Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2013

Si Jehova—Ang Atong Puloy-anan

Si Jehova—Ang Atong Puloy-anan

“Oh Jehova, ikaw maoy usa ka tinuod nga puloy-anan alang kanamo sulod sa sunodsunod nga mga kaliwatan.”—SAL. 90:1.

1, 2. Unsay gibati sa mga alagad sa Diyos bahin niining kalibotana, ug unsa nga puloy-anan ang ilang nabatonan?

 MIBATI ka bang luwas ug komportable niining kalibotana? Kon wala, pareho kag gibati sa ubang mga alagad ni Jehova. Sukad sa karaang panahon, ang tanang tinuod nga nahigugma kang Jehova mibati nga estranyo niining kalibotana. Pananglitan, samtang nagbalhin-balhin ug puyo sa Canaan, ang matinumanong mga magsisimba sa Diyos “nagpahayag sa dayag nga sila mga estranyo ug temporaryong mga pumoluyo sa yuta.”—Heb. 11:13.

2 Sa susama, ang dinihogang mga sumusunod ni Kristo, kansang “pagkalungsoranon nagalungtad sa mga langit,” mibati nga sila “mga langyaw ug temporaryong mga pumoluyo” niining kalibotana. (Filip. 3:20; 1 Ped. 2:11) Ang “ubang mga karnero” usab ni Kristo “dili bahin sa kalibotan, ingon nga [si Jesus] dili bahin sa kalibotan.” (Juan 10:16; 17:16) Apan wala kana magpasabot nga walay puloy-anan ang katawhan sa Diyos. Sa pagkatinuod, kita nakabaton ug puloy-anan diin mobati gayod kitang luwas ug gihigugma. Apan dili kini literal nga puloy-anan. Unsa kini? Si Moises misulat: “Oh Jehova, ikaw maoy usa ka tinuod nga puloy-anan alang kanamo sulod sa sunodsunod nga mga kaliwatan.” (Sal. 90:1) Sa unsang paagi si Jehova “tinuod nga puloy-anan” sa iyang maunongong mga alagad kaniadto? Sa unsang paagi siya “tinuod nga puloy-anan” sa iyang mga alagad karon? Ug sa unsang paagi siya mahimong bugtong luwas nga puloy-anan sa umaabot?

SI JEHOVA—“TINUOD NGA PULOY-ANAN” SA IYANG MGA ALAGAD KANIADTO

3. Diha sa Salmo 90:1, sa unsa gipakasama si Jehova, ug ngano?

3 Sa Bibliya, si Jehova itandi usahay sa mga butang nga atong makita aron mas masabtan nato ang  iyang personalidad. Pananglitan, diha sa Salmo 90:1, si Jehova gipakasama sa usa ka puloy-anan. Ang puloy-anan mahanduraw nato ingong dapit diin anaa ang gugma, kalinaw, ug proteksiyon. Nganong si Jehova gipakasama sa usa ka puloy-anan? Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos gugma. (1 Juan 4:8) Kini usab nag-ingon nga siya maoy Diyos sa kalinaw ug siya naghatag ug proteksiyon sa iyang mga alagad. (Sal. 4:8) Ingong pananglitan, atong hisgotan kon sa unsang paagi si Jehova nahisamag puloy-anan sa matinumanong mga patriarka, sugod kang Abraham.

4, 5. Sa unsang paagi ang Diyos nahimong “tinuod nga puloy-anan” kang Abraham?

4 Tingali nabalaka si Abraham sa dihang gisugo siya ni Jehova: “Lakaw gikan sa imong yuta ug gikan sa imong mga paryente . . . paingon sa yuta nga akong ipakita kanimo.” Apan seguradong nahupayan siya sa sunod nga gisulti ni Jehova: “Maghimo ako ug usa ka dakong nasod gikan kanimo ug ako magpanalangin kanimo ug ako magpadako sa imong ngalan . . . Ug ako magpanalangin niadtong magpanalangin kanimo, ug siya nga magatunglo kanimo akong pagatunglohon.”—Gen. 12:1-3.

5 Si Jehova misaad nga iyang panalanginan ug panalipdan si Abraham ug ang mga kaliwat niini, ug gituman niya kana. (Gen. 26:1-6) Pananglitan, gipugngan niya si Paraon sa Ehipto ug si Haring Abimelek sa Gerar sa pag-ilog kang Sara ug sa pagpatay kang Abraham. Ingon usab niini ang iyang pagpanalipod kang Isaac ug Rebeca. (Gen. 12:14-20; 20:1-14; 26:6-11) Ang Bibliya nag-ingon nga si Jehova ‘wala motugot nga may bisan kinsang tawo nga manikas kanila, apan tungod kanila iyang gibadlong ang mga hari, nga nagaingon: “Ayaw ninyo hilabti ang akong mga dinihogan, ug ayaw buhatig daotan ang akong mga manalagna.”’—Sal. 105:14, 15.

