal nga mga tagana?

12 Mas mapabilhan nato ang atong mga publikasyon kon atong tagdon ang buluhaton nga nalangkit sa pagseguro nga regular nato kining madawat. Ang Writing Committee sa Nagamandong Lawas maoy nagdumala sa pag-research, pagsulat, pag-proofread, pagpilig mga hulagway, ug paghubad sa giimprentang mga publikasyon, maingon man sa mga materyal nga gibutang diha sa atong Web site. Ipadala sa nag-imprenta nga mga sangang buhatan ang mga literatura ngadto sa duol ug lagyong mga kongregasyon. Nganong gihimo kining tanan? Aron mapakaon pag-ayo sa espirituwal ang katawhan sa Diyos. (Isa. 65:13) Hinaot pabilhan nato ang tanang espirituwal nga pagkaon nga gitagana sa organisasyon ni Jehova.—Sal. 119:27.

SUPORTAHI ANG MGA KAHIKAYAN SA ORGANISASYON

13, 14. Kinsa ang nagsuportar sa mga kahikayan ni Jehova sa langit? Sa unsang paagi nato ikapakita ang samang pagsuportar dinhi sa yuta?

13 Sa panan-awon nga gihatag kang apostol Juan, iyang nakita si Jesus nga nagsakay sa puting kabayo aron pukanon kadtong mirebelde kang Jehova. (Pin. 19:11-15) Nakita usab niya nga nagsunod kang Jesus ang matinumanong mga manulonda, lakip ang mga dinihogan nga nakadawat na sa ilang langitnong ganti. Kini nagpakita nga sila nagsuportar sa ilang Lider, si Jesus. (Pin. 2:26, 27) Maayo gayod silang ehemplo sa pagsuportar sa mga kahikayan ni Jehova!

14 Sa samang paagi, ang dakong panon bug-os nagsuportar sa buluhaton sa dinihogang mga igsoon ni Kristo nga ania pa sa yuta nga maoy nanguna sa organisasyon karon. (Basaha ang Zacarias 8:23.) Ingong indibiduwal, sa unsang paagi kita makasuportar sa mga kahikayan ni Jehova? Usa ka paagi mao ang pagpasakop niadtong nagapanguna. (Heb. 13:7, 17) Ang ato bang komento bahin sa mga ansiyano sa atong kongregasyon magdasig sa uban sa pagtahod kanila ug sa ilang pagpanguna? Gitudloan ba nato ang atong mga anak nga tahoron kining matinumanong mga brader ug paminawon ang ilang Kasulatanhong tambag? Dugang pa, ginahisgotan ba nato ingong pamilya ang pagsuportar sa tibuok kalibotang buluhaton pinaagig donasyon? (Prov. 3:9; 1 Cor. 16:2; 2 Cor. 8:12) Giisip ba nato nga dakong pribilehiyo ang paghinlo ug pagmentinar sa Kingdom Hall? Kon dunay pagtahod ug panaghiusa sa kongregasyon, si Jehova dagayang maghatag sa iyang balaang espiritu. Pinaagi niana nga espiritu, padayon kitang makadawat  ug tabang aron dili maluya niining kataposang mga adlaw.—Isa. 40:29-31.

MAGKINABUHI NGA NAHIUYON SA ATONG MENSAHE

15. Nganong padayon kitang manlimbasog sa pagkinabuhi uyon sa halangdong katuyoan ni Jehova?

15 Aron makalahutay ug padayong makanunot sa organisasyon ni Jehova, kinahanglang magkinabuhi usab kita nga nahiuyon sa atong mensahe pinaagi “sa pagtino kon unsa ang dalawaton sa Ginoo.” (Efe. 5:10, 11) Tungod sa pagkadili-hingpit ug sa impluwensiya ni Satanas ug sa iyang kalibotan, kanunay kitang nanlimbasog sa pagbuhat kon unsay matarong. Daghan kaninyo minahal nga mga igsoon ang nakigbisog pag-ayo matag adlaw aron mahuptan ang maayong relasyon kang Jehova. Tungod niini, si Jehova nagmahal gayod kaninyo. Ayawg surender! Kon magkinabuhi kita nga nahiuyon sa iyang katuyoan, makabaton kitag mapuslanon ug malipayong kinabuhi. Seguradong mabatonan usab nato ang pag-uyon ni Jehova.—1 Cor. 9:24-27.

Makugihong tabangi ang uban aron ilang masabtan nga sila usab mahimong bahin sa dakong organisasyon ni Jehova

16, 17. (a) Unsay angay natong himoon kon nakahimo kitag seryosong sala? (b) Unsay atong makat-onan sa kasinatian ni Anne?

16 Apan unsay angay natong himoon kon nakahimo kitag seryosong sala? Pangayo dayon ug tabang. Ang pagtago niini mas makadaot kanimo. Hinumdomi nga dihang gililong ni David ang iyang mga sala, siya miingon nga ‘ang iyang mga bukog nagabok sa iyang pag-agulo sa tibuok adlaw.’ (Sal. 32:3) Oo, ang pagtago sa atong mga sala makapaluya kanato sa emosyonal ug sa espirituwal, apan “siya nga nagasugid ug nagabiya niini pagakaluy-an.”—Prov. 28:13.

17 Tagda ang kasinatian ni Anne. * Sa tin-edyer pa, siya usa ka regular payunir. Apan nagkinabuhi siyag dobleng kinabuhi, ug nakaapektar kini pag-ayo niya. Matod niya: “Gihasol ko sa akong konsensiya. Dili ko malipayon ug pirme kong maguol.” Unsay iyang gihimo? Siya miingon nga sa usa ka tigom, gihisgotan ang Santiago 5:14, 15. Nakita ni Anne nga nagkinahanglan siyag tabang ug miduol sa mga ansiyano. Sa paghinumdom, siya miingon: “Ang maong teksto samag reseta ni Jehova aron maulian ko sa espirituwal. Dili sayon ang pagtulon sa tambal, apan kini makaayo. Gisunod ko ang tambag sa maong teksto, ug kini nakatabang.” Karon, si Anne madasigon na usab sa pag-alagad kang Jehova nga may hinlong konsensiya.

18. Unsay angay natong determinasyon?

18 Pagkadakong pribilehiyo nga mahimong bahin sa talagsaong organisasyon ni Jehova niining kataposang mga adlaw! Magmadeterminado kitang pabilhan kini. Uban sa atong pamilya, regular natong tambongan ang mga tigom sa kongregasyon, makugihong pangitaon ang mga matinud-anog kasingkasing diha sa teritoryo, ug pabilhan ang espirituwal nga pagkaon nga regular nga gitagana. Suportahan usab nato kadtong nagapanguna ug magkinabuhi nga nahiuyon sa atong mensahe. Kon ato kining himoon, padayon kitang makanunot sa organisasyon ni Jehova ug dili gayod maluya sa pagbuhat kon unsay maayo!

^ par. 17 Ang ngalan giilisan.