Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

“Walay Kapandolan” sa mga Nahigugma Kang Jehova

“Walay Kapandolan” sa mga Nahigugma Kang Jehova

“Ang dagayang pakigdait iya niadtong nahigugma sa imong balaod, ug alang kanila walay kapandolan.”—SAL. 119:165.

1. Sa unsang paagi ang tinamdan sa usa ka magdadagan mag-ilustrar sa atong determinasyon nga dili moundang?

SA TIN-EDYER pa lang si Mary Decker, usa na siya sa mga hawod nga magdadagan sa kalibotan. Gani, daghan ang nagtuo nga siyay makadaog sa bulawang medalya sa 3,000 metros nga lumba sa Summer Olympics sa 1984. Apan wala siya makaabot sa finish line, o dag-anan. Nasabod ang iyang tiil sa laing magdadagan ug natumba. Samtang nagping-it sa kasakit ug naghilak, giagak siya pagawas sa lumbaanan. Bisan pa niana, si Mary wala moundang sa pagkaatleta. Wala pay usa ka tuig, siya mibalik sa pagdagan ug nakahimog bag-ong world record para sa usa ka milya nga lumba sa mga babaye niadtong 1985.

2. Sa unsang diwa ang matuod nga mga Kristohanon anaa sa usa ka lumba, ug sa unsa kita angayng magpokus?

2 Ingong mga Kristohanon, kita anaa sa simbolikong lumba ug kinahanglang nakapokus kita sa pagdaog. Kini dili mubo nga lumba, nga kinahanglang kusog modagan aron makadaog. Dili usab kini samag pag-jogging, nga modagan lag hinay ug mohunong pa gani usahay. Apan sama kinig maraton nga gikinahanglan ang paglahutay aron modaog. Sa sulat ni apostol Pablo sa mga taga-Corinto, siyudad nga ilado sa kompetisyon sa mga atleta, gipakasama niya ang pagkinabuhi sa mga Kristohanon ngadto sa usa ka magdadagan sa lumba. Siya misulat: “Wala ba kamo mahibalo nga ang tanang magdadagan sa usa ka lumba modagan, apan usa lamang ang makadawat sa ganti? Dagan sa paagi nga inyong makab-ot kini.”—1 Cor. 9:24.

3. Sa unsang paagi ang tanang magdadagan makadaog sa lumba alang sa kinabuhing walay kataposan?

3 Ang Bibliya nag-ingon kanato sa pagdagan niining simbolikong lumba. (Basaha ang 1 Corinto 9:25-27.) Kinabuhing walay kataposan ang ganti niini, sa langit alang sa dinihogang mga Kristohanon o sa yuta alang sa ubang magdadagan. Dili sama sa kadaghanang  kompetisyon, ang tanang moapil ug molahutay niini hangtod sa kataposan makadawat sa ganti. (Mat. 24:13) Ang mga magdadagan mapildi lang kon dili sila mosunod sa mga lagda o dili makaabot sa dag-anan. Dugang pa, kini lang ang lumba nga kinabuhing walay kataposan ang ganti.

4. Nganong dili sayon ang pagdagan sa lumba alang sa kinabuhing walay kataposan?

4 Dili sayon nga makaabot sa dag-anan. Nagkinahanglan kinig disiplina ug determinasyon. Usa lang ang nakaabot sa dag-anan nga wala mapandol bisag kausa, si Jesu-Kristo. Apan ang iyang tinun-ang si Santiago misulat nga ang mga sumusunod ni Kristo “mangapandol sa makadaghan.” (Sant. 3:2) Tinuod gayod kana! Tungod sa atong mga kahuyangan ug nianang sa uban, kita usahay mapandol, mosarasay, ug mohinay sa pagdagan. Mahimo pa gani kitang matumba; apan kita mobangon ug mopadayon sa pagdagan. Ang pipila grabeng natumba nga kinahanglan pang tabangan aron makatindog ug makapadayon sa pagdagan paingon sa dag-anan. Busa posible kitang mapandol o matumba usahay, o sa makadaghan pa gani.—1 Hari 8:46.

Kon ikaw matumba, dawata ang tabang ug bangon!

KON IKAW MAPANDOL, PADAYON SA LUMBA

5, 6. (a) Sa unsang diwa “walay kapandolan” alang sa usa ka Kristohanon, ug unsay makatabang kaniya sa ‘pagbangon’? (b) Nganong ang pipila wala mobangon human mapandol?

