Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Pebrero 2013

Magpabilin sa Walog ni Jehova Alang sa Proteksiyon

Magpabilin sa Walog ni Jehova Alang sa Proteksiyon

“Si Jehova . . . makiggubat batok niadtong mga nasora sama sa adlaw sa iyang pagpakiggubat, sa adlaw sa pakig-away.”—ZAC. 14:3.

1, 2. Unsang tinuod nga gubat ang nagsingabot, ug unsay dili kinahanglang himoon sa mga alagad sa Diyos?

NIADTONG Oktubre 30, 1938, minilyong tawo sa Amerika ang naminaw sa usa ka popular nga programa sa radyo. Ang drama niadtong gabhiona gibase sa science fiction nga The War of the Worlds. Ang mga aktor nga nagdula ingong mga reporter nagtaho sa pag-abot sa mga alien gikan sa Mars nga magpahinabog dakong kadaot sa Yuta. Bisan pag gipahibalo nga ang programa maoy usa lang ka drama, daghang mamiminaw ang nagtuo nga tinuod ang maong pag-atake ug nangahadlok. Gani, ang uban milihok dayon sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon gikan sa dili tinuod nga mga alien.

2 Karon dunay nagsingabot nga tinuod nga gubat. Apan daghan ang wala magpakabana niana. Kini nga gubat gitagna, dili sa science fiction nga libro kondili sa inspiradong Pulong sa Diyos, ang Bibliya. Kini ang Armagedon—gubat sa Diyos batok niining daotang sistema. (Pin. 16:14-16) Niini nga gubat, ang mga alagad sa Diyos dili kinahanglang makig-away sa mga alien. Hinunoa, masaksihan nila ang makuyaw nga mga hitabo ug ang makalilisang nga pagpasundayag sa gahom ni Jehova.

3. Unsa nga tagna ang atong susihon, ug nganong angay kitang mainteres niini?

3 Ang tagna sa Zacarias kapitulo 14 naghisgot bahin sa gubat sa Armagedon. Bisag gisulat mga 2,500 ka tuig kanhi, hinungdanon kaayo kini kanato karon. (Roma 15:4) Daghan sa mga detalye niini naghisgot sa mga nasinati sa katawhan sa Diyos sukad natukod ang Mesiyanikong Gingharian sa 1914, ug sa makapahinam nga mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Ang hinungdanong mga bahin sa tagna naglakip sa pagkaporma sa “usa ka dako kaayong walog” ug sa nagaagos  nga “buhing katubigan.” (Zac. 14:4, 8) Kini nga walog naghatag ug proteksiyon sa mga magsisimba ni Jehova. Dihang atong masayran ang mga panalangin nga ikahatag sa buhing katubigan, masabtan nato ang kahinungdanon niini ug tinguhaon usab nato ang pag-inom niini. Nan, makabenepisyo kita kon atong susihon ang kahulogan sa maong tagna.—2 Ped. 1:19, 20.

NAGSUGOD “ANG ADLAW NI JEHOVA”

4. (a) Kanus-a nagsugod ang “adlaw ni Jehova”? (b) Mga dekada una pa ang 1914, unsay gimantala sa mga magsisimba ni Jehova, ug unsay sanong sa mga lider sa kalibotan?

4 Ang sinugdanan sa Zacarias kapitulo 14 naghisgot bahin sa “adlaw ni Jehova.” (Basaha ang Zacarias 14:1, 2.) Unsa kini nga adlaw? Kini ang “adlaw sa Ginoo,” nga nagsugod dihang “ang gingharian sa kalibotan” nahimong “gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo.” (Pin. 1:10; 11:15) Ang maong adlaw nagsugod sa 1914 dihang natukod ang Mesiyanikong Gingharian sa langit. Mga dekada una pa ang 1914, gimantala na sa mga magsisimba ni Jehova nga matapos nianang tuiga “ang tinudlong mga panahon sa mga nasod,” ug ang kalibotan makasinatig kagubot nga wala pa sukad mahitabo. (Luc. 21:24) Unsay sanong sa kanasoran? Imbes mamati sa pasidaan, ang mga lider sa politika ug relihiyon nagtamay ug naglutos sa mga dinihogan nga masibotong nagsangyaw. Sa paghimo niana, ilang gitamay ang Labing Gamhanang Diyos kay ang mga dinihogan naghawas man sa “langitnong Jerusalem”—ang Mesiyanikong Gingharian.—Heb. 12:22, 28.