“Dili ako mobiya kanimo”

6. Unsay gisulti ni Isaac kang Jacob, ug unsa kahay gibati ni Jacob?

6 Gipanalanginan ug gipanalipdan usab ni Jehova ang apo ni Abraham nga si Jacob. Dihang si Jacob gusto nang magminyo, giingnan siya sa iyang amahan nga si Isaac: “Dili ka gayod magkuha ug asawa gikan sa mga anak nga babaye sa Canaan. Tindog, umadto ka sa Padan-aram sa balay ni Betuel nga amahan sa imong inahan ug gikan didto pagkuha ug asawa gikan sa mga anak nga babaye ni Laban.” (Gen. 28:1, 2) Gituman dayon kana ni Jacob. Siya mibiya sa iyang pamilya sa Canaan ug mipanaw ug gatosan ka kilometro ngadto sa Haran. (Gen. 28:10) Tingali naghunahuna siya: ‘Unsa kaha ko ka dugay mahilayo? Dawaton kaha ko sa akong uyoan ug hatagag asawa nga nahigugma kang  Jehova?’ Kon nabalaka man si Jacob, nawala kini pag-abot niya sa Luz, nga mga 100 ka kilometro gikan sa Beer-seba. Unsa diay nahitabo sa Luz?

7. Unsay gipasalig sa Diyos kang Jacob pinaagig damgo?

7 Didto sa Luz, si Jehova nagpakita kang Jacob diha sa damgo ug miingon: “Ako magauban kanimo ug ako magabantay kanimo diha sa tanang dalan nga imong pagaadtoan ug ibalik ko ikaw niining yutaa, tungod kay dili ako mobiya kanimo hangtod nga mabuhat ko gayod ang akong gisulti kanimo.” (Gen. 28:15) Seguradong nahupayan si Jacob niini! Mahanduraw ba nimo si Jacob nga naghinamhinam nga makitang matuman ang saad ni Jehova? Kon ikaw mibiya sa imong panimalay, tingali aron moalagad sa laing nasod, lagmit nakasabot ka sa gibati ni Jacob. Apan seguradong nasinati usab nimo ang pag-atiman ni Jehova.

8, 9. Sa unsang mga paagi si Jehova nahimong “tinuod nga puloy-anan” kang Jacob, ug unsay atong makat-onan niini?

8 Pag-abot ni Jacob sa Haran, giabiabi siya pag-ayo sa iyang uyoan nga si Laban ug sa ulahi gihatag kaniya si Lea ug Raquel ingong mga asawa. Sa kadugayan, namentaha kaniya si Laban, nga nag-usab sa iyang suhol sa napulo ka higayon! (Gen. 31:41, 42) Apan giagwanta kini ni Jacob kay siya may pagsalig nga padayon siyang atimanon ni Jehova, ug siya gipanalanginan gayod. Gani, dihang giingnan siya sa Diyos nga mobalik sa Canaan, si Jacob nakapanag-iya nag “dakong mga panon sa kahayopan ug mga sulugoong babaye ug mga sulugoong lalaki ug mga kamelyo ug mga asno.” (Gen. 30:43) Mapasalamaton kaayong miampo si Jacob: “Ako dili-takos sa tanang mahigugmaong-kalulot ug sa tanang pagkakasaligan nga imong gipakita sa imong alagad, kay uban lamang sa akong sungkod nga ako mitabok niining Jordan ug karon ako nahimo nang duha ka kampo.”—Gen. 32:10.

9 Kini nagpakita nga tinuod ang giampo ni Moises: “Oh Jehova, ikaw maoy usa ka tinuod nga puloy-anan alang kanamo sulod sa sunodsunod nga mga kaliwatan”! (Sal. 90:1) Si Jehova wala mausab. Siya nahigugma, nanalipod, ug nag-atiman gihapon sa iyang maunongong mga alagad karon. (Sant. 1:17) Atong hisgotan kon sa unsang paagi.