5 Lagmit gigamit nimo ang mga pulong “napandol” ug “natumba” sa paghubit sa usa ka espirituwal nga kahimtang. Apan dili kanunayng managsamag kahulogan ang maong mga ekspresyon sa Bibliya. Pananglitan, matikdi ang mga pulong sa Proverbio 24:16: “Ang tawong matarong mahimong matumba sa makapito, ug siya mobangon gayod; apan ang mga daotan mangapukan [o, mapandol] tungod sa katalagman.”

6 Dili tugotan ni Jehova kadtong nagasalig kaniya nga mapandol o matumba—makasinatig kalisdanan o maluya sa pag-alagad—nga dili na makabangon. Gipasaligan kita ni Jehova nga tabangan niya kitang “mobangon” aron makapadayon sa pag-alagad kaniya. Makapahupay gayod kini sa tanang sinserong nahigugma kang Jehova! Ang mga  daotan dili gustong mobangon. Wala nila pangitaa ang tabang sa balaang espiritu sa Diyos ug sa iyang katawhan, o isalikway nila kini dihang itanyag kanila. Apan alang sa mga ‘nahigugma sa balaod ni Jehova,’ walay kapandolan nga permanenteng makapahunong kanila sa lumba alang sa kinabuhi.—Basaha ang Salmo 119:165.

7, 8. Sa unsang paagi ang usa nga “matumba” makabaton gihapon sa pag-uyon sa Diyos?

7 Ang uban nakahimog ginagmayng sala, basin balikbalik pa gani, tungod sa mga kahuyangan. Apan matarong gihapon sila sa panan-aw ni Jehova kon sila “mobangon,” sa ato pa, sinserong maghinulsol ug maningkamot nga makapadayon sa pag-alagad nga maunongon. Ato kanang makita sa pagpakiglabot sa Diyos sa karaang Israel. (Isa. 41:9, 10) Ang Proverbio 24:16, nga gikutlo ganina, wala magpasiugda sa atong ‘pagkatumba’ kondili sa atong ‘pagbangon’ sa tabang sa atong maluluy-ong Diyos. (Basaha ang Isaias 55:7.) Kay may pagsalig kanato, si Jehova nga Diyos ug si Jesu-Kristo nagdasig kanato sa ‘pagbangon.’—Sal. 86:5; Juan 5:19.

8 Bisan pag mapandol o matumba ang usa ka magdadagan sa maraton, matapos niya ang lumba kon mobangon dayon siya. Sa atong lumba alang sa kinabuhing walay kataposan, wala kita mahibalo sa ‘adlaw ug takna’ nga kini matapos. (Mat. 24:36) Apan kon maningkamot kitang dili mapandol, mas dali natong mamentinar ang atong pagdagan ug matapos nato ang lumba. Busa unsay atong himoon aron dili mapandol?

MGA KAPANDOLAN NGA MAKABABAG SA ATONG PAGDAGAN

9. Unsang mga butang nga posibleng makapandol ang atong hisgotan?

9 Atong hisgotan ang lima ka butang nga posibleng makapandol—personal nga mga kahuyangan, mga tinguha sa unod, inhustisya nga gihimo sa isigkamagtutuo, kasakitan o paglutos, ug mga kahuyangan sa uban. Apan hinumdomi nga kon napandol ka, si Jehova mapailobon kaayo. Dili dayon niya kita isipong dili maunongon.

10, 11. Unsang kahuyangan ang gipakigbisogan ni David?

10 Ang personal nga mga kahuyangan mahimong ikatandi sa mga bato nga nagkatag sa lumbaanan. Kon atong susihon ang mga hitabo sa kinabuhi ni Haring David ug apostol Pedro, atong makita ang duha ka kahuyangan—kawalay pagpugong sa kaugalingon ug kahadlok sa tawo.

11 Dihay mga higayon nga si Haring David wala makapugong sa kaugalingon. Tungod niini, siya nakasala uban kang Bat-seba. Sa ulahi, dihang giinsulto siya ni Nabal, hapit niya kining mapatay. Oo, nawad-an siyag pagpugong sa kaugalingon, apan naningkamot gihapon siyang pahimut-an si Jehova. Sa tabang sa uban, nakabangon siya gikan sa iyang mga sala.—1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12:1-13.

