Ang batan-ong si María Isabel maoy madasigong magmamantala sa siyudad sa San Bernardo sa Chile, South America. Siya ug ang iyang pamilya maoy membro sa tribong Mapuche. Sila madasigong nagtabang sa pagtukod ug bag-ong kongregasyon sa pinulongang Mapuche, nga gitawag usab ug Mapudungun.

Dihang gipahibalo nga ang Memoryal sa kamatayon ni Jesus himoon usab sa pinulongang Mapudungun ug dunay giimprentang 2,000 ka imbitasyon, nakahunahuna si María Isabel nga motabang. Sa unsang paagi kaha? Nahinumdom siya sa mga eksperyensiya sa ubang batan-ong Saksi nga malamposong nakasangyaw sa ilang mga klasmet ug titser. Nakig-estorya siya bahin niini sa iyang ginikanan, ug sila misugyot kaniya sa paghimog plano kon unsaon pagpanagtag sa mga imbitasyon diha sa eskuylahan. Unsay iyang naplano?

Una, nananghid siya sa mga nagdumala sa eskuylahan nga magpaskin siyag imbitasyon sa entrance sa eskuylahan. Sila misugot ug gidayeg ang iyang inisyatibo. Gani usa ka buntag panahon sa roll call, gipahibalo sa prinsipal pinaagig loudspeaker ang bahin sa maong imbitasyon!

Dayon nananghid si María Isabel nga molibot sa tanang klasrom. Human tugoti sa mga titser, iyang gipangutana ang matag klase kon duna bay Mapuche kanila. Siya miingon: “Abi nakog 10 o 15 lang ang estudyanteng Mapuche sa tibuok eskuylahan, pero daghan man diay. Nakahatag kog 150 ka imbitasyon!”

“WALA SIYA MAGDAHOM NGA BATA ANG IYANG MAESTORYA”

Usa ka babaye nga nakakita sa gipaskin nga imbitasyon ang nangutana kon kinsay iyang duolon bahin niini. Nakurat siya dihang gitudlo kaniya ang usa ka 10 anyos nga batang babaye! “Wala siya magdahom nga bata ang iyang maestorya,” nagngising miingon si María Isabel. Human ihatag ang imbitasyon ug nagpatin-aw sa mubo, gikuha ni María Isabel ang adres sa babaye aron maduaw niya kini uban sa iyang ginikanan ug mahisgotan pag dugang ang bahin sa Gingharian sa Diyos. Nalipay pag-ayo ang 20 ka magmamantala, nga nagsangyaw sa mga nagsultig Mapudungun, dihang mitambong sa Memoryal ang babaye ug ang 26 pa ka interesadong Mapuche. Ang maong grupo mauswagong kongregasyon na karon!

Bisag unsay imong edad, masundog ba nimo ang maong inisyatibo sa pagdapit sa imong mga eskolmet o katrabaho sa pagtambong sa Memoryal, pakigpulong publiko, o distritong kombensiyon? Pag-research ug mga kasinatian sa atong mga publikasyon aron makaideya ka kon sa unsang paagi ka molampos sa paghimo niini. Pag-ampo usab kang Jehova alang sa balaang espiritu aron matabangan ka sa pagbatog kaisog sa pagsulti bahin kaniya. (Luc. 11:13) Kon imo kining himoon, lagmit masorpresa ka usab ug madasig pag-ayo sa bunga sa imong mga paningkamot.