“Kami mga isigkamagbubuhat alang sa inyong kalipay.”—2 COR. 1:24.

1. Nganong nagmaya si Pablo labot sa mga Kristohanon sa Corinto?

NIADTONG 55 C.E., si apostol Pablo didto sa dunggoanang siyudad sa Troas. Apan dili mawala sa iyang hunahuna ang mga igsoon sa Corinto. Sayo nianang tuiga, naguol siya pagkahibalo nga may panaglalis taliwala sa mga igsoon didto. Busa samag mahigugmaong amahan, nagpadala siyag sulat sa pagtul-id kanila. (1 Cor. 1:11; 4:15) Gipadala usab niya ang iyang isigkamagbubuhat nga si Tito ug giingnan kini nga magkita sila sa Troas sa pagtaho kaniya. Karon si Pablo nagpaabot kang Tito sa Troas, nga naghinamhinam nang mahibalo sa kahimtang sa mga taga-Corinto. Ikasubo, si Tito wala moabot. Unsay gihimo ni Pablo? Milawig siya paingon sa Macedonia, ug nalipay nga nagkita sila didto. Si Tito mitaho nga maayo ang sanong sa mga igsoon sa Corinto sa sulat ni Pablo ug gusto kaayo nila siyang makita. Dihang nadungog kini ni Pablo, siya “nagmaya nga labi pa gayod.”—2 Cor. 2:12, 13; 7:5-9.

2. (a) Unsay gisulat ni Pablo sa mga taga-Corinto bahin sa pagtuo ug kalipay? (b) Unsang mga pangutana ang atong hisgotan?

2 Wala madugay, si Pablo nagpadala sa iyang ikaduhang sulat ngadto sa mga taga-Corinto. Siya miingon: “Dili nga kami mao ang mga agalon sa inyong pagtuo, kondili kami mga isigkamagbubuhat alang sa inyong kalipay, kay kamo nagabarog tungod sa inyong pagtuo.” (2 Cor. 1:24) Unsay gipasabot ni Pablo? Ug unsay makat-onan niini sa mga ansiyano karon?

ANG ATONG PAGTUO UG KALIPAY

3. (a) Unsay gipasabot ni Pablo dihang siya misulat: “Kamo nagabarog tungod sa inyong pagtuo”? (b) Sa unsang paagi masundog sa mga ansiyano karon si Pablo?

3 Gihisgotan ni Pablo ang duha ka importanteng bahin sa atong pagsimba—ang pagtuo ug kalipay. Hinumdomi nga siya misulat bahin sa pagtuo: “Dili nga kami  mao ang mga agalon sa inyong pagtuo, . . . kay kamo nagabarog tungod sa inyong pagtuo.” Nasayod si Pablo nga ang mga igsoon sa Corinto lig-ong mibarog tungod sa ilang pagtuo sa Diyos, dili tungod kaniya o sa uban. Busa nahibalo si Pablo nga dili kinahanglang kontrolahon ang pagtuo sa mga igsoon, ug wala siyay intensiyon sa pagbuhat niana. Masaligon siya nga sila maoy matinumanong mga Kristohanon nga nagtinguha sa pagbuhat kon unsay husto. (2 Cor. 2:3) Gisundog sa mga ansiyano karon ang panig-ingnan ni Pablo. Masaligon sila nga ang ilang mga igsoon may pagtuo ug maayong motibo sa pag-alagad sa Diyos. (2 Tes. 3:4) Imbes mohimog estriktong mga lagda diha sa kongregasyon, ang mga ansiyano misalig sa mga prinsipyo sa Bibliya ug sa giya sa organisasyon ni Jehova. Sila dili agalon sa pagtuo sa ilang mga igsoon.—1 Ped. 5:2, 3.

4. (a) Unsay gipasabot ni Pablo dihang siya misulat: “Kami mga isigkamagbubuhat alang sa inyong kalipay”? (b) Sa unsang paagi masundog sa mga ansiyano ang tinamdan ni Pablo?