5, 6. (a) Unsay gitagnang buhaton sa mga nasod batok sa “siyudad” ug sa ‘mga lungsoranon’ niini? (b) Kinsa ang ‘mga nanghibilin sa katawhan’?

5 Gitagna ni Zacarias kon unsay buhaton sa mga nasod: “Ang siyudad [Jerusalem] mabihag.” “Ang siyudad” nagsimbolo sa Mesiyanikong Gingharian sa Diyos. Dinhi sa yuta, kini gihawasan sa ‘mga lungsoranon’ niini, ang mga dinihogang nanghibilin. (Filip. 3:20) Panahon sa Gubat sa Kalibotan I, ang mga nagdumala sa organisasyon ni Jehova sa yuta ‘gibihag,’ o gidakop, ug gibilanggo didto sa Atlanta, Georgia, U.S.A. ‘Ang mga balay gitulis’ sa diwa nga sila ug ang ubang matinumanong alagad ni Jehova nakaagom ug inhustisya ug kapintasan. Gibando sa mga kaaway ang ilang mga literatura ug gipahunong ang pagsangyaw.

6 Ang katawhan sa Diyos diyutay ra kon itandi sa mga kaaway. Bisag sila gibutangbutangan, gisupak, ug gilutos, ang matuod nga pagsimba wala mahanaw. Dunay dinihogang mga Kristohanon nga nagpabiling matinumanon. Sumala sa giingon ni Zacarias, sila ang ‘mga nanghibilin sa katawhan’ nga maunongong midumili nga ‘putlon gikan sa siyudad.’

7. Unsang panig-ingnan ang gipakita sa dinihogang mga Saksi ni Jehova alang sa tanang matuod nga magsisimba karon?

7 Natapos ba ang gitagnang pagpanglutos human sa Gubat sa Kalibotan I? Wala. Mas migrabe ang pag-atake sa mga nasod ngadto sa mga dinihogang nanghibilin ug sa maunongon nilang mga kauban nga may yutan-ong paglaom. (Pin. 12:17) Kanay nahitabo sa Gubat sa Kalibotan II. Ang pagkamatinumanon sa dinihogang mga Saksi nagdasig sa tanang alagad sa Diyos karon sa paglahutay sa bisan unsang pagsulay. Lakip niini ang pagsupak sa dili magtutuong mga membro sa pamilya, katrabaho, o eskolmet. (1 Ped. 1:6, 7) Bisan asa sila magpuyo, ang matuod nga mga magsisimba determinado gayong ‘mobarog nga malig-on sa usa ka espiritu’ ug “dili malisang” sa ilang mga kaaway. (Filip. 1:27, 28) Apan asa man makakitag luwas nga dapit ang katawhan ni Jehova niining  kalibotan nga nagdumot kanila?—Juan 15:17-19.

SI JEHOVA NAGHIMOG “USA KA DAKO KAAYONG WALOG”

8. (a) Sa Bibliya, unsay gisimbolohan sa mga bukid? (b) Unsay gihawasan sa “bukid sa mga kahoyng olibo”?

8 Sanglit ang Jerusalem, o “ang siyudad,” nagsimbolo man sa langitnong Jerusalem, ‘ang bukid sa mga kahoyng olibo nga anaa atubangan sa Jerusalem’ simboliko usab. Unsay gihawasan sa bukid? Sa unsang paagi kini “mapikas diha sa tunga” ug mahimong duha ka bukid? Nganong gitawag kini ni Jehova nga “akong mga bukid”? (Basaha ang Zacarias 14:3-5.) Sa Bibliya, ang mga bukid usahay naghawas sa mga gingharian, o kagamhanan. Ang mga panalangin ug proteksiyon gihisgotan usab nga naggikan sa bukid sa Diyos. (Sal. 72:3; Isa. 25:6, 7) Busa ang bukid sa mga kahoyng olibo nga nahimutang sa sidlakan sa yutan-ong Jerusalem, diin ang Diyos nagbarog, naghawas sa pagkasoberano ni Jehova sa uniberso—ang iyang supremong pagmando.