12. Bisag napandol, sa unsang paagi si Pedro nagpadayon sa lumba?

12 Si Pedro nagpadaog sa kahadlok sa tawo, ug dihay mga higayon nga grabe ang iyang pagkapandol. Apan padayon siyang nagmaunongon kang Jesus ug kang Jehova. Pananglitan, iyang gilimod ang iyang Agalon dili lang kausa, apan tulo ka beses. (Luc. 22:54-62) Sa laing higayon, si Pedro wala mogawi ingong Kristohanon. Iyang gitratar ang mga Hentil nga Kristohanon nga daw mas ubos sa tinuling mga Hudiyo nga Kristohanon. Apan nakita ni Pablo nga kini maoy pagpihigpihig, ug dili angayng mahitabo sulod sa kongregasyon. Sayop ang tinamdan ni Pedro. Aron dili makadaot sa panag-igsoonay, gibadlong ni Pablo si Pedro. (Gal. 2:11-14) Natandog ba ang garbo ni Pedro ug miundang sa lumba alang sa kinabuhi? Wala. Iyang gipamalandong ang tambag ni Pablo, gipadapat kini, ug nagpadayon sa lumba.

13. Sa unsang paagi ang problema sa panglawas makapandol kanato?

13 Usahay, kahuyangan nato ang mga problema sa panglawas. Posible usab kining  makapandol kanato. Makapahinay kini sa atong pagdagan. Makawala kini sa atong panimbang ug makapahunong pa gani sa atong pag-alagad. Pananglitan, usa ka sister sa Japan ang grabeng nasakit paglabayg 17 ka tuig human sa iyang bawtismo. Napokus na siya sa iyang panglawas hangtod nga naluya sa espirituwal. Sa ulahi, siya dili na aktibo. Dayon giduaw siyag duha ka ansiyano. Napalig-on siya pag-ayo sa ilang makapadasig nga mga pulong mao nga mitambong siyag balik sa mga tigom. Siya nahinumdom, “Nakahilak ko pagtambong sa tigom kay mainiton kong giabiabi sa mga igsoon.” Ang atong sister nakabalik sa lumba.

14, 15. Unsay determinado natong buhaton dihang motungha ang sayop nga mga tinguha? Paghatag ug pananglitan.

14 Daghan usab ang napandol sa mga tinguha sa unod. Dihang makaatubang niini nga tentasyon, kinahanglang maningkamot kita nga magpabiling hinlo sa mental, moral, ug espirituwal. Hinumdomi ang tambag ni Jesus nga “isalibay” sa simbolikong diwa ang bisan unsa nga makapandol kanato, bisan ang atong mata o kamot. Dili ba lakip niana ang imoral nga panghunahuna ug binuhatan nga nakapahunong sa daghan gikan sa lumba?—Basaha ang Mateo 5:29, 30.

15 Usa ka brader nga nagdako sa Kristohanong pamilya ang misulat nga dugay na siyang nakigbisog sa homoseksuwal nga pagbati. Siya miingon: “Dili ko komportable kanunay kay mobati kong lahi sa uban.” Pag-edad ug 20, nagregular payunir siya ug nahimong ministeryal nga alagad. Apan nakahimo siyag seryosong sala, nadisiplina, ug gitabangan sa mga ansiyano. Pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa Pulong sa Diyos, ug pagpokus sa pagtabang sa uban, siya nakabangon ug nagpadayon sa lumba sa kinabuhi. Katuigan sa ulahi, siya miangkon: “Usahay mobalik ang maong pagbati, pero wala na ko magpadaog niini. Akong nakat-onan nga dili itugot ni Jehova nga tentalon ka labaw sa imong maantos. Mao nga nagtuo kong may pagsalig ang Diyos nga molampos ko.” Siya mihinapos: “Ang tanan nakong mga paningkamot magantihan ra unya pag-abot sa bag-ong kalibotan. Kanay akong gusto! Samtang nagpaabot niana, magpadayon ko sa pagpakigbugno.” Siya determinadong magpadayon sa lumba.

16, 17. (a) Unsay nakatabang sa usa ka brader nga nagtuong biktima siya sa inhustisya? (b) Kang kinsa kita angayng magpokus aron dili mapandol?

16 Ang inhustisya nga gihimo sa isigkamagtutuo mahimong makapandol usab kanato. Sa France, usa ka ansiyano kanhi ang nagtuong biktima siya sa inhustisya, ug nayugot niini. Ingong resulta, miundang siyag tambong sa mga tigom ug nahimong dili aktibo. Giduaw siyag duha ka ansiyano nga malumong naminaw kaniya, ug wala mosagbat samtang nagsaysay siya sa nahitabo sumala sa iyang panglantaw. Ilang gidasig siya nga itugyan kang Jehova ang problema ug gipahinumdoman nga ang pagpahimuot sa Diyos mao ang labing importante. Iyang gidawat ang tambag ug wala madugay mibalik sa lumba, nga aktibo na usab sa kongregasyon.