4 Si Pablo miingon usab: “Kami mga isigkamagbubuhat alang sa inyong kalipay.” Siya nagtumong sa iyang kaugalingon ug sa iyang suod nga mga kauban. Giunsa nato pagkahibalo niini? Sa samang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, iyang gihisgotan ang duha sa iyang mga kauban: “Si Kristo Jesus . . . giwali taliwala kaninyo pinaagi kanamo, nga mao, pinaagi kanako ug ni Silvano ug ni Timoteo.” (2 Cor. 1:19) Dugang pa, dihang gamiton ni Pablo ang terminong “mga isigkamagbubuhat” diha sa iyang mga sulat, kini kanunayng nagtumong sa iyang suod nga mga kauban, sama kang Apolos, Aquila, Prisca, Timoteo, Tito, ug uban pa. (Roma 16:3, 21; 1 Cor. 3:6-9; 2 Cor. 8:23) Busa sa pag-ingon nga “kami mga isigkamagbubuhat alang sa inyong kalipay,” gipasaligan ni Pablo ang mga taga-Corinto nga buhaton niya ug sa iyang mga kauban ang kutob sa ilang maarangan nga tabangan ang tanang membro sa kongregasyon nga mag-alagad sa Diyos nga malipayon. Kini usab ang tinguha sa mga ansiyano karon. Buot nilang tabangan ang mga igsoon kutob sa ilang maarangan sa ‘pag-alagad kang Jehova uban ang pagmaya.’—Sal. 100:2; Filip. 1:25.

5. Unsay gipangutana ngadto sa pipila ka igsoon, ug unsay angay natong pamalandongon?

5 Di pa dugay, pipila ka masibotong brader ug sister sa lainlaing bahin sa kalibotan ang gipangutana niini, “Unsang mga pulong ug buhat sa ansiyano ang nakadugang sa imong kalipay?” Samtang atong hisgotan ang ilang mga tubag, itandi kini sa imo tingaling itubag. Pamalandongon usab nato kon sa unsang paagi makadugang kita sa kalipay sa kongregasyon. *

“KOMOSTAHA SI PERSIDA NGA ATONG HINIGUGMA”

6, 7. (a) Unsa ang usa ka paagi nga masundog sa mga ansiyano si Jesus, Pablo, ug ang ubang alagad sa Diyos? (b) Nganong mas malipay ang mga igsoon kon mahinumdoman ang ilang ngalan?

6 Daghang igsoon ang miingon nga mas nalipay sila dihang ang mga ansiyano nagpakitag personal nga interes kanila. Usa ka paagi nga ikapakita kini sa mga ansiyano mao ang pagsundog sa ehemplo ni David, Elihu, ug ni Jesus. (Basaha ang 2 Samuel 9:6; Job 33:1; Lucas 19:5.) Kini nga mga alagad ni Jehova nagpakitag sinserong interes sa uban pinaagi sa paggamit sa ilang ngalan. Si Pablo nasayod usab nga importante kaayo ang paghinumdom ug paggamit sa ngalan sa mga isigkamagtutuo. Sa hinapos sa usa sa iyang mga sulat, iyang gipangomosta ug ginganlan ang kapin sa 25 ka igsoong lalaki ug babaye. Lakip kanila si Persida,  nga bahin kaniya si Pablo miingon: “Komostaha si Persida nga atong hinigugma.”—Roma 16:3-15.

7 Ang pipila ka ansiyano maglisod sa paghinumdom ug mga ngalan. Apan kon maningkamot sila pag-ayo, sama rag giingnan nila ang ilang isigkamagtutuo, ‘Importante ka kanako.’ (Ex. 33:17) Mas malipay ang mga igsoon kon tawgon sila sa mga ansiyano sa ilang ngalan dihang mokomento sila sa Pagtuon sa Bantayanang Torre o sa ubang tigom.—Itandi ang Juan 10:3.