SI JEHOVA—ATONG “TINUOD NGA PULOY-ANAN” KARON

10. Nganong makaseguro kita nga si Jehova magpabiling “tinuod nga puloy-anan” alang sa iyang mga alagad?

10 Hunahunaa nga anaa ka sa korte ug mitestigo batok sa usa ka dakong sindikato. Ang ilang lider intelihente kaayo, impluwensiyado, bakakon, ug daghan nag gipatay. Unsay imong bation inigbiya nimo sa korte? Mobati kaha kang luwas? Dili gayod! Seguradong mangayo kag proteksiyon. Susama niini ang kahimtang sa mga alagad ni Jehova kinsa maisogong mitestigo dapig kang Jehova ug nagyagyag sa iyang mapintas nga kaaway, si Satanas! (Basaha ang Pinadayag 12:17.) Apan napahilom ba ni Satanas ang katawhan sa Diyos? Wala! Gani, padayong nag-uswag ang pagsangyaw sa tibuok kalibotan. Nganong naposible kini? Tungod kay si Jehova gihapon ang atong dalangpanan, ang “tinuod nga puloy-anan,” ilabina niining kataposang mga adlaw. (Basaha ang Isaias 54:14, 17.) Apan si Jehova magpabilin lang nga atong “tinuod nga puloy-anan” kon dili kita magpalimbong kang Satanas.

Ang mga manulonda sa Diyos nagtabang ug nanalipod sa iyang mga alagad

11. Unsa pay atong makat-onan gikan sa mga patriarka?

11 Duna pa kitay laing makat-onan gikan sa mga patriarka. Bisag nagpuyo sa Canaan, sila nagpabiling bulag sa mga tawo nianang dapita ug gidumtan ang daotang  binuhatan niini. (Gen. 27:46) Wala sila magkinahanglag taas nga listahan sa mga balaod aron mahibalo kon unsay husto o sayop. Nahibalo sila kon unsay gihigugma ug gidumtan ni Jehova. Kay si Jehova man ang ilang puloy-anan, naningkamot silang magpabiling bulag sa kalibotan. Maayo gayod silang panig-ingnan kanato! Naningkamot ka ba sa pagsundog kanila ilabina maylabot sa pagpilig mga higala ug kalingawan? Ikasubo nga dunay mga igsoon sa kongregasyon nga medyo komportable na sa kalibotan ni Satanas. Kon mibati ka niana bisag gamay, pag-ampo kang Jehova alang sa tabang. Hinumdomi nga ang kalibotan iya ni Satanas, ug wala gayod siya maghunahuna sa atong kaayohan.—2 Cor. 4:4; Efe. 2:1, 2.

12. (a) Unsay gitagana ni Jehova sa iyang mga alagad? (b) Unsay imong gibati niini nga mga tagana?

12 Aron dili kita malimbongan ni Satanas, kinahanglang pahimuslan nato ang tanang tagana ni Jehova. Lakip niini ang mga tigom sa kongregasyon, pamilyahanong pagsimba, ug ang mga ansiyano nga maghupay ug motabang kanato aron atong masagubang ang mga problema sa kinabuhi. (Efe. 4:8-12) Si Brader George Gangas, nga membro sa Nagamandong Lawas sa daghang tuig, misulat: “Kon anaa ko uban [sa katawhan sa Diyos], komportable kaayo ko kay naa ko sa espirituwal nga paraiso.” Kana ba usab ang imong gibati?

13. Unsang hinungdanong leksiyon ang atong makat-onan sa Hebreohanon 11:13?

13 Ang lain pa natong makat-onan gikan sa mga patriarka mao nga sila wala gayod mahadlok nga malahi sa uban. Ingon sa gihisgotan sa  parapo 1, sila “nagpahayag sa dayag nga sila mga estranyo ug temporaryong mga pumoluyo sa yuta.” (Heb. 11:13) Determinado ka bang malahi sa uban? Tinuod, dili kana sayon. Apan mahimo nimo kana sa tabang sa Diyos ug sa mga igsoon sa pagtuo. Hinumdomi nga wala ka mag-inusara. Ang tanang buot moalagad kang Jehova makig-away gayod kang Satanas ug niini nga kalibotan! (Efe. 6:12) Apan makadaog kita kon mosalig kita kang Jehova ug himoon nato siya nga atong puloy-anan.

