Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Marso 2013

Ayaw Kawalag Paglaom!

Ayaw Kawalag Paglaom!

Dugay ka na bang Saksi ni Jehova ug nangandoy nga ang imong kapikas moduyog kanimo sa pagsimba kang Jehova?

O naguol ka ba nga ang imong Bible study, nga sa sinugdan interesado kaayo, wala mobarog sa kamatuoran?

 Aniay pipila ka kasinatian gikan sa Britain nga makatabang kanimo nga dili mawad-ag paglaom. Makita usab nimo kon unsay imong mahimo sa ‘paglabay sa imong tinapay ibabaw sa katubigan,’ pagaingnon pa, aron matabangan kadtong wala pa modawat sa kamatuoran.—Eccl. 11:1.

GIKINAHANGLAN ANG PAGKAMALAHUTAYON

Usa ka butang nga imong gikinahanglan mao ang pagkamalahutayon. Kinahanglang dili ka moundang sa pag-alagad kang Jehova. (Deut. 10:20) Kanay gihimo ni Georgina. Dihang nagtuon siya sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova niadtong 1970, nasuko pag-ayo ang iyang bana nga si Kyriacos. Gipugngan siya niini sa pagtuon. Ang iyang bana dili sab magpasulod ug mga Saksi sa ilang balay, ug panguhaon ang bisan unsang basahon sa mga Saksi ni Jehova nga iyang makita.

Dihang si Georgina misugod pagtambong sa mga tigom, misamot ka suko si Kyriacos. Usa ka adlaw niana, miadto kini sa Kingdom Hall aron makiglalis. Pagkahibalo sa usa ka sister nga mas makasulti si Kyriacos ug Grego kay sa Iningles, giteleponohan niya ang Gregong brader sa laing kongregasyon sa pag-adto ug sa pagtabang. Kay maluloton mang nakig-estorya ang brader, si Kyriacos mikalma. Gani nagtuon pa sila sa Bibliya sulod sa pipila ka bulan. Apan sa ulahi, si Kyriacos mihunong sa pagtuon.

Tulo pa ka tuig nga si Georgina padayong gisupak ni Kyriacos. Iyang giingnan si Georgina nga biyaan niya siya kon magpabawtismo. Sa adlaw sa bawtismo ni Georgina, nag-ampo siya pag-ayo kang Jehova nga dili unta siya biyaan sa iyang bana. Dihang gihapit sa mga Saksi si Georgina paingon sa asembliya, giingnan sila ni Kyriacos: “Una lang mo. Mosunod ra mi ninyo sa among sakyanan.” Mitambong siya sa sesyon sa buntag, ug nagtan-aw sa iyang asawa nga gibawtismohan!

Halos 40 ka tuig human unang maestorya ni Georgina ang mga Saksi, nakita niya ang iyang bana nga gibawtismohan

Human niadto, wala na kaayo siya mosupak ug anam-anam nga mihimog dagkong kausaban. Halos 40 ka tuig human unang maestorya ni Georgina ang mga Saksi, nakita niya ang iyang bana nga gibawtismohan! Unsay nakatabang kang Kyriacos? Matod niya: “Nalipay kaayo kong si Georgina wala moundang.” Si Georgina miingon: “Bisan pa sa pagsupak sa akong bana, wala ko maghunahuna nga moundang sa pag-alagad sa Diyos. Kanunay kong nag-ampo kang Jehova, ug wala gyod ko mawad-ig paglaom.”