“SIYA MIHIMOG DAGHANG PAGHAGO DIHA SA GINOO”

8. Unsa ang usa ka importanteng paagi nga gisundog ni Pablo si Jehova ug si Jesus?

8 Nagpakita usab si Pablo ug interes sa uban pinaagi sa paghatag ug sinserong komendasyon. Kini maoy laing paagi nga makadugang sa kalipay sa isigkamagtutuo. Sa samang sulat ni Pablo sa Corinto, siya miingon nga mapasigarbohon siya kanila. Siya misulat: “Ako adunay dakong pagpanghambog labot kaninyo.” (2 Cor. 7:4) Seguradong nadasig niini ang mga igsoon sa Corinto. Gikomendahan usab ni Pablo ang ubang kongregasyon sa ilang paghago. (Roma 1:8; Filip. 1:3-5; 1 Tes. 1:8) Gani, human niya hisgoti si Persida sa iyang sulat sa taga-Roma, si Pablo midugang: “Siya mihimog daghang paghago diha sa Ginoo.” (Roma 16:12) Seguradong nakadasig kadto sa matinumanong sister! Sa paghatag ug komendasyon, gisundog ni Pablo ang panig-ingnan ni Jehova ug ni Jesus.—Basaha ang Marcos 1:9-11; Juan 1:47; Pin. 2:2, 13, 19.

9. Nganong ang paghatag ug ang pagdawat ug komendasyon makadugang sa kalipay sa kongregasyon?

9 Nasayod usab ang mga ansiyano karon nga importante kaayong isulti nila sa mga igsoon ang ilang apresasyon. (Prov. 3:27; 15:23) Kon himoon kini sa ansiyano, sama rag siya miingon: ‘Nakita nako ang imong gibuhat. Nahingawa ko nimo.’ Ang mga igsoon kinahanglang makadungog ug makapadasig nga mga pulong gikan sa mga ansiyano. Usa ka sister nga mga 55 anyos miingon: “Panagsa ra kaayo kong makadawat ug komendasyon sa trabahoan. Walay pagtagad ang mga tawo, ug grabe ang kompetisyon. Mao nga dihang komendahan ko ug ansiyano sa akong nahimo sa kongregasyon, nindot kaayo kining paminawon ug makapadasig kaayo! Bation nako nga gihigugma ko sa akong langitnong Amahan.” Kini usab ang gibati sa usa ka brader nga inusarang nagmatuto sa iyang duha ka anak. Bag-o lang siyang gikomendahan sa usa ka ansiyano. Unsay epekto niini sa brader? Matod niya: “Nadasig gyod ko sa giingon sa ansiyano!” Oo, pinaagi sa paghatag ug sinserong komendasyon, ang mga ansiyano makadasig ug makadugang sa kalipay sa mga igsoon. Sa baylo, kini magpalig-on kanila nga padayong maglakaw sa dalan sa kinabuhi “ug dili kapoyon.”—Isa. 40:31.

‘BANTAYI ANG KONGREGASYON SA DIYOS’

10, 11. (a) Sa unsang paagi masundog sa mga ansiyano si Nehemias? (b) Sa unsang paagi makahatag ug espirituwal nga gasa ang ansiyano dihang moduaw sa mga igsoon?

10 Unsa ang laing importanteng paagi nga ang mga ansiyano makapakitag personal nga interes sa mga igsoon ug makadugang sa kalipay sa kongregasyon? Pinaagi sa pagpakitag inisyatibo o pagtabang dayon niadtong nanginahanglag pagdasig. (Basaha ang Buhat 20:28.) Sa paghimo niini, gisundog sa mga ansiyano ang espirituwal nga mga magbalantay kaniadto. Pananglitan, matikdi ang gihimo sa matinumanong magtatan-aw nga si Nehemias dihang ang pipila sa iyang Hudiyong mga igsoon naluya sa espirituwal. Ang asoy nag-ingon nga siya milihok dayon ug nagdasig kanila. (Neh. 4:14) Kini usab ang gihimo sa mga ansiyano karon. Sila nagpakitag inisyatibo sa pagpalig-on sa pagtuo  sa ilang isigkamagtutuo. Ilang duawon ang mga igsoon sa ilang balay kon itugot sa kahimtang. Panahon sa maong pagduaw, buot nilang ‘maghatag ug espirituwal nga gasa’ kanila. (Roma 1:11) Sa unsang paagi kini mahimo sa mga ansiyano?