9. Sa unsang diwa napikas “ang Bukid sa mga Olibo”?

9 Unsay gipaila sa pagkapikas sa bukid sa mga kahoyng olibo? Ang bukid, nga nahimutang sa sidlakan sa Jerusalem, napikas sa diwa nga si Jehova nag-establisar ug ikaduhang pagmando alang sa espesyal nga katuyoan. Kini mao ang Mesiyanikong Gingharian nga mandoan ni Jesu-Kristo. Kanay rason nga gitawag ni Jehova nga “akong mga bukid” ang duha ka bukid nga naporma dihang napikas “ang Bukid sa mga Olibo.” (Zac. 14:4, footnote sa Reference Bible.) Kining duha ka bukid parehong iya ni Jehova.

10. Unsay gihawasan sa “dako kaayong walog” taliwala sa duha ka bukid?

10 Dihang napikas ang simbolikong bukid, nga ang katunga naa sa amihanan ug ang laing katunga naa sa habagatan, ang mga tiil ni Jehova pabiling nagbarog ibabaw sa duha ka bukid. “Usa ka dako kaayong walog” ang naporma taliwala sa mga tiil ni Jehova. Kining simbolikong walog naghawas sa proteksiyon ni Jehova, diin ang iyang mga alagad luwas ilalom sa iyang pagmando ug sa Mesiyanikong Gingharian sa iyang Anak. Paneguroon ni Jehova nga dili mahanaw ang putling pagsimba. Kanus-a napikas ang bukid sa mga kahoyng olibo? Nahitabo kini dihang natukod ang Mesiyanikong Gingharian pagkatapos sa Panahon sa mga Hentil niadtong 1914. Kanus-a nagsugod ang pagkalagiw sa matuod nga mga magsisimba paingon sa simbolikong walog?

ANG PAGKALAGIW PAINGON SA WALOG NAGSUGOD!

11, 12. (a) Kanus-a nagsugod ang pagkalagiw paingon sa simbolikong walog? (b) Unsay pamatuod nga si Jehova padayong nanalipod sa iyang katawhan?

11 Si Jesus nagpasidaan sa iyang mga sumusunod: “Kamo pagadumtan sa tanang kanasoran tungod sa akong ngalan.” (Mat. 24:9) Sulod niining kataposang mga adlaw, sukad sa 1914, misamot ang maong pagdumot. Bisan pa sa mapintas nga pag-atake batok sa mga dinihogang nanghibilin panahon sa Gubat sa Kalibotan I, kining matinumanong grupo wala mahanaw. Niadtong 1919, sila nahigawas sa Dakong Babilonya—ang tibuok kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon. (Pin. 11:11, 12) * Nianang tuiga nagsugod ang pagkalagiw sa katawhan ni Jehova paingon sa iyang bukid.

12 Sukad sa 1919, ang walog sa Diyos padayong nanalipod sa matuod nga mga magsisimba sa tibuok kalibotan. Sa milabayng katuigan, gidili sa daghang nasod  ang pagsangyaw ug ang mga basahon sa mga Saksi ni Jehova. Karon, duna gihapoy mga nasod nga nagdili sa atong buluhaton. Apan bisag unsa pay ilang himoon, dili gayod nila mahanaw ang matuod nga pagsimba! Padayong gamiton ni Jehova ang iyang gahom sa pagpanalipod sa iyang katawhan.—Deut. 11:2.

13. Sa unsang paagi kita magpabilin sa walog ni Jehova alang sa proteksiyon, ug nganong mas hinungdanon kini karon?

13 Kon kita magmaunongon kang Jehova ug mobarog dapig sa kamatuoran, siya ug ang iyang Anak, si Jesu-Kristo, magpanalipod kanato. Dili tugotan sa Diyos ang bisan unsa o si bisan kinsa nga ‘magsakmit kanato gikan sa Iyang kamot.’ (Juan 10:28, 29) Si Jehova andam motabang aron kita magmasinugtanon kaniya ingong Soberano sa Uniberso ug magpabiling maunongong mga sakop sa Mesiyanikong Gingharian. Busa angay kitang magpabilin sa walog alang sa proteksiyon, kay mas gikinahanglan nato kini panahon sa dakong kasakitan nga hapit nang mahitabo.

MIABOT ANG ‘ADLAW SA PAGPAKIGGUBAT’

14, 15. Sa ‘adlaw sa pagpakiggubat’ sa Diyos batok sa iyang mga kaaway, unsay kahimtang niadtong anaa sa gawas sa walog?