14. Unsa nga “siyudad” ang gipaabot ni Abraham?

14 Angay usab natong sundogon si Abraham ug kanunayng isentro ang atong mga mata sa ganti. (2 Cor. 4:18) Si apostol Pablo misulat nga si Abraham “nagpaabot sa siyudad nga may tinuod nga mga patukoranan, nga ang magtutukod ug magbubuhat niini nga siyudad mao ang Diyos.” (Heb. 11:10) Kana nga “siyudad” mao ang Gingharian sa Diyos. Sa panahon ni Abraham, kinahanglan pa niya kanang paaboton.  Apan sa usa ka diwa, wala na kita magpaabot sa Gingharian kay kini nagmando na sa langit. Dugang pa, klarong gipakita sa mga tagna sa Bibliya nga sa dili madugay kini magmando na sa tibuok yuta. Makita ba sa imong pagkinabuhi nga nagtuo ka gayod sa maong Gingharian? Giuna mo ba kini sa imong kinabuhi ug nagpabiling bulag sa kalibotan?—Basaha ang 2 Pedro 3:11, 12.

ATONG “TINUOD NGA PULOY-ANAN” SAMTANG NAGKADUOL ANG KATAPOSAN

15. Unsa unyay mahitabo niadtong mosalig niining kalibotana?

15 Samtang nagkaduol ang kataposan sa kalibotan ni Satanas, mograbe pa ang mga problema. (Mat. 24:7, 8) Ug mosamot pa kini panahon sa dakong kasakitan. Aduna unyay kagun-oban ug kaguliyang, ug ang mga tawo mangalisang. (Hab. 3:16, 17) Tungod sa ilang pagkadesperado, sila modangop “sa mga langob ug sa dagkong-bato sa kabukiran.” (Pin. 6:15-17) Apan walay literal nga mga langob o samag bukid nga politikal ug komersiyal nga mga organisasyon ang makapanalipod kanila.

16. Unsay angay natong panglantaw sa kongregasyon, ug ngano?

16 Si Jehova manalipod sa iyang katawhan panahon sa dakong kasakitan. Sama kang propetang Habacuc, kita magmalipayon sa Diyos sa atong kaluwasan. (Hab. 3:18) Sa unsang paagi kita panalipdan ni Jehova panahon sa dakong kasakitan? Wala pa kita mahibalo. Apan makaseguro kita nga ang katawhan ni Jehova magpabiling organisado ug makadawat ug mga instruksiyon gikan kaniya, sama sa mga Israelinhon dihang migula sila sa Ehipto. (Pin. 7:9; basaha ang Exodo 13:18.) Ang maong mga instruksiyon lagmit ihatag ni Jehova pinaagi sa kongregasyon. Ang linibo ka kongregasyon sa tibuok kalibotan lagmit mao ang “sulod nga mga lawak” nga gihisgotan sa Isaias 26:20. (Basaha.) Importante ba kanimo ang mga tigom sa kongregasyon? Gipadapat ba dayon nimo ang mga instruksiyon nga gihatag ni Jehova pinaagi sa kongregasyon?—Heb. 13:17.

17. Sa unsang paagi si Jehova “tinuod nga puloy-anan” bisan sa iyang mga alagad nga namatayng matinumanon?

17 Si Jehova “tinuod nga puloy-anan” bisan niadtong mamatay nga matinumanon una pa ang dakong kasakitan. Sa unsang paagi? Paglabay sa daghang katuigan human mamatay ang mga patriarka, si Jehova miingon kang Moises: “Ako . . . ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac ug ang Diyos ni Jacob.” (Ex. 3:6) Gikutlo ni Jesus kining mga pulonga ug siya midugang: “Siya maoy Diyos, dili sa mga patay, kondili sa mga buhi, kay alang kaniya silang tanan buhi.” (Luc. 20:38) Oo, buhi sa panan-aw ni Jehova ang iyang mga alagad nga namatayng matinumanon. Segurado ang ilang pagkabanhaw.—Eccl. 7:1.

18. Sa bag-ong kalibotan, sa unsang diwa si Jehova mahimong “tinuod nga puloy-anan” sa iyang katawhan sa linaing paagi?

18 Sa bag-ong kalibotan, si Jehova mahimong “tinuod nga puloy-anan” sa iyang katawhan sa linaing paagi. Ang Pinadayag 21:3 nag-ingon: “Tan-awa! Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila.” Sulod sa 1,000 ka tuig, gamiton ni Jehova si Jesu-Kristo sa pagmando sa yuta. Human niana, dihang matuman na ni Jesus ang kabubut-on sa iyang Amahan para sa yuta, iya nang itugyan kang Jehova ang Gingharian. (1 Cor. 15:28) Dayon, si Jehova na ang direktang magmando sa hingpit nang mga tawo. Pagkanindot nga palaaboton kana! Busa maningkamot kita sa pagsundog sa matinumanong mga alagad kaniadto pinaagi sa paghimo kang Jehova nga atong “tinuod nga puloy-anan.”