11 Sa dili pa moduaw, angayng hunahunaon pag-ayo sa ansiyano ang kahimtang sa igsoon. Unsang mga kalisdanan ang giatubang sa maong igsoon? Unsay makapadasig kaniya? Unsang teksto o kasinatian diha sa Bibliya ang haom kaniya? Kon abante kining hunahunaon sa ansiyano, ikapaambit niya ang mga butang nga makatabang gayod sa igsoon, imbes mag-estorya lag dili importanteng mga butang. Panahon sa pagduaw, hatagan niyag higayon ang igsoon sa pagsulti, ug ang ansiyano mamati pag-ayo kaniya. (Sant. 1:19) Usa ka sister miingon: “Makapahupay kaayo dihang ang ansiyano sinserong mamati.”—Luc. 8:18.

Ang pagpangandam makatabang sa ansiyano sa ‘paghatag ug espirituwal nga gasa’ dihang mohimog pagduaw

12. Kinsa sa kongregasyon ang nanginahanglag pagdasig, ug ngano?

12 Kinsay nanginahanglan ug pagdasig gikan sa mga ansiyano? Giawhag ni Pablo ang iyang isigkaansiyano nga ‘tagdon ang tibuok panon.’ Sa pagkatinuod, ang tanang membro sa kongregasyon nanginahanglag pagdasig, lakip ang mga magmamantala ug payunir nga matinumanong nag-alagad sa daghang katuigan. Nganong kinahanglan nila ang pagpaluyo sa espirituwal nga mga magbalantay? Kay bisag lig-on sila sa espirituwal, usahay maglisod sila sa pagsagubang sa mga problema nga gipahinabo niining daotang kalibotan. Sa pag-ilustrar kon nganong nagkinahanglag tabang bisan ang lig-ong mga alagad sa Diyos, hisgotan nato ang usa ka hitabo sa kinabuhi ni Haring David.

‘SI ABISAI NAGTABANG KANIYA’

13. (a) Unsang kahimtang ni David ang gipahimuslan ni Isbi-benob? (b) Nganong naluwas ni Abisai si David?

13 Wala madugay human dihogi ingong hari ang batan-ong si David, siya nakig-away kang Goliat, usa ka Repaim nga kaliwat sa mga higante. Maisogong gipatay  ni David ang higante. (1 Sam. 17:4, 48-51; 1 Cron. 20:5, 8) Katuigan sa ulahi, sa pagpakiggubat sa mga Filistehanon, nakaatubang na usab si David ug laing higante. Siya si Isbi-benob, nga usa usab ka Repaim. (2 Sam. 21:16) Apan niining higayona, hapit siyang mapatay sa higante. Ngano? Dili tungod kay nahadlok siya. Ang asoy nag-ingon: “Si David giabot ug kakapoy.” Pagkakita ni Isbi-benob nga gikapoy na si David, siya “naghunahuna sa pagpatay [kaniya].” Apan dihang hapit na niyang duslakon ang hari, “dihadiha si Abisai nga anak ni Zeruia nagtabang [kang David] ug nagpukan sa Filistehanon ug nagpatay kaniya.” (2 Sam. 21:15-17) Hapit gyong mapatay si David! Seguradong mapasalamaton kaayo si David nga si Abisai padayong nagbantay kaniya ug mitabang dayon dihang nameligro ang iyang kinabuhi! Unsay atong makat-onan niini?