17 Ang tanang Kristohanon angayng magpokus sa gitudlo nga Ulo sa kongregasyon, si Jesu-Kristo, dili sa kahuyangan sa dili hingpit nga mga tawo. Makita ni Jesus ang tanang butang ug masabtan niya kini labaw kay kanato, kay ang iyang mga mata “ingon sa nagdilaab nga kalayo.” (Pin. 1:13-16) Pananglitan, basin maghunahuna kita nga may inhustisya sulod sa kongregasyon, apan makita ni Jesus kon nasayop lang kita sa pagsabot niini. Tul-iron niya ang mga problema sa kongregasyon sa hustong paagi ug sa hustong panahon. Busa dili nato tugotang mapandol kita sa panggawi o desisyon sa atong isigka-Kristohanon.

18. Sa unsang paagi kita makalahutay sa mga pagsulay o lisod nga mga kahimtang?

18 Ang duha pa ka butang nga makapandol mao ang kasakitan o paglutos ug ang mga kahuyangan sa uban diha sa kongregasyon. Sa sambingay ni Jesus bahin sa magpupugas,  iyang gipakita nga ang pipila mapandol sa “kasakitan o paglutos” tungod sa pagkahimong alagad sa Diyos. Ang paglutos—maggikan man sa pamilya, silingan, o gobyerno—ilabinang makaapektar niadtong ‘walay gamot sa kaugalingon,’ o huyang ang pagtuo. (Mat. 13:21) Apan kon atong huptan ang matarong nga kasingkasing, ang binhi sa Gingharian motabang nato nga makabaton ug lig-ong mga gamot ang atong pagtuo. Dihang makasinatig mga pagsulay, pag-ampo ug pamalandonga pag-ayo ang mga butang nga dalayegon. (Basaha ang Filipos 4:6-9.) Hatagan kita ni Jehova ug kusog aron makalahutay sa mga pagsulay, nga dili tugotan ang lisod nga mga kahimtang nga makapandol kanato.

Ayaw tugoting may bisan unsang makababag kanimo sa pagtapos sa lumba!

19. Unsay atong himoon aron dili mapandol dihang masilo kita sa uban?

19 Ikasubo nga daghan ang mihunong sa lumba kay gitugotan nilang mapandol sila sa kahuyangan sa uban. Napandol sila sa gihimo sa uban nga supak sa ilang konsensiya. (1 Cor. 8:12, 13) Kon nasilo kita sa usa ka igsoon, himoon ba nato kining dakong isyu? Ang Bibliya nagtambag sa mga Kristohanon nga mohunong na sa pagpanghukom, pasayloon ang uban, ug dili ipugos ang personal nga mga katungod. (Luc. 6:37) Dihang masilo ka, pangutan-a ang kaugalingon: ‘Gihukman ko ba ang uban base sa akong kaugalingong panglantaw? Tugotan ba nako ang kahuyangan sa mga igsoon nga makapahunong nako sa lumba sa kinabuhi?’ Ang gugma kang Jehova makatabang kanato nga dili gayod tugotan ang ginahimo sa uban nga mobabag kanato sa pagtapos sa lumba.

LAHUTAY SA PAGDAGAN —LIKAYI NGA MAPANDOL

20, 21. Unsay imong determinadong buhaton sa lumba alang sa kinabuhi?

20 Determinado ka bang ‘taposon ang pagdagan sa lumba’? (2 Tim. 4:7, 8) Nan, pagbatog personal nga pagtuon. Gamita ang Bibliya ug ang atong mga publikasyon aron matabangan ka sa imong pag-research, pagpamalandong, ug sa pag-ila sa mga butang nga posibleng makapandol. Pag-ampo alang sa balaang espiritu nga tabangan kang molig-on sa espirituwal. Hinumdomi nga kon ang usa mapandol o matumba panagsa, wala kana magpasabot nga dili na niya matapos ang lumba sa kinabuhi. Siya makabangon ug makadagan pag-usab. Mahimo pa gani niyang himoon ang mga butang nga makapandol ingong mga batong tikanganan, sa ato pa, makakat-og hinungdanong mga leksiyon gikan sa mga pagsulay.

21 Gipakita sa Bibliya nga ang pagdagan alang sa kinabuhing walay kataposan nagkinahanglag paningkamot. Dili kita magparelaks-relaks, nga daw mosakayg bus ug magpahatod sa dag-anan. Kita mismo ang angayng modagan sa lumba sa kinabuhi. Samtang himoon kini, si Jehova maghatag kanatog “dagayang pakigdait.” (Sal. 119:165) Makasalig kita nga padayon niya kitang panalanginan karon ug sa walay kataposan kon atong taposon ang lumba.—Sant. 1:12.