IMPORTANTE ANG BAG-ONG PERSONALIDAD

Ang pag-ugmad sa Kristohanong personalidad makatabang usab sa pagtabang nimo sa imong kapikas. Gitambagan ni apostol Pedro ang Kristohanong mga asawa: “Magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga, kon aduna may dili-masinugtanon sa pulong, sila makabig nga walay pulong pinaagi sa panggawi sa ilang mga asawa.” (1 Ped. 3:1) Gisunod ni Christine ang maong tambag, bisag gidangtan pag daghang tuig una niya nakabig ang iyang bana. Kapig 20 ka tuig sukad nabawtismohan si Christine, ang iyang bana nga si John dili motuog Diyos. Wala siyay interes sa relihiyon, apan nakita niya nga importante kaayo kang Christine ang iyang bag-ong relihiyon. “Nakita nako nga malipayon kaayo siya niini,” matod ni John. “Nahimo siyang mas lig-on, ug nakatabang gyod kini kanako sa pagsagubang sa daghang lisod nga situwasyon.”

Wala ipamugos ni Christine ang iyang relihiyon ngadto sa iyang bana, kinsa miingon: “Nahibalo na daan si Christine nga mas maayong pasagdan lang ko, mao nga gipasagdan ko niya kon kanus-a nako gustong magtuon.” Dihang may mga artikulo sa Bantayanang Torre o Pagmata! nga nahibalo si Christine nga mainteres si John, sama sa siyensiya ug kinaiyahan, siya moingon kaniya, “Ganahan tingali kang mobasa ani.”

Sa ulahi, si John miretiro ug nahilig sa pag-garden. Kay dili na kaayo okupado ang iyang hunahuna, makapamalandong na siya sa mas laglom nga mga pangutana sa kinabuhi. Siya naghunahuna, ‘Sulagma lang ba nga mitungha ang tawo, o may katuyoan nga gilalang kita?’ Usa ka adlaw, ang brader nga kaestorya ni John miingon niya, “Magtuon kaha tag Bibliya?” “Karon nga nagtuo na ko sa Diyos,” miingon si John, “gidawat nako ang iyang tanyag.”

Maayo na lang nga wala mawad-ig paglaom si Christine! Human mag-ampo sulod sa 20 ka tuig nga dawaton unta sa iyang bana ang kamatuoran, si John nabawtismohan. Karon, sila magkaubang nag-alagad kang Jehova nga madasigon. Si John miingon: “Duha ka butang ang ilabinang nakakabig kanako—ang pagkabuotan ug pagkamahigalaon sa mga Saksi. Ug kon Saksi ni Jehova ang imong kapikas, duna kay maunongon, kasaligan, ug masakripisyohong asawa.” Oo, gipadapat ni Christine ang 1 Pedro 3:1, ug milampos siya!

ANG MGA BINHI MAMUNGA PAGLABAY SA MGA TUIG

Komosta ang mga estudyante sa Bibliya nga nawad-ag interes sa pagtuon tungod sa lainlaing  hinungdan? “Sa buntag ipugas ang imong binhi ug hangtod sa gabii ayaw papahulaya ang imong kamot,” misulat si Haring Solomon, “kay ikaw wala masayod kon diin kini magmalamposon, dinhi man o didto, o kon silang duha sama nga mahimong maayo.” (Eccl. 11:6) Usahay dangtan pag daghang tuig una motubo ang mga binhi sa kamatuoran. Apan ngadtongadto, tingali maamgohan sa usa ang kahinungdanon sa pagpakigsuod sa Diyos. (Sant. 4:8) Oo, basin usa ka adlaw masorpresa ka na lang.

Tagda ang kasinatian ni Alice, nga taga-India ug mibalhin sa England. Niadtong 1974, siya nagsugod sa pagtuon sa Bibliya. Ang iyang pinulongan maoy Hindi, apan gusto niyang mouswag sa pagsultig Iningles. Nagpadayon siya sa pagtuon sa Bibliya sa pipila ka tuig, ug nakatambong na sa mga tigom sa Iningles nga kongregasyon. Nahibalo siya nga nakaplagan na niya ang kamatuoran, apan wala niya kini seryosoha. Gawas pa, nakapokus siya sa pagpangitag kuwarta ug hilig moadtog mga parti. Sa ulahi, si Alice miundang sa pagtuon.