14. (a) Sa unsang paagi atong mabuntog ang samag Goliat nga mga problema? (b) Sa unsang paagi ang mga ansiyano makatabang sa pagbalik sa kadasig ug kalipay sa uban? Paghatag ug pananglitan.

14 Sa tibuok kalibotan, ang katawhan ni Jehova padayong nag-alagad bisan pa sa mga pagbabag ni Satanas ug sa iyang mga sakop. Daghan kanato ang nakaatubang ug samag Goliat nga mga problema. Hinuon, nabuntog nato kana kay bug-os kitang misalig kang Jehova. Apan usahay, kita maluya ug mahigawad tungod sa kanunayng pagpakigbugno sa mga pagpit-os niining kalibotana. Kay luya na man, kita dali rang mabiktima ug mameligrong ‘mapukan’ sa mga pagpit-os nga sagad kaya ra natong mabuntog. Niining mga kahimtanga, ang pagpaluyo nga ihatag sa mga ansiyano sa hustong panahon makatabang sa pagbalik sa atong kalipay ug kadasig, sama sa nasinati sa daghang igsoon. Usa ka payunir nga mga 65 anyos miingon: “Dihay panahon nga dili maayo ang akong pamati, ug kapoyon dayon ko sa pagsangyaw. Namatikdan kini sa usa ka ansiyano ug iya kong giduol. Iyang kong gidasig gamit ang Bibliya. Gipadapat nako ang iyang mga sugyot, ug nakabenepisyo ko.” Siya midugang: “Pagkamahigugmaon sa maong ansiyano. Gitabangan ko niya dihang nakamatikod siyang naluya ko!” Oo, makapalipay nga ang atong mga ansiyano mahigugmaong nagbantay ug, sama kang Abisai, andam sa ‘pagtabang kanato.’

‘KAMO NAHIBALO SA AKONG GUGMA KANINYO’

15, 16. (a) Nganong gimahal pag-ayo si Pablo sa iyang mga isigkamagtutuo? (b) Nganong gimahal nato ang atong matinabangong mga ansiyano?

15 Dili sayon ang buluhaton sa mga ansiyano. Usahay, kulang silag tulog sa paghunahuna ug pag-ampo alang sa mga igsoon, o sa paghatag ug espirituwal nga tabang kanila. (2 Cor. 11:27, 28) Bisan pa niana, ang mga ansiyano malipayong nagtuman sa ilang responsabilidad, sama kang Pablo. Siya misulat sa mga taga-Corinto: “Ikalipay ko ang paghatag sa tanan . . . lakip ang akong kaugalingon aron [sa] pagtabang kaninyo.” (2 Cor. 12:15, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Tungod sa iyang gugma sa mga igsoon, bug-os gihatag ni Pablo ang iyang kaugalingon sa paglig-on kanila. (Basaha ang 2 Corinto 2:4; Filip. 2:17; 1 Tes. 2:8) Dili ikatingala nga gimahal siya pag-ayo sa mga igsoon!—Buh. 20:31-38.

16 Gimahal usab nato karon ang atong matinabangong mga ansiyano ug mapasalamaton kita kang Jehova nga sila iyang gitagana. Ang ilang personal nga interes kanato nakadugang sa atong kalipay. Kita nadasig ug napalig-on sa ilang mga pagduaw. Mapasalamaton usab kita nga andam silang motabang dihang mabug-atan kita sa mga pagpit-os niining kalibotana. Oo, ang mahigugmaong mga ansiyano tinuod gayod nga ‘mga isigkamagbubuhat alang sa atong kalipay.’

^ par. 5 Ang maong mga igsoon gipangutana usab, “Unsang hiyas sa ansiyano ang mas gipabilhan nimo?” Kadaghanan nila mitubag, “Kanang daling duolon.” Kining importanteng hiyas hisgotan sa umaabot nga gula niining magasina.