14 Samtang nagkaduol ang kataposan niining sistema sa mga butang, mosamot pa ang pag-atake ni Satanas sa mga alagad ni Jehova. Dayon moabot ang ‘adlaw sa pagpakiggubat’ sa Diyos batok sa iyang mga kaaway. Paneguroon ni Jehova nga kini na ang kataposang pag-atake ni Satanas. Kon itandi sa nangaging mga “adlaw sa pakig-away” sa Diyos, niining adlawa mas mapasundayag ni Jehova sa mahimayaong paagi ang iyang pagka-Manggugubat.—Zac. 14:3.

15 Sa adlaw sa pagpakiggubat sa Diyos, unsay kahimtang niadtong anaa sa gawas sa ‘dakong walog’? Sila ‘walay bililhong kahayag’ sa pag-uyon sa Diyos. Nianang adlawa, ang ‘kabayo, mula, kamelyo, laking asno, ug tanang matang sa binuhing hayop’—nga nagsimbolo sa mga hinagiban sa gubat—mahimong way pulos. Kini “mobagtok,” o mogahi samag yelo, sa ato pa, dili na magamit. Gamiton usab ni Jehova “ang hampak,” o sakit. Wala kita masayod kon ang maong hampak literal o dili. Apan nianang adlawa, ang ilang ‘mga mata ug dila maut-ot’ sa diwa nga ang mga kaaway moatake nga samag mga buta ug mahunong ang ilang pagtamay sa Diyos. (Zac. 14:6, 7, 12, 15) Daghan ang modapig kang Satanas sa gubat. Apan bisan hain pa silang bahina sa yuta, sila dili makalingkawas sa kalaglagan. (Pin. 19:19-21) ‘Ang mga pinatay ni Jehova nianang adlawa maoy gikan sa usa ka tumoy sa yuta hangtod sa laing tumoy sa yuta.’—Jer. 25:32, 33.

16. Kay nagsingabot ang adlaw sa pagpakiggubat sa Diyos, unsay angay natong isukna sa kaugalingon? Unsay kinahanglan natong buhaton?

16 Ang gubat kanunayng magpahinabog pag-antos, bisan sa mga midaog. Mahimong kulangon ang pagkaon, mawala ang mga kabtangan ug propidad, mous-os ang kalidad sa pagkinabuhi, ug malimitahan ang kagawasan. Kon mahitabo kini kanato, unsay atong reaksiyon? Matarantar ba kita? Ikompromiso ba nato ang atong pagtuo dihang pit-oson? Maluya ba kita ug mawad-ag paglaom? Pagkahinungdanon nga sa dakong kasakitan, padayon kitang mosalig sa gahom ni Jehova sa pagluwas ug magpabilin sa iyang walog alang sa proteksiyon!—Basaha ang Habacuc 3:17, 18.

“ANG BUHING KATUBIGAN” MOAGOS

17, 18. (a) Unsa ang “buhing katubigan”? (b) Unsay gisimbolohan sa “sidlakang dagat” ug sa “kasadpang dagat”? (c) Unsay imong determinasyon karon?

17 Human sa Armagedon, ang “buhing katubigan” padayong moagos gikan sa Mesiyanikong  Gingharian. Kining “buhing katubigan” nagsimbolo sa tanang tagana ni Jehova aron mabuhi kita sa walay kataposan. Ang “sidlakang dagat” nagtumong sa Patayng Dagat, ug ang “kasadpang dagat” sa Dagat Mediteranyo. Kini parehong naghawas sa mga tawo. Ang Patayng Dagat haom nga nagsimbolo niadtong anaa sa mga lubnganan. Kay ang Dagat Mediteranyo puno man ug buhing linalang, haom kining nagsimbolo sa “dakong panon” nga makalabang buhi sa Armagedon. (Basaha ang Zacarias 14:8, 9; Pin. 7:9-15) Kining duha ka grupo makabenepisyo sa pag-inom gikan sa “buhing katubigan,” o sa “suba sa tubig sa kinabuhi.” Sila mahimong hingpit ug mabuhi sa walay kataposan.—Pin. 22:1, 2.

Magmadeterminado nga magpabilin sa walog ni Jehova alang sa proteksiyon

18 Ilalom sa proteksiyon ni Jehova, kita maluwas dihang laglagon kining daotang sistema ug makasulod sa matarong nga bag-ong kalibotan sa Diyos. Bisag gidumtan sa kanasoran, magmadeterminado kita nga magpabiling maunongon sa Gingharian sa Diyos ug magpabilin sa walog ni Jehova alang sa proteksiyon.

^ par. 11 Tan-awa ang Pinadayag—Hingpit nga Sangkoanan Niini Haduol Na! sa panid 169-170.