Paglabayg mga 30 ka tuig, si Stella, nga maoy nag-study kang Alice kaniadto, nakadawat ug sulat. Kini mabasa: “Segurado kong malipay kang mahibalo nga ang imong Bible study niadtong 1974 nabawtismohan niining bag-o lang nga distritong kombensiyon. Dako kaayo kag natabang sa akong kinabuhi. Imong gitanom kanako ang binhi sa kamatuoran, ug bisag dili pa ko andam kaniadto sa pagdedikar sa akong kaugalingon sa Diyos, gitipigan nako ang maong binhi diha sa akong hunahuna ug kasingkasing.”

Ang sulat nga nadawat ni Stella gikan kang Alice mabasa: “Segurado kong malipay kang mahibalo nga ang imong Bible study niadtong 1974 nabawtismohan niining bag-o lang nga distritong kombensiyon”

Unsa diay ang nahitabo? Si Alice miingon nga na-depress siya pag-ayo pagkamatay sa iyang bana niadtong 1997. Siya nag-ampo sa Diyos. Ug wala pay napulo ka minuto, duha ka Saksi nga nagsultig Punjabi ang miduaw sa iyang balay ug nagbilin ug tract nga Unsay Paglaom Alang sa Namatay nga mga Minahal? Gibati ni Alice nga gitubag sa Diyos ang iyang pag-ampo ug midesisyon nga makig-uban pag-usab sa mga Saksi ni Jehova. Apan asa niya sila makaplagan? Nakit-an niya ang iyang daang diary diin nasulat ang adres sa Punjabi nga kongregasyon nga gihatag ni Stella. Miadto si Alice sa Kingdom Hall ug mainitong giabiabi sa mga igsoon nga nagsultig Punjabi. “Bisag nakauli na ko, gibati gihapon nako ang ilang gugma ug nakatabang kadto nga mawala ang akong depresyon,” matod ni Alice.

Regular na siyang nagtambong sa mga tigom ug nagtuon pag-usab sa Bibliya. Nahimo siyang larino sa pagsulti ug pagbasa ug Punjabi. Pagka-2003, siya nabawtismohan. Kini ang hinapos sa iyang sulat kang Stella, “Salamat kaayo sa pagtanom sa maong mga binhi 29 ka tuig na ang milabay ug sa pagkahimong maayong ehemplo kanako.”

“Salamat kaayo sa pagtanom sa maong mga binhi 29 ka tuig na ang milabay ug sa pagkahimong maayong ehemplo kanako.”—Alice

Unsay imong makat-onan niini nga mga kasinatian? Kon ang usa ka tawo gigutom sa espirituwal, matinud-anon, ug mapainubsanon, tugotan ni Jehova nga motubo ang kamatuoran sa iyang kasingkasing, bisag usahay mas dugay kini kay sa imong gidahom. Hinumdomi ang giingon ni Jesus sa iyang ilustrasyon: ‘Ang binhi mogitib ug motubo, kon giunsa [ang magpupugas] wala mahibalo. Sa kaugalingon niini ang yuta inanay nga magapamunga, una ang dahon, unya ang lindog sa uhay, sa kataposan ang tibuok nga lugas diha sa uhay.’ (Mar. 4:27, 28) Ang maong pagtubo inanay ug mahitabo “sa kaugalingon niini.” Sa pagkatinuod, ang matag magmamantala sa Gingharian wala mahibalo kon sa unsang paagi kini mahitabo. Busa padayon sa pagpugas ug daghan. Lagmit ikaw moani usab ug daghan.

Ug ayaw kalimot sa kahinungdanon sa pag-ampo. Si Georgina ug Christine padayong nag-ampo kang Jehova. Kon ikaw ‘molahutay sa pag-ampo’ ug dili mawad-ag paglaom, “paglabay sa daghang adlaw,” basin imong makaplagan pag-usab ang “tinapay” nga imong gilabay ibabaw sa katubigan.—Roma 12:12; Eccl. 